Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Idealių dujų molinių šilumų santykio CP/CV nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti oro molinių šilumų santykį CP/CV ir palyginti su teorine verte. Teorinė eksperimento dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-06-30
 • Idealiųjų dujų kilomolinių šilumų santykio nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti oro kilomolinių šilumų santykį. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-21
 • Idealiųjų dujų molinių šilumų santykio nustatymas

  Darbo tikslas: Eksperimentiškai nustatyti oro molinių šilumų santykį. Apskaičiuoti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių ir atomų skaičių šiose molekulėse. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-23
 • Idealiųjų dujų šiluminio santykio nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti oro molinių šilumų santykį ir laisvės laipsnių skaičių oro molekulėse. Teorijos darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-02
 • Įgūdžio susidarymas keičiantis psichinės reguliacijos sąlygoms

  Įvadas. Šio laboratorinio darbo tikslas – suprasti, kaip pakitus suvokimo sąlygoms turimas įgūdis tampa neefektyvus, ir kaip susidaro naujas įgūdis. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Darbo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Įgūdžių susidarymo ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingų sąlygų poveikį kai kurių grafinių įgūdžių formavimuisi. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2011-05-07
 • II ir IV eilės filtrų tyrimas

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Antros eilės filtro tyrimas. Ketvirtos eilės filtro tyrimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-25
 • Ikoninės atminties savybių tyrimas pagal G. Sperling'ą

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-14
 • Ikoninės atminties tyrimas

  Įvadas. Laboratorinio darbo tikslas – ištirti ikoninę atmintį. Metodika. Tiriamieji: tyrime dalyvavo 21 metų psichologijos studentė, kuri ir yra šio darbo autorė. Rezultatai ir jų analizė. I dalies rezultatai. II dalies rezultatai. III dalies rezultatai. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-03-09
 • Ilgos linijos rezonansinės atkarpos

  Laboratorinis darbas "Ilgos linijos rezonansinės atkarpos" Susipažinimas su ilgos linijos perdavimų rezonansinių atkarpų konstrukcija, jų savybių tyrimas ir konstrukcinių parametrų įtakos jų elektrinėms charakteristikoms išsiaiškinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-03-10
 • Ilgos linijos rezonansinės atkarpos (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su ilgos linijos perdavimų rezonansinių atkarpų konstrukcija, išmokti tirti jų savybes ir išsiaiškinti konstrukcinių parametrų įtaką jų elektrinėms charakteristikoms. Priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-10
 • Ilgos linijos rezonansinės atkarpos tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su ilgosios linijos perderinamų rezonansinių atkarpų konstrukcija, išmokti ištirti jų savybės ir išsiaiškinti konstrukcinių parametrų įtaką jų elektrinėms charakteristikoms. Naudojamos formulės. Neapkrauto rezonansinės atkarpos kokybė. Atkarpų rezonansinės kreivės, apkrauto rezonatoriaus kokybė. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-02-17
 • Ilgosios linijos rezonansinės atkarpos tyrimas

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su ilgosios linijos perderinamų rezonansinių atkarpų konstrukcija, išmokti tirti jų savybes ir išsiaiškinti konstrukcinių parametrų įtaką jų elektrinėms charakteristikoms. Užduotis. Naudojami prietaisai ir darbo schema. Darbo rezultatai. Neapkrautos rezonansinės atkarpos kokybės Q0 apskaičiavimas. Apkrautų λ/2 ir λ ilgio ilgosios linijos atkarpų rezonansinių kreivių radimas ir kokybių apskaičiavimas. Išvados. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvardinkite, kokioms apkrovoms esant, ilgoje linijoje nusistovi stovinčių bangų režimas. Išvardinkite ir iliustruokite piešiniais pagrindines stovinčių bangų režimo savybes. Parašykite formules rezonansiniam ilgos linijos atkarpos ilgiui apskaičiuoti. Nubraižykite įtampos ir srovės amplitudžių pasiskirstymą išilgai ir ilgio abiejuose galuose užtrumpintų rezonansinių atkarpų. Paaiškinkite, kaip laboratoriniame darbe matuojamos ilgos linijos atkarpų rezonansinės kreivės. Suformuluokite virpamos sistemos kokybės apibrėžimą. Paaiškinkite, kuo skiriasi kokybės. Paaiškinkite, kaip eksperimentiškai nustatyti rezonansinės ilgos linijos atkarpos kokybę Qa. Paaiškinkite, kada ir kodėl ilgio rezonansinės atkarpos kokybė didesnė už ilgio atkarpos kokybę.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-25
 • Ilgųjų linijų parametrai

  Užduotis: Apskaičiuoti: atviros linijos įtampą U2, apkrautos linijos stovinčių įtampos bangų U(x)/U2t grafiką; | p2U |, kBBK, kSBK, U2. Panaudojant apskritiminę diagramą, sudaryti r(x) ir x(x) grafikus. Suderinti apkrovą Z2 su linijos charakteringuoju impedansu, ketvirčio bangos ilgio transformatoriumi; vienu šleifu. Duoti duomenys. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-09-25
 • Ilgųjų linijų tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti įvairiomis apkrovomis apkrautos ilgosios linijos (bendraašio kabelio) reakcijas į impulsinį poveikį. Įvadas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2012-03-05
 • Įmonės charakteristika ir vidaus dokumentai: Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

  Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos charakteristika. Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos struktūra. Dokumentų pavyzdžiai.
  Raštvedyba, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-05
 • Įmonės paprastųjų akcijų tikrosios vertės nustatymas: AB "Rokiškio sūris"

  Darbo tikslas – nustatyti AB "Rokiškio sūris" paprastosios akcijos tikrąją vertę, palyginti ją su akcijos rinkos kaina ir pateikti rekomendaciją dėl šios akcijos pirkimo / pardavimo. Sudaryti prognozuojamą pelno – nuostolio ataskaitą 2006 – 2010 m. Sudaryti prognozuojamą balansą 2006 – 2010 m. Apskaičiuoti vidutinę kapitalo kainą. Apskaičiuoti pinigų srautus. Apskaičiuoti įmonės vertę, akcinio kapitalo vertę, vienos akcijos vertę. Palyginti akcijos dabartinę kainą rinkoje su apskaičiuotąja akcijos tikrąja verte. Pateikti rekomendacijas. Apskaičiuoti pelną akcijai, dividendus akcijai.
  Finansai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės personalo valdymas: naktinis klubas

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo sistema. Pareigybių/darbo vietų analizė. Direktoriaus darbo analizės klausimyno struktūra. Personalo vadybininko darbo analizės klausimyno struktūra. Reklamos vadybininko darbo analizės klausimyno struktūra. Vadybininko darbo analizės klausimyno struktūra. Buhalterės darbo analizės klausimyno struktūra. Valytojos darbo analizės klausimyno struktūra. Apsaugos darbuotojo darbo analizės klausimyno struktūra. Reikalavimai pareigybę darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas vadybininko darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas personalo vadybininko darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas reklamos vadybininko darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas buhalterio darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas padavėjo-barmeno darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas apsaugos darbuotojo darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas valytojo darbo vietai. Personalo parinkimas. Direktoriaus parinkimo procedūra. Vadybininko parinkimo procedūra. Personalo vadybininko parinkimo procedūra. Reklamos vadybininko parinkimo procedūra. Buhalterės parinkimo procedūra. Apsaugos darbuotojo parinkimo procedūra. Valytojos parinkimo procedūra. Išvados.
  Personalo vadyba, laboratorinis darbas(38 puslapiai)
  2009-12-23
 • Įmonės veiklos analizė (2)

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Darbų analizės klausimyno struktūra. Įmonės vadovo darbų analizė. Reklamos vadybininkas darbų analizė. Personalo paieškos ir atrankos vadybininko darbų analizė. Techninio skyriaus vadovo darbų analizė. Valytojos darbų analizė. Buhalterės darbų analizė. Vyriausiojo meistro darbų analizė. Meistro darbų analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formulavimas. Personalo parinkimo procedūra. Sudaroma kiekvienai darbo vietai atskirai.
  Vadyba, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės veiklos planavimas (17)

  Laboratorinis darbas "Produkcijos gamybos planas". Laboratorinis darbas "Medžiagų poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Personalo poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Įmonės kaštų planas". Laboratorinis darbas "Finansinis planas".
  Vadyba, laboratorinis darbas(43 puslapiai)
  2008-04-16
Puslapyje rodyti po