Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas>Mokslo ir švietimo referatai

Mokslo ir švietimo referatai (136 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizuoto suaugusiųjų ugdymo ypatumai: Lietuva ir Didžioji Britanija

  Įvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Suaugusiųjų ugdymo raida. Suaugusiųjų ugdymo teorija. Mokymosi visą gyvenimą svarba. Lietuva - viena pirmųjų Europos Sąjungoje (ES) pagal besimokančiųjų suaugusiųjų skaičiaus augimą. Suaugusiųjų ugdymo Didžiojoje Britanijoje organizavimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2008-05-26
 • Pradinė mokykla švietimo politikos kontekste

  Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politiką įtakojantys veiksniai. Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo tikslai. Švietimo strategija pradiniam ugdymui. Švietimo sistemos samprata. Pradinės mokyklos vieta švietimo sistemoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • Prancūzijos švietimo sistema

  Prancūzijos švietimo sistema. Švietimo ministro Jack'o Lang'o kalba "Kūno kultūra ir sportas mokykloje". Olimpinių vertybių formavimas mokykloje. Vaikų su negalia integravimas. Sporto sekcijos. Edukologinis kūno kultūros projektas. Kūno kultūra koledže. Kūno kultūra licėjuje. Sporto asociacija. Lengvosios atletikos sekcija "Daumier" koledže. Atrankos testai. Sportiniai rezultatai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-11
 • Prancūzijos švietimo sistema (2)

  Šalies apibūdinimas. Švietimo sistema, jos istorinė raida. Prancūzijos motinos mokykla Polinos Kergomar veikla. Privačios mokyklos Prancūzijoje. Mokytojų rengimo problemas Prancūzijoje. Prancūzijoje pradinio mokymo turinys. Pedagogas Selestenas Frenė. Ikimokyklinis ugdymas. Motinos mokykla. Reikalavimai motinos mokyklos mokytojui. Pradinis mokymas. Pradinio mokymo turinys. Šiuolaikinė pradinė mokykla. Žemesnysis vidurinis mokymasis. Aukštesnysis vidurinis mokymasis. Aukštasis mokslas. Privatus mokymas. Mokytojų rengimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(19 puslapių)
  2008-06-27
 • Primary education in Lithuania and United States of America (USA)

  Darbas anglų kalba. Švietimo palyginimas Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Pradinio ugdymo šalyse analizė. Primary education in Lithuania. Primary education in United States of America (USA). Comparison.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Profesinis ir aukštasis mokslas sovietmečiu

  Įvadas. Profesinis mokslas sovietmečiu. Aukštojo mokslo sistema ir raida sovietiniais metais. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-26
 • Religious education at school

  Referatas anglų kalba. Religinis ugdymas Lietuvoje ir kitose šalyse. Introduction. The teaching of religions in certain countries. Religious education in Lithuania. Comparison. Future of religious education in EU (European Union). How to improve religion education. Conclusion.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-05
 • Romėnų ugdymo pagrindai

  Auklėjimo reikšmė. Auklėjimas ankstyvajame feodalizme. Bažnyčios auklėjimo funkcija Vakarų Europoje. Feodalų pasauliečių auklėjimas. Viduramžių universitetai; cechų, gildijų ir miestų mokyklų reikšmė auklėjime. Scholastika.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-12
 • Sinchroninis mokymas Lietuvoje

  Moksleiviai norėtų mokytis nuotoliniu būdu. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Nuotolinės studijos. Nuotolinių studijų formos. Kaip organizuojamos nuotolinės studijos. Mokymosi visą gyvenimą principai. Nuotolinės studijos ir informacinės technologijos. Vaizdo konferencijos. Nuotolinių studijų sistema. Vaizdo konferencijų sistemos galimybės. Nuotolinės studijos Lietuvoje.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-11-06
 • Skandinavijos šalių švietimo sistemos (Danija, Suomija, Norvegija, Islandija)

  Danijos švietimo sistema. Pradinės ir žemesniosios vidurinės mokyklos tikslai. Bendrasis aukštesnysis išsilavinimas. Aukštasis išsilavinimas. Neformalus lavinimas. Internatai. Vakarinės mokyklos. Švietimo sistemos finansavimas. Švietimo valdymas. Suomijos švietimo sistema. Suomijos švietimo sistemos reformavimas. Norvegijos švietimo sistema. Islandijos švietimo sistema.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-06-09
 • Socrates programa

  Įvadas. Kas yra Socrates programa? Apibrėžimas. Tikslai. Veiklos formos. Kokios yra Socrates programos. Kas gali dalyvauti Socrates programoje? Dalyvaujančios šalys. Asmenys ir įstaigos, galinčios dalyvauti programoje. Kas vykdo programas ir joms vadovauja? Europos komisija ir Socrates komitetas. Centralizuotos ir decentralizuotos veiklos formos. Nacionalinės agentūros. Atrankos kriterijai ir prioritetai. Kokią finansinę paramą numato programos? Priimtinos išlaidos. Teikiamos paramos dydžiai. Kalbinis parengimas. Parengiamieji vizitai ir parengiamieji seminarai. Kaip gauti papildomos informacijos apie Socrates programas? Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-24
 • Specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendencijos

  Darbo tikslas – įvertinti specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendenciją. Žmogaus gyvenimo stilius. Profesijos pasirinkimas. Profesijos pasirinkimo kriterijai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai. Sporto pedagogas kūno kultūros mokytojas. Trenerio dorovinės brandos bruožai. Visuomeninis kryptingumas. Pedagoginis teisingumas. Meilė auklėtiniams. Sąžiningumas. Pagarba kiekvienam auklėtiniui. Jautrumas. Nuoširdumas. Darbštumas. Pareigingumas. Reiklumas sau. Kuklumas. Gerumas. Pedagoginis optimizmas. Pedagoginis taktas. Asmeninės atsakomybės jausmas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Anketinė apklausa. Matematinė statistika. Tyrimo organizavimas ir tiriamųjų kontingentas. Gauti rezultatai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-18
 • Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas šiuolaikinėje ugdymo institucijoje

  Įvadas. Mokyklos samprata. Bendrojo lavinimo mokyklos paskirtis. Gyvenimas mokykloje. Bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymas. Mokyklose įgyvendintos programos. Problemos švietimo plėtros sistemoje. Neatidėliotinai spręstinos problemos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Studiensystem in Litauen

  Litauen. Hochschullandschaft. Hochschulen. Universitäten. Colleges. Fernstudium. Studiensystem. Universitäres Grundstudium. Weiterführendes universitäres Studium. Doktoranden-Studiengänge. Informationen zum Studium. Sprachvoraussetzungen. Unterkunft. Studiengebühren. Anerkennung von Ausbildungs- und Studienabschlüssen. Weiterbildung. Zulassung und Bewerbung. Finanzierung. Jobs & Praktika. Zugang zum Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkttrends. Wenn Sie arbeiten... Löhne und Lebenshaltungskosten. Bewerbung. Soziale Absicherung. Kurzer Blick auf das Sozialversicherungssystem. Zulassung.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Studium in Deutschland und in Litauen

  Vokiečių kalbos referatas apie studijas Lietuvoje ir Vokietijoje. Studium in Deutschland. Universitäten. Studium in Litauen. Studium in Deutschland. Stipendien. Studium an anderen Instituten.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Suaugusiųjų švietimas (2)

  Įvadas. Suaugusiųjų tęstinis mokymasis. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-12
 • Šiandieninė Lietuvos švietimo sistema

  Darbe aptariama šiandieninė (2000 m.) Lietuvos švietimo sistema, jos padėtis. Pagrindiniu aspektu bus švietimo sistemos reforma, kuri pradėta vykdyti atkūrus nepriklausomybę. Kaip vykdoma reforma, kas jau padaryta, kokie pasiekimai, kokios vyraujančios problemos ir kas dar bus bandoma įgyvendinti.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-17
 • Švietimas Lietuvoje XIX amžiuje

  Edukacinė komisija. Struktūra. Tikslas. Mokomieji dalykai. Mokytojai. Kontrolės sistema. Lietuvos mokyklos. Lietuvos mokykla (1803 – 1904). Pradinė mokykla. Vidurinis mokslas. Aukštasis mokslas. Bausmės. Pokutnica. Prieš lietuvišką liežuvį. Slaptosios mokyklos. Baudos už slaptąsias mokyklas. Mūsų švietėjos. Prisiminimai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Švietimo ir aukštojo mokslo politika Lietuvoje

  Įžanga. Švietimo politika. Politikos procesas. Lietuvos švietimo politikos paradoksai Europinės švietimo kaitos kontekste. Lietuvos švietimo ir aukštojo mokslo raida. Lietuvos mokslas ir studijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Carinės Rusijos sudėtyje. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje. Sovietinėje Lietuvoje. Lietuvos švietimo struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Bendrasis lavinimas. Profesinis ugdymas. Studijos aukštesniosiose mokyklose. Studijos aukštosiose mokyklose. Papildomas ugdymas. Švietimo ir mokslo ministerijos užduotys. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų planas. Tikslas ir uždaviniai. Plano įgyvendinimo etapai. Laukiamas plano įgyvendinimo rezultatas. Lėšos skiriamos švietimui. Aukštojo mokslo studijos. Aukštųjų mokyklų pavaldumas. Mokėjimas už studijas. Kolegijų galimybė vykdyti universitetines studijas. Paskolų teikimas studentams. Stipendija. Išsimokslinimo lygis. Suaugusiųjų švietimas. Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Studentų su negalia integracija. Išvados. Probleminiai klausimai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(26 puslapiai)
  2007-09-19
 • Švietimo ir mokslo finansavimas Lietuvoje

  Studentų skaičius. Protų nutekėjimas. Dėstytojų sudėtis. Finansavimas. Mokslo įrangos atnaujinimas. Konkurencija. Aukštojo mokslo prieinamumas. Reformos. Išvados. Siūlymai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-06-06
Puslapyje rodyti po