Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo bruožai

  Įvadas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo priėmimo prielaidos. Bendras Laikinojo Pagrindinio Įstatymo apibūdinimas. Ekonominė sistema. Valstybės valdžios institucijų sistema. Aukščiausios Tarybos teisinis statusas. Vyriausybė (Ministrų Taryba) ir vietos savivaldos organai. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Tiesioginės demokratijos institutai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Abstrakčioji teisė

  Įvadas. Abstrakčioji teisė. Nuosavybė. Turto užvaldymas. Daikto vartojimas. Nuosavybės suišorinimas. Sutartis. Dovanojimo sutartis. Mainų sutartis. Sutarties papildymas (cantio) įkeitimu. Neteisė. Netyčinė neteisė. Apgaulė. Prievarta ir nusikaltimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-24
 • Alberas Kamiu (2)

  Įvadas. Rašytojas ar filosofas? Absurdo ištakos. A. Camus ir F. Kafka. Absurdas ir savižudybė. Absurdas ir tiesa. Prasmė ir beprasmybė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Asmenybės raida ir ugdymas

  Įvadas. Asmenybės raidos problemos. Asmenybės savęs vertinimas. Vaiko vystymosi, auklėjimo ir mokymo sąveika. Asmenybės vystymosi veiksniai. Asmenybės pozicija ir veikla. Visapusiška asmenybė – ugdymo tikslas. Kaip išugdyti tokią asmenybę? Ugdytojo metodai. Žmogaus pažinimo metodas. Kūrybiškumo ugdymas ir vertinimas. Kūrybiškumo vertinimas. Verbalinio kūrybiškumo užduotys. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-17
 • Aš - vadovas

  Įvadas. Vadovo formavimosi prielaidos. Testų apžvalga. Išvados.
  Vadyba, rašinys(5 puslapiai)
  2006-10-30
 • Bendra baldų pramonės rinkos apžvalga

  Bendra baldų pramonės rinkos apžvalga. Darbuotojų skaičius baldų pramonėje. Baldų pramonės eksportas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Bendravimas (8)

  Įvadas. Bendravimo reikšmė žmogaus gyvenime. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Biheivioristinės teorijos

  Įvadas. Trys biheivioristinės teorijos. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija. Socialinio išmokimo teorija ir išmokimas stebint. Socialinio išmokimo teorijos, padedančios humaniškiau elgtis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Chernobyl

  Anglų kalbos namų darbai - Černobylio avarija. Digest. Unknown words. Translation. Sakiniai su nežinomais žodžiais.
  Anglų kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-10-30
 • Dirvožemio ir biotos apsauga

  Įvadas. Teritorijos aprašymas. Padėtis. Ribos. Teritorijos apibūdinimas. Teisinis statusas. Teisinis statusas. Atsakingos organizacijos. Informacija apie aplinką. Biologinės ypatybės. Fauna. Gausūs augalai. Flora. Paukščiai. Gyvūnai. Socialiniai aspektai ir kultūros paveldas. Teritorijos vertinimas. Gamtosauginio plano tikslai ir uždaviniai.
  Ekologija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Elektriniai matavimai (2)

  Įvadas į metrologiją. Metrologijos kategorijos. Metrologijos sritys. Matavimų susietumas ir kalibravimas. Matavimo etalonai. Metro konvencija. Euromet. Eurolab. Eurachem. Coomet. Oiml. Welmec. Matavimo vienetai. Pagrindiniai si vienetai. Pagrindinių si vienetų apibrėžimai. Elektriniai matavimai. Svarbiausios matavimų sąvokos. Matavimo paklaidos. Tiesioginės atskaitos prietaisai. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Skaitmeniniai matavimo prietaisai. Patobulinto keitiklio analogas – kodas schema. Lygiagretaus keitiklio (flash converter) schema. Integruojantis keitiklis kodas – analogas. Srovės ir įtampos matavimas. Srovės matavimas. Srovės transformatoriai. Įtampos matavimas. Įtampos matavimo transformatoriai. Galios ir energijos matavimas. Energijos vienfazėje grandinėje matavimas. Fazinio kampo ir dažnio matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Varžos matavimas tilteliu. Induktyvumų ir talpumų matavimas. Neelelektrinių dydžių matavimas elektriniais matuokliais. Neelektrinių dydžių keitikliai. Bendrosios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Matavimai elektros instaliacijoje. Bendrieji reikalavimai. Elektriniai matavimai.
  Elektronika, konspektas(124 puslapiai)
  2006-10-30
 • Filosofija ir poezija

