Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Privačių asmenų turtas

  Įvadas. Privačioji bankininkystė. Privačios bankininkystės užuomazgos Lietuvoje. Turtas. Turto rūšys. Turto likvidumas. Asmeninis turtas įvairiais gyvenimo etapais. Asmeninio turto valdymas. Asmeninio turto valdymo funkcijos. Asmeninio turto valdymo veiksniai. Investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-23
 • Privalomas sveikatos draudimas Lietuvoje (praktika, problemos, perspektyvos)

  Įvadas. Sveikatos draudimas Lietuvoje. Draudimo sąvokos esmė. Draudimo formos. Privalomojo sveikatos draudimo Lietuvoje praktika. Savanoriškasis sveikatos draudimas. Privalomo sveikatos draudimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-17
 • Privalomieji spaudos egzemplioriai Lietuvoje

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas — išryškinti privalomojo spaudos egzemplioriaus pagrindinius bruožus Lietuvoje ir numatyti jo panaudojimo galimybes universitetų bibliotekose. Privalomojo egzemplioriaus raida ir pagrindiniai bruožai. Privalomasis egzempliorius Lietuvoje XVII-XXI amžiuje. Privalomasis egzempliorius pasaulyje. Privalomasis spaudos egzempliorius Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekose. Aukštųjų mokyklų bibliotekų raida. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-10-02
 • Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami gyventojai iš valstybės biudžeto

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo Lietuvoje istorija. Apie sveikatos draudimą. Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenys, kurie privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi mokėti patys. Sveikatos draudimo fondo biudžetas. Sveikatos draudimo fondo biudžetas – įteisinta valstybės vagystė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas. Draudžiamųjų teisės taikant privalomąjį sveikatos draudimą. "pinigai paskui ligonį". Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas. Studentams – apie sveikatos draudimą. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-17
 • Privalumai ir trūkumai Lietuvai stojant į Europos Sąjungą (ES)

  Kūrimo istorija. Kodėl verta stotį į Europos Sąjungą (ES)? Politinė nauda. Ekonominė nauda. Dažniausiai Euro skeptikų ir ne tik užduodami klausimai. Kodėl vyksta plėtra priimant naujas nares, įskaitant Lietuvą? Ar Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą (ES), nepraras savo identiteto? Kaip Lietuvos Ūkininkus pakeis plėtra? SAPARD programa. Ar plėtra reiškia, kad didės nusikalstamumas? Ar Lietuva įves Eurą? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-10-26
 • Privatinė nuosavybė ir jos raida Lietuvoje

  Įvadas. Privatizavimo sąvoka. Privatizacijos esmė. Privatizacijos veiksniai. Privatizavimo institucijos, jų kompetencija, funkcijos, atsakomybė ir veiklos sritys. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo fondai ir jų administravimas. Turto fondo įstatai. Turto fondo lėšos ir jų naudojimas. Už ir prieš privatizaciją. Ekonominis efektyvumas. Paslaugų kokybė. Socialinis teisingumas. Darbo vietos ir darbo jėga. Konkurencijos stoka. Atskaitomybė. Darbuotojų apsauga. Nuosavas ir valstybinis nekilnojamasis turtas. Nekilnojamasis turtas ekonominio potencialo struktūroje. Prekyba nekilnojamuoju turtu. Išvados. Priedai (3psl.).
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-11-27
 • Privatizavimas Lietuvoje

  Įvadas. Planinės ekonomikos žlugimas. Privatizavimas Lietuvoje. Bendros nuostatos. Teisiniai aktai. Lietuvos respublikos Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymas. Valstybinių butų privatizavimo įstatymas. Žemės reformos įstatymas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų". Pirmasis privatizavimo etapas. Rezultatai.
  Ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-17
 • Privatizavimo atvejai užsienyje

