Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Siuvinėjimo technikų įvairovė tekstilės užduotyse

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokias siuvinėjimo technikas galima panaudoti tekstilės užduotyse, kuriomis būtų atskleidžiamas mokinių savarankiškumas. Siuvinėjimo tradicijos aspektai istorinėje raidoje. Siuvinėjimo pradžia ir tradicijų tęstinumas Lietuvoje. Drabužiai ir jų trumpa istorija. Siuvinėjimo mados ir stiliai. Siuvinėjimas. Siuvinėjimo kompozicijas ir ornamentas. Siuvinėjimo medžiagos ir įrankiai. Piešinio ant audinio perkėlimo būdai. Siuvinėjimo technika. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Išvados. Priedai: anketa. Priedai: PowerPoint pristatymas (12 psl.)
  Dailė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-08-04
 • Siuvinių konstravimas (3)

  Įvadas. Gaminių techninės charakteristikos. Modelio techninis eskizas. Modelio techninis aprašymas. Modelio detalių specifikacija. Medžiagų specifikacija. Gaminių priežiūros taisyklės. Gaminių apdorojimo bendrieji reikalavimai. Pagrindinių jungiamųjų bei apdailinių siūlių schemos bei matmenys, dygsnių tipai ir matmenys. Specialiųjų ir universaliųjų siuvimo įrenginių, pusautomačių technologinė charakteristika. Įrankių, mažosios mechanizacijos priemonių charakteristika. Gaminių apdorojimo technologija. Pirmojo gaminio apdorojimo technologinė seka. Antrojo gaminio apdorojimo technologinė seka. Išvados ir rekomendacijos.
  Kita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-30
 • Siuvinių konstravimo pagrindai: moteriškas švarkas

  Užduotis. Įvadas. Techninė užduotis. Reikalavimai projektuojamam gaminiui. Techniniai pasiūlymai. Modelių analogų analizė. Eskizinis projektas. Moteriškų kostiumų mados kryptis perspektyviniams metams. Pasirinktojo modelio charakteristika. Techninis projektavimas. Medžiagų parinkimas ir charakteristikos. Konstravimo metodikos parinkimas ir pagrindimas. Konstrukcijos bazinio pagrindo brėžinio skaičiuotė. Modelio ypatumų žymėjimas baziniame pagrinde. Viršaus, pamušalo, įdėklų, pagalbinių lekalų brėžinių sudarymo skaičiuotė. Techninis lekalų dauginimas (gradavimas). Techninis lekalų dauginimas (gradavimas) ESM. Projektuojamo gaminio matų lentelė. Išvados.
  Mada ir drabužiai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-02-28
 • Siuvinių konstravimo pagrindai: moteriškas švarkas (2)

  Užduotis. Įvadas. Techninė užduotis. Reikalavimai projektuojamam gaminiui. Techniniai pasiūlymai. Modelių analogų analizė. Eskizo projektas. Mados kryptis perspektyviniams 2006 - 2007 metams. Pasirinkto modelio charakteristika. Techninis projektavimas. Medžiagų parinkimas ir charakteristikos. Konstravimo metodikos parinkimas ir pagrindimas. Bazinio pagrindo skaičiuotė. Modelio ypatumų žymėjimas baziniame pagrinde. Viršaus, pamušalo, įdėklų, pagalbinių lekalų brėžinių sudarymas skaičiuotė. Techninis lekalų dauginimas (gradavimas). Techninis lekalų dauginimas (gradavimas) ESM. Projektuojamo gaminio matų lentelė. Išvados.
  Mada ir drabužiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-02
 • Siuvinių tautodailė

  Įvadas. Tapyba. Paveikslinė tapyba. Dekoracinė tapyba. Keramika. Audimas. Drabužiai. Juostos. Skulptūra. Medžio dirbiniai. Ornamentas tautodailėje. Ornamentai ir istorinės aplinkybės. Ornamento sąvoka. Ornamento rūšys. Ornamento komponavimas. Spalvos. Simboliai. Kryžius. Žuvis. Balandis. Akis trikampyje. Gyvybės medis. Išvados.
  Etninė kultūra, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-12
 • Skaitymo sąmoningumo ugdymas žemesnėse klasėse

  Įvadas. Sąmoningumo reikšmė skaitymo procese. Skaitymo proceso sąvoka. Skaitymo proceso komponentai. Teksto suvokimas. Veiksniai, lemiantys teksto suvokimą. Specialiųjų mokyklų 3-4 klasių mokinių teksto suvokimo ypatumai. Skaitymo sąmoningumo efektyvinimas lietuvių kalbos pamokose. Parengiamieji darbai. Įvadinis pokalbis. Mokytojo pasakojimas. Ekskursijos, išvykos, stebėjimai. Teksto skaitymas ir analizė. Pirmasis teksto skaitymas. Pakartotinas skaitymas ir analizė. Žodyninis darbas. Pagrindinės minties išskyrimas. Veikėjų apibūdinimas. Kūrybiniai darbai. Iliustravimas. Vaizdavimas žodžiu. Inscenizavimas. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-06
 • Skaitiniai metodai. Gauso metodas

