Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos procesų valdymas

  Įvadas. Vadybos procesai, jų svarba organizacijoje. Planavimas. Problemų atpažinimas ir sprendimas. Strategija. Strateginiai, operatyvieji planai. Organizacinio darbo aspektai. Poveikis žmogaus elgesiui. Lyderiavimas ir derybos. Kontrolė. Organizacijos vystymosi procesai. Veiklos vystymosi tendencijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-11-03
 • Vadybos raida Lietuvoje (4)

  Įžanga. Vadyba Lietuvoje 1918-1940 metais. Ūkis. Tarpukario Lietuvos vadybos apžvalga. Mokslinės vadybos kongresai. Lietuviai juose. Mokslinės vadybos draugija. Jos tikslai ir veikla. Vadybos Lietuvoje pradininkai. Vytautas Andrius Graičiūnas. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Kiti mokslininkai ir jų darbai vadybos tema. Vadyba sovietiniu laikotarpiu. Pertvarkyta ūkio struktūra. Vadybos raida sovietinės okupacijos sąlygomis. Vadyba Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tautinės vadybos vizija. Ūkio struktūra ir procesai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vadyba Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Tautinės vadybos vizija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-08
 • Vadybos samprata ir kryptys

  Įvadas. Vadybos mokslo samprata ir raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmoningo žmogaus koncepcija. Vadybos funkcijos. Vadybos sprendimai. UAB "Ambora" tyrimas ir jo analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • Vadybos teoretikai ir jų indėlis vadybos moksle

  Įvadas. Vadybos teorijos ištakos. Robertas Ouenas. Čarlis Bebaidžas. Henris R. Tounas. Vadybos teorijos pradininkai. Frederikas U. Teiloras. Luis D. Brendžis. Henris L. Gantas. Lilija Džilbret ir Frankas Džilbretas. Česteris Bernardas. Maksas Veberis. Anri Fajolis. Duglas Makgregoras. Hugo Munstenbergas. Meri P. Follett. Garingtonas Emersonas. Haris A. Čopfas. Vadybos teorijos pradininkai Lietuvoje. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. Vytautas Andrius Graičiūnas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-12-03
 • Vadybos teorijų raida (5)

  Įvadas. Vadybos mokslo ištakos. Vadybos teorija — kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis (1841-1925). 14 valdymo principų. Maxas Weberis (1864-1920). Mary Parker Follett (1868-1933). Chesteris Barnardas (1886-1961). Bihevioristinė mokykla. Sisteminis požiūris. Vadybos mokslo matematizmo mokykla. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. V.A. Graičiūnas (1898-1952). Administracinės vadybos teorija. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Pagrindinės sąvokos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-01
 • Vadovavimas - kaip vadybos funkcija valdymo organizacijoje

  Įvadas. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vadovavimo funkcija vadybos teorijose. Pagrindiniai sėkmingo vadovavimo požiūriai. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Vadovavimo poreikio teorijos. Elgesio teorijos. Situacinis vadovavimas. Paramos teorija. Kognityvinės vadovavimo teorijos. Sprendimo priėmimo modelis. Kelio – tikslo teorija. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo modelis. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-12-29
 • Vadovavimas (10)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Pagrindinės būdingųjų bruožų požiūrio į vadovavimą idėjos. Situacinis vadovavimo modelis. Bihevioristinis požiūris į vadovavimą. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Vadovo asmeninių savybių įtaka konfliktui ir valdymui. Vadovo asmenybės ypatumai. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Asmenybių tipai. Pojūtis, kad esu pilnai suprastas. Transformuotas tekstas. Tekstas perrašytas trečiu asmeniu ir suskirstytas į prasminius vienetus. Patyrimo kategorijos. Apibrėžimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2007-01-26
 • Vadovavimas (14)

  Įvadas. Valdymo kadrų darbo laiko tyrimo metodai. Anketinė ir žodinė apklausa. Darbo laiko autofotografija. Tiesioginė autofotografija. Darbo laiko fotografavimas ir chronometravimas 10 Momentinių stebėjimų metodas. Valdymo kadrų darbo laiko struktūra. Valdymo kadrų darbo laiko panaudojimo tobulinimas. Pasenę stereotipai kasdieniniame vadovo darbe. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-16
 • Vadovavimas ir lyderiavimas (2)

