Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tradicinių politinių partijų konfrontacija politinių partijų sistemoje ir valdžioje

  Įvadas. Tradicinės politinės partijos samprata. Tradicinės politinės partijos atsiradimo esmė. Tradicinės politinės partijos turinys. Tradicinių politinių partijų konfrontacija politinėje sistemoje. Partinės saviidentifikacijos reikšmė. Valstybės valdymo formos įtaka partijų veiklai. Tradicinių politinių partijų legitimumo problemos. Tradicinių politinių partijų veiklos krypčių lemiami faktoriai politinėje sistemoje. Tradicinės politinės partijos veiklos aspektai valdžios atžvilgiu. Tradicinių politinių partijų veiklos teisės ir garantijos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-27
 • Trafaretinės spaudos mašinų konstrukcijų ypatumai

  Įvadas. Trafaretinės spaudos mašinų konstrukcijų ypatumai. Trafaretinių spaudos formų gamyba. Rėmai. Tinklelis. Trafareto gamyba. Trafareto eksponavimas. Spaudos formos plovimas po eksponavimo. Rakelis. Trafaretinių spaudos mašinų konstrukcijų įvairovė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-10-15
 • Traktoriaus sertifikavimas: "Fendt 936 VarioTMS"

  Įvadas. Techninės priemonės - traktoriaus tiekimo į rinką reikalavimai ir atitikties vertinimas. Traktorių atitikties vertinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) direktyvos, kurių pagrindu teikiamas Techninės priemonės EB (Europos Bendrijos) tipo patvirtinimo sertifikatas. Traktoriaus "Fendt 936 VarioTMS" atitikties vertinimas ir EB tipo patvirtinimo sertifikatas. Išvados. Priedai (21 psl.)
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-01-07
 • Traktorinių agregatų skaičiavimas

  Kursinis projektas. Santrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Technologinės operacijos aprašymas. agrotechniniai reikalavimai. žemės ūkio mašinų apžvalga ir įvertinimas Projektinė dalis. Paprasto traktorinio agregato sudarymas. Traktoriaus ir darbo mašinos parinkimas. Traktoriaus darbinio greičio ir pavaros parinkimas. Traktoriaus traukos jėga. Darbo mašinų pasipriešinimas traukai. Darbo mašinų skaičius agregate ir agregato pasipriešinimas traukai. Traktoriaus traukos jėgos panaudojimo laipsnis. Mišraus traktorinio agregato sudarymas. Traktoriaus ir darbo mašinos parinkimas. Traktoriaus darbinio greičio ir pavaros parinkimas. Traktoriaus traukos jėga. Darbo mašinų lyginamasis pasipriešinimas traukai. Darbo mašinų pasipriešinimas traukai. Traktoriaus traukos jėgos panaudojimo laipsnis važiavimo būdų parinkimas sudarytiems agregatams. Paprasto traktorinio agregato važiavimo būdo parinkimas. Mišraus traktorinio agregato važiavimo būdo parinkimas. Darbo analizė. Paprasto agregato ekspoataciniai rodikliai. Agregato važiavimo būdo įvertinimas. Agregato techninis našumas. Žmogaus darbo sąnaudos. Agregato traukos mechaninės energijos sąnaudos mišraus agregato ekspoataciniai rodikliai. agregato važiavimo būdo įvertinimas. Agregato techninis našumas. Žmogaus darbo sąnaudos. Agregato traukos mechaninės energijos sąnaudos. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-01-19
 • Traktorių agregatų skaičiavimas ir darbo įvertinimas

  Įvadas. Analitinė dalis. Technologinės operacijos aprašymas. Paprastojo agregato technologinės operacijos aprašymas. Mišraus agregato technologinės operacijos aprašymas. Agrotechniniai reikalavimai. Paprastojo agregato agrotechniniai reikalavimai. Mišraus agregato agrotechniniai reikalavimai. Žemės ūkio mašinų apžvalga ir įvertinimas. Paprastojo agregato apžvalga. Mišraus agregato apžvalga. Projektinė dalis. Paprastojo agregato skaičiavimas. Agregato judėjimo greitis. Traktoriaus traukos jėga. Darbo mašinų pasipriešinimas traukai. Darbo mašinų skaičiaus agregate. Mišraus agregato skaičiavimas. Agregato judėjimo greitis. Traktoriaus traukos jėga. Sudėtinio agregato sudėties skaičiavimas. Traktoriaus traukos jėgos panaudojimo laipsnis. Važiavimo būdų parinkimas. Paprastojo agregato važiavimo būdo parinkimas. Mišraus agregato važiavimo būdo parinkimas. Agregatų darbo analizė. Paprastojo agregato eksploataciniai rodikliai. Važiavimo būdo įvertinimas. Agregato techninis našumas. Žmogaus darbo sąnaudos. Agregato traukos mechaninės energijos sąnaudos. Mišraus agregato eksploataciniai. Mišraus agregato važiavimo būdo įvertinimas. Sudėtinio agregato techninis našumas. Žmogaus darbo sąnaudos. Sudėtinio agregato traukos mechaninės energijos sąnaudos. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-01-14
 • Transferinė kainodara tarptautinėje firmoje

