Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sodybų apželdinimo profesinės veiklos praktikos ataskaita

  Tikslas: išanalizuoti esama padėtį projektuojamoje sodyboje. Praktinių darbų atlikimas Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos (KVTK) teritorijoje ir jų fiksavimas. Žvalgomieji tyrimai Pasirinktoje sodyboje ir jų fiksavimas. Įvadas. Sklypo lokalizacija, apmatavimai. Reljefas. Šešėliai ir mikroklimatas. Dirvožemio tyrimas. Inžinerinės komunikacijos. Funkcinis zonavimas. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai. Mažoji architektūra. Išvados.
  Kita, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-11-05
 • Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos ataskaita: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Įmonė MAXIMA LT, UAB. MAXIMA sėkmės istorija. Įmonės valdymo struktūra. Finansų padalinio darbo aprašymas. Parduotuvės MAXIMA vadybininkų pareiginiai nuostatai. Įmonės produkto charakteristika. Informacinio reklaminio bukleto apie MAXIMA LT, UAB siūlomą paslaugą. Išvados. Priedas.
  Vadyba, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2008-10-10
 • Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos ataskaita: gėrimų ir maisto prekių parduotuvė "Berželis"

  Įvadas. E.Litvino ir Ko įmonės organizacinė struktūra ir juridinis statusas. Įmonės veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės valdymo schema. Įmonės SWOT (PTGG) analizė. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. SWOT (PTGG) analizės išvados ir siūlymai. Įmonės marketingo veiklos ypatumai. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Prekė. Kaina. Įmonės konkurentai, rinka ir įmonės pokyčiai rinkoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-04-04
 • Specialybės įgūdžių praktikos ataskaita AB banke "Snoras"

  AB banko "Snoras" įkūrimas ir jo veiklos pristatymas. AB banko "Snoras" įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpis. AB bankas "Snoras" teikiamos paslaugos. AB banko "Snoras" vadyba. AB banko "Snoras" personalas. Susirinkimų ir pasitarimų vedimo tvarka. Rinkos tyrimai ir reklama. Kokybės vadyba. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas. Apskaitos organizavimas AB banke "Snoras". Informacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų panaudojimo efektyvumas. Išorinė ir vidinė AB banko "Snoras" aplinka. Verslo plėtra. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Finansai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-02-22
 • Specialybės įgūdžių praktikos ataskaita: automobilių dalių prekybos IĮ "Sinkeris"

  Įvadas. Įmonės įkūrimas ir jos veiklos pristatymas. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės vadyba. Rinkos tyrimai ir reklama. Kokybės vadyba. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas. Apskaitos organizavimas įmonėje. Informacija. Ekonominiai ištekliai ir jų panaudojimo efektyvumas. Išorinė ir vidinė įmonės aplinka. Verslo plėtra. Išvados. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(36 puslapiai)
  2008-02-28
 • Specialybės įgūdžių praktikos kavinėje "Pas Gogį" ataskaita

  Įvadas. Kavinės veiklos analizė. Teisiniai norminai aktai, sutartys, pareigybinės instrukcijos. Darbų saugos organizavimas. Įmonės įranga, apipavidalinimas. RVASVT sistemos įdiegimo procesas. Maitinimo įmonės gamybos organizavimo proceso analizė. Žaliavų tiekimas, sandėliavimas. Patiekalų gamybos procesas. Maitinimo įmonės patiekalų asortimentas. Patiekalų realizacija. Įmonės verslo aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Specialybės įvado praktikos ataskaitos aprašas: ŽŪK "Pakruojo linai"

  Įvadas. Praktikos darbo vietos apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Įmonės charakteristika. Įmonės finansų tarnybos veikla. Finansų tarnybos nuostatai. Finansinių sprendimų priėmimo tvarka ir finansiniai rodikliai. Dokumentų analizė. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Specialybinės praktikos ataskaita: IĮ medienos perdirbimas

