Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos planavimo bei transporto uždavinys

  Gamybos planavimo uždavinys: Įmonė gamina dideles ir mažas spalvotas medines pjaustymo lentutes. Mažai pjaustymo lentutei reikia 0,5m2 medienos, dideliai – 1m2 medienos, taip pat atitinkamai reikia dažų 0,4l : 0,5l. Vienai mažai lentutei pagaminti reikia 5 darbo laiko sąnaudų (4 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda), didelei lentutei – 6 darbo laiko sąnaudų (5 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda). Pelnas už vieną maža pjaustymo lentelę yra 5lt, už didelę 8lt. Turimi ištekliai yra 20m2 medienos, 10 l dažų, 40 žmogaus darbo valandos, 15 mašinų darbo valandų. Transporto uždavinys: Įmonė, prekiaujanti mediena iš ąžuolo, liepos bei pušies, turi atitinkamai tiek medienos: 120m2, 115m2, 80m2. Šią mediena superka pagrindinės 4 lentpjūves, kiekvienai lentpjūvei reikia atitinkamai 100 m2, 80m2, 60m2, 75m2 medienos.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2009-04-03
 • Gamybos plėtros planavimas

  Įvadas. Gamybos planavimas. Jo uždaviniai ir tikslai. Plėtros planų rengimas. Ilgalaikis verslo vystymas. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-05
 • Gamybos procesų optimizavimas

  Projekto aprašymas. Šlichto regeneracija ultrafiltravimo būdu: schema. Medžiagų ir kaštų srautai iki proceso patobulinimo. Medžiagų ir kaštų srautai po proceso patobulinimo. Energijos ir medžiagų srautai. Įdiegto projekto aplinkos apsaugos efektyvumo įvertinimas. Planas – elektros energija. Planas - vanduo. Planas - garas. Aplinkosaugos ir ekonominio efektyvumo įvertinimas. Ekonominis efektas/balansas: sutaupoma per metus. (Bendrasis vertinimas). Metinė ekonomija optimizavus procesus. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-11-10
 • Gamybos teikimo technologijos analizė: saldainių įmonė UAB "Saldi pagunda"

  Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę. Naudojami ištekliai. Įmonės gamybos apžvalga. Tikslai ir planuojami pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Keletas mūsų prekių su aprašymais ir pavyzdžiais. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavos, paslaugos ir jų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Saldainių gamybos technologijos. Gamybos tipas, gamybos fazės. Technologinė gamybos teikimo schema. Procesų ir operacijų detalizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-12-08
 • Gamybos valdymas: UAB "Pergalės koncernas"

  Įvadas. UAB "Pergalės koncernas" įrengimų techninės galimybės. UAB "Pergalės koncernas" darbų saugos įvadinė instrukcija. Ruošinių gamybos būdai. Kompresorinio pieno šaldymo agregato PŠ-4,5A iki 200 litrų talpos pagrindiniai duomenys, konstrukcijos aprašymas, darbo principas ir saugumo reikalavimai. Kompresorinis – kondensatorinis agregatas AKK–4,5A. Techninis aprašymas ir eksploatacijos instrukcija. Gamybos procesų organizavimo principas. Transporto organizavimas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Medžiagų tiekimas gaminio gamybai. Gamybos rodiklių analizė. Darbo procesų tobulinimas. Kontrolės metodų taikymas. Pjovimo įrankių geometrinių elementų matavimo būdas ir priemonės. Matavimo tikslumo kontrolės įrankiai ir prietaisai. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-12-02
 • Gamybos valdymo praktika mėsos produktus teikiančioje organizacijoje: AB "Kaišiadorių paukštynas"

  Charakteristika. Darbuotojai. Darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis. Gamybos ciklas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. AB "Kaišiadorių paukštynas" planai. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-10-18
 • Gamybos veiksnių rinkos

  Įvadas. Gamybos veiksnių rinkos. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Pusiausvyra konkurencinėje gamybos veiksnių rinkoje. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Gaminio ekologinis projektavimas