  Hansas Georgas Gadameris. Filosofija ir poezija. Filosofija ir hermeneutika. Filosofija ir literatūra.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-24
 • Fizika (82)

  Medžiagos elektriniame lauke. Dielektrikų poliarizacija. Elektrinė talpa. Laidininkai elektriniame lauke. Nuolatinė elektros srovė. Elektros srovės grandinių tyrimas. Kirchholfo taisyklės ir jų taikymas grandinių tyrimui. Elektros srovės magnetinis laukas, magnetinė indukcija. Bio-Savaro-Laplaso ir Ampero dėsniai. Medžiagos magnetiniame lauke. Atomų magnetiniai momentai. Diamagnetikai, paramagnetikai, feromagnetikai. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Lenco taisyklė. Kintamosios srovės gavimas. Saviindukcijos ir savitarpio indukcijos reiškiniai, transformatoriai. Sūkurinės srovės. Paviršinis efektas (skinefektas). Pereinamieji procesai elektros grandinėse. Omo dėsnis kintamajai srovei. Slinkties srovė. Rezistorius, ritė ir kondensatorius kintamosios srovės grandinėje. Nuoseklus šių elementų jungimas. Kontaktinis potencialų skirtumas. Termoelektriniai reiškiniai metalų kontakte. Kietųjų kūnų juostinės teorijos modelis. Puslaidininkiai, jų laidumo mechanizmas ir termoelektriniai reiškiniai metalo ir puslaidininkio, puslaidininkio ir puslaidininkio kontaktuose. p-n sandūra ir jos savybės. Diodai, jų pagrindinės charakteristikos. Lygintuvai. Dvipolis tranzistorius, lauko tranzistorius.
  Fizika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Forma ir turinys

  Forma. Žiūrėjimo taškas. Matmenys. Plokštuminės formos. Erdvinės formos. Formos paprastinimas, redukavimas. Dekoratyvumas, stilizavimas, puošyba. Ornamentika – puošmenos. Ženklai, stilizuoti vaizdiniai, emblemos. Formų ypatumai. Proporcija. Charakteris, būdinga forma. Formų kontrastai, priešingybės. Formų pasaulio tvarka ir įstatymai. Struktūra. Formos ir funkcijos sąryšis. Rimtis ir judėjimas. Ritmas. Skulptūros plastiškumas. Turinys (ikonografijoje ir ikonologijoje).
  Dailė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-30
 • Įmonės probleminės situacijos įvertinimas: UAB "Seifuva"

  Įvadas. UAB "Seifuva" pristatymas. UAB "Seifuva" pagrindinė problema. Pagrindinės problemos priežastys. Problemos aktualumas. Problemos sprendimo būdas ir įvertinimas. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės produktų tyrimo projektas: UAB "Naujasis Nevėžis"

  Problemos identifikavimas. Tyrimo projekto parinkimas. Duomenų rinkimo metodų identifikavimas. Duomenų registracijos formų parengimas. Imties projektavimas ir duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Ataskaitos parengimas. Priedas.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2006-10-30
 • Įmonės veikla: UAB "Lietuva Statoil"

  Įvadas. UAB "Lietuva Statoil" misija ir tikslai. UAB "Lietuva Statoil" perspektyvų tyrimas. Įmonės situacijos analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vidinių veiksnių analizė. Konkurentų analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategijos įvertinimas. Marketingo veiksmų planas 2001 metams. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-31
 • Informacijos ir žinių vadybos vaidmuo kuriant organizacijų kritinį konkurencinį pranašumą

  Įvadas. Informacijos ir žinių vadybos samprata. Informacijos vadybos taikymas organizacijose. Žinių vadybos taikymas organizacijose. Sprendimų priėmimai žinių vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje

  Įvadas. Istorijos samprata ir funkcija tarybinėje publicistikoje. Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje. Tarybinis istorijos mokytojas – kraštotyrininkas ir entuziastas. Istorijos mokytojų portretai tarybinėje publicistikoje. Julijona Stakaitienė. Genovaitė Putinaitė. Liudmila Kazlauskienė. Eugenija Vaitiekūnienė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-25
 • Išleistuvių pobūvio organizavimas

  Įvadas. Užsakymo priėmimas. Pasiruošimas puotai. Išleistuvių pobūvio meniu organizavimas. Stalo serviravimas. Salės puošyba ir dekoravimas. Pobūvio aptarnavimas. Išvados.
  Maisto technologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po