Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: fermentinių sūrių gamyba AB "Rokiškio sūris"

  Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas. Ilgalaikis finansinis turtas. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Mokėtinų už atostogas sumų, ligos pašalpų. Įmonės mokami mokesčiai.
  Apskaita, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2009-08-17
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kavinė-baras UAB "Vaterlinija"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Vaterlinija" finansinę būklę 2006 – 2007 metais ir atlikti įmonės veiklos vertinimą. UAB "Vaterlinija" teikiamos paslaugos. UAB "Vaterlinija" finansinės būklės analizė 2006 – 2007 metais. UAB "Vaterlinija" balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. UAB "Vaterlinija" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" likvidumo ir įsiskolinimo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" mokami mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Kelių fondų mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. UAB "Vaterlinija" potencialių konkurentų apžvalga. UAB "Vaterlinija" veiklos verslo perspektyvų įvertinimas. Praktikos metų įgytų žinių bei įgūdžių naudingumas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2008-04-03
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kelių ir gatvių tiesimas

  Finansinės apskaitos praktikos ataskaita. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą UAB "N", įtvirtinti apskaitos ir finansų teorines žinias ir lavinti praktinius tiesioginio apskaitos tvarkymo bei finansų valdymo įgūdžius. UAB "N" apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų kasoje apskaita. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Paskolų apskaita. Finansinis lizingas. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Atsiskaitymų už darbą apskaita. Įmonės mokami mokesčiai ir įmokos. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Paslaugų ir darbų pardavimo apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2010-10-06
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kepykla UAB "Javinė"

  Įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpiai. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Ekonominiai santykiai. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Išoriniai ryšiai su šalies ir užsienio partneriais. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys. Veiklos specializacija ir diversifikacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų sąnaudos. Kapitalo vertė, apsirūpintumas kapitalu. Apsirūpintumas žaliavomis. Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą. Veiklos kaštai. Veiklos efektas ir efektyvumas. Bendroji ir prekinė produkcija (paslaugos). Pelnas (nuostolis), jo struktūra pagal veiklas, pelno veiksniai. Pelno paskirstymas. Ūkinės veiklos efektyvumas. Išvados. Nuomonė apie profesinės veiklos praktiką.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2007-12-12
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kineziterapija

  Bendrosios kineziterapijos pagrindai. Įvadas. Išeminio galvos smegenų insulto samprata. Pacientė serganti išeminiu galvos insultu. Nusiskundimai. Anamnezė. Pacientės įvertinimas. Apžiūra. Apčiuopa. Kojos sąnarių judesių amplitudės matavimai. Lovetto metodas. Barthel indekso nustatymas. Tyrimo duomenų analizė. Pacientės problemos. Masažas sergant išeminiu galvos insultu. Masažo tikslai. Masažo metodika ir technika.
  Kineziterapija, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-11-26
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: melioracijos įmonė UAB "Panevėžio melioracija"

  Įvadas. Praktikos tikslas – išanalizuoti UAB "Panevėžio melioracija" apskaitą ir pateikti išvadas. UAB "Panevėžio melioracija" apibūdinimas. Apskaitos organizavimas UAB "Panevėžio melioracija". Pinigų ir paskolų apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolos, investicijos. Jų apskaita. atsiskaitymų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Paslaugų teikimo apskaita. Paslaugų pardavimų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: mėsos gaminių gamyba UAB "Sagralita"

  Mėsos produktų technologijos. Įvadas. Praktinio darbo aprašymas įmonėje: UAB "Sagralita". Trumpa įmonės charakteristika. Gaminamos produkcijos aprašas. Galvų slėgtainio gamybos aprašas. "Sluoksniuotos kumpinės" jusliniai, fizikiniai-cheminiai rodikliai. Žaliavos. Technologinis procesas. Gaminio gamyboje naudojamų įrenginių ir inventoriaus charakteristika. Sanitarinė ir higieninė įmonės būklė. Pastabos ir pasiūlymai įmonės veiklai. Priedai.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-04-08
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: miško gėrybių supirkimas UAB "Arčia"

  Įvadas. UAB "Arčia" apibūdinimas. Apskaitos organizavimas UAB "Arčia". Pinigų, paskolų ir finansinio turto apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Dotacijų ir finansavimo apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2009-09-14
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: patalpų nuoma, prekyba UAB "Remtis"

  Profesinės veiklos praktikos, atliktos UAB "Remtis", ataskaita. UAB "Remtis" apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas (finansinė nuoma). Trumpalaikės ir ilgalaikės finansinės investicijos. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Debetinės skolos ir jų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaita. Paslaugų teikimo išlaidų apskaita. Paslaugų teikimo (netiesioginių) išlaidų apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Paslaugų pardavimo apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė.
  Apskaita, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2007-12-04
 • Programavimo praktikos ataskaita: Delphi 7.0

  Įvadas. "Swedbank valiutos keitimo programa". UAB "Entera" įmonės programa. UAB "Entera" įmonės darbuotojų informacijos programa. Grafinis programavimas. Darbo valandų skaičiavimo programa. Išvados.
  Programavimas, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2010-01-15
 • Programinės įrangos darymo proceso valdymo praktika organizacijoje

  Įmonė plėtoja informacijos ir verslo valdymo sistemas, kuria programinę įrangą, teikia IT paslaugas, projektuoja ir diegia prekybines bei konferencijų IT sistemas. Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2007-10-01
 • Programos "Struktūros" projektavimas

  Savarankiško darbo Nr.2 ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų ir klasių diagramos. Naudojami duomenų tipai, kintamieji, konstantos, objektai, metodai. Programos * .h ir *.cpp failų tekstai. Duomenų ir rezultatų failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Programos failų vardai. Programai keliami apribojimai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos kurioms esant programa stringa. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programos, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2006-11-30
 • Psichologijos specialybės praktika