  Įvadas. Dėstymas. Vadovavimas. Vadovavimas - tarpusavio santykiai. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Penki pavyzdingo vadovavimo metodai. Veiksmingo valdymo principai. Orientavimasis į rezultatą. Įnašas į visumą. Susitelkimas į keletą dalykų. Pranašumų išnaudojimas. Pozityvus mąstymas. Penki vadovavimo metodai ir dešimt įpareigojimų. Lytis, kaip atsitiktinumų veiksnys: ar vyrai ir moterys vadovauja skirtingai. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Lyderiavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-19
 • Vadovavimas ir motyvacija

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai ir efektyvumas. Motyvavimas – kaip valdymo proceso dalis. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo veiksniai ir užmokesčio formos. Darbuotojų motyvavimas įmonėje "X". Kontrolė. Išvados, pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-09-26
 • Vadovavimas ir vadovavimo stiliai

  Įvadas. tikslas – supažindinti su vadovavimu ir vadovavimo stiliais. Šiam tikslui išsikėlėme šiuos uždavinius. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovavimo esmė. Vadovavimas: geras, geresnis, geriausiais. Naujas vadovavimo apibrėžimas. Vadovavimo teorijų apžvalga. Vadovavimo funkcija vedybos teorijose. Personologinės vadovavimo teorijos. Kognityvinės vadovivomo teorijos. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stilių apžvalga. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-09-23
 • Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vadovavimo stiliai

  Įvadas. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Socialinės įtakos teorijų vertinimas. Charizmatinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovo ir lyderio skirtumai. Vadovo funkcijos. Situacinis vadovavimas – kaip daryti poveikį skirtingiems darbuotojams. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliai. Stilių derinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-07
 • Vadovavimas mokyklai – vienas iš švietimo organizacijos valdymo grandžių

  Įvadas. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Valdymo proceso etapai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Požiūriai į vadovavimą. Vadovo darbas. Vadovavimas mokyklai. Pasiūlymai vadovams. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-09-25
 • Vadovavimas valdymo sistemoje

  Įvadas. Vadovo darbas, savybės ir funkcijos. Vadovo darbas. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybės paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovo etiketas. Sistema "vadovas – pavaldinys". Tyrimas "vadovavimo funkcija". Tyrimo analizė. Išvados. Santrauka. Priedas (2).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-09-18
 • Vadovavimo esmė ir priemonės (2)

  Įvadas. Vadovavimas. Kas tai? Organizacijos ir firmos samprata. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovų tipai. Vadovavimo būdai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Charizmatinis valdymo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Naujieji vadovavimo stiliai. Kooperatinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Stilių naudojimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimai ir kritikai. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Bendrovių "X" "Y" "Z" vadovavimo palyginimai. Bendrovės "X" vadovavimas. Bendrovės "Y" vadovavimas. Įmonės "Z" vadovavimas. Lietuvos vadovų vadovavimo tipų apklausa. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-22
 • Vadovavimo ir vadovo etika. Vadovo vaidmuo sprendžiant etines problemas įmonėje

  Įvadas. Bendravimo, moralės ir etikos sąvokos. Etikos, moralės ir dorovės esmė. Vadovo sąvoka. Vadovo etika. Etikos kodeksai. Bendravimo ir verslo etikos ryšys. Verslininko etikos aspektai. Verslininko etikos taisyklės. Kas yra vadovavimas? Vadovavimo etika. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etika "VP Market" prekybos centruose. Etinių problemų priežastys. Vadovo vaidmuo. Vadovo vaidmuo sprendžiant etines problemas. Vadovo vaidmuo – tarpininkas. Išvados. Pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-19
 • Vadovavimo problemos

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybė paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-07
 • Vadovavimo problemos įmonėje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stilių klasifikacija. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės ir funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Vadovavimo problemos Pakruojo "Žemynos" vidurinėje mokykloje. Mokyklos struktūra. Vadovavimas ir jo problemos Pakruojo "Žemynos" vidurinėje mokykloje. Mokyklos vidaus audito srities "Mokyklos valdymas ir kokybės garantavimas" analizės išvados. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-17
 • Vadovavimo problemos organizacijoje

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Vadovavimo stiliai (2)

  Įvadas. Vadovo asmenybė. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Valdymo stiliaus efektyvumas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-10-02
Puslapyje rodyti po