  Kazio Gečo individuali įmonė. Įvadas. Įmonės ar organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Raštvedybos organizavimas. Praktikos darbo vietos (skyriaus) aprašymas ir veiklos įvertinimas. Metinė įmonės finansinė atskaitomybė. Įmonės finansinės veiklos analizė. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Darbo santykiai. Įmonės mokesčių sistema. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2006-10-28
 • Specialiojo pedagogo praktikos bendrojo lavinimo mokykloje ataskaita

  Pamokų protokolai. Pamokų planai. Aprašymas apie vaikus. Tvarkaraštis. Savirefleksijos. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (1). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai. Dalykas: Matematika. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (2). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai. Dalykas: Lietuvių kalba. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (3). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7b klasė. 2 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (4). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: Dalykas: Lietuvių kalba. Stebėtų pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų. Protokolas (5). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 4b klasė. 5 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje ataskaita. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (3). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7b klasė. 2 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (4). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai. Dalykas: Lietuvių kalba. Stebėtų pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (5). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 4b klasė. 5 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje protokolas (1). Klasė: 3a klasė. Pamokos analizė. Teiktos individualios pagalbos pasirinktam mokiniui protokolas (1). Dalykas: matematika. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: matematika. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (2). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (3). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: matematika. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (4). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 5 klasė. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (5). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Refleksija (1). Refleksija (2). Refleksija (3).
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2009-01-13
 • Specialiosios praktikos ataskaita: VŠĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (KTKIC)

  Įvadas. Praktikos tikslas: Pagilinti teorines socialinės geografijos studijų žinias, įgyti praktinio darbo įgūdžių VŠĮ "Klaipėdos kultūros ir turizmo ir informacijos centras". Institucijos veikla ir struktūra. Institucijos veiklos pobūdis ir funkcijos. Svarbiausi partneriai ir klientai. Personalo socialinė struktūra. Institucijos veikla Lietuvos kontekste (teritorinis palyginimas su panašaus pobūdžio Lietuvos institucijomis). Vykdomi, įvykdyti ir numatomi projektai. Saugus darbas ir priešgaisrinė sauga, visuomeninė, meninė, kultūrinė veikla. Individualios užduoties pristatymas. Tyrime taikyti metodai. Individualaus tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Pasiūlymai specialiajai praktikai. Priedai (2).
  Geografija, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2010-10-06
 • Specializacijos praktikos ataskaita: Žemaitijos kolegijos valgykla

  Įvadas. Valgyklos charakteristika. Konfliktinės situacijos valgykloje. Higienos, sanitarijos ir medicininės kontrolės reikalavimai valgyklos darbuotojams. Medicininės kontrolės reikalavimai valgyklos darbuotojams. Higienos reikalavimai maitinimo įmonės darbuotojams. Higienos reikalavimai maisto žaliavoms. Higienos reikalavimai valgykloje esančioms patalpoms. Higienos reikalavimai technologinių procesų metu. Higienos reikalavimai valgykloje naudojamam inventoriui ir įrengimams. Valgyklos įrengimų charakteristika. Darbo saugos reikalavimai valgyklos įrengimams. Darbo kokybės priklausomybė nuo įrengimų. Valgyklos patiekalų ir gėrimų asortimentas, bei gamybos technologija. Karštieji patiekalai. Sriubos. Antrieji patiekalai. Garnyrai. Padažai. Salotos. Gėrimai. Lankytojų aptarnavimas valgykloje. Pasiruošimas klientų aptarnavimui valgykloje. Prekybos salės paruošimas. Indų paruošimas. Stalų serviravimas. Papildomų paslaugų teikimo galimybės valgykloje. Išvados ir pasiūlymai.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2007-03-20
 • Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pamokų protokolai

  Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 8kl, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Analizė. Dalykas: Matematika. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 3, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Matematika. Tema: Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 3kl, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Lietuvių kalba. Tema: Rašymo pratybos. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2kl. – raidos sutrikimas (ribotas intelektas). Dalykas: Matematika. Tema: Sudėtis ir atimtis iki 4. Pamokos eiga. Analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje protokolas. Mokinio vardas: Jurgita. Klasė: 5 klasė. Išvada apie raidos sutrikimus: raidos sutrikimas (ribotas intelektas). Mokosi pagal adaptuotą lietuvių k. ir matematikos programas. Pamokos analizė. Teiktos individualios pagalbos pasirinktam mokiniui protokolas. Trumpas pamokos aprašymas. Dalykas: Lietuvių kalba. Tema: Žodžio dalys. Užsiėmimo eiga. Analizė. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planai. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Daiktavaržio reikšmė ir klausimai. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: Matematika. Tema: Skaičiai nuo 1 iki 10. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Daiktavardžių giminės. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 2 klasė. Dalykas: Matematika. Tema: Nulis atliekant sudėties ir atimties veiksmus. Pamokos eiga. Specialiojo pedagogo praktikos refleksijos (3).
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(43 puslapiai)
  2010-04-07
 • Stebimosios pedagogo praktikos dienoraštis

  Užduotys. Stebėta vaikų veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Stebimoji praktika specialiojoje mokykloje/ugdymo centre. Užduotys. Mokinių veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Stebimoji praktika specialiojoje mokykloje/ugdymo centre. Užduotys. Mokinių veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Ką žinojau apie specialiųjų poreikių vaikus iki šios stebimosios praktikos? Koks buvo mano požiūris į juos iki tol? Ar po praktikos pasikeitė mano nuostatos apie neįgaliuosius? Ką naujo sužinojau apie šiuos vaikus? Kokių specialiųjų ugdymosi poreikių turėjo mano stebėti vaikai? Ko nesupratau, stebėdamas šių vaikų ir specialiųjų pedagogų veiklą? Pateikti savo, kaip būsimojo specialiojo pedagogo, filosofiją. Kokią specialiųjų poreikių vaikų veiklos ar ugdymo sritį sieksiu giliau pažinti, tirti? Kodėl?
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Stočių darbo technologija

  Įvadas. Stoties struktūra ir darbo planavimas. Vyresniųjų traukinių konduktorių darbo organizavimas. Bendri nuostatai. Komercinė sąstatų apžiūra. Techninė priežiūra. Ištisinis ir dalinis stabdžių patikrinimas. Žiemos metu. Darbas stotyse ir tarpstočiuose. Darbų saugos reikalavimai. Išvada.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2007-10-16
 • Šakų ir ribų metodas

  Metodų maršrutui rasti trumpa apžvalga. Apėjimo maršruto suradimo metodų uždaviniai. Šakų ir ribų metodas. Atstumų matricos sudarymas. Viršūnių įvertinimas. Neperspektyvių kelių uždraudimas. Optimalaus maršruto atrinkimas. Metodo pavyzdys. Šakų ir ribų metodo algoritmas. Vartotojo instrukcija. Programos tekstas C++ Builder.
  Programavimas, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2006-05-11
 • Technologinė praktika: automobilių remontas

  Įvadas. Techninė dalis. Individuali užduotis. Automobilio kėbulo dažymas. Darbų sauga. Išvados.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-03-14
 • Technologinės praktikos ataskaita: medienos apdirbimo cechas UAB "Fornestas"

