Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Relaksacijos metodas

  Uždavinio formulavimas. Duota netiesinė lygtis. Rasti jos sprendinį. Teorinė dalis. Šaknies atskyrimas (šaknies izoliacinio intervalo radimas). Relaksacijos metodas. Programos sudarymas. Programos testavimas.
  Programavimas, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-02-26
 • Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos

  Įvadas. RDBVS apibūdinimas. Atvirojo kodo RDBVS. MYSQL. POSTGRESQL. Komercinė RDBVS (Oracle). Komercinių ir atviro kodo RDBVS palyginimas. Pradiniai bruožai. Duomenų tipai. Duomenų dydžiai. Subužklausos naudojimas SQL kalba. Pirminiai raktai ir unikalūs indeksai. Išoriniai raktai. Virtualios lentelės ir jų atnaujinimo valdymas. Transakcijos. Rollback taikymas. Duomenų atribojimo tvarkymas. Aklavietės ir jų likvidavimas. Trigeriai. Objekto naudojimo privilegijos (lygiai). Sistemų platformų palaikymas. Eksploatacinės savybės. VLDB palaikymas. Maksimalus eilučių ir stulpelių kiekis lentelėse. Indeksavimas. Lentelių padalijimų naudojimas. Terminų ir santrumpų žodynas. Išvados ir rezultatai.
  Programos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-11
 • Religijos ir visuomenės santykis šiandieniniame pasaulyje

  Įvadas. Religijos. Religijos samprata. Religijos ir visuomenės santykis šiandieniniame pasaulyje. Religija ir tolerancijos santykis. Tolerancijos samprata. Religinės tolerancijos specifika. Religinės tolerancijos būklė Lietuvoje. Religija ir šeima. Religija ir naujieji religiniai judėjimai. Religija ir sekuliarizmas. Naujojo amžiaus sekėjai. Išvados.
  Religija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-20
 • Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse

  Įvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Naujos turizmo agentūros įvedimo Lietuvoje galimybių ir rėmimo veiksmų analizė. Turizmo agentūrų žinomumas bei įvaizdis Lietuvoje: Analizė. Nauja turizmo agentūra rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-30
 • Rėmimo kompleksas ir jo strateginiai tikslai

  Įvadas. Rėmimo vieta marketingo komplekse. Rėmimo samprata. Rėmimo tikslai ir funkcijos. Rėmimo kompleksas. Reklama kaip svarbiausias rėmimo komplekso elementas. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rėmimo priemonių privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-12-13
 • Rėmimo kompleksas: AB "Utenos trikotažas"

  Santrauka. Resume. Įvadas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Pagrindiniai duomenys apie AB "Utenos trikotažas". AB "Utenos trikotažas" rėmimo politika. AB "Utenos trikotažas" reklama. AB "Utenos trikotažas". Asmeninis pardavimas. AB "Utenos trikotažas" pardavimų skatinimas. AB "Utenos trikotažas" ryšiai su visuomene. AB "Utenos trikotažo" rėmimo politikos ekonominis efektyvumas. Tyrimas. Rezultatai. Priedai(Anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-12-14
 • Rėmimo komplekso analizė: UAB "Norfos mažmena"

  Įvadas. Rėmimo samprata. Rėmimo elementai. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. UAB "Norfos mažmena" rėmimo komplekso analizė. Prekybos centro "Norfos mažmena" pristatymas. Marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tikslo ir uždavinių formulavimas. Hipotezių formulavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Apklausos tyrimo rezultatai. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-04
 • Rėmimo komplekso elementų naudojimas ir jų įtaka vartotojų elgsenai Marijampolės mieste

  Įvadas. Rėmimo komplekso reikšmė. Rėmimo tikslai. Rėmimo komplekso elementai. Reklama. Reklamos tikslai. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Vartotojų nuomonė apie rėmimą ir jo elementus. Mūsų nuomonė apie šį darbą. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-17
 • Rėmimo komplekso vieta įmonės veikloje: "Tele2"

  Įvadas. Rėmimo kompleksas. Rėmimo komplekso samprata. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rėmimo komplekso vieta įmonės "Tele2" veikloje. Įmonės veikla. Reklama "Tele2" įmonės veikloje. Asmeninis pardavimas "Tele2" įmonės veikloje. Pardavimų skatinimas "tele2" įmonės veikloje. Ryšiai su visuomene "tele2" įmonės veikloje. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-05
 • Rėmimo programa

  Įvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-05-08
 • Rėminės ir berėmės stiklo konstrukcijos

  Įvadas. Langų gamyba. Mediniai langai. Aliuminio konstrukcijos. Rėminės stiklo sistemos. Berėmio stiklo fasadai.
  Statyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Remonto technologija

  Pagrindiniai remonto technologijos principai. Pradiniai duomenys technologijai projektuoti. Technologinių procesų projektavimas. Technologinių procesų sudarymas. Detalių atnaujinimo technologiniai procesai. Detalių atnaujinimo būdai. Šaltkalviškai mechaninis apdirbimas. Detalių atnaujinimas plastiniu deformavimu. Suvirinimas ir aplydymas. Rankiniai būdai.
  Mechanika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-28
 • Renginio scenarijus: Motinos diena

