Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Praktikos ataskaita: konteinerių transportavimas UAB "Volfra — Klaipėda"

  Įvadas. UAB "Volfra – Klaipėda" veiklos aprašymas. UAB "Volfra – Klaipėda" uosto agento darbo specifika. UAB "Volfra – Klaipėda" uosto agento pareigos. Keleivinio laivo agentavimas. Pranešimai prieš laivui atplaukiant. Laivo atplaukimo registravimas. Laivo išplaukimo registravimas. UAB "Volfra – Klaipėda" fiderinės linijos agento pareigos. Konteinerinės fiderinės linijos agentavimas. Išvados.
  Laivininkystė, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-03-06
 • Praktikos ataskaita: krovinių pervežimas UAB "MTL Group"

  Įvadas. Bendroji dalis. Pirmieji įspūdžiai apie įmonę. Ką įmonėje veikiau praktikos metu. Transporto priemonės parinkimas. Kroviniai. Tara ir krovinių markiravimas. Krovinių vežimų apimtis. Racionalaus maršruto parinkimas. Ekspeditorius. Praktikos įvertinimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-09-17
 • Praktikos ataskaita: langų surinkimas, karkasinių namų statymas UAB "Agnapolio dvaras"

  Įvadas. Valdymas. UAB "Agnapolio dvaras" organizacinė valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Personalo organizavimas ir valdymas. Personalo dokumentų bankas. Darbo organizavimo procesas. Pareiginės instrukcijos. Marketingas. Prekė. Kaina. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Nuolaidos. Paskirstymas. Veiksniai įtakojantys paskirstymo kanalo parinkimą. Paskirstymo būdas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Reklama. Makroaplinka. Mikroaplinka. Apskaita. Praktikos vertinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(29 puslapiai)
  2008-10-30
 • Praktikos ataskaita: lombardo paslaugos, prekyba tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais

  A. Pastolienės individuali įmonė. Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir juridinis statusas. Įmonės veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės SWOT analizė. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės marketingo veiklos ypatumai. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Dokumentai. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2006-11-17
 • Praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Pasaka"

  Ikimokyklinio ugdymo bandomoji ataskaita. Įvadas. Formalieji duomenys apie ugdymo įstaigą: ikimokyklinio ugdymo programos tiekėjas Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė". Svarbiausia pareiga: Mažų vaikų ugdymas. Profesinė kompetencija. Kurti vaikui sąlygas pajusti savo galimybes ir vertę individualizuojant ugdymą. Tirti vaikų poreikius. Atpažinti ligas, kuriomis dažniausiai serga vaikai, atpažinti sergantį vaiką. Valdyti ugdymo aplinkos kūrimo būdus, tinkamus tiek visai grupei vaikų, tiek kiekvienam vaikui. Atpažinti ugdytinio šeimos ypatumus, atsižvelgti į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, vaiko individualumą. Planuoti sistemingai plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2010-06-15
 • Praktikos ataskaita: M. Gumbrevičiaus PPĮ "Gelsva"

  Įvadas. Tikslai: Susipažinti su ruošiamais verslo projektais pasirinktoje įmonėje. Verslo projekto organizavimas. Šaltinio ir geriamo vandens "žalia giria" gamybos proceso kompleksinis modernizavimas, didinant įmonės produktyvumą. Projekto poreikio pagrindimas. Naujo produkto, paslaugos aprašymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2010-05-05
 • Praktikos ataskaita: maitinimo organizavimas

  Reikalavimai administratoriui (metrdoteliui). Reikalavimai padavėjams. Moterų padavėjų išvaizda. Vyrų padavėjų išvaizda. Profesinė asmens higiena. Bendrosios aptarnavimo taisyklės. Barmeno darbo vieta. Kaip įrengiamas baras? Baro reikmenys. Kokteilių patiekimas. Klasikinių kokteilių receptūros. Originalių kokteilių receptūros. Baro kainoraštis.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Praktikos ataskaita: Mažeikių rajono savivaldybė

