Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (3)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-05-18
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (4)

  Planavimo kursinis darbas. Įmonės veiklos bazinių rodiklių analizė. Įmonės bazinio laikotarpio pagrindinių ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Analizės rezultatų apibendrinimas ir įmonės būklės įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Medžiagų biudžetas. 4 Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-01-21
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (5)

  Kursinio darbo užduotis: Atlikti įmonės veiklos bazinių rodiklių analizę ir sudaryti įmonės veiklos metinį planą. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-03-28
 • Įmonės veiklos tyrimas ir politinės, ekonominės, socialinės-kultūrinės ir technologinės aplinkų poveikis

  Įvadas. Išorinė aplinka. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. UAB "X" įmonės veikla ir jos tyrimas. UAB "X" įmonės aplinkų poveikis. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-15
 • Įmonės veiklos tobulinimo ir kokybės kaštų mažinimo principai

  Įvadas. Nuolatinis įmonės veiklos tobulinimas. Nuolatinio tobulinimo metodai. Kokybės kaštų valdymas. Kokybės kaštų mažinimo principai. Kokybės kaštų klasifikacija. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų optimizavimas. Kokybės kaštų mažinimo etapai. Kokybės kaštų mažinimo ir veiklos gerinimo programa. Įmonės x veiklos kaštų mažinimas ir veiklos gerinimas. Srauto diagramos komentaras. Informacijos rinkimas. Įmonės kokybės kaštų santykis. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-04
 • Įmonės veiklos vertinimas: "Vilniaus bankas"

  Vilniaus banko veiklos vertinimas. Įvadas. Įmonės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Įmonės valdymo struktūros ir veiklos analizės. Personalo valdymo analizė. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Vilniaus banko veiklos analizė. Organizacijos charakteristika ir valdymo struktūra. Kredito įstaigų veikla. Įmonės personalo valdymas. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-23
 • Įmonės verslo analizė: UAB "Biovela"

  Darbo tikslas - įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą. Įmonės "Biovela" verslo analizė, Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas, Marketingo orientacija įmonėje, Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai, Įmonės rinką Lietuvoje, Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje, Įmonių išdėstymas geografiniu principu, Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys, Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas, Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui, Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas, Kainų nustatymas, jų strategijos, Gaminio pateikimo strategija, Gaminių rėmimo strategija, Rėmimo biudžeto sudarymo metodas, Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-03-04
 • Įmonės verslo aplinka: prekyba automobilių kosmetikos prekėmis UAB "Emolita"

  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti marketingo planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Uab "emolita" rinkodaros veiklos planas. Įmonės veikla. Verslo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Perspektyvų analizė. Vartotojų nuomonės analizė. Įmonės tikslinė rinka. Rinkodaros komplekso elementų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-12-13
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Lietuvos telekomas"

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Bankroto prognozavimo metodai. AB "Telekomo" kiekybinės analizės papildomas apibendrinimas. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-24
 • Įmonės vertės nustatymo metodika ir jos naudojimo problematika

  Įvadas įmonės vertės nustatymo metodika ir jos naudojimo problematika. Turto ir verslo vertinimas. Turto vertinimo subjektai. Turto vertinimo objektai. Turto vertinimo atvejai. Turto vertės nustatymo principai. Turto vertinimo metodai. Turto vertinimo pagrindai. Turto vertinimo atlikimo pagrindai. Turto vertinimas apmokestinimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Turto vertės nustatymo ir turto apskaitos ryšys. Turto vertinimo atlikimo tvarka. Turto vertės nustatymo metodo parinkimas. Turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimo ataskaitos teisinis statusas. Ginčų dėl turto vertės nustatymo nagrinėjimo tvarka. Verslo vertinimo svarba ir aktualumas. Verslo vertinimo metodai ir jų problematika. Intelektualaus kapitalo vertinimo procesas. Intelektualaus kapitalo vertinimo metodai. Intelektualaus kapitalo ir jo vertinimo svarbos, kuriant pridėtinę vertę, teorinės analizės apibendrinimai. Verslo vertė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-30
 • Įmonės vežimų organizavimo tobulinimas

