Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Radijo sistemos ir aparatūra (2)

  Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Aukštojo dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. Automatinio stiprinimo reguliavimo schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto parinkimas ir pagrindimas. PKF parinkimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopos schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Pilnas elektrinis schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Amplitudės detektoriaus grandinės skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-05
 • Radijo sistemos ir aparatūra (3)

  Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų skaičiavimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. Automatinio stiprinimo reguliavimo schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Amplitudės detektoriaus grandinės skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-06-23
 • Radijo sistemos ir aparatūra (4)

  Anotacija. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. ASR schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto selektyviosios schemos parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Kintamųjų kondensatorių bloko parinkimas. Įėjimo grandinės su magnetine antena skaičiavimas. Aukštojo dažnio trakto (ADT) tranzistorių parinkimas. Radijo dažnio stiprintuvo skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-12-20
 • Radijo sistemos ir aparatūra (5)

  Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Darbo tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų skaičiavimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. Automatinis stiprinimo reguliavimo (ASR) schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto schemos su integriniais grandynais parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Grafinė dalis.
  Elektronika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-17
 • Rajoninio elektros tinklo projektas

  Darbo užduotis Nr. 15. Elektros tinklo parinkimas. Elektros tinklo schemos alternatyvų sudarymas ir įtampų parinkimas. Transformatorių parinkimas. Galios srautų apytikslis skaičiavimas. Linijų laidininkų parinkimas. Finansinis tinklo schemų palyginimas. Elektros tinklo parametrų ir režimų skaičiavimas. Tikslus maksimalaus, minimalaus ir poavarinio režimų skaičiavimas. Pastočių transformatorių atšakų parinkimas. Mechaninis linijos skaičiavimas. Projekto techniniai ir finansiniai rodikliai.
  Inžinerija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-30
 • Rajoninio elektros tinklo projektas (2)

  Įvadas. Rajoninio elektros tinklo projektas. Elektros tinklo parinkimas. Elektros perdavimo linijų ir transformatorių skaičiavimas. Galios srautų apytikslis skaičiavimas. Linijų laidininkų parinkimas. Finansinis tinklo schemų palyginimas. Elektros tinklo parametrų ir režimų skaičiavimas. Tikslus maksimalaus, minimalaus ir poavarinio režimų skaičiavimas. Pastočių transformatorių atšakų parinkimas. Mechaninis linijos skaičiavimas. Projekto techniniai ir finansiniai rodikliai. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2012-03-19
 • Rangos sutartis

  Įvadas. Rangos sutarties teorinė dalis. Statybos rūšys. Statyba ūkio ir mišriu būdu. Statyba rangos būdu. Statyba statybos valdymo būdu. Užsakovas. Rangovas. Rangos sutarties ypatumai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-25
 • Rangos sutartis (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teorinius bei praktinius rangos sutarties rengimo aspektus, sampratą, jos šalis ir sudarymą bei vykdymą. Rangos sutartis. Rangos sutarties sąvoka, jos dalykas ir sudarymas. Darbo atlikimas iš rangovo medžiagos ir iš užsakovo medžiagos. Rangos sutarties terminai. Rangos sutarties kaina ir darbo apmokėjimas. Rangos sutarties šalys. Rangovo pareigos. Rangovo teisės. Užsakovo teisės ir pareigos. Rangos sutarties rūšys. Praktinė darbo dalis. Išvados. Priedas (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-16
 • Raseinių rajono vandens turizmo problematika ir plėtros galimybė

  Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Raseinių rajono vandens turizmo problematiką ir plėtros galimybes. Bendros žinios apie vandens išteklius Raseinių rajone. Turizmo rūšys, vystomos Dubysos upėje ir jos pakrantėse, Raseinių rajono tvenkiniuose. Bendros žinios apie vandens išteklius Raseinių rajone, Dubysos upę ir jos baseiną. Dubysos upės intakai. Turizmo rūšys, vystomos Dubysos upėje ir jos pakrantėse, Raseinių rajono tvenkiniuose. Dubysos upės baseino ir raseinių rajono tvenkinių rekreaciniai ištekliai. Dubysos upės baseino ir Raseinių rajono tvenkinių rekreaciniai ištekliai Raseinių rajono ribose. Dubysos upės pakrančių ir Raseinių rajono tvenkinių turistinių išteklių rekreacinio patrauklumo vertinimas. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymo lygis Dubysos upės Raseinių rajono ribose ir Raseinių rajono tvenkinių pakrantėse. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Dubysos upės pakrantėse. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Raseinių rajono tvenkinių pakrantėse. Dubysos upės rekreacinio naudojimo galimybių ir plėtros ssgg analizė. Raseinių rajono vandens turizmo rekreacinio naudojimo galimybių ir plėtros tyrimas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados. Išvados. Priedai (12).
  Turizmas, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2010-12-28
 • Raštvedyba (8)

  Įvadas. Raštvedyba ir valdymas. Dokumento sąvoka. Dokumento unifikavimas. Popieriaus formatas. Formuliaras. Privalomi rekvizitai visų dokumentų. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Blankai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Įsakymas. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Potvarkis. Nutarimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Protokolas. Aktas. Raštai. Dalykinis laiškas. Pažyma. Organizacinių dokumentų įforminimas. Įgaliojimas. Pakvitavimas. Charakteristika ir rekomendacija. Prašymas. Gyvenimo aprašymas (CV). Sutartis. Asmens dokumentų įforminimas. Dokumentų apyvarta. Įmonės darbo organizavimo su dokumentais schema. Gautų dokumentų tvarkymas. Siunčiamųjų dokumentų tvarkymo eiga. Dokumentų registravimas. Gautųjų dokumentų registravimo žurnalas. Siunčiamųjų dokumentų registravimo raštas. Vidaus dokumento registracinis žurnalas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Kontroliuotinų dokumentų judėjimas vyksta pagal schemą. Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema.
  Raštvedyba, kursinis darbas(57 puslapiai)
  2006-02-21
 • Ratinių traktorių užpakalinių ir priekinių tiltų remontas

  Technikos būklės pagrindinės sąvokos, Bendrosios sąvokos, Mazgų ir detalių defektavimas, Surinkimas, Mašinų ruošimas remontui, Mašinų ardymas, Ratinių mašinų užpakaliniai tiltai, Tiltų sandara, pagrindinės pavaros, Diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai, Galinės pavaros ir pusašiai, stūmimo jėgos perdavimas rėmui, Varančiųjų tiltų konstrukcijos, Remontas, Traktoriaus surinktas užpakalinis tiltas (2 pav.), Traktoriai "Valtra", "Valtra" traktoriai žemės ūkyje, "Valtra" traktoriai miškų ūkyje, Kas pirmauja – važiuoja "Vario".
  Mechanika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-02-24
 • Realaus bendrojo vidaus produkto (BVP) kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais

  Įvadas. Realus BVP ir jo kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais. BVP samprata ir skaičiavimo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Nominalusis ir realusis BVP. Realaus BVP kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais. Tiesioginių užsienio investicijų ir šalies realaus BVP priklausomybės tyrimas. Tiesioginių užsienio investicijų ir šalies realaus BVP ekonometrinė analizė. Hipotezės tikrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-05
 • Realybės šou reklama

  Įvadas. Realybės šou. Realybės šou samprata. Realybės šou istorija. Realybės šou rūšys. Reklama. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos ir tikslai. Reklamos priemonės. Realybės šou reklama. Realybės šou reklamos priemonės. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-07
 • Reduktoriaus pavaros projektavimas

  Pavaros kinematinis skaičiavimas ir elektros variklio parinkimas. Trumpa krumplinių pavarų charakteristika. Krumpliaračių medžiagos parinkimas ir leistinų įtempimų apskaičiavimas. Pavaros projektinis skaičiavimas. Pavaros patikrinamasis skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Pirmas eskizinis komponavimas. Velenų apkrovimo apskaičiavimas ir diagramų sudarymas.
  Mechanika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-16
 • Reduktoriaus projektavimas