  Įvadas. Transferinė kainodara. Transferinės kainodaros sąvoka. Transferinės kainodaros esmė. Transferinės kainodaros santykiai su valdžios organais. Transferinės kainodaros tikslai tarptautinėje firmoje. Transferinės kainodaros funkcijos. Transferinės kainos nustatymas. Tarptautinės firmos vidinės kainos nustatymo metodai. Rinkos kainos metodas. Savikainos metodas. Direktyvinis metodas. Mišrus metodas. Transferinės kainodaros naudojimas praktikoje. Kapitalo paskirstymas. Pajamų mokesčio perskirstymas. Tarifų ir kvotų mažinimas. Valdymo skatinimas ir įvertinimas. Antimonopoliniai veiksniai. Poveikis bendroms įmonėms. Kreditingumo įvertinimas. Valiutinė rizika ir valiutos kontrolės vengimas. Išvados.
  Kainodara, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-05-21
 • Transformacijos. Leksinės-gramatinės transformacijos. Praleidimai

  Įvadas. Transformacijos. Leksinės transformacijos. Konkretizacija. Generalizacija. Gramatinės transformacijos. Artikelio nesutapimas. Skaičiaus kategorijos nesutapimas. Lyties nesutapimas. Leksinės – gramatinės transformacijos. Perkėlimai. Pakeitimai. Įterpimai. Praleidimai. Išvados.
  Anglų kalba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-03
 • Transgeninės pelės ir jų panaudojimas

  Biofarmacijos Kursinis Darbas. Įvadas. Transgeninių pelių gamybos būdai. Tikslus geno įvedimas į pelės genomą. Transgeninių pelių panaudojimas įvairiems tyrimams. Išvados.
  Farmakologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-15
 • Transportas ˜— sudėtinė verslo dalis

  Įvadas. Transporto sprendimų priėmimas. Nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas. Lizingas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Palyginamoji lentelė. Kombinuotas transportas. Prekių transportavimas konteineriais. Tarptautinių pervežimų organizavimas. Licencijavimas. Dokumentai. Vairuotojo darbo organizavimas. Draudimas. Transporto reikšmė mūsų gyvenime. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-06-10
 • Transporterio perdavos projektas

  Konstravimo pagrindų kursinis darbas. Transporterio perdavos analizė. Elektros variklio parinkimas. Kinematinis skaičiavimas. Pavaros projektavimas. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Pavaros nk ir sukimosi momentų nustatymas. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Sukabinimo stiprumo skaičiavimas. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Pavaros geometrinis skaičiavimas. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Jėgos sukabinime. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Reduktoriaus konstrukcinė schema ir preliminarinis skaičiavimas. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Guolių parinkimas. Guolių mazgai. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Reduktoriaus komponavimas. Ašių ir velenų matmenų patikslinimas ir jų patikrinamasis skaičiavimas. Pirmam laipsniui. Antram laipsniui. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Mechanika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-28
 • Transporto firmos įvaizdis ir kokybės valdymas

  Įvadas. Kas yra kokybė ir kokybės valdymas. Kokybės įvertinimas ir įteisinimas. Įvertinimas pagal išleistus standartus. Standartai. Kokybės sertifikatų gavimo tvarka užsienyje. Kodėl reikia siekti kokybės standartų? Kaip pasiekti kokybę. Kokybiško darbo organizavimo procedūros. Kokybės kaina ir įvertinimas. Kokybė firmos įvaizdyje. Firmos įvaizdis: esmė, svarbiausios formavimo ypatybės. Firmos stilius. Firmos įvaizdžio diferencijavimas. Pozicionavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-19
 • Transporto įmonės valdymas: UAB "Busturas"

  Anotacija. UAB "Busturas" kūrimas. Duomenys apie UAB "Busturas" steigimą. UAB "Busturas" įvertinimas pagal įmonių tipus. UAB "Busturas" tikslų sistema ir veiklos pobūdis. UAB "Busturas" tikslų sistema. Veiklos pobūdis. UAB "Busturas" dydis ir juridinė forma. UAB "Busturas" organizacinė struktūra ir valdymo schema. Valdymo organų funkcijos ir pareigos. Išteklių vadyba. Žmoniškieji ištekliai. UAB "Busturas" turizmo agentūra. Konkurencijos analizė. SSGG analizė. Viešojo transporto organizavimas. Šiaulių miesto viešojo transporto organizavimo sistema. Viešojo transporto valdymas. Bilietų kainos ir teikiamos lengvatos. Bilietų sistemų rūšys ir tarifų tipai. Viešojo transporto eismo organizavimas. Viešojo transporto maršrutų schema. Viešojo maršrutinio transporto valdymas. Viešojo transporto socialinė paslauga. Autobusų stotis. UAB "Busturas" pardavimų valdymas. UAB "Busturas" efektyvumo rodiklių skaičiavimai. Ilgalaikis turtas. Savikaina. Rodiklių skaičiavimas. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas. Darbo našumas. Pasiūlymai UAB "Busturas" valdyme. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2007-02-19
 • Transporto įmonių ekonomika ir valdymas: baldų pervežimas UAB "Erikiukas"