  Įžanga. Bendroji dalis. Medienos apdirbimo ir baldų pramonės vystymosi perspektyvos. Šiek tiek istorijos. Baldų pramonė šiandien. Baldų eksportas. Perspektyvos. Įmonės istorija. Įmonės aprūpinimas žaliavomis, pusfabrikačiais. Įmonės darbo rėžimas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Paruošų ir džiovinimo cechas. Cecho meistro pareigos. Darbo vietų aprūpinimas medžiagomis, gamybinėmis užduotimis. Žaliavų ir medžiagų sąnaudų mažinimo šaltiniai. Technologinio proceso struktūra. Technologiniai ir transportavimo įrengimai. Džiovyklos: konstrukcijos, režimai, darbo organizavimas. Džiovinimo kameros. Konstrukciniai džiovinimo kamerų elementai ir įrengimai. Mašininis cechas. Darbo vietų organizavimas. Technologinio proceso struktūra. Ruošinių kokybės kontrolė. Faneravimo režimai, defektai, kontrolės medžiagos. Darbo saugos reikalavimai ceche. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Įrengimų apkrovos nustatymas. Vidaus transporto įrengimai. Šablonų ir kitų kontrolės priemonių ūkis. Įrengimų priežiūros organizavimas. Apdailos ir surinkimo cechai. Apdailos technologinio proceso struktūra. Apdailos medžiagų charakteristikos. Lakų – dažų paruošimo skyrius ir jo paskirtis. Apdailos cecho laboratorija ir jos funkcijos. Surinkimo proceso technologija. Gatavos produkcijos pridavimo į sandėlį tvarka. Gaminio techninis aprašymas. Produkcijos kokybės nustatymo metodai. Individuali užduotis. Spintelė miegamojo komplektui. Priedai (10).
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(45 puslapiai)
  2007-09-19
 • Technologinės praktikos ataskaita: miškininkystės ir miško ruošos paslaugos

  Įvadas. UAB "XXX" teikia miškininkystės ir miško ruošos paslaugas privačių miškų savininkams. Įmonės veiklos pristatymas ir jos ypatumai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros įvertinimas. Įmonės verslo planai ir jų rezultatų vykdymo lygis. Marketingo veiklos įvertinimas. Finansinės veiklos įvertinimas. Kontrolės sistema įmonėje. Individuali užduotis. Miško atkūrimas iškirtus. Miško atkūrimo tvarką nusakantys teisiniai aktai. Miško atkūrimas. Miško atžėlimas. Miško sodinimas. Pasodintų želdinių priežiūra ir apsauga, papildymas. Miško sausinimas ir priešgaisrinė apsauga. Išvados.
  Ekologija, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2007-11-13
 • Technologinės praktikos ataskaita: palydovinės televizijos teikimas UAB "Transcom Worldwide Vilnius"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Siūlomos paslaugos. Transcom vertybės. Organizacijos komunikacijos auditas. Organizacijos socialinė atsakomybė. Išorinė komunikacija. Transcom klientai Lietuvoje. Vidinė komunikacija. Organizacijos komunikacijos grįžtamasis ryšis Vidinės komunikacijos tyrimas. Kompanijos struktūra. Plėtra. Mano pasiekimai. Išvados ir patarimai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2010-09-20
 • Technologinės praktikos ataskaita: prekyba buities prekėmis ir statybinėmis medžiagomis "Senukai"

  Įvadas. Prekybos centro "Senukai" charakteristika. Įmonės darbo laikas. Įmonės personalas. Patalpos ir jų išdėstymas. Prekybinė įranga. Prekybos salės baldai. Finansinės apskaitos įranga ir jos sudėtinės dalys. Specialios paskirties parduotuvės įranga. Sandėliavimo įranga. Materialinių vertybių kontrolė ir apsauga. Darbuotojo asmeninė higiena. Sanitarinių reikalavimų laikymasis įmonėje. Darbų sauga įmonėje (instruktažai). Darbuotojų materialinė atsakomybė. Prekių asortimento pagal grupes nustatymas. Prekių išdėstymas prekybos salėje, jų suderinamumas, kaimynystė. Prekių ženklinimo analizė ir reikšmė. Prekių paruošimas pardavimui. Prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygos. Įrengimų priežiūra, jų patikra. Pirkėjų aptarnavimas bendraujant su pirkėjais, konsultavimas. Prekių tiekėjai. Prekių užsakymų paruošimas ir bendravimas su tiekėjais. Prekių ir taros priėmimas, jų pajamavimas. Prekių priėmimo ir grąžinimo dokumentai. Prekių kokybės nustatymas. Prekių ir taros grąžinimas tiekėjams. Prekių kainų nustatymas. Kasos žurnalo vedimas, kasos darbo svarba. Prekinė – piniginė apyskaita. Savikontrolės sistemos įdiegimas įmonėje. Atliekų, negrąžintos taros, įpakavimo medžiagos tvarkymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po