Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesos problema

  Planas. Įvadas. Tiesa priklauso idėjų sferai. Tiesos problema. Klasikinės tiesos koncepcija. Neklasikinės tiesos koncepcija. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos (koherencinė) teorija. Pragmatinė tiesos samprata. K.Marksas apie teoriją ir praktiką ir jų sąveiką. Džeimso nuomonė. Kuo skiriasi tiesos samprata nuo klasikinės? Dialektinis materializmas. Praktika yra pažinimo pagrindas. Mokslo tiesos atitikimas tikrovei. Teorijų objektyvumo įrodymas praktine visuomenine veikla. Tiesos santykinumas ir objektyvumas. Filosofijos tiesos objektyvumas, absoliutumas ir santykinumas. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Tikroji žmogaus būtis kaip laisvė ir atsakomybė

  Įvadas. Žmogaus būtis. Gyvenimo prasmės ir tikslo samprata. Vertybės – gyvenimo prasmės. Laisvė. Laisvės samprata pagal Epiktetą. Laisvės samprata pagal Hermaną Hesę. Laisvės sampratą pagal Alberą Kamiu. Laisvė pagal Viktor E. Frankl. Laisvės problema. Atsakomybė. Atsakomybė už savo galių vystymą. Produktyvaus žmogaus samprata. Atsakomybė pagal Žaną Polį Sartrą. Emanuelis Levinas ir atsakomybė. Fiodoras Dostojevskis "Broliai Karamazovai". Stefanas Cveigas. Atsakomybė. Laisvė – tai pasirinkimas ir atsakomybė. Fizinė laisvė. Socialinė laisvė. Politinė laisvė. Vidinė laisvė. Pasirinkimo laisvė. Religijos laisvė ir pamatinė žmogaus atsakomybė. Religijos laisvė ir visuomenė. Valstybė ir religijos laisvė. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-09-17
 • Tikslinės išlaidos

  Įvadas. Teorinė dalis. Išlaidų ir kaštų samprata. Gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų pobūdis. Išlaidų veiksniai ir išlaidų centrai. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Tikslinių išlaidų apskaita. Pirkimų apskaita. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaita. Praktinė dalis. Trumpas organizacijos aprašymas.Įmonės tikslinės išlaidos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-09-14
 • Tiltinio krano tilto elektros ir automatikos įrenginiai

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Darbo aprašymas. Analitinė dalis. Užduoties ir nagrinėjamo elektros įrenginio analizė. Analogų nagrinėjimas. Reikalavimai įrenginiui ir automatikai. Statinio apkrovos momento pobūdis ir kitimo dėsnis. Tiriamoji dalis. Įrenginio sandaros schemos sudarymas ir analizė. Suvartojamos galios apskaičiavimas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. Principinės elektrinės schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. Apsaugos, valdymo ir signalizavimo įtaisų pasirinkimas ir įvertinimas. Įrenginio energetinių rodiklių įvertinimas. Medžiagų žiniaraštis. Darbo išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Brėžiniai. Įrenginio sandaros schema. Principinė elektrinė schema. Elektrinių sujungimų schema. Priedai.
  Elektronika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-06-12
 • Tiltinių kranų judėjimas

  Įvadas. Kablinio krano judėjimo mechanizmo kinematinė schema. Elektros variklio parinkimas. Elektros variklių patikrinimas įšilimui. Pavaros apkrovimo diagramos sudarymas. Paleidimo rezistorių skaičiavimas. Paleidimo rezistorių parinkimas. Elektromagnetinio stabdžio skaičiavimas ir parinkimas. Kabelių ir apsaugos aparatų pasirinkimas. Kabelių parinkimas. Apsaugos aparatų parinkimas. Krano mechanizmų valdymo būdo parinkimas. Krano mechanizmų principinės schemos sudarymas. Darbo sauga. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-04
 • Timber structures

  Medžio konstrukcijų kursinis darbas. Explanatory. Calculation of load: Permanent loads; Snow load. Design of timber deck and purlins: Design of timber deck; Design of purlins; Joint of the boards. Dimensioning of timber glued laminated beam. Design and detailing of joints: Dimensioning of timber glued laminated beam. Design of timber beam joint to column. Drawings.
  Statyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-07-28
 • Types of monitors