  Įvadas. Dabartinė įmonės veikla - tarptautiniai krovinių vežimai, ekspedijavimo paslaugos, biuro patalpų nuoma. Bendra vežimų kelių transportu rinkos analizė. Mokslinės literatūros analizė. Vežimo kelių transportu rinkos specifika. Įmonės veiklos analizė. Bendrovės veiklos apibūdinimas. Bendrovės teisinė aplinka. Bendrovės klientų analizė. Bendrovės konkurentų analizė. Personalo analizė ir valdymas. Automobilių parko struktūra. Įmonės finansinės veiklos analizė. Maršruto Lietuva - Vokietija - Lietuva pristatymas. Vežimų savikainos esmė. Reiso pajamų, sąnaudų bei pelno skaičiavimai. Maršruto Lietuva - Vokietija - Lietuva finansinė analizė. Transporto priemonių atsipirkimo laikas. Kitos įmonės veiklos gerinimo kryptys. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2008-12-11
 • Įmonės vidaus auditas

  Vidaus auditas. Vidaus audito vaidmuo. Apimtis ir funkcijos. Audito patikrinimai. Vidaus audito skyriaus pareigos. Ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Vidaus audito tarnybų darbo organizavimas ir veikimas. Pareiginiai aprašymai ir specifikacijos. Auditorius. Vyresnysis auditorius. Audito vadovas. Procedūros, kuriomis turi vadovautis vidaus audito skyrius ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Pagrindinės skyriaus pareigos. Vidaus audito metinių ir ketvirčio planų parengimas. Vidaus audito kontrolės žurnalas. Vidaus audito metinis planas. Vidaus audito programa ketvirčiui. Pranešimai apie auditą. Prašymai atidėti auditą. Mėnesių nuodugniam auditui parinkimas. Dokumentai, kuriuos skyrius turi pateikti vidaus audito grupėms. Procedūros, kuriomis turi vadovautis vidaus audito grupės. Pareigų paskirstymas. Informavimas apie audito pastebėjimus ir jų patikrinimas. Audito pabaiga. Audito apimtis. Nuodugnus parinktų mėnesių auditas. Tikrinant mokėjimo paraiškas reikia įsitikinti, kas... Tikrinant biudžeto paskirstymo įrašus, reikia įsitikinti, kad... Tikrinant apskaitos įrašus, reikia įsitikinti, kad... Darbo užmokesčio ir kitų mokėjimų darbuotojams tikrinimas. Komandiruotės. Pirkimų užsakymai. Banko ataskaitos ir kasos knyga. Avansinės (smulkios) sąskaitos. Sandėliai ir atsargos. Paslaugų (darbų) auditas. Dotacijų auditas. Valstybės įstaigos mokėjimo pavedimų auditas. Kitų mokėjimų dokumentų (įrašų) auditas. Įplaukų auditas. Vidaus audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito ataskaitų tvarkymas. Audito ataskaitų saugojimas.
  Auditas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-08-17
 • Įmonės vidinės aplinkos analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Lietuvos geležinkelių pristatymas. Lietuvos geležinkeliai anksčiau. Lietuvos geležinkeliai dabar. Darbo tvarkos taisyklių analizė. Darbuotojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimas. Galimi kvalifikacijos kėlimo būdai. Lietuvos geležinkeliai darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų kvalifikacija, kurie susiję su keleiviu aptarnavimu. Darbuotojų kvalifikacija, kurie susiję su traukinių eismu. Periodinių žinių patikrinimo klausimai. Drausmės statusai. Darbo tvarkos taisyklės. Stresas. Stresus darbe dažniausiai sukelia. Streso mažinimo būdai. Iš vadovavimo organizacijos pusės. Iš darbuotojų pusės. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos vertinimo kriterijai. Kiti organizacijos vertinimo kriterijai. Komunikacijos procesai organizacijoje. Komunikacijos rūšys ir kliūtys. Efektyvus informacijos priėmimas. Vertikali informacija. Žmonių elgesys grupėje. Bendradarbių tipai. Vadovas. Vadovo teisės organizacijoje. Vadovo stiliai. Autokratinis. Demokratinis. Liberalusis. Bendravimas ir sprendimo priėmimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Valdymo sprendimo priėmimo proceso etapai. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijoje bendravimas. Bendravimas su aplinka. Lietuvos geležinkelių vidinės aplinkos analizė. Organizacijos pranašumų ir silpnybių vertinimas. Organizacijos vertybės. Svarbiausias pajamų šaltinis. Svarbiausios sąnaudos. Organizacijos įvaizdis. Naujovės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-01-04
 • Įmonės vietos analizė ir jos įvertinimas: UAB "Interadis"

