Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Planetinio mechanizmo kinematinė analizė

  Mechanizmo perdavos santykis UH1 ir z2 krumpliaračio ω2. Kūginės krumplinės pavaros ir jų savybės. Krumplinės pavaros, iš kurių sudarytas planetinis mechanizmas. Planetinio mechanizmo savybės. Z6 krumpliaračio dalijamojo apskritimo skersmuo. Pavaros (z6 - z5) pagrindinis kabinimosi dėsnis.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-11
 • Planinė ekonomika. Gamybos veikla

  Praktinis darbas nr. 1. Rinkodaros komplekso elementai. Marketingo matrica. Orientacija, kuria naudosis įmonė. Praktinis darbas nr. 2. Įmonės "Sveikuolių bandelės" mikroaplinkos elementai. Praktinis darbas nr. 3. Įmonės "Sveikuolių bandelės" makroaplinkos elementai ir jų poveikis. Praktinis darbas nr. 4. Rinkos segmentavimas pagal 4 kriterijus. Tikslinės rinkos nustatymas. Praktinis darbas nr. 5. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtakos prekių pirkimui. Praktinis darbas nr. 6. Prekių politika. Priedai (3).
  Rinkodara, namų darbas(15 puslapių)
  2008-11-17
 • Planinės ekonomikos reliktai Azerbaidžane

  Pranešimas. Planinės ekonomikos reliktai Azerbaidžane. Demokratija. Rinkos ekonomika.
  Politologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-02
 • Planinės ekonomikos reliktai Azerbaidžane

  Politologijos pranešimas. Azerbaidžano ekonomika. Apžvelgiama šiandieninė Azerbaidžano demokratija, jos procesas, koks ekonomikos modelis taikomas, pateikiami pagrindiniai socialiniai ir ekonominiai rodikliai.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-05
 • Planų įvairovė

  Planavimo samprata. Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-11
 • Plastikinių langų sandėliavimo sistemos sukūrimas

  Sandėlių logistikos praktinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas - sukurti sandėliavimo sistemą. Plastikinių langų ir jų ruošinių charakteristika. Produkto markiravimas. Produkto pakavimas. Atsargų klasifikacija. Sandėlių rūšys. Sandėlių tipai. Sandėlių vietą ir dydį įtakojantys faktoriai. Sandėlio išplanavimas. Sandėlio naudojimo būdas. Įrenginiai ir įrengimai naudojami sandėlyje. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-10-13
 • Platelių miestelio plėtros projektas

  Aiškinamasis raštas. Esamos būklės SWOT (PGTG) analizė. Miestelio vystymo pagrindiniai uždaviniai. Miestelio vystymo koncepcija. Socialinio – ekonominio vystymo kryptys. Teritorinės – erdvinės plėtros idėja. Miestelio erdvinė – kompozicinė idėja. Žemės naudojimo paskirties ir pobūdžio analizė. Miestelio dalies detalusis planas. Esama situacija. Koncepcija. Miestelio gyventojų struktūra. Visuomeninis centras. Funkcijos ir paslaugos. Architektūrinės išraiškos koncepcija. Fiziniai parametrai.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-14
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą"

  Platono veikalo "Faidonas, arba apie sielą" išplėstinis planas. Įvadas. Pokalbis. Sielos nemirtingumas. Faidono pokalbis su Sokratu. Sokrato mirties valanda.
  Senovės filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-07-31
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą" (3)

  Filosofijos savarankiškas darbas iš Platono teksto ištraukos. Platonas. Faidonas. – Vilnius: Aidai, 1999, p.44-92.
  Senovės filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-29
 • Platonas "Sokrato apologija" (2)

  Įvadas. Dėstymas. Kada prasideda Sokrato kaip filosofo gyvenimas? Kodėl nereikia bijoti mirties? Išminties samprata. Ar Sokratas tikrai nepripažįsta dievų? Kūno ir sielos santykis. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-08
 • Platonas "Valstybė" (12)

