Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Logika>Logikos namų darbai

Logikos namų darbai (27 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Klientas visada teisus" - pagrindinė klientų aptarnavimo taisyklė

  Logikos argumentuotas tekstas. Tikriausiai kiekvienos šalies istorijoje buvo dalykų, kai prekių paklausa viršijo pasiūlą, tad tuo metu ir viešpatavo visuotinio deficito laikai. Šiandien įsigaliojo naujos klientų aptarnavimo taisyklės. Teiginys. Argumentas. Kontraargumentas. Išvada.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-11-27
 • Argumentuotas tekstas

  Argumentuotas tekstas apie išniekintus lenkų karių kapus Lietuvoje. Įvadas. Tezė. Argumentai. Kontrargumentai. Argumentų ir kontrargumentų lyginimas. Išvados.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2012-04-10
 • Darbas užsienyje

  Argumentuotas logikos tekstas. Kodėl dirbti užsienyje šuo metu naudinga.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-03-05
 • Keliavimas autostopu

  Logikos argumentuotas tekstas su teiginiais, argumentais ir kontraargumentais.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-05-25
 • Logika (15)

  1. Iš įvairių spaudos ar literatūros šaltinių išrinkite 5 sudėtinius teiginius (teiginius turi sudaryti ne mažiau 4 atomų) ir juos suformalizuokite. (Būtinai nurodykite literatūros ar spaudos šaltinius ir puslapius iš kurių Jūs išrinkote teiginius). 2. Suformalizuokite 3 laisvai pasirinktus kodeksų straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). 3. Iš pateiktų formulių sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). 4. Suformalizuoti ir nustatyti pagal kokį logikos dėsnį samprotaujama. 5. Laisvai pasirinktu metodu (teisingumo lentelių metodas, bandymų ir klaidų metodas, formaliosios dedukcijos metodas) išanalizuoti šiuos samprotavimus. 6. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases.
  Logika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Logika (20)

  200 logikos terminų žodynas. Abstrahuoti. Absurdas. Aiškinti. Aksioma. Aksiomatika. Algoritmas. Aloginiškas. Alogizmas. Amfibolija. Analitika. Analizė. Analogija. Antitezė. Apodiktinis. Aporija. Argumentacija. Asertorinis. Deprasmis. Dedukcija. Denotatas. Designatas. Deskripcinis. Dichotomija. Dilema. Disjunkcija. Disjunktyvus. Diskusija. ir t.t.
  Logika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-24
 • Logika (24)

  1. 1. Iš teisinės literatūros šaltinių išrinkite 10 sudėtinių teiginių (teiginius turi sudaryti ne mažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. (Būtinai nurodykite literatūros šaltinius ir puslapius iš kurių Jūs išrinkote teiginius). 2. Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). 3. Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). 4. Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. 5. Laisvai pasirinktu metodu (teisingumo lentelių metodas, bandymų ir klaidų metodas, formaliosios dedukcijos metodas) išanalizuokite šiuos samprotavimus. 6. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases. 7. Pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. 8. Pasinaudodami būtina specialia literatūra (vadovėlius, specialybinius terminų žodynus) apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. 9. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. 10. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. Logikos terminų žodynėlis (200 terminų).
  Logika, namų darbas(20 puslapių)
  2008-02-22
 • Logika (26)

  Loginių klasių teorija. Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį. Nustatykite loginės klasės suskirstymo taisyklingumą (raskite klaidas, jei yra). Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius. Teiginių logika. A. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui. Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra). Įrodykite arba paneikite šią tezę. Sudarykite trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų).
  Logika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-22
 • Logika (27)

  10 užduočių ir referatas: formalios ir neformalios klaidos. Užduotys: Iš teisinės literatūros šaltinių išrinkite 10 sudėtinių teiginių (teiginius turi sudaryti ne mažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. (būtinai nurodykite literatūros šaltinius ir puslapius iš kurių jūs išrinkote teiginius). Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Laisvai pasirinktu metodu (teisingumo lentelių metodas, bandymų ir klaidų metodas, formaliosios dedukcijos metodas) išanalizuokite šiuos samprotavimus. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases. Pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. Pasinaudodami būtina specialia literatūra (vadovėlius, specialybinius terminų žodynus) apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. II dalis. Įvadas. Formaliosios klaidos. Neformaliosios klaidos. Dviprasmiškumo arba neaiškumo klaidos. Nerelevantiški argumentai. Faktų ignoravimas. Išvados.
  Logika, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-12-12
 • Logika (28)