  Santrauka. Projekto pristatymas. Įmonės aprašymas. Paslaugos charakteristika. Rinkos analizė. Įmonės SSGG analizė. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybinė veikla. Kapitalo poreikis. Paslaugos technologija. Valdymas. Rizikos analizė. Priedai (10).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-09
 • Transporto įmonių valdymo organizavimas

  Santrauka. Įvadas. Transporto įmonės idėja. Įmonės aprašymas. Aplinkos analizė. Įmonės nuosavybės forma. Įmonės sukūrimas. Įmonės steigimas. Įmonės įregistravimas. Įmonės misija. Planavimas. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Organizacinė struktūra. Padalinių suskirstymas. Padalinių išaiškinimas ir jų funkcijos. Atsakomybės bei įgaliojimai. Motyvacinė sistema. Kokybės kontrolė. Marketingas. Įvaizdis. Reklama. Konkurencinė aplinka. Techninės veiklos organizavimas. Finansai. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-05-08
 • Transporto infrastruktūra

  Įvadas. Transporto svarba. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Transporto infrastruktūros plėtros priemonės. Priemonių tikslas. Priemonių uždaviniai. Priemonių aprašymas. Investicijos transporto infrastruktūros srityje. Kelių transportas. Geležinkelio transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinis transportas. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-17
 • Transporto infrastruktūra Lietuvoje

  Įvadas. Transporto sistemos. Išorės transporto sistema. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Oro transportas panaudojimas. Kombinuotasis transportas. Vamzdynų transportas. Išorės transporto priemonių efektyvumo lyginimas. Įmonės vidaus transporto sistema. Uždaviniai ir tikslai. Gabenimo priemonių rūšys. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-11
 • Transporto kompanijos analizė rinkodaros aspektu: UAB "Avižienių transportas"

  Įvadas. UAB "Avižienių transportas" pristatymas marketingo aspektu. Bendrovės valdymas. Bendrovės paslaugos. Bendrovės padėtis rinkoje. UAB "Avižienių transportas" paslaugos analizė marketingo komplekso aspektu. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo, kitimo tendencijos. Darbuotojų pareigos, jų pareiginiai nuostatai. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas, vieta. Rėmimas. UAB "Avižienių transportas" paslaugos marketingo tobulinimas. Prielaidos artimiausiam laikotarpiui. Bendrovės paslaugos tobulinimas marketingo aspektu. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-05-22
 • Transporto politika

  Įvadas. Teorinė dalis. Transporto politikos esmė. Transporto svarba. Transporto politikos apibrėžimas. Transporto politikos tikslas. Valstybė ir transporto politika. Transporto politika atskirose transporto rūšyse. Transporto politika kelių transporte. Transporto politika geležinkelių transporte. Transporto politika oro transporte. Praktinė dalis. Lietuvos transporto politika. Lietuvos transporto plėtra. Lietuvos transporto politikos strateginiai tikslai ilgalaikėje perspektyvoje (SWOT analizė). Lietuvos transporto sektoriaus plėtra. Lietuvos transporto sektoriaus plėtojimo lygiai. Transporto infrastruktūros plėtros priemonės. Priemonių tikslas. Priemonių uždaviniai. Priemonių aprašymas. Kelių transportas. Geležinkelio transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinis transportas. Investicijos transporto infrastruktūros srityje. Išvados. Priedai.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-01
 • Transporto priemonės greičio nustatymas pagal filmuotą vaizdą

  Įvadas. Greičio nustatymas policijoje. Transporto stebėjimo sistemos. Transporto priemonių sekimo strategijos. 3D modeliais pagrįstas sekimas. Regionais pagrįstas sekimas. Aktyvus kontūrų sekimo būdas. Požymiais pagrįstas sekimo būdas. Roadwatch sistemos veikimo principas. Sistemos paruošimas darbui. Sistemos veikimas. Užduoties atlikimas. Greičio nustatymo algoritmo struktūra. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-01-09
 • Transporto priemonių kasko draudimo rinkos tyrimas: UADB "Baltijos garantas"

  Įvadas. Problema. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Praktinė reikšmė. Analitinė dalis. Draudimo bendrovė siūlo šias draudimo rūšis. Transporto priemonių kasko draudimas. Tiriamoji dalis. Išvados ir siūlymai. Priedas (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-30
Puslapyje rodyti po