  Įvadas. Truputis biografijos. Kūrybos etapai. Platono valstybės supratimas. Modelis. Platono valstybės tikslas.
  Senovės filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-04
 • Platonas "Valstybė" (13)

  Išplėstinis planas. Pirma knyga. Antra knyga. Trečia knyga. Ketvirta knyga. Penkta, šešta ir septinta knygos. Aštunta knyga. Devinta knyga.
  Senovės filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-19
 • Platonas "Valstybė" (14)

  Įvadas. Idealios valstybės vaizdavimas. Bendras idealios Valstybės įsivaizdavimas. Kastų sistema utopinėje Valstybėje. Pagrindiniai Platono valstybės ypatumai. Auklėjimo sistema. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-24
 • Platonas "Valstybė" (18)

  Namų darbo užduotis: Filosofinio veikalo Platonas "Valstybė" VIII – X knygos konspektas.
  Senovės filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-23
 • Platonas "Valstybė" (19)

  Platonas "Valstybė". Kaip Sokratui pavyko privesti pokalbį iki minties, kad teisingumas – tarsi koks vogimo menas? Naudos ir teisingumo santykis. Kaip šią etinę problemą aptaria Platonas? Sofistinė teisingumo samprata. Kaip apibūdina teisingumą Trasimachas? Ką Sokratas atsako Trasimachui? Ar paklusti valdžioms yra teisingas dalykas? Koks santykis tarp valstybės teisingumo ir asmens teisingumo? Paanalizuokite teisingumo prigimtį. Ar įmanomas visuotinas teisingumas? Melo pateisinimo problema. Ar galima pateisinti melą? Kodėl anot Platono atsirado valstybė? Koks Platono požiūris į privačią nuosavybę? Moters ir vyrų teisės "valstybėje". Kodėl tik filosofai tinka būti valstybės vadovais? Ar jūs su tuo sutinkate? Kokiomis būdo savybėmis turi pasižymėti filosofai? Kuo skiriasi anot Platono, nuomonių mylėtojai nuo išminties mylėtojų. Kodėl tikras filosofas gali "įžvelgti grožį savaime"? Ar gali būti įgyvendinta ideali valstybė? Remiantis kūriniu pagrįskite Platono poziciją ir išsakykite savo nuomonę. Platoniškoji ugdymo koncepcija. Meno vaidmuo dorybių ugdyme. Kokias valdymo formas Platonas aptaria? Pagrįskite jų pereinamumą. Probleminiai klausimai. Kokia yra filosofo padėtis visuomenėje? Kaip Platono požiūriu reikia ugdyti filosofus? Kas anot Platono yra filosofija ir kodėl filosofas toks svarbus visuomenėje? Koks yra sudarytas požiūris į visuomenę? Koks žmogus Platono "valstybėje" yra tobulas? Su kuo Platonas lygina gėrį? Kaip turi būti ugdomi valstybės vadovai "valstybėje"?
  Senovės filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-24
 • Platonas "Valstybė" (20)

  Įvadas. Platonas "Valstybė". Ketvirtoji knyga. Platonas "Valstybė". Šeštoji knyga. Išvados. Aštuonioliktas Senekos laiškas Lucilijui.
  Senovės filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-23
 • Platonas "Valstybė" (5)

  Platono veikalo "Valstybė" I-III knygų išplėstinis planas.
  Senovės filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-09
 • Platonas (4)

  Platono gyvenimas. Gėrio idėja. "Valstybė". Siela. Luomai. Platono trikampis.
  Senovės filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Platonas apie meilę

  Įvadas. Meilės problema Platono dialoge "Puota". Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-08
 • Platonas veikale "Valstybė" apie vaikų auklėjimą

  Platono gyvenimas. Platono mokytojai. Platonas apie auklėjimą. Ryšys tarp valstybės ir žmogaus dalių. Mūzų menas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-09
Puslapyje rodyti po