  Darbas anglų kalba. Monitorių tipai. Preface. Monitor review. Liquid crystal displays. Plazma displays. Monochromatic displays. Analog displays. Multi displays. CRT displays. Popular kinescope types in CRT displays. Liquid crystal display screen types. Tn-type displays. Tn + film-type screens. MVA type screens. Display features. RGB monitors. Operating principles. Color view formation. Shadow mask. Sony trinity technology. Trinitron tube. The normal tube. Luminofor screen coating. Monitor interface. Conclusion.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-05-26
 • Tipinės apskaitos klaidos ir jų taisymo būdai

  Įvadas. Apskaitos klaidos ir apgaulės. Klaida ar apgaulė? Klaidų rūšys. Juridinės klaidos. Betarpiškos apskaitos ir atskaitomybės klaidos. Klaidų atsiradimo ir plėtros sąlygos, priežastys bei motyvai. Sąlygos. Priežastys. Klaidų reikšmingumas. Klaidų neaptikimo rizika. Klaidų tikimybę didinantys veiksniai ir jų egzistavimo požymiai. Apskaitos klaidų ir jas sąlygojančių apgaulių prevencija. Auditas ir vidinė kontrolė. Išorinio audito įtaka. Vidinio audito įtaka. Klaidų išaiškinimas ir jų ištaisymo būdai. Klaidų ir apgaulių nustatymas ir prevencija dokumentavimo stadijoje bei jų ištaisymo dokumentavimas. Klaidų atsiradimo dokumentavimo stadijoje mažinimo būdai. Apskaitos klaidų nustatymas rengiant finansinę atskaitomybę. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Klaidų taisymas finansinėje atskaitomybėje ir buhalterinės apskaitos sąskaitose. Klaidų, išaiškintų iki klaidos padarymo metų knygų uždarymo ir atskaitomybės patvirtinimo, taisymas. Klaidų, išaiškintų po klaidos padarymo metų knygų uždarymo ir atskaitomybės patvirtinimo, taisymas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-05
 • Tyrimas: studentų pasitenkinimas TVM

  Įvadas. Pasitenkinimo studijomis teoriniai aspektai. Pasitenkinimo studijomis samprata. Pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai. Studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo metodai. Likert skalės sudarymo principai. Kategorizavimas ir rangavimas. Tyrimo metodologija. Visų respondentų pasiskirstymas pagal demografinius klausimus. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal lytį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal amžių. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal dirbamą darbą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal vidutines mėnesio pajamas. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal kursą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal studijų pakopą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal studijų formą. Tyrimo rezultatai. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal naudojimąsi biblioteka. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal naudojimąsi biblioteka. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir naudojimąsi biblioteka. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal informacijos paiešką. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal informacijos paiešką. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir informacijos paiešką. Visų respondentų TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas pagal lytį. TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas. TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas pagal lytį. TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas. TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas pagal lytį. TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e. TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal lytį. TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal pajamas. Visų respondentų įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e. Įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal lytį. Įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal pajamas. Išvados. Priedai (17).
  Rinkodara, kursinis darbas(66 puslapiai)
  2011-05-11
 • Token Ring

  Įvadas. Token Ring. Istorija. IEEE 802.5 Token Ring standartai. IEEE 802.5 Token Ring dokumentacija. Naudojami kabeliai. Išvados.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Tolerancija (6)

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tolerancijos sąvoka. Tolerantiškas žmogus. Tolerancija kaip bendravimo principas. Bendravimas šeimoje. Doroviniai šeimos bendravimo principai. Tolerancija. Pagrindinės netolerancijos apraiškos. Tolerantiška ar ne yra mūsų visuomenė? Mokinių tarpusavio santykiai. Molėtų gimnazijos moksleivio tolerancijos kodekso projektas. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Etika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-09-08
 • Tone generator with 8051 microcontroller

  Darbas anglų kalba. Garsų generatorius su 8051 mikrokontroleriu. Introduction. Background research. Human hearing. Signal generator. Tone generator. 8051 microcontroller. LCD (Liquid crystal display). Loudspeaker or buzzer. Hardware Design. Block diagram. Basic layout of the main board. Circuit diagram. Connecting each component. Software Design. Testing and evaluation. Problems occurred during the project. Future development. Conclusion. Appendix (6 p.).
  Elektronika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-04-30
 • Topografinės nuotraukos