  Praktikos ataskaita. Praktikos tikslas: Įgyti praktinio darbo įgūdžių Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje. Įgyti savarankiškos profesinės veiklos įgūdžius. Posėdžio darbotvarkės sudarymas. Posėdžio protokolo rašymas. Sprendimo projektas. Tarybos, komiteto ir komisijos posėdžiai. Studijų metu gautų žinių pritaikymo praktikoje įvertinimas. Praktikos įvertinimas. Pasiūlymai praktikos organizavimo tobulinimui. Užduoties atlikimo ataskaita. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos apibūdinimas. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos veiklos kryptys. Darbo planavimo įvertinimas. Tarybos darbo planavimas. Vadovų ir pavaldinių darbo santykiai. Naujųjų vadybos metodų taikymas institucijos darbe. Mažeikių rajono savivaldybės tarnautojų mokymas. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje. Užduoties atlikimo ataskaita. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybė. Savivaldybės tarybos sekretorės pareigybės svarba tarybos veiklai.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2010-03-18
 • Praktikos ataskaita: Mažeikių specialioji mokykla

  Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis. Įvadas. Etnografinis tyrimas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti tėvų vaidmenį neįgalaus vaiko ugdymo procese, ar tėvai bendradarbiauja su specialistais. Neįgaliųjų vaikų grupės ugdymo užsiėmimai. Individualus darbo su neįgaliu vaiku planas ir jo realizavimas. Renginio organizavimas.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-02-17
 • Praktikos ataskaita: mažmeninė technikos prekyba IĮ "TECHasas PLIUS"

  Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės tipas ir veikla. Įmonės valdymo struktūra ir jos padaliniai. Veikiančios vidaus tvarkos taisyklės. Darbų saugos reikalavimai. Darbo režimas. Pareiginiai nuostatai. Pareigybių aprašymas. Įmonės planų sistema. Planų rūšys. Planų sudarymo tvarka ir forma. Planų įgyvendinimo sistema. Įmonės veiklos perspektyvos. Įmonės plėtros galimybės. Įmonės dalyvavimo užsienio rinkose galimybė. Išvados. Priedas: įstatymas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2008-09-15
 • Praktikos ataskaita: medienos ruoša UAB "Vlatausa"

  Įvadas. Ataskaitos tikslas. Ataskaitos uždaviniai. UAB "Vlatausa" finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės mokumo (likvidumo) rodikliai. Atsargų apyvartumo trukmė dienomis. Pelnas tenkantis vienai akcijai = grynasis pelnas / akcinis kapitalas. Įmonės bankroto tikimybė pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Įmonės ūkinės veiklos analizė. Atskirų rodiklių įtaka apimčių kitimui. Vieno darbuotojo vidutinis metinis išdirbis. Vidutinis vieno darbuotojo metinis uždarbis. Darbo našumo augimo tempai. Įmonės mokesčių sistema. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2006-01-16
 • Praktikos ataskaita: mėsos gamyba ir pardavimas UAB "Stragutės mėsa"

  UAB "Stragutės mėsa" misija - tiekti pirkėjams aukštos kokybės mėsos gaminius. Įvadinė dalis. UAB "Stragutės mėsa" charakteristika. Rinkos situacija. Įmonės mikro aplinka. Įmonės makro aplinka. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Įmonės išlaidų struktūra. Ekonominių rodiklių charakteristika. Gamybos procesas įmonėje. Vadybos dalis. UAB "Stragutės mėsa" valdymo schema. Horizontalus ir vertikalus darbų pasiskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita. Darbuotojų paieškos organizavimas ir organizavimas. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas. Kokybės laidavimo sistema. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje. Tiriamoji veikla įmonėje. Prekių asortimento gylis ir plotis. Prekių kainų politika. Prekių pasiskirstymo kanalai. Komunikacijos procesas įmonėje. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos. Apskaitos dalis. Įmonės apskaitos skyriaus apžvalga. Banko ir kasos operacijų apskaita. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktikos vertinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2008-02-27
 • Praktikos ataskaita: metalo gaminių gamyba UAB "Pergalės koncernas"

