Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išradimo samprata ir ypatumai

  Įvadas. Išradimo samprata. Išradimo ypatumai. išradimų patentabilumas. Teisė į patentą. patentų išdavimas. Patento savininko teisės. Patento savininko teisių gynimas. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Išsivysčiusių šalių tarptautinė ekonominė politika: Kanados atvejis

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti išsivysčiusių šalių tarptautinę ekonominę politiką, išskiriant Kanados atvejį. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Veiksniai formuojantys tarptautinę ekonominę politiką. Tarptautinės ekonominės politikos priemonės. Išsivysčiusių šalių ekonominis modelis. Kanados politika. Kanados ekonomika ir jos vystymasis. Kanados fiskalinė politika. Mokesčių pokyčiai. Vyriausybės išlaidos. Kanados monetarinė politika. Kanados tarptautinė prekyba. Kanados valiutinė politika. Išsivysčiusių šalių mokesčių sistemų charakteristika. Mokesčių sistemų sandara ir jų tobulinimas. Pajamų ir pelno mokesčiai. Prekių ir paslaugų mokesčiai. Turto mokesčiai. Išsivysčiusių šalių mokesčių sistema. Išvados
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-01-08
 • Išteklių pasiskirstymas žemės ūkyje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įvairių išteklių pasiskirstymą žemės ūkyje. Žemės ūkio gamybiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Žemė – svarbiausia žemės ūkio gamybos priemonė. Pasaulio žemės išteklių pasiskirstymas. Žemės ūkio gamybos išdėstymas ir jį lemiantys veiksniai. Žemdirbystės poveikis dirvožemio elementams. Klimatas ir augalija. Klimato įtaka dirvožemiui. Augalijos zonos. Lietuvos geografinė padėtis ir karštovaizdis. Lietuvos klimatas. Dirvožemio derlingumas. Derliaus ir derlingumo rodikliai. Žemės derlių didinanti technologinė pažanga. Agrotechnikos priemonių įtaka žemės ūkio augalų derlingumui. Derliaus nuostoliai ir jų nustatymas. Ekonominės pasekmės žemės išteklių derlingumui. Žemės ūkio augalai ir dirvožemis. Pasėlių plotai. Pasėlių klasifikavimas. Javai ir aliejinės kultūros. Žemės ūkio gyvulių klasifikavimas. Dirvodaros veiksnių įtaka dirvožemiui. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka dirvodaros procesams. Lietuvos dirvožemiai. Darbo jėgos ištekliai ir jų panaudojimas. Darbo jėgos ištekliai žemės ūkyje. Darbo našumas ir jį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-12-09
 • Išteklių taupymas ir racionalus jų panaudojimas

  Įvadas. Energijos ištekliai, jų pasiskirstymas ir racionalus. Panaudojimas. Globalių išteklių teorinės sampratos. Gamtiniai ir energetiniai ištekliai. Rinkos režimai pasaulio energetikoje. Globali ekonominė plėtra ir ekologinės problemos. Energijos išteklių pasiskirstymas. Akmens anglis. Nafta. Gamtinės dujos. Urano ištekliai. Išteklių taupymas ir racionalus panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Turizmas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2012-01-27
 • Išteklių taupymo ir racionalaus jų panaudojimo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Ištekliai. Civilizacijos raida ir žemė ištekliai. Neatkuriamų ir atkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Išteklių svarba žmogui. Ištekliai Lietuvoje. Išteklių raidos laikotarpiai. Racionalus išteklių panaudojimas. Ar išseks ištekliai. Išteklių taupymas. Lietuvos ir Europos sąjungos vandens išteklių naudojimo santykis. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-19
 • Išvestinių vertybinių popierių nauda Lietuvos finansų rinkai

  Įvadas. Išankstinio valiutos keitimo sandoris. Išankstinio valiutos keitimo sandorio rūšys. Išankstinis sandoris su avansiniais mokėjimais. Išankstinis sandoris vykdomas dalimis. Apsikeitimo sandoris. Ateities sandoriai. Valiutos pasirinkimo sandoris. Valiutos pasirinkimo sandorio rūšys. Pasirinkimo sandorio išpirkimas. Išvestinių sandorių praktinis panaudojimas skirtingo profilio įmonėse. Valiutų pirkimo ir pardavimo išvestinių sandorių apyvarta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-05-22
 • Išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti normų santykis

  Išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti normų santykis, jų atribojimas teorijoje ir praktikoje. Įžanginis žodis. Darbo tikslas yra pasitelkus doktrininę ir norminę literatūrą apžvelgti tris pagrindines išprievartavimų rūšis: išžaginimą, seksualinį prievartavimą ir privertimą lytiškai santykiauti, nagrinėjant jų panašumus, skirtumus ir ypatybes. Bendri išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti požymiai. Išžaginimas kaip veika. Jo atribojimas nuo seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti. Seksualinis prievartavimas kaip veika. Jo atribojimas nuo išžaginimo. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo normų lyginimas Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) su užsienio teise. Privertimas lytiškai santykiauti kaip veika. Jo atribojimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo. Privertimo lytiškai santykiauti normos Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) lyginimas su užsienio teise. Išvados. Summary. Įžanginis žodis.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-23
 • Įtakų klausimas Lietuvos žiniasklaidoje

  Įvadas. Verslo įtaka žiniasklaidai. Reklamą užsakančių verslininkų įtaka žiniasklaidai. Žiniasklaidos atstovų papirkinėjimas. Žiniasklaidos priemonės įsigijimas ar sukūrimas. Verslo reklamavimas. Žiniasklaidos priemonės pasitelkimas kovai su konkurentais. Auditorijos įtaka žiniasklaidos skleidžiamos informacijos turiniui. Pateikiamos informacijos patrauklumo konstravimas. Žiniasklaidos pataikavimas auditorijai. Žiniasklaidos dėmesys konfliktams, intrigoms bei netikėtumams. Žiniasklaidos dėmesys savižudybėms. Žiniasklaidos dėmesys privačiam asmens gyvenimui. Politinė įtaka žiniasklaidai. Komunikacinis politikų patrauklumas. Finansinė politikų įtaka žiniasklaidai. Politikų siekis tiesiogiai kontroliuoti žiniasklaidos priemones. Žiniasklaidos politinis "skaidrumas". Politinių autoritetų įtaka žiniasklaidai. Politikų naudojimasis užimama padėtimi. Pasitikėjimo žiniasklaida mažėjimas. Asmeniniai žiniasklaidos atstovų interesai. Korupcija žiniasklaidoje. Kovos su žiniasklaidos korupcija būdai. Išvados. Summary.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Įtarimą keliančių subjektų išskyrimas (profiliavimas, rizikos analizė) prieš asmens pasienio patikrinimą

  Darbo planas. Įvadas. Rizikos vertinimo pasienio tikrinimo metu metodika. Rizikos nustatymui trukdančios sąlygos. Nuo ko prasideda asmenų profiliavimas? Neverbalinių gestų kilmė. Neverbalinių gestų ženklai, žmogui meluojant. Klaidos analizuojant kūno kalbą. Rizikos veiksnių sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklės. Rizikos požymiai bei jų vertinimas. Rizikos požymių vertinimo ypatumai. Bendradarbiavimas. Narkotikai ir pinigų plovimas. Migracija. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens įvaizdį (profilį). Asmens įvaizdį (profilį) apibūdina šie rodikliai. Asmens vizualaus apibūdinimo rodikliai. Asmens išvaizda. Vežami daiktai, bagažo rūšis, kiekis ir asortimentas, valiutos rūšis ir kiekis. Automobilis ar kita transporto priemonė, kuria vyksta asmuo, joje gabenami daiktai. Kartu vykstančių kitų asmenų įvaizdis (profilis). Pagrindiniai teisingo integruoto sienos saugumo modelio taikymo elementai. Lietuva tranzitinė šalis gabenamiems narkotikams. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens elgesį. Kūno kalbos vertinimas. Asmens nenormalaus elgesio simptomai, susiję su atskirų kūno dalių kalba. Kūno kalbos požymių atpažinimas. Rizikos požymių nustatymas pareigūno pokalbio su asmeniu metu. Tipinis pareigūno pokalbio modelis. Nauji rizikos faktoriai. Profiliavimo esminė problema. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-05-26
 • Įtikinimo ir prievartos priemonės policijos veikloje

  Įvadas. Darbo tikslas yra detaliau išanalizuoti kokios ir kaip veikia įtikinimo ir prievartos priemonės policijos veikloje. Policijos uždaviniai, veiklos principai, teisės ir pareigos. Įtikinimo priemonės policijos veikloje, samprata jų panaudojimo galimybės. Prievartos priemonių policijos veikloje samprata. Prievartos priemonių rūšys ir sampratos. Bendri prievartos priemonių panaudojimo principai. Draudimas tam tikromis aplinkybėmis naudoti prievartos priemones. Atskirų prievartos priemonės rūšių panaudojimo pagrindai (atvejai). Šaunamojo ginklo panaudojimo policijos veikloje samprata. Šaunamojo ginklo panaudojimo prieš asmenį atvejai. Šaunamojo ginklo panaudojimo prieš gyvūnus atvejai. Šaunamojo ginklo panaudojimo prieš transporto priemonę atvejai. Kiti šaunamojo ginklo panaudojimo atvejai. Policijos pareigūno padarytos klaidos, panaudojant prievartos priemonę, bei atsakomybė už savo veiksmus. Išvados. Santrauka. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-11-02
 • Įvaikinimo teisiniai pagrindai

  Įvadas. Darbo tikslai yra atskleisti įstatymų, reglamentuojančių įvaikinimą, raidą po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, nurodyti, išanalizuoti, teisės aktus ir apibendrinti įvaikinamų vaikų, tikrųjų tėvų ir įvaikintojų teises ir interesus, jų gynybos būdus bei priemones.Informacijos šaltinių apžvalga. Istorinė įvaikinimo tradicijų raida pasaulyje. Teisės aktų, reglamentuojančių įvaikinimo tvarką, raida, atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Materialiosios teisės aktai. Procesinės teisės aktai. Reikalavimai vaikui ir būsimiems įtėviams. Vaikai, kuriuos leidžiama įsivaikinti. Asmenys, kurie gali įsivaikinti Įvaikinamo vaiko, tėvų ir įvaikintojų teisės bei pareigos. Tėvų sutikimas įvaikinti. Vaiko sutikimas įvaikinti. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijos. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas. Įvaikinimo apskaita. Įvaikinimo bylos teisminio nagrinėjimo tvarka. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas. Įvaikinimo konfidencialumas. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo. Įvaikinimas užsieniečiams ir užsieniečių vaikų įvaikinimas. Pirmenybė įvaikinti. Įvaikinimas užsieniečiui. Įvaikinimo, atlikto užsienio valstybėje, pripažinimas. Vaikų, užsienio valstybės piliečių, įvaikinimas. Įvaikinimo teisinės pasekmės ir registracija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(41 puslapis)
  2010-09-24
 • Įvairaus amžiaus žmonių požiūris į sportinę rekreaciją Vilniaus miesto lazdynų rajone

  Santrauka. Darbo tikslas: nustatyti įvairaus amžiaus žmonių požiūrį į sportinę rekreaciją. Įvadas. Literatūros apžvalga. Rekreacijos samprata, rūšys ir formos. Rekreacijos veikla ir ją įtakojantys veiksniai. Sportinė rekreacinė veikla, veiksniai įtakojantys pasirinkimą ir požiūrį. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-05-24
 • Įvaizdžio analizė: pramogų klubas "Mega"

  UAB "Netada" Pramogų klubo "Mega" vykdoma marketingo komunikacinė veikla. Įvadas. UAB "Netada" charakteristika. Marketingo komplekso elementai. Marketingo komunikacijos būdai. Tyrimo analizės rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-24
 • Įvaizdžio formavimas: buitinės chemijos prekės ir kosmetika UAB "Koslita"

  Įvadas. Įvaizdžio formavimo teorinės prielaidos. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio tipai. Įvaizdžio kūrimo modeliai. UAB "Koslita" analizė. Įmonės veiklos analizė. Personalo tarnybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. UAB "Koslita" įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio formavimo modelis. Įmonės įvaizdžio kūrimo priemonės. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-08
 • Įvaizdžio formavimo priemonės: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonių teorinis aspektas. Įmonės įvaizdis. Ryšiai su visuomene. Reklama. Įmonės įvaizdžio ir priemonių tyrimo metodikos pagrindimas. AB banko "Hansabankas" pristatymas. Tyrimo metodikos pagrindimas. "Hansabanko" klientų požiūrio į organizacijos įvaizdį tyrimo duomenys. Apklausos rezultatų analizė. Apklausos rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-10-27
 • Įvaizdžio kūrimas: transporto įmonė

  Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas. Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata. Įvaizdžio reikšmė. Transporto įmonės įvaizdžio elementai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba bei vertinimo kriterijai. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Teigiamo įmonės įvaizdžio rezultatas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-22
 • Įvaizdžio kūrimo ir valdymo analizė "Aprangos galerija" pavyzdžiu

  Įvadas. Drabužių parduotuvės įvaizdžio kūrimo ir valdymo analizė teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata, principai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo modeliai. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijos įvaizdžio modelius. Lietuvos autorės pateikto organizacijos įvaizdžio modelio analizė. "Aprangos galerijos" įvaizdžio kūrimo ir valdymo tyrimo rezultatų analizė. "Aprangos galerijos" apibūdinimas. Tyrimo metodika. Apklaustųjų nuomonė apie "Aprangos galerija" įvaizdžio kūrimą bei valdymą. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-08
 • Įvedimo į rinką marketingo programa: apsauginių akių lašai "Gaiva"

  Apsauginių akių lašų "Gaiva" įvedimo į rinką marketingo programa. Įvadas. Naujo produkto idėjos aprašymas. Naujo produkto tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis bei informacija apie naują produktą ir jo savybes. Naujo produkto pagrindinė nauda vartotojui. Analizės etapas. Prognozuojamo produkto "Apsauginiai akių lašai "Gaiva"" rinkos aprašymas. Esama rinkos būklė, svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai. Prekės "Apsauginiai akių lašai – "Gaiva" pagrindinės rinkos charakteristikos. Naujų gamintojų atėjimo į rinką galimybės. Prekės apsauginiai akių lašai "Gaiva" " pakeičiamumo lygis. Pirkėjų galia daryti įtaką prekės kainai ir jautrumas kainai, tiekėjų galia daryti įtaką žaliavų kainoms. Sezoniniai rinkos pakitimai, prekės ciklai ir kita. Segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Pagrindiniai segmentai, jų rinkos talpumas. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikėtina tikslinės rinkos apimtis ir galima augimo tendencija. Konkurentų analizė. Konkuruojančios prekės, tiesioginiai ir/ar netiesioginiai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Ateities planai. Prekės pozicionavimas. Nagrinėjama rinka – apsaugos priemonių nuo UV saulės spindulių rinka. Apsisprendimo atributų identifikavimas ir reikšmingumo įvertinimas. Vartotojų vertinimo "Saulės dvelksmas" ir konkurentų prekių ženklų pagal apsisprendimo atributus nustatymas. Norimos prekės ženklo pozicijos nustatymas. Pozicionavimo teiginio formulavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. Informacija apie apsauginius akių lašelius "Gaiva" kainą, palyginimas su konkurentų prekių kainomis. Kainos nustatymo strategija. Prielaidos, kuriomis yra remiaimasi, nustatant planuojamos prekės kainą, kad ji būtų patraukli vartotojui. Prekės gamybos teikimo savikaina, pagrindinės jos sudedamosios dalys. Informacija apie paskirstymo bei pateikimo sprendimus. Rėmimo sprendimai. Planas produkto įvedimo į rinką pirmajai kampanijai bei reklamos biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2012-02-23
 • Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka

  Įvadas. Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka (Bendros nuostatos). Veterinarinio tikrinimo pagrindiniai principai. Tikrinimų organizavimas. Gabenimas tranzitu. Priemonės taikomos pažeidus gyvūnų vežimo tvarką. Taikomos priemonės. Reikalavimai pasienio veterinarijos postams. Dėl sportinių žirgų prekybos ir dalyvavimo varžybose sąlygų patvirtinimo. Įvežamų į Lietuvos Respubliką neporakanopių gyvulių sveikatos nuostatai. Įvežamų iš kitų šalių neporakanopių veterinarijos sertifikato struktūra. Importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų veterinariniai reikalavimai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-09
 • Įvorių tipo gamybos padalinio projektavimas

  Pirmoji dalis. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo kursiniu projektu, sąrašas. Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Antroji dalis. Darbo tikslas. Technologijos įrenginių skaičiaus gamybos padalinyje nustatymas. Technologijos įrenginių kiekio skaičiavimas vienai operacijai. Technologijos įrenginių kiekio kitoms operacijoms konstruktyvus parinkimas. Darbuotojų skaičiaus gamybos padalinyje nustatymas. Pagrindinių darbininkų skaičius vienai operacijai. Pagrindinių darbininkų konstruktyvus skaičius kitoms operacijoms. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių techninių darbuotojų skaičius padalinyje. Tarnautojų skaičius padalinyje. Pastato statybinių elementų parinkimas. Technologijos įrenginių pamatų tipai. Technologijos įrenginių išdėstymas padalinyje pagal normatyvinius parametrus. Negamybinių plotų nustatymas. Sandėliavimo vietoms. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poilsio zonai. ITD darbuotojų darbo vietoms. Kontrolieriaus darbo vietos plotas. Tarnautojų darbo vietoms. Vidaus sienų tipai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2011-12-01
Puslapyje rodyti po