  Įvadas. Projekto organizavimas. Vadovybės pritarimas. Darbo grupės formavimas. Bendravimas. Skatinančiųjų veiksnių analizė. Gaminio pasirinkimas. Audeklo aplinkos apsaugos analizė. Buvio ciklo vertinimas iki EKO projektavimo. Naujo gaminio koncepcijos kūrimas. Alternatyvos. Koncepcijos kūrimas. Buvio ciklo vertinimas po EKO projektavimo. Gaminio būvio ciklo "iki" ir "po" EKO projektavimo palyginimas. Projekto įgyvendinimas. Projekto įvertinimas ir tolimesnės veiklos planavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2011-11-15
 • Gaminio konstravimas ir technologinio proceso projektavimas

  Medienos gaminių technologijos kursinis projektas. Gaminio konstravimas. Virtuvės baldų apžvalga, naujovės, analogų analizė. Funkcinių matmenų analizė. Naudojamų medžiagų aprašymai ir charakteristikos. Karkaso aprašymas ir schema, surinkimo vienetų konstrukcija. Junginiai, naudojama furnitūra, surinkimo schema. Konstrukcinių elementų unifikacija. Skydinių detalių įlinkis. Gaminio įpakavimas. Technologinio proceso projektavimas. Medienos ir kitų medžiagų sąnaudų bei furnitūros kiekio skaičiavimas. Gaminio detalių ir surinkimo vienetų pakeičiamumas. Gaminio konstrukcijos analizė. Gaminio gamybos technologinio proceso stadijos, tipinių technologinių procesų ir operacijų sekos. Mechaninio apdirbimo procesai. Technologinė korta 1. Technologinė korta 2. Metinės gamybos programos ir technologinių įrenginių reikmės skaičiavimas, technologinių įrenginių išdėstymas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2011-10-14
 • Gaminių paklausos tyrimas vartotojų aspektu: automobilių tiuningavimo IĮ "Spoilera"

  Įvadas. Pasiūlos ir paklausos rinkoje formavimo teoriniai aspektai. Paklausos ir pasiūlos sąvokos ir santykis vadybos teorijoje. Sąnaudos. Technologija. Gamtinės klimatinės sąlygos. Tarpusavyje susijusių prekių kainos. Kiti būdai gauti pelną. Ateities lūkesčiai. Pasiūlos ir paklausos formavimas. Didelis prekių ir paslaugų skaičius. Prekių ir paslaugų hierarchija. Prekių ir paslaugų teikimo veiksniai ir fazės. Daugelio prekių ir paslaugų teikiančių subjektų sąveika. Išorinės prekių ir paslaugų apraiškos. Paklausa ir pasiūla rinkoje. Individualios įmonės "Spoilera" tyrimas. Trumpas automobilių įmonės "Spoilera" apibūdinimas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-11
 • Gamintojų pajamų palaikymo priemonės ir instrumentai

  Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų tikslai ir uždaviniai dabartinėmis sąlygomis. Agrarinės politikos principai. Žemės ir maisto ūkio politikos įgyvendinimo priemonės. Intervencinis pirkimas ir kitos intervencinės priemonės. Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų lygis ir poveikis ŽŪ plėtrai. Prioritetinių žemės ūkio sektorių plėtra. Vienkartinės tiesioginės išmokos už gyvulius. Tiesioginės išmokos už naudmenų ir pasėlių plotus. Kvotos. Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-28
 • Garantijos darbuotojams pagal bendrijos teisę komandiruotiems į užsienį

  Garantijos pagal bendrijos teisę komandiruotiems į užsienį darbuotojams. Įvadas. Komandiruotė ir Lietuvos teisės aktai. Darbo kodeksas. Poįstatyminiai teisės aktai. Direktyva 96/71/EB. Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimas. Europos Teisingumo Teismo praktika. Paslaugų direktyva. Kiti Bendrijos teisės aktai susiję su komandiruote. Tarybos reglamentas 259/68 (EEB, Euratomas, EAPB). Tarybos direktyva 90/641/Euratomas. Tarybos sprendimas 2003/479/EB. Išvados. Teisinis situacijos įvertinimas.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-08-17
 • Garantinio aptarnavimo informacinė sistema