  Įžanga. Galimybės. UAB "Pergalės koncernas" įrengimų techninės galimybės. Metalo apdirbimo įrankiai. Tekinimo peiliai. Grąžtai. Plėstuvai. Gilintuvai. Pratrauktuvai. Frezos. Abrazyvinės medžiagos. Sriegikliai. Meistro pareigos. Ruošinių gamybos būdai. Tikslių skylių apdirbimo analizė. Tekinimo staklės. Vertikalios gręžimo staklės. Horizontalios vidinio pratraukimo staklės. Plokščiojo šlifavimo staklės. Universalios konsolinės frezavimo staklės. Kūginių krumpliaračių su apskritiminiais krumpliais drožimo staklių (525) analizė bei derinimas. Skaičiavimo pavyzdys. Pjovimo režimai ir jų nustatymo metodika. Metalo apdirbimo staklėse naudojami tepimo – aušinimo skysčiai. Pjovimo įrankių geometrinių elementų matavimo būdai ir priemonės. Matmenų tikslumo kontrolės įrankiai ir prietaisai. Mašinų sistemų diagnostikos metodas ir matavimo prietaisai. Transporto organizavimas. Pagalbinio ir gamybos aptarnavimo procesų organizavimas. Darbo sauga UAB "Pergalės koncernas". Bendri darbų saugos reikalavimai bendrovėje. Gamybos ekologija. Praktikos išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(36 puslapiai)
  2009-01-22
 • Praktikos ataskaita: mūro darbai

  Praktikos tikslai uždaviniai, bei klausimai. Mūrijimo įrankiai ir priemonės. Įrankiai. Priemonės. Bendrieji reikalavimai vykdant statybos darbus. Medžiagoms ir gaminiams. Mūro darbų pradėjimui. Mūro stiprumui. Leistini mūro nuokrypiai. Technologiniai procesai. Mūras iš keraminių ir silikatinių plytų. Karnizų mūrijimas. Kaminų ir ventiliacijos kanalų mūrijimas. Sąramų mūrijimas. Mūro armavimas. Mūro apdaila. Arkų ir skliautų mūrijimas. Kompleksinių atitvarų įrengimo technologijos. Palengvinto mūro su standžiais ryšiais. Palengvinto mūro su lanksčiais ryšiais. Trisluoksnių sienų schemos. Plytų mūro siena. Plytų ir blokelių siena. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekį iš projekto. Reikalavimus mūrijimui. Neigiamoje temperatūroje. Kokybės kontrolė: Dengtų darbų sąrašas, vykdant mūro darbus. Mūro darbų kontrolės kokybės vykdymo būdai. Darbų sauga. Pagrindinės nelaimingų atsitikimų priežastis vykdant mūro darbus. Keliami reikalavimai darbų vykdymui ant pastolių. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2006-10-23
 • Praktikos ataskaita: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

  Pratarmė. Praktikos atlikimas vasario mėnesį. Praktikos atlikimas kovo mėnesį. Praktikos atlikimas balandžio mėnesį. Praktikos atlikimas gegužės mėnesį. Priedai (Praktikos privalumai, trūkumai ir pasiūlymai dėl praktikos tobulinimo).
  Bibliotekininkystė, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2011-02-25
 • Praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentas

  Technologinės praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentas, Pasvalio rajono agentūra. Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, Pasvalio rajono agentūros atliekamu darbu. Aplinkos oro kokybės valdymas. Oro kokybės RAAD priklausančioje teritorijoje vertinimo rodikliai. Oro kokybės miestuose ir rajonuose valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų valdymas ir kontrolė. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkosauginiai leidimai, integruotas valdymas. Išvados.
  Ekologija, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2009-02-02
 • Praktikos ataskaita: praktinio mokymo firma (PMF) automobilių prekyba "Nobilitas 2"

