Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas>Mokslo ir švietimo referatai

Mokslo ir švietimo referatai (136 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Demokratinio ugdymo samprata ir tikslai

  Globalus demokratijos stiprėjimas. Didėjantis tarptautinis domėjimasis. demokratiniu ugdymu. Pilietinis ugdymas modernioje demokratinėje ir laisvoje visuomenėje. Demokratinio ugdymo tikslas. Lietuvos demokratiškumo kolegija ir mokytojai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Didžiosios Britanijos ir Suomijos švietimo politika

  Įvadas. Didžiosios Britanijos apibūdinimas ir šiandienos švietimo būklė. Didžiosios Britanijos švietimo strategija ir taktika. Suomijos apibūdinimas ir šiandienos švietimo politika. Suomijos švietimo strategija ir taktika. Didžiosios Britanijos ir Suomijos panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-01-19
 • Didžiosios Britanijos švietimo sistema

  Trumpas šalies ir jos švietimo sistemos apibūdinimas. Anglijos ir Velso švietimo sistema. Šiaurės Airijos švietimo sistema. Škotijos švietimo sistema. Didžiosios Britanijos švietimo istorinė apžvalga. Švietimo sistemos valdymas ir finansavimas. Švietimo tikslai ir turinys. Pedagoginiai kadrai. Mokinių žinių vertinimas ir egzaminai. Didžiosios Britanijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ir vidurinis mokymas. Povidurinių studijų institucijos. Suaugusiųjų švietimas. Didžiosios Britanijos ir Lietuvos švietimo sistemų palyginimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(20 puslapių)
  2006-10-23
 • Distancinis švietimas

  Distancinis švietimas. Pagrindiniai distancinio švietimo proceso komponentai. Distancinis švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2006-09-27
 • Education and students life at universities of Europe and America

  Referatas apie užsienio aukštąsias mokyklas bei studentų gyvenimą (anglų kalba). Baker University. Features. Benedictine University - Chicago, IL. Features. Stanford University. Features. Undergraduate Education. Graduate Education. Students. Baylor University. Students life.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-29
 • Education in Great Britain and Lithuania

  Referatas anglų kalba, kuriame aprašomos ir lyginamos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos aukštojo mokslo sistema. Introduction. Lithuania: General Description of the Structure of Higher Education; Types of Institutions; Stages of studies; Methods; Student evaluation; Student expenses and financial aid; Statistics. United Kingdom: Types of higher education institutions; Higher education; Organization of the academic year; Weekly and daily timetables in higher education; Stages of studies; Non-traditional studies; Grants; Funding arrangements for European Union (EU) Nationals; Grading System. Comparisons and similarities. Conclusions. Supplements.
  Mokslas ir švietimas, referatas(20 puslapių)
  2005-05-17
 • Education system in Lithuania

  Types of higher education institutions. Shool leaving and higher education credentials. Structure of education system. Pre–higher education. Teacher education. Non-traditional studies. Admissions to higher education.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Ekologinis ugdymas (2)

  Įvadas. Ekologinio ugdymo ypatumai miesto ir kaimo mokyklose. Įvadas. Popamokinio ekologinio ugdymo veiklos programos tikslai ir uždaviniai. Veiklos programa skirstoma i dešimt dalių. Jeigu ekologinio ugdymo programa bus sėkmingai įgyvendinta, bus pasiekti tokie laimėjimai. Informacinių technologijų taikymas pasaulio pažinimo pamokose. Įvadas. Išvados. Gamtotyros metodo įtaka trečios klasės moksleivių gamtamokslinei kompetencijai ir nuostatoms pasaulio pažinimo pamokų atžvilgiu. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo išvados. Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje: moksleivių patirtis, vertinimai ir nuostatos. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika ir tiriamųjų charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-11
 • Ekonomikos specialistų rengimo sistema Lietuvoje

  Įvadas. Ekonomikos mokslo ištakos ir raida. Dabartinės mokslo institucijos, rengiančios ekonomikos specialistus. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studijų sistema. Kauno technologijos universiteto ekonomikos specialistų rengimo sistema. Vilniaus universiteto ekonomikos specialistų rengimo sistema. Ekonomikos specialistų rengimo sistemos Lietuvoje trūkumai. Lietuvos ekonomikos mokslo ir studijų reformos kryptys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-07
 • Ekonomikos studijų ypatumai Vokietijos universitetuose