  Įvadas. Prekybos įmonės vietos teorijos pagrindai. Prekybos įmonės vietos pasirinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietą lemiantys. UAB "Interadis" vietos analizė. UAB "Interadis" pristatymas. UAB "Interadis" aptarnavimo zona. UAB "Interadis" vietą lemiantys veiksniai. Paklausa. Konkurentai. Pasiekiamumas. Patalpa. Kiti veiksniai. Kaip UAB "Interadis" vieta atitinka marketingo komplekso elementus. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-22
 • Įmonės, parduodančios kompiuterius bei jų priedus, duomenų bazė

  Informacijos sistemų ir socialinių duomenų analizės kursinis darbas. Įvadas. Kompiuterizuojamo objekto esama būsena. Kompiuterizuojamo objekto norima būsena. Kompiuterizuojamo objekto norimos būsenos įgyvendinimas. Programinės ir techninės įrangos pagrindimas. DB struktūra. Duomenų įvedimas, kaupimas. Duomenų analizė: užklausos, ataskaitos, priemonės vartotojo darbo palengvinimui. Keliami reikalavimai. DB saugojimo ir apsaugos klausimai. Trumpa instrukcija vartotojui. Išvados. Priedai (6).
  Informatika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-12
 • Įmonės, teikiančios apgyvendinimo paslaugas (viešbučio), organizavimo proceso valdymas: viešbutis Conti (UAB "Letėjos Gastronomija")

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas ( modelis 1). Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu (modeliai 2, 3) . Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu (modelis 3). Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas (modelis 3). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-12
 • Įmonių bankrotas (5)

  Įvadas. Teoriniai įmonių bankroto galimybių vertinimo sprendimai. Bankroto esmė. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Bankroto priežasčių analizė. Bendraekonominės priežastys. Netinkamas vadovavimas įmonei. Nekokybiškas planavimas. Netinkamas informacijos rinkimas ir naudojimas. Finansinės analizės ir kontrolės ignoravimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto prognozavimas. Finansinės analizės santykinių rodiklių naudojimas. Z modelio naudojimas. Įmonės mokumo, pelningumo ir bankroto ryšio analizė. Bankroto diagnozavimo modelio praktinis pritaikymas ir įvertinimas. E. Altmano modelio pritaikymas praktikoje. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas. Įmonių bankroto proceso trukmė (1993 – 2004m.gruodžio 31 d.). Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-02-26
 • Įmonių bankrotas (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai bei praktiškai išnagrinėti bankroto įstatymą bei jį lydinčius dokumentus ir įvairius prekių audito aspektus. Bankroto įstatymo analizė. Bankroto įstatymo ir jį lydinčių dokumentų analizė. UAB "Fabiola" vertinimas. finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių įtakos finansiniam stabilumui vertinimas. Bankroto tikimybės įvertinimas, naudojant santykinių rodiklių sistemas. Įmonės prevencinė kontrolės sistema. Prevencinės kontrolės planas teoriniu aspektu. Veiksniai įtakojantys audito riziką. Audito reikšmingumo ir rizikos nustatymas. Pagrindiniai audito atlikimo etapai. Tyrimo metodika. Prevencinės kontrolės sistemos probleminės kryptys. Medžiagų ir produkcijos audito reikšmė. Prevencinė kontrolė. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-06-12
 • Įmonių bankroto teisinis reguliavimas

  Įvadas. Bankrotas. Įmonių bankroto teisinis reguliavimas. Bankroto procesas. Įmonės nemokamumas. Ieškinio iškėlimas. Asmenys, galintys pateikti ieškinį. Reikalavimai teismui ir pateikusiems ieškinį. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Administratorius bankroto byloje. Bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių mokesčių mokėjimas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Įmonių restruktūrizavimo procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Išvados. Darbe naudojamasi 2000-2002 metais galiojusiais įstatymais.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-06-07
 • Įmonių bankrotų tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Bankroto ir nemokumo samprata. Bankroto procesas. Bankroto priežastys. Bankroto pasekmės. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonių bankroto prognozavimas. Bankroto prognozavimo modeliai. Klasikiniai statistiniai modeliai. Dirbtinio intelekto modeliai. Bankroto prognozavimas Altman modeliu. Praktinė dalis. Bendra įmonių bankrotų statistika. Bankrotų prognozavimas Altman modeliu Lietuvos įmonėse. UAB "Vilniaus troleibusai" bankroto tikimybė. AB "Ekranas" bankroto tikimybė. AB "Alytaus tekstilė" bankrotas. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-08-01
Puslapyje rodyti po