  Įvadas. Garantinio aptarnavimo sistemos reikalavimai. Reikalavimų specifikacija. Bendras panaudojimo atvejis. Detalus panaudojimo atvejo modelis. Analizės klasių diagramos. Panaudojimo atvejų sekų (arba bendradarbiavimo) diagramos. Sistemos elgsenos modelis. Garantinio aptarnavimo sistemos projektas. Sistemos pagrindimas ir esmės išdėstymas. Duomenų bazės schema. Realizacijos modelis. Testavimo modelis bei duomenys, kontrolinis pavyzdys. Informacinė posistemė. Vartotojo meniu aprašymas ir instrukcija. Pradinis sistemos langas. Pagrindinis sistemos langas. Prisijungti kitam vartotojui prie sistemos. Atsijungti iš sistemos. Įvesti naują vartotoją. Įvesti naują užsakymą.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-08
 • Garsinio dažnio stiprintuvas

  Darbo tikslas yra paskaičiuoti garsinio dažnio stiprintuvo parametrus, sumodeliuoti ji EWB programoje. Sandaros schemos sudarymas. Pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galios stiprintuvo elektrinis skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Elektronika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-12-28
 • Garsinio dažnio stiprintuvas (2)

  Įvadas. Darbo tikslai ir užduoties analizė. Žd stiprintuvo analizė. Stiprintuvo apibrėžtis, savybės ir naudojimo sritys. Sandaros schemos sudarymas. Principinės elektroschemos aiškinimas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galios stiprintuvo skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas su EWB. Išvados. Priedai.
  Elektronika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-04
 • Garsinio dažnio stiprintuvas (3)

  Įvadas. Darbo tikslai ir užduoties analizė. Sandaros schemos sudarymas. Pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galinė pakopa. Emiterinio kartotuvo pakopa. Operacinio stiprintuvo pakopa. Prietaiso veikimo modeliavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1 psl.)
  Elektronika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-08
 • Garsinio dažnio stiprintuvas (4)

  Įvadas. Stiprintuvo elektrinės principinės schemos skaičiavimas. Stiprintuvo techniniai parametrai. Elektrinės principinės schemos veikimas ir elementų paskirties paaiškinimas. Stiprintuvo elektrinių parametrų skaičiavimas. Galinės pakopos skaičiavimas. Galinės pakopos tranzistorių parinkimas. Parinkto tranzistoriaus pavyzdys. Tranzistoriaus VT3 skaičiavimas. Tranzistoriaus VT3 parinkimas. Parinkto tranzistoriaus pavyzdys. Tranzistoriaus VT1 išėjimo ir įėjimo charakteristikos. Tranzistorių VT1, VT2 ir VT3 skaičiavimas. Tranzistoriaus VT3 išėjimo ir įėjimo charakteristikos. Pirminės pakopos skaičiavimas. Tranzistoriaus VT4 parinkimas. Parinkto tranzistoriaus pavyzdys. Neigiamojo grįžtamojo ryšio skaičiavimas. VT1 bazės daliklio skaičiavimas. Kondensatorių skaičiavimas. Apskaičiuotų, parinktų bei pamatuotų komponentų sąrašas. Stiprintuvo tyrimas. Stiprintuvo kompiuterinė analizė. Eksperimentinė dalis. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-11-23
 • Gateris

  Kursinis projektas. Kursinio projekto užduotis 8, variantas 4. Duomenys. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinetinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analitiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė analiziniu metodu. Priedai (4).
  Mechanika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2011-02-16
 • Gatvės vaikai (3)

  Įvadas. Gatvės vaikai – vaikai be šeimos. Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su gatvės vaikais. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Gatvės vaikų aplinkos veiksniai, elgesio raiška ir galimi pavojai

  Įvadas. Gatvės vaiko samprata. Gatvės vaiko apibrėžimas. Gatvės vaikų problematika. Aplinkos veiksniai, lemiantys gatvės vaikų atsiradimą. Šeimos socialinis nuosmukis ir pokyčiai. Gatvės vaiko galimybės mokykloje. Socializacija tarp bendraamžių. Pavojai, kylantys gatvės vaikams. Seksualinė, fizinė, emocinė prievarta prieš gatvės vaikus. Prekyba gatvės vaikais. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos. Pagalba gatvės vaikams. Socialinio pedagogo pagalba gatvės vaikams. Organizacijos, padedančios gatvės vaikams. Tyrimo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Pirmojo kiekybinio tyrimo analizė. Antrojo kiekybinio tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-15
Puslapyje rodyti po