  Bendroji dalis. Specialybės praktikos suvestinė. Praktikos modulių aprašymas. Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Tabako vartojimo prevencijos užsiėmimai. Gyvenimo įgūdžių ugdymas grupėje.
  Psichologija, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Reklamos agentūros veiklos specifika: UAB "Spaudos elementai"

  Reklamos vadybos praktikos darbas. Įmonės charakteristika. Pažintis su įmone bei trumpas pristatymas. Trumpas reklamos verslo apibūdinimas. Rinka. Trumpa Lietuvos reklamos rinkos apžvalga ir tendencijos. Nagrinėjamos įmonės konkurencinės padėties analizė, bei užimama rinkos dalis. Gamyba. Trumpas teikiamų paslaugų pristatymas. Bendroji įmonės strategija, misija, vizija. Įmonės valdymas. Pareigybinių nuostatų analizė. Įmonės organizacinė struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Motyvavimas. Finansai. Įmonės kapitalo struktūra. Trumpas įmonės finansinių rezultatų bei jos dinamikos apibūdinimas. Įmonės ataskaita. Trumpas įmonės darbo dienos pristatymas. Įmonės darbo organizavimas. Reklamos vadybininko veikla. Vadybininko pareigybinės nuostatos. Klausimai ir problemos, kuriuos vadybininkas gali spręsti savarankiškai.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Socialinio darbo pradinės praktikos ataskaita: Vš.Į. Utenos PSPC, Psichikos sveikatos centras

  Praktikos tikslai. Praktikos uždaviniai. Praktikos vietos pasirinkimo motyvai. Praktikos vietos analizė. Paslaugų pobūdis. Teisinis pagrindas. Darbuotojai, jų išsilavinimas. Darbuotojų funkcijos. Apibendrinimas. Veikla praktikos metu. Tyrimas. Renginio organizavimas. Paroda "Pavasaris". Savirefleksija. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (5 psl.).
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2009-01-08
 • Socialinio darbo praktika: Vokietijos Kolpingo profesinė mokykla

  Įvadas. Socialinio darbo praktikos pasirinkimo motyvai. Socialinio darbo problemų praktikos vietoje aktualumas. Praktikos tikslas(pagal individualią užduotį). Teorinė dalis. Praktinio patyrimo aprašas. Praktikos vietos organizacinė – institucinė analizė. Klientų socialinių problemų apžvalga ir jų pasitenkinimo taikymai. Socialinio darbo paslaugomis organizavimas. Socialinio darbo su atveju analizė(socialinio funkcionavimo įvertinimo ataskaita). Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2009-11-25
 • Socialinio darbo praktikos ataskaita: Tauragės rajono vaikų reabilitacijos centras – mokykla "Pušelė"

  Įvadas. Bendra praktikos vietos charakteristika. Institucijų paskirtis. Klientai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir veikla institucijose, įvairiose socialinės paramos įstaigose. Kliento problemos sprendimo atvejis. Kliento problemų ir poreikių vertinimas. Planavimas. Veikla. Rezultatų vertinimas. Refleksyvioji patirties analizė. Socialinio darbuotojo asmeninės savybės ir vertybės. Tinkamumas pasirinktai profesijai. Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-02-22
 • Socialinio pedagogo praktika: Kuršėnų vaikų globos namai

  Kuršėnų vaikų globos namų socialinė schema. Ryšiai su kitomis įstaigomis ir visuomene. Kuršėnų vaikų globos namų aplinkos ir išteklių analizė. Kuršėnų vaikų globos namų socialinis pasas. Kuršėnų vaikų globos namų veiklos planas. Socialinio pedagogo ketvirčio veiklos programa. Socialinio pedagogo mėnesio veiklos programa. Socialinio pedagogo savaitinės veiklos programa. Individualaus atvejo analizė. G.S. charakteristika (ištrauka iš dokumento skirto Šiaulių apskrities administracijos direktoriui). G.S. pagrindinės problemos. G.S. Individualus elgesio korekcijos planas. Pagalbos būdai G.S. turinčiam emocijų ir elgesio sutrikimų. Kritinė praktikos analizė.
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2009-03-17
 • Socialinio pedagogo praktikos ataskaita: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

  Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis. Susipažinimas su įstaiga. Etnografinis neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimas. Anotacija. Socialinis aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo aprašymas. Išvados. rekomendacijos. Ugdymo grupės užsiėmimai. Aklųjų ir silpnaregių kūrybinių gebėjimų ugdymas. Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas. Renginio organizavimas. Renginio scenarijus. Mano požiūris ir išvados, vertinant socialinio pedagogo praktiką su neįgaliaisiais.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2011-07-15
 • Socio–edukacinio darbo mokomosios praktikos ataskaita: Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokykla

  Socio–edukacinio darbo mokomosios praktikos, atliktos Jonavos rajono Barupės pagrindinėje mokykloje ataskaita. Individualus darbas rizikos grupės vaiku. Rizikos grupės vaiko charakteristika. Rizikos grupės vaiko problemų įvertinimas. Rizikos grupės vaiko problemų sprendimas. Rizikos grupės vaiko kortelė. Individualus lapas. Rizikos grupės šeimos socialinis pasas. Darbas su ugdytinių klase. Klasės charakteristika. Klasės socialinis pasas. Klasės šeimų socialinis statusas. Klasės. problemų įvertinimas. Klasės problemų sprendimas. Socialinių įgūdžių formavimo valandėlė. Įstaigos socialinis pasas. Praktikos dienoraštis. Praktikos analizė. Priedai (Klasės socialinis pasas. Mano klasė. Kokia ji iš tikrųjų? Kokia turėtų būti?).
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2010-09-28
Puslapyje rodyti po