  Įvadas. Vokietijos aukštojo mokslo ištakos. Aukštojo mokslo reforma. Studijų kryptys. Studijų formos. Studijų kryptys ir baigimo galimybės. Terminų žodynėlis. Mokslo įstaigos ir struktūros. Lietuviai Vokietijoje. Nuo ko pradėti. Kiek kainuoja studijos ir pragyvenimas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos aukštojo mokslo sistemų palyginimas. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais.
  Mokslas ir švietimas, referatas(22 puslapiai)
  2007-07-04
 • Ekonomikos studijų programos Vokietijoje

  Įvadas. Aukštasis mokslas Vokietijoje. Aukštojo mokslo šaknys. Aukštojo mokslo struktūra. Apgyvendinimas ir išlaidos. Priėmimas į aukštąsias mokyklas. Ekonomikos studijos Vokietijoje. Ekonomikos studijų programos. Vokietijos ir Lietuvos ekonomikos studijų programų palyginimas. Išvados. Priedas (1).
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-29
 • Europos Sąjungos (ES) mokslo programos

  Europos Sąjungos (ES) mokslo programos – samprata ir raida. Europos Sąjungos (ES) mokslo programos kaip Europos Sąjungos (ES) mokslo politikos įgyvendinimo instrumentai. EUREKA programa. EUREKA sąvoka ir tikslai. Eureka veiklos principai ir sritys. Eureka projektų statusas bei rengimo tvarka. Eureka finansavimas. Sėkmingai įgyvendinti Eureka projektai Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) 6-oji bendroji programa. FP6 veiklos sritys. FP6 įgyvendinimo būdai. Bendroji 7-oji Europos Sąjungos (ES) programa (fp7). Trans europinių (telekomunikacinių) tinklų programa – eten. Tarptautinė asociacija – intas. Pažangios gamybos sistemos – ims. Pažangi energetika Europai - eie. ETP - Europos technologijų platformos. Mokslinių tyrimų infrastruktūra. Brite/Euram. eContent. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Mokslas ir švietimas, referatas(58 puslapiai)
  2005-09-23
 • Europos sąjungos moksliniai tyrimai ir technologijos

  Įvadas. Tyrimai ir technologijos. Europos sąjungos 6FP programa. Metodai. Prioritetinių tyrimų kryptys. Integruotieji projektai. Eureka ir cost programos. Lietuvos prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys. Tyrimų finansavimas Europoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacija (EAICY)

  Įvadas. Apie EAICY (Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociaciją). EAICY istorija. EAICY veikla. Konferencijos, mokymai, seminarai. Mainai tarp vaikų ir jaunuolių bei tarp profesionalų. Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacijos (EAICY) įstatai. EAICY Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-31
 • Gabūs vaikai ir jų mokymosi problemos

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gabumų identifikavimo bei gabių vaikų ir jų ugdymo problemas mokykloje. Gabūs vaikai ir jų problemos mokykloje. Gabūs vaikai-jų skiriamosios savybės. Kas labiausiai kliudo atsiskleisti gabumams? Svarbiausios gabių vaikų problemos mokykloje. Gabių vaikų ugdymo problemos. Koks mokytojas turėtų ugdyti gabius vaikus. Lyčių skirtumai ir sugebėjimų ypatumai. Kaip ugdyti talentingą vaiką. Mokymo sistemos trūkumai gabių vaikų atžvilgiu ir jų sprendimo variantai. Išvados. Priedai (11 psl.).
  Mokslas ir švietimas, referatas(23 puslapiai)
  2009-06-09
 • Higher education in Lithuania and Greece

  Introduction. Higher education in Lithuania. Number of institutions and their type. Higher education in Greece. Non-university level. University level studies. Tuition and Studies. Duration of Studies. Admission to Higher Education. Differences and similarities between Lithuania and Greece higher education. Conclusions.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Higher education in Poland and Lithuania

  Introduction. Higher education in Poland and Lithuania. Higher education in Poland. Higher education in Lithuania. Comparison. Conclusion.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-10
 • Higher education in Vilnius

  Darbas anglų kalba apie Vilniaus aukštąsias mokyklas. Introduction. The University of Vilnius. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius Pedagogical University. Vilnius College in Higher Education. Vilnius College of Construction and Design. Vilnius Technical College. Conclusion.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Internetas — žmogaus ugdymo veiksnys

  Įvadas. Ugdymas. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Informacijos technologijos - ugdymo procese. Internetas šiuolaikiniame ugdyme. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-11
 • Ispanijos ir Lietuvos švietimo sistemų lyginamoji analizė

  Įvadas. Švietimo sistemos valdymas. 1980-1990 metų švietimo sistema. Naujoji švietimo sistema. Švietimo sistemos finansavimas ir pedagogų rengimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2008-04-18
Puslapyje rodyti po