  Užduotis: Suprojektuoti cilindrinį uždaros pavaros reduktorių, juostiniam konvejeriui pagal schemą. Konvejeris skirtas birioms medžiagoms transportuoti ir pastatytas patalpų viduje. Bendrojo perdavimų skaičiaus nustatymas ir elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas pagal galią. Elektros variklio parinkimas pagal rotoriaus sukimosi dažnį. Kiekvienos pavaros pakopos perdavimo skaičiaus ui nustatymas. Reduktoriaus velenų kampiniai greičiai, sukimosi dažnis, momentas. Medžiagų parinkimas. Uždaros cilindrinės tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. Uždaros kūginės pavaros projektavimas. Velenų skaičiavimas ir guolių parinkimas. Korpusas. Guolių ir sukabinimo tepimas. Pagrindinių detalių suleidimai.
  Inžinerija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-01-10
 • Reduktoriaus projektavimas (2)

  Įvadas. Tikslas – suprojektuoti mechanines perdavas, kuriose yra cilindrinis reduktorius ir grandininė perdava. Informacijos šaltinių apžvalga. Mechaninių perdavų analogų analizė. Elektros variklio parinkimas ir kinematinių parametrų skaičiavimas. Krumplinės perdavos skaičiavimas. Diržinės perdavos skaičiavimas. Orientacinis velenų skaičiavimas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Guolio parinkimas ir jų ilgaamžiškumo resurso patikrinimas. Movų ir pleištų parinkimas ir stiprio patikrinimas. Reduktoriaus korpuso parametrų nustatymas. Skaičiavimų rezultatų suvestinė. Reduktoriaus eksploatacinės sąlygos, tepimas. Suleidimų parinkimas. Išvados. Santrauka.
  Mechanika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-04-02
 • Reduktoriaus projektavimas (3)

  Įvadas. Tikslas. Suprojektuoti įstrižakrumplį cilindrinį reduktorių. Informacijos šaltinių apžvalga. Mechaninių perdavų analogų analizė. Elektros variklio parinkimas ir kinematinių parametrų. Skaičiavimas. Krumplinės perdavos skaičiavimas. Grandinės perdavos skaičiavimas. Orientacinis velenų skaičiavimas. Reduktoriaus korpuso parametrų nustatymas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Guolių parinkimas ir jų ilgaamžiškumo resurso patikrinimas. Pleištų ir movų parinkimas, stiprio patikrinimas. Skaičiavimo rezultatų suvestinė. Reduktoriaus eksploatacinės sąlygos, tepimas. Suleidimų parinkimas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2009-06-04
 • Reduktoriaus projektavimas (4)

  Užduotis: suprojektuoti horizontalų vienalaipsnį cilindrinį reduktorių su įstrižakrumpliais krumpliaračiais juostinio konvejerio pavarai. Elektros variklio parinkimas ir kinematinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Krumpliaračių poros konstrukciniai matmenys. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Grandininės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Pleištinių sujungimų stiprumo patikrinimas. Grandininės pavaros guolių, krumpliaračių ir žvaigždučių suleidimai. Krumpliaračių ir guolių tepimas. Tepalo rūšies parinkimas. Antikorozinių priemonių parinkimas. Darbo sauga.
  Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-15
 • Referendumas

  Įvadas. Referendumo samprata. Referendumų klasifikavimas. Referendumo raida Lietuvoje. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai. Referendumas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-22
 • Referendumo samprata ir rūšys

  Įvadas. Referendumas – kaip tiesioginės demokratijos institutas. Referendumo samprata. Referendumo šalininkų ir priešininkų argumentai. Referendumų klasifikavimas. Referendumo privalomumas. Privalomieji referendumai. Fakultatyviniai referendumai. Referendumo raida Lietuvoje. Referendumų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Referendumų patirtis Lietuvoje. Užsienio šalių referendumai. Išvados. Priedai (2).
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-11-24
Puslapyje rodyti po