  Įvadas. Privatizacija. Privatizacijos samprata, privatizavimo būdai, tikslai. Privatizacijos sąvoka. Privatizavimo metodai, būdai. Privatizacijos tikslai. Privatizacijos poveikis. Ar būtina privatizuoti? Svarbiausių privatizavimo atvejų pasaulyje teorinė samprata. Geležinkelių privatizavimas. Kalėjimų privatizavimas. Telekomų privatizavimas. Privatizavimo atvejai užsienyje. Geležinkelių privatizavimas. Didžiosios Britanijos geležinkelių privatizavimas. Nacionalinių geležinkelių privatizavimas Japonijoje. JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų) kalėjimų privatizavimas. Telekomų privatizavimas. Meksikos telekomas. "Singapūro telekomas".Peru telekomas. Prancūzijos telekomas. Apibendrinamoji dalis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-08-20
 • Privatizavimo politika Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Kodėl privatizuojama. Pagrindiniai privatizavimo metodai. Europos Sąjungos (ES)direktyvos. Privatizacijos eksperimentai Jungtinė Karalystėje. Pragmatiška privatizacija Nyderlanduose. Privatizacija Austrijoje. Privatizacija Ispanijoje. Suomija. Privatizacija Airijoje. Privatizacijos ateitis. Išvados. Privatizacijos sandorių grafinė analizė.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-09-08
 • Privatizavimo proceso esmė ir jo ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Privatizavimo proceso esmė. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo proceso ypatumai Lietuvoje. Nuosavybės formos. Privatizavimo objektai ir subjektai. Privatizavimo institucijų struktūra ir jų kaita Lietuvoje. Privatizavimo Lietuvoje būdai ir metodai. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Pirmas privatizavimo etapas. Antras privatizavimo etapas. Privatizavimo pasekmės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-07
 • Privatizavimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti privatinę nuosavybę, išanalizuoti jos raidą ir reikšmę Lietuvos ūkiui. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Mišri nuosavybė. Privatinė nuosavybė. Privatizacija. Teisinė Lietuvoje vykdyto privatizavimo bazė. Privatizavimo tikslingumas. Ekonomikos raidos ir privatizavimo etapai Lietuvoje. Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991–2007 metais. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Pirmasis etapas (privatizavimas už investicinius čekius 1991 – 1995 metais). Antrasis etapas (privatizavimas už grynuosius pinigus 1996 – 2007 metais). Privatizacijos rezultatų vertinimas. Privatizavimo raida Lietuvoje 1996–2007 metais. Privatinės nuosavybės įtaka Lietuvos ekonomikai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir užimtumo kitimas Lietuvoje. Privatizacijos įtaka dujų ir elektros kainų kilimui – šių dienų Lietuvos ekonomikos tendencijos. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-12-15
 • Priverstinės vykdymo priemonės

  Įžanga. Priverstinės vykdymo priemonės, samprata, reikšmė. Išieškojimo bendrosios taisyklės. Turto areštas, jo santykis su nuosavybės neliečiamybės principu. Turto realizavimas. Varžytinės. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-08-09
 • Priverstinis baudos išieškojimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti priverstinio baudos išieškojimo vykdymą. Baudos samprata ir tikslai. Baudos bausmės įvykdymas. Savanoriškas baudos bausmės įvykdymas. Baudos pakeitimas kita bausme ir senaties terminas. Baudos išieškojimas priverstinai. Patalpų apžiūra. Vykdomojo dokumento praradimas. Taikos sutartis. Teisių perėmimas. Kiti proceso dalyviai. Turtas, į kurį negali būti nukreiptas. priverstinis baudos išieškojimas. Vykdymo išlaidos. Antstolio veiksmų/neveikimo skundimas. Baudos bausmės Lietuvoje lyginamoji analizė. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-12-16
 • Privertimo lytiškai santykiauti sudėties analizė

  Įvadas. Privertimo lytiškai santykiauti samprata. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Objektas. Objektyvioji pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-05-17
 • Probleminių šeimų moksleivių stereotipinių vertinimų ypatumai

  Įvadas. Šeima ir jos įtaka vaiko raidai. Pedagoginis požiūris, mokytojų vertinimai ir jų poveikis probleminių šeimų vaikams. Pedagogų požiūris ir vertinimai į probleminių šeimų vaikus. Pedagoginis poveikis probleminių šeimų vaikams. Visuomenės požiūris į probleminius vaikus. Kiekvienas žmