Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla Klaipėdos apskrityje statistinis tyrimas

  Įvadas. Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla, skaičiaus statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla statistinio tyrimo Klaipėdos apskrityje eiga ir instrumentai. Klaipėdos apskrities įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla statistinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-18
 • Imperatyvios teisės normos ir sutartis: teorinės ir praktinės problemos

  Įvadas. Imperatyvių teisės normų ir sutarties sąvokos. Imperatyvios teisės normos sąvoka. Sutarties sąvoka. Imperatyvių teisės normų atpažinimas įstatymuose ir jų naudojimas sutartyje. Sutarties galiojimo klausimas pripažinus sutartį prieštaraujančia imperatyvioms teisės normoms. Restitucija ir jos taikymo problemos pripažinus sutartį prieštaraujančia imperatyvioms teisės normoms. Imperatyvios teisės normos ir sutartis Prancūzijos teisėje. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-10-18
 • Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Muitai Lietuvoje. Muitų atsiradimo istorija. Muitų rūšys šių dienų Lietuvoje. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Sandorio vertės metodas. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu būdu. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-08-18
 • Importuotų juodmargių galvijų panaudojimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos juodmargiai — pagrindinė Raseinių rajone veisiama galvijų veislė. Karvių produktyvumas Raseinių rajone. Kontroliuojamų karvių skaičius kitimas rajone pagal metinį produktyvumą. Raseinių rajone esančių galvijų veislinių bandų vidutinis produktyvumas. Raseinių rajone esančių rinktinių karvių skaičius ir jų vidutinis produktyvumas. Apibendrinimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-02
 • Impulsų generatorius – komutatorius

  Įvadas. Užduoties analize. Sandaros schema (sudarymas, pakopų paskirtis ir veikimo aiškinimas). Elektros – principinės schemos modeliavimo rezultatai (atskiros pakopos ir visa schema). Informacija apie panaudotus skaitmeninius integrinius grandynus (pagal laboratorinio darbo "Santaka" reikalavimus). Elektros - principine schema (analize, sudarančiųjų elementų paskirties ir veikimo aiškinimas). Darbo rezultatų apibendrinimas, išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-16
 • Indija ir Kinija: kodėl milžines kaimynes valdo skirtingi politiniai režimai

  Įvadas. Demokratinis režimas. Nedemokratinis režimas. Autokratinis režimas. Totalitarinis režimas. Kinija. Kinijos kelias į komunizmą. Kinijos komunistų partija. Valdžios pasidalijimas Kinijoje. Prezidentas. Leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Politinės, asmens ir spaudos laisvės. Indija. Indijos kelias į demokratiją. Indijos valdymo forma. Prezidentas. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Lok Sabha. Rajya Sabha. Teisminė sistema. Politinės, asmens ir spaudos laisvės.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Indijos gyvybės draudimo korporacijos analizė: "LIC of India"

  Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti "Life insurance corporation (LIC) of India " finansinę analizę, panaudojant finansinės institucijos metinę ataskaitą bei informaciją iš verslo straipsnių ir interneto. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Indijos draudimo rinka. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinės rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-14
 • Individualaus gyvenamojo namo projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos izoliacijos storių nustatymas ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas. Vėdinimo sistemos skaičiavimas. Šalto ir karšto vandens poreikių nustatymas. Nuotekų sistemos projektavimas. Pagrindinių įrenginių parinkimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacija. Schemos.
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-06-04
 • Individualaus namo brėžinys

  Individualaus namo projektas-brėžinys — .dwg byla.
  Statyba, kursinis darbas
  2006-01-27
 • Individualaus namo projektas

  Individualaus namo projektas. Brėžiniai: pirmo aukšto planas, pirmo aukšto perdanga, 2 aukšto planas, antro aukšto perdanga, detalės, mazgas, pamatų planas, pastato pjūvis, rūsio planas, situacijos planas, stogo danga, ūkinis pastatas (AutoCAD dwg bylos).
  Statyba, kursinis darbas
  2006-02-20
 • Individuali įmonė (3)

  Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individuali įmonė užsienio šalyse. Individuali įmonė Lietuvoje. Bendra jungtinė nuosavybė. Kurią verslo formą pasirinkti? Individualios įmonės steigimo procedūra. Individualios įmonės steigimo dokumentas. Individualios įmonės valdymas. Naujas individualių įmonių įstatymas. Kokios permainos? Atsakomybės pagal individualių įmonių prievolės aspektai. Asmenys, atsakingi už įmonės prievoles. Prievolių vykdymas, vykstant bankroto procesui. Atsakomybė pagal prievoles likvidavus įmonę. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas (rūšis). Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Individualios įmonės steigimas ir valdymas

  Anotacija. Įmonės steigimas. IĮ "x" nuostatai. Steigimo dokumentai. Vardo registravimas. Registravimas valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimas Sodroje. Valdymas. Įmonės turtas. Buhalterinė ir finansinė atskaitomybė. Įmonės veikla. Rinkos analizė. Organizacinė struktūra. Personalas. Krovinių pervežimo planavimas. Partneriai. Konkurentai. Kainų politika. SWOT analizė. Reklama ir profesionali pagalba. Rodiklių skaičiavimas. Rodiklių reikšmių radimas. Išvados. Literatūra (9).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-03
 • Individualios įmonės steigimas ir valdymas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti įmonės steigimo reikalavimus ir valdymo sistemą. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės steigimas. Registravimo tvarka. Įsikūrimo vieta. Sąskaitos atidarymas banke. Įmonės reorganizavimas. Įmonės likvidavimas. Individualios įmonės valdymas. Įmonės tikslai. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Organizacinė struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-01-25
 • Individualios įmonės steigimas ir veiklos organizavimas: medienos apdirbimo ir pardavimo įmonė

  Įvadas. Medienos apdirbimo ir pardavimo verslo M. Sukausko individualios įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Individualios įmonės steigimo ir valdymo metodologiniai principai. Verslo steigimo tikslai ir būdai. Verslo planas. Individualios įmonės samprata ir jos steigimas. Individualios įmonės apskaita ir finansinė atskaitomybė. Smulkusis ir vidutinis verslas, bei paramos formos jam skatinti. Individualios M. Sukausko įmonės steigimo ir valdymo tyrimas. Įmonės steigimo tyrimas. Įmonės apskaita ir finansinės atskaitomybės tyrimas. Individualios įmonės problemos ir aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-28
 • Individualios karjeros planas (2)

  Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros plano sudarymo eiga. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs vertinimas. Asmenybės bruožai. Karjeros valdymas. Vadovavimo stilius. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savęs įvertinimas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Karjeros plano realizavimo priemonių planas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-07-04
 • Individualios sodybos dekoratyvinio apželdinimo kursinis projektas

  Įvadas. Bendroji dalis. Trumpa literatūros apžvalga. Objekto bendra charakteristika. Demografiniai rodikliai. Esamų želdinių inventorizavimas. Specialioji dalis. Objekto funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo suprojektavimas. Statiniai ir mažoji architektūra. Teritorijos paruošimas želdinimui. Dirvos pagerinimas ir paviršiaus išlyginimas. Takų įrengimas. Vejos įveisimas. Gėlynų įrengimas. Eksplikacija. Kalendorinis darbų organizavimo grafikas. Želdinimo teritorijos balansas. Išlaidų suvestinė sąmata.
  Kita, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-10-06
 • Individualių įmonių bankroto ypatumai

  Įvadas. Individuali įmonė Lietuvoje. Bendra jungtinė nuosavybė. Turtas, priskiriamas bendrajai jungtinei sutuoktiniu nuosavybei. Sutuoktinių teisės į individualiąją įmonę. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Individualios įmonės savininko sutuoktinio teisė inicijuoti įmonės bankroto procedūrą. Skolų išieškojimas iš bankrutuojančios individualios (personalinės) įmonės ir jos savininko. Bankroto ir vykdymo procesas. Skolos išieškojimas iš individualios (personalinės) įmonės savininko. Turto areštas. Kreditorių reikalavimai, reikalavimų tenkinimo eilė. Skolų išieškojimas iš bankrutavusios įmonės. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-13
 • Individualizuotas vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklą, ugdymas

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo lygiai. Integruoto mokymo praktika.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-24
 • Individualus gyvenamasis namas su garažu

  Įvadas. Keraminių blokų mūrijimo technologija. Keraminių blokų mūrijimo. Taisyklės. Įrankiai taikomi mūro darbuose. Atskirų konstrukcijų mūrijimas. Darbų kokybės kontrolė. Darbo saugos reikalavimai. Objekto charakteristika. Sklypo plano aprašymas. Statybos technologinės kortelės Sudarymas. Panaudojimo sritis. Statybos technologija. Techniniai ekonominiai rodikliai. Paruošiamieji ir techniniai darbai. Darbų kiekių skaičiavimas. Krano pasirinkimas. Išvados.
  Statyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-01-28
 • Individualus gyvenamasis namas su garažu

  Statinių architektūra ir konstrukcijos kursinis darbas. Įvadas. Tiriamoji dalis – perdengimo konstrukcijos. Perdangų konstrukcijos. Medinės perdangos. Perdangos teriva. Gelžbetoninės perdangos. Tobulėjančios gelžbetonio konstrukcijos. Naujo tipo perdengimo plokštės. Žymiai tikslesni matmenys. Visapusiškai apgalvotas gaminys. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Hidrogeologiniai duomenys. Generalinis planas. Pastato konstrukcinė schema ir planinis - tūrinis sprendimas. Pastato forma ir parametrai. Aukštų skaičius ir jų aukštis. Planiniai ir tūriniai pastato rodikliai. Pastato konstrukcijų apibūdinimas. Pamatai. Išorinės ir vidinės sienos. Pastato išorinių sienų visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Temperatūrinio lauko sudarymas. Pertvaros. Perdanga. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. Pastato grindų visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Stogas. Pastato apdaila. Vidaus apdaila. Išorės apdaila. Inžinerinė pastato įranga. Šildymas. Vėdinimas. Karštas ir šaltas vandentiekis. Išvados.
  Statyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2011-04-20
Puslapyje rodyti po