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Renginio forma. Atlikimo vieta. Pasirinktas laikas. Atlikėjai. Kostiumai. Muzika. Scenografija. Profesinių kompetencijų sąrašas. Terminų, santrumpų žodynėlis. Scenografija. Choriografinių kūrinių repertuaras. Renginio "motinos diena" scenarijus. Renginio eiga. Šokių aprašymai. Abelytė. Šokio eiga. Lietaus lašiukai. Šokio aprašymas. "Čia Čia Čia". Šokio žingsniai. Šokio eiga. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-27
 • Renta ir jos norma

  Įvadas. Žemės renta. Žemės rentos apibrėžimas. Žemės renta, priklausanti nuo kokybės. Renta, kurią lemia žemės geografinė padėtis. Žemės rentos apmokestinimas. Žemės rentos kapitalizavimas. Renta ir alternatyvieji kaštai. Ekonominė renta. Monopolinė renta. Diferencinė renta. Renta siaurąja prasme. Rentos norma. Rentos politika. Teisinė renta. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-18
 • Representations of madness in "Jane Eyre" by Charlotte Bronte

  Darbas anglų kalba. Pamišimo vaizdavimas pagal Šarlotės Brontės romaną "Džeinė Eir". Introduction. Representations of Madness the Nineteenth Century’s Literature. Lovemad Jane. Bertha Mason: The Double. Conclusion.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-11
 • Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Parlamento santykiai konstitucinėje justicijoje

  Įžanga. Lietuvos Respublikos valdymo forma. Aukščiausiųjų valstybės valdžios institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės samprata. Seimas – atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Respublikos Prezidento įgaliojimai. Vyriausybės samprata. Valstybės valdžios institucijų sąveika konstitucinėje justicijoje. Vyriausybės formavimas. Nepasitikėjimas Vyriausybe ir įgaliojimų grąžinimas. Valstybės biudžeto sudarymas ir vykdymas. Įstatymų leidyba. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-10-11
 • Restitucija: sąvoka, taikymas, vieta Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra apibrėžti restitucijos sąvoką, nustatyti jos vietą Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistemoje, bei pabandyti paaiškinti jos taikymą. Restitucijos kilmė. Restitucijos vystymosi raida. Restitucijos samprata Lietuvos civilinės teisės sistemoje. Restitucijos teisinė prigimtis. Restitucijos būdai ir vykdymas. Restitucijos rūšys. Restitucijos taikymo pagrindai. Restitucija sutarties negaliojimo atveju. Sandoriai su asmens subjektiškumo trūkumais. Sandoriai su asmens valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų. reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo. Restitucija prievolės neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos atveju. Restitucijos taikymas sutarties nutraukimo atveju. Restitucija sutartiniuose santykiuose ir restitucijos taikymas turtą gavus neteisėtai arba per klaidą. Restitucijos ir nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo santykis. Restitucijos ir vindikacijos santykis. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-03-18
 • Retail Planning and Design: "Marks & Spencer"

  Darbaas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Marks and Spencer". Introduction. Profile of "Marks and Spencer". History of "Marks & Spencer. SWOT analysis of Marks and Spencer. Strengths. Extensive brand width and recognition. Supply chain savings. Food offerings - simply food. Weaknesses. Poor performance in smaller outlets. Execution errors. Overseas retail. Opportunities. Realignment of stores. Improved access to food stores. Home market. Clothing. Threats. Aging customer base. Competition. The wal-mart effect. Competition analysis. Product. Price. Place. Promotion. Competitors of Marks and Spencer. Author’s opinion. Future prospects. Conclusion. Appendices (3).
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-14
 • Retail Planning and Design: Starbucks

  Darbas anglų kalba. Kavinių tinklas "Starbucks". Introduction. Company profile of Starbucks corporation. History of Starbucks. Starbucks: 1971-1987. Starbucks: 1987-1992. Starbucks: 1992-. Starbucks logo. Starbucks corporation and franchises. Competitive analysis. Competitors. Caffee nero. Diedrich coffee. Allied domecq. Competitive advantages of starbucks corporation. Revenue analysis. Promotion. SWOT analysis of Starbucks corporation. Conclusion. Appendix (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-14
 • Retail Planning and Design: Tesco PLC

  Darbas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Tesco PLC". Introduction. Profile of Tesco PLC. History of Tesco. Brands of Tesco PLC. Wolff olins and Tesco Plc. Tesco’s re-launch of own-brand strategy. Tesco’s own-brands growth. Internet operations. Growth of internet operations. Author’s opinion relating Tesco’s own-brands. Distribution of Tesco Plc stores. Tesco express. Tesco extra. Tesco metro. Tesco superstore. Tesco home plus. Author’s opinion about formats of Tesco stores. International operations. Tesco stores outside the UK. Tesco Plc revenues from major areas. Conclusion. Appendices (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po