  Įvadas. VPMF "Nobilita 2" sudaro keturi skyriai. Personalo skyrius. Pirkimo skyrius. Pardavimo ir rinkodaros skyrius. Finansų ir buhalterijos skyrius. Personalo skyrius. Personalo skyriaus funkcijos. Dokumentų pavyzdžiai. Pareigybės aprašymas. Pavaldumas. Pareigos. Personalo skyriaus ataskaita. Personalo skyriuje atliktų darbų aprašymas. Finansų ir buhalterijos skyriaus darbo aprašymas. Dokumentų pavyzdžiai. Pareigybės aprašymas. Pavaldumas. Finansų skyriaus vadybininko pareigos. Finansų ir buhalterijos skyriuje atliktų darbų aprašymas. Pardavimų – marketingo skyriaus darbo aprašymas. Marketingo skyriaus dokumentų pavyzdžiai. Pareigybės aprašymas. Pavaldumas. Marketingo skyriaus vadybininko pareigos. Pardavimų – marketingo skyriuje atliktų darbų aprašymas. Pirkimo skyriaus darbo aprašymas. Pirkimo skyriaus dokumentų pavyzdžiai. Pirkimo skyriaus vadybininko pareigos. Pirkimo skyriuje atliktų darbų aprašymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2009-02-25
 • Praktikos ataskaita: praktinio mokymo firma (PMF) elektroninė komercija "Nobilitas"

  Įvadas. Tikslas: Atliekant praktika PMF "Nobilitas" įgyti praktinio darbo įgūdžių. "Nobilitas" – tai praktinio mokymo firma (PMF). Įmonė, kuri imituoja tikrą bendrovės veiklą, prekiauja su kitomis praktinio mokymo firmomis ir veikia pagal tam tikrus įmonėje vykstančius procesus. "Nobilitas" prekiauja automobilių detalėmis ir aksesuarais elektroninės komercijos būdu. Pirkimų skyrius. Skyriaus funkcijos. Skyriaus dokumentai. Šiame skyriuje atlikti darbai. Darbas pirkimų skyriuje. Kolektyvo bendravimas. Personalo skyrius. Skyriaus funkcijos. Skyriaus dokumentai. Šiame skyriuje atlikti darbai. Darbas personalo skyriuje. Kolektyvo bendravimas. Finansų ir buhalterijos skyrius. Skyriaus funkcijos. Skyriaus dokumentai. Šiame skyriuje atlikti darbai. Darbas finansų skyriuje. Kolektyvo bendravimas. Pardavimų ir rinkodaros skyrius. Skyriaus funkcijos. Skyriaus dokumentai. Šiame skyriuje atlikti darbai. Darbas pardavimų skyriuje. Kolektyvo bendravimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2009-02-12
 • Praktikos ataskaita: prekyba ekologiškomis kosmetikos priemonėmis "Ekovita"

  Įvadas. Marketingo skyrius. Rėmimas. Skyriuje nuveikti darbai. Komercijos skyrius. Komercijos skyriaus funkcijos. Skyriuje nuveikti darbai. Darbo organizavimas komercijos skyriuje. Žmogiškųjų išteklių skyrius. Žmogiškųjų išteklių skyriaus uždaviniai. Skyriaus funkcijos. Skyriuje atlikti darbai. Buhalterinės apskaitos skyrius. Skyriaus funkcijos. Pirminiai skyriaus dokumentai. Apskaitos procesas įmonėje. Skyriuje atlikti darbai. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2010-02-25
 • Praktikos ataskaita: prekyba kompiuteriais ir programine įranga UAB "Baitukas ir partneriai"

  Bendra organizacijos charakteristika. Įmonės įkūrimas, tipas, nuosavybės tipas. UAB "Baitukas ir partneriai" vizija, misija, vertybės, strategija. Veikla ir jos pobūdis Lietuvoje ir tarptautinėje rinkoje. Pagrindinės įmonės veiklos rūšys. Veikla tarptautinėje rinkoje. Valdymo struktūra ir organizavimas. Organizacinė valdymo struktūra ir struktūriniai padaliniai Ryšiai su kitomis Lietuvos organizacijomis Įmonės veiklos planavimas, organizavimas bei kontrolė. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės kontrolė. Organizacijos personalas. Personalo poreikio nustatymas, darbuotojams keliai kvalifikaciniai reikalavimai, priėmimo procedūros, sutartys su personalu. Darbuotojų adaptacija, motyvacija ir vertinimas, kvalifikacijos kėlimas, karjeros planavimas, vadovavimo stilius. Rinkodaros kompleksas ir logistikos procesai. Apskaita ir finansai. Naudojamos apskaitos sistemos, finansinės atskaitomybės formos. Informacinių technologijų taikymas įmonės veikloje. Užsienio kalbų naudojimas įmonės veikloje. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2009-03-17
Puslapyje rodyti po