  Uždavinio sąlyga ir analizė. Užduotis Nr. 13. Rasti duotos matricos atvirkštinę matricą Gauso metodu. Gauso metodas. Tiesioginis etapas. Atvirkštinis etapas. Gauso metodo skaičiavimo apimtis. Atvirkštinės matricos apskaičiavimas Gauso metodu. Lema. Algoritmo aprašymas. Programos tekstas. Rezultatų pavyzdžiai.
  Algebra, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-24
 • Skaitiniai metodai. Racionaliųjų funkcijų metodas. Padė aproksimacija

  Teorija. Funkcija. Padė aproksimacijos metodas. Gauso metodas. Hornerio schema. Redukcija. Programa. Pagrindinė programa. Programos langas. Darbas su programa. Programos tekstas. h failas. Tiriamoji programa. Programos langas. Darbas su programa. Programos tekstas. h failas. Tyrimo duomenys ir rezultatai. N priklausomybės nuo argumento grafikas. Duomenys ir rezultatai.
  Algebra, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-12-18
 • Skaitinio deferencijavimo formulės ir apvalinimo paklaidos įvertinimas

  Skaitiniai Metodai ir Algoritmai kursinis darbas. Skaitinio deferencijavimo formulės ir apvalinimo paklaidos įvertinimas. Uždavinys. Išnagrinėti skaitinio deferencijavimo formules įvertinant jų paklaidas. Išnagrinėti skaičiavimų apvalinimo paklaidas, kurios atsiranda dėl kompiuterio atminties ląstelės ilgio ir veiksmų su apytiksliais skaičiais. Išnagrinėti apvalinimo paklaidų poveikį apskaičiuojant išvestines deferencijavimo formulių pagalba. Rasti optimalų skaičiavimo žingsnį. Panagrinėti konvergavimą. Teorinė dalis. Skaitinis diferencijavimas. Apvalinimo paklaidos įvertinimas. Programos sudarymas. Programos tekstas. Aposteriorinis tikslumo įvertinimas. Kontrolinio uždavinio sprendimas. Išvados.
  Programavimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Skaitinių sistemų valdymas

  Įvadas. Analitinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Pradiniai duomenys. Jėgos grandinės elementų skaičiavimas. Jėgos transformatoriaus parinkimas. Tiristorių parinkimas. Lyginančių reaktorių parinkimas. Srovės pulsacijas lyginančio reaktoriaus parinkimas. Tiristorinio keitiklio jėgos grandies skaičiavimas. Valdymo grandinės charakteristika. Lygintuvo išorinė charakteristika. Elektros pavaros principinės elektros schemos aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Grafinė dalis.
  Elektronika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-11-23
 • Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt

  Įvadas. Komentaras – laisvas nuomonės reiškimo būdas internetinėje erdvėje. Internetas – naujausia ir operatyviausia visuomenės informavimo priemonė. Sąvokos "komentaras internete" apibūdinimas. Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt. Tyrimo eigos aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-02
 • Skaitmeninės grandinės

  Anotacija. Tikslas buvo sumodeliuoti dvejetainį keturių bitų sumatorių - atemiklį Multisim programoje. Įvadas Užduoties analizė. Sandaros schema. Elektros – principinės schemos modeliavimo rezultatai. Informacija apie panaudotus skaitmeninius integrinius grandynus. Elektros – principinė schema ir jos veikimo aprašymas. Darbo rezultatų apibendrinimas, išvados. Priedai.
  Elektronika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2010-11-08
 • Skaitmeninės grandinės sumatorius-atėmiklis

  Įvadas. Sandaros schema. Elektros - principinės schemos modeliavimo rezultatai. Skaitiklio modeliavimas. Registrų modeliavimas. XOR modeliavimas. Sumatoriaus-atėmiklio modeliavimas. Elektros principinė schema. Skaičiaus 7 formavimas ir užfiksavimas. Skaičiaus 5 formavimas ir užfiksavimas. Sudėties vykdymas. Informacija. Anotacija.
  Elektronika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-04
 • Skaitmeninės grandinės sumatorius-atėmiklis (2)