  Informacijos šaltinių apžvalga. Topografinių planų parengimas. Topografinės nuotraukos. 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje žemėlapių skaidymas. Užstatytų teritorijų horizontalioji ir aukščių (vertikalioji) nuotrauka. Inžinerinių statinių nuotrauka. Solveigai Vitkevičienei priklausančio žemės sklypo topografinio plano sudarymas. Darbo metodika ir priemonės. Išvados ir rekomendacijos.
  Geodezija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-07-03
 • Totalitarinis ir autoritarinis valdymas (lyginamoji analizė)

  Įvadas. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir ideologija. Vadovai ir jų politika. Vladimiras Iljičius Leninas. Josifas Stalinas. Adolfas Hitleris. Ekonomika. Valstybinis ir privatus gyvenimas. Represijos. Autoritarinis valdymas. Autoritarinio valdymo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir ideologija. Vadovai ir jų politika. Augustas Pinočetas. Anastasio Somoza. Ekonomika. Valstybinis ir privatus gyvenimas. Represijos. Totalitarinio ir autoritarinio valdymo palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-10-06
 • Totalitarinis režimas (2)

  Įvadas. Autokratijos samprata. Diktatoriškos valstybės. Totalitarizmo fenomenas. Totalitarizmo raiška Vokietijoje. Valstybės valdymas. Teisinė sritis. Socialinė ir ekonominė sritys. Švietimas. Komunizmas ir demokratija. Kelyje į demokratiją. Santvarkų pasikeitimo stadijos Rytų ir Vidurio Europoje.
  Politologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Totalitarizmas ir jo ideologijos Europoje

  Įžanga. Totalitarizmas. Fašizmo atsiradimo prielaidos ir bruožai. Fašizmas Italijoje ir nacizmas Vokietijoje. Fašizmas Italijoje. Fašizmas (nacizmas) Vokietijoje. Fašizmo ir nacionalsocializmo palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-26
 • TP-2 zona ir agregatų remonto baras

  Projekto žiniaraštis. Įvadas. Aprašymo skyrius. Projektuojamos zonos ir baro charakteristika. Riedmenų techninė charakteristika, pradiniai duomenys. Gamybinės programos skaičiavimas. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Zonos postų skaičiavimas. Technologinės įrangos parinkimas. Gamybinių plotų skaičiavimas. Energetika. Technologinis skyrius. Automobilių techninės priežiūros ir remonto metodo parinkimas. Atliekamų techninės priežiūros (TP – 2), agregatų remonto baro darbų schemos. Diagnostikos, techninės priežiūros , atliekamų darbų technologinė kortelė. Darbo organizavimo skyrius. Darbo vietų organizavimas. Darbininkų paskirstymas į darbo vietas pagal specialybes ir kategorijas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų sauga ir ekologija. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-05-15
 • Tradicinė ir internetinė reklama

  Įvadas. Reklama: samprata, tikslai ir funkcijos. Reklamos apibrėžimas. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos apimčių palyginimas. Pagrindinės reklamos formos. Tradicinės reklamos formos. Pagrindinės reklamos internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklamos internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-11-13
 • Tradicinės ir naujosios viešosios vadybos lyginamoji analizė

  Viešojo administravimo lyginamosios analizės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti tradicinės ir naujosios viešosios vadybos pranašumus ir trūkumus. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Naujosios viešosios vadybos charakteristika. Naujosios viešosios vadybos kilmės akcentai. Naujosios viešosios vadybos sampratos raida. Tradicinės ir naujosios viešosios vadybos. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2011-01-17
 • Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas kaimo vietovėse

  Įvadas. Tradicinių ir netradicinių verslų samprata, rūšys. Kaimo verslų samprata ir klasifikavimas. Tradiciniai kaimo verslai. Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas Lietuvos kaime. Tradicinių verslų paplitimas ir kitimo tendencijos. Netradicinių verslų plėtojimas. Veiksniai lemiantys netradicinių verslų plėtojimą Lietuvos kaime. Veiksniai. Veiksnių nepanaudojimas. Netradicinių verslų plėtros projektai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-05
Puslapyje rodyti po