  Loginių klasių teorija. A. Nustatykite loginės klasės skirstymo rūšį ir taisyklingumą. Sudėkite šias logines klases. Apibendrinkite ir susiaurinkite loginę klasę. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra).Nustatykite apibrėžimo rūšį. Pavaizduokite grafiškai šių loginių klasių santykius. Teiginių logika. A. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Sprendiniai ir silogistika. Nustatykite sprendinio rūšį ir atlikite konversiją bei obversiją. Padarykite išvadą iš šių prielaidų. Jei teisinga išvada yra negalima, tai paaiškinkite kodėl. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Įrodymas ir Argumentacija. Išnagrinėkite šią argumentaciją. Nurodykite tezę, argumentus ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra. Nededukciniai samprotavimai. Nustatykite, kokiu samprotavimo būdu naudotasi šiame pavyzdyje. Atsakymai.
  Logika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Logika (30)

  Loginių klasių teorija. Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį. Suskirstykite loginę klasę į poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį. Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius. Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentaciją, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra). Įrodykite arba paneikite šią tezę. Sudaryti trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų).
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-02-20
 • Logika (31)

  Užduotys: Loginių klasių teorija: Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį: "Vegetaras – žmogus, valgantis vaisius ir daržoves". Suskirstykite loginę klasę poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį: "Pareigūnas". Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius: "Simplikacija", "Samprotavimas", "Adicija". Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius (t.y. užrašykite simboliais). Apeliacinės instancijos teismas negali priimti blogesnio apeliantui, nei yra skundžiamas, sprendimo ar nutarties, jeigu sprendimą skundžia tik viena iš šalių ar tik tretysis asmuo. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nebus įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Perskaitę vadovėlio skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui. Visi profesoriai – išsilavinę žmonės". Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Visi krepšininkai yra sportininkai. Kai kurie studentai nėra krepšininkai. Vadinasi. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą: "Judėjimas – amžinas. Ėjimas į universitetą – judėjimas. Vadinasi, ėjimas į universitetą – amžinas". Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentaciją, jų taisyklės ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra): "Kai valstybė taiko mirties bausmę, visuomenė nebetiki, jog gyvybė yra šventa ir neginčytina vertybė. Lengviau pakyla ir nusikaltėlio ranka, Taigi, mirties bausmės taikymas sąlygoja žmogžudysčių skaičiaus didėjimą". Įrodykite arba paneikite šią tezę: "Bet koks melas yra blogai". Sudarykite trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų). Sprendimai.
  Logika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-01
 • Logika (8)

  Logikos argumentuotas tekstas: "Labdaros/paramos plėtra". Pateikti argumentai ir kontrargumentai, kodėl reikia didinti ar kodėl mažinti labdaros/paramos plėtrą.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-02
 • Logika ir mokslo metodologija (2)

  Loginių klasių teorija. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra). Nustatykite apibrėžimo rūšį. "Korupcija – tai įstatymo į savo pilietinės pareigos Tėvynei paniekinimas". Suskirstykite loginę klasę i poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį. Sudėkite ir sudauginkite šias logines klases. Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręskite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui. Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentaciją, jų taisykles ir klaidas padės spręsti uždavinius. A. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra). Įrodykite arba paneikite šią tezę. Sudarykite trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų).
  Logika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-17
 • Logika: Profesionali kariuomenė Lietuvoje

  Logikos dalyko argumentuotas tekstas: Ar reikalinga profesionali kariuomenė Lietuvoje? Tezė, argumentai bei kontrargumentai.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-02
 • Logika: teksto analizė

  Teksto analizė. Tezė: Klimato kaita labiausiai pažeidžia besivystančių šalių skurstančias moteris ir vaikus. Reikia išsiaiškinti ar visi žodžiai šioje tezėje yra vienareikšmiški. Argumentai. Išvados. Priedas (M.A. Pavilionienė: "Klimato kaita ir lytys").
  Logika, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-02-02
 • Logikos analizė: aukštasis universitetinis išsilavinimas

  Logikos darbas: "Problemos kylančios dėl aukštojo universitetinio išsilavinimo būtinybės Lietuvoje". Tekstas. T: Lietuvos darbo rinka, pasenęs požiūris į aukštąjį išsilavinimą ir noras didelių jėgų neeikvojančiu darbu užsitikrinti ateitį, sukviečia į universitetus vis daugiau nemotyvuotų studentų. A1-A4. KA1-KA4. AP. Išvada.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-04-19
 • Logikos analizė: Lietuvos kariuomenės reforma

  Argumentuotas tekstas. Lietuvos kariuomenės reforma. Rugsėjo 15 d. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sustabdymo, tokiu būdu visiškai atsisakant šauktinių. Šio teksto tikslas – palyginti argumentus už ir prieš dėl kariuomenės reorganizavimo, taip pat bandyti įrodyti, jog šio įsakymo patvirtinimas pakryptų tėvynės gynybos žlugdymo kryptimi.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-19
 • Logikos argumentuotas tekstas

  Logikos argumentuoto teksto pavyzdys.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-02-19
 • Logikos argumentuotas tekstas (4)

  Logikos argumentuotas tekstas: "Problemos, kylančios darbinėje sistemoje".
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-08
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po