  Įvadas. Šiame kursiniame darbe aprašiau ir pristačiau keturių bitų sumatorių — atėmiklį, jo kiekvienos pakopos modeliavimo rezultatus su veikimo aprašymu. Užduoties analizė. Sandaros schema. Elektros - principinės schemos modeliavimo rezultatai. Skaitiklio modeliavimas. Skaitiklio ir registro modeliavimas. Skaitiklio, registro ir XOR modeliavimas. Skaitiklio registro XOR sumatoriaus modeliavimas. Informacija apie panaudotus skaitmeninius integrinius grandynus. Skaitiklis. Registrai. XOR elementai. Sumatorius. Elektros principinė schema ir jos aprašymas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-19
 • Skaitmeninės grandinės sumatorius-atėmiklis (3)

  Darbas "Multisim" terpėje, 15 variantas. Anotacija. Įvadas. Užduoties analizė. Sandaros schema (sudarymas, pakopų paskirtis ir veikimo aiškinimas). Elektros – principinės schemos modeliavimas. Informacija apie panaudotus skaitmeninius integrinius grandynus. Skaitiklio modeliavimas. Registrų modeliavimas. Perjungimo modulis. Informacija apie panaudotus skaitmeninius integrinius grandynus. Integrinis grandynas 74LS191. Integrinis grandynas 74LS194. Integrinis grandynas 74LS86. Integrinis grandynas 74283. Elektros – principinė schema ir jos veikimo aprašymas. Darbo rezultatų apibendrinimas, išvados. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Elektronika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-01-16
 • Skaitmeninės grandinės. Dvejetainis 4 bitų sumatorius — atėmiklis

  Anotacija. Sandaros schema. Elektros — principinės schemos modeliai. Skaitiklis. Skaitiklis ir registrai. Skaitiklis — registrai — xor. Skaitiklis — registrai — sumatorius — atėmiklis. Informacija apie panaudotus integrinius grandynus. Integrinis grandynas 4024. Integrinis grandynas 4042. Integrinis grandynas 4030. Integrinis grandynas 4008.
  Elektronika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-17
 • Skaitmeninės grandinės. Dvejetainis 4 bitų sumatorius — atėmiklis (2)

  Anotacija. Įvadas. Užduoties analizė: Šiame kursiniame darbe riekia suprojektuoti 4bitų sumatorių, panaudojant šituos integrinius gandinus. Sandaros schema. Simuliavimo su "Multisim" programa rezultatai. 4 bitų sinchroninis dinaminis skaitliukas. Schema su (ne) invertuotu "B" registro informacija. Pilnas 4 bitų sumatorius atėmiklis. Informacija apie panaudotus integrinius grandynus. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-02-18
 • Skaitmeninės reklaminės spaudos įranga

  Įvadas. Kas yra skaitmeninis spausdinimas. Samprata. Kuo pranašesnis už įprastą ofsetą. Technologinis procesas. Čiurkšliniai spaudos įrenginiai. Ištisinės rašalo čiurkšlės technologija. Pertraukiamos rašalo čiurkšlės technologija. Terminė rašalo formavimo technologija. Pjezoelektrinė rašalo formavimo technologija. Elektrostatinė rašalo formavimo technologija. Sandara. Charakteristikos. Rašalai. Kitos charakteristikos. Skaitmeninių bylų ruošimas skaitmeninei spaudai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Kita, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-01-02
 • Skaitmeninio topografinio plano M1:500 sudarymas

  Pradiniai duomenys. Užduotis. Įvadas. Koordinačių sistemos naudojamos GIS. Duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). PP "ARC VIEW" trumpas aprašymas. Vektorizavimo tvarka PP "ARCVIEW". Atributinių lentelių pildymas. Sukurtų atributinių lentelių aprašas. Duomenų paieška. Išvados.
  Geodezija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-25
 • Skaitmeninis – kamieninis tinklas

  Įvadas. Užduoties analizė. TETRA technologija. TETRA jungimasis. TETRA telekomunikacijų paslaugos (TETRA Telecommunications Services). TETRA grupės skambučiai. Zonos parinkimas. Dinaminis grupės numerių paskirstymas. Dynamic Group Number Assignment (DGNA). Aplinkos klausymas. Dispečerinės autoritarinis skambučių valdymas (Call Authorised by Dispatcher). Duomenų paslaugos. Trumpų Duomenų paslaugos (Short Data Service). Duomenų paketų paslaugos (Packet Data Service). TETRA technologija, jos pagrindiniai elementai. Skaitmeninio kamieninio tinklo privalumai. Skaitmeninio kamieninio tinklo trūkumai. Skaitmeninio kamieninio taikymo perspektyvos. TETRA įgyja trečiosios kartos mobiliojo ryšio bruožų. Analogiškų tinklų analitinė apžvalga. TETRA ryšio struktūrinės schemos sudarymas. TETRA parametrai. Tinklo plano sudarymas. TETRA produktai, įranga. Darbo rezultatų apibendrinimas. Darbas iliustruotas grafikais ir paveikslėliais.
  Inžinerija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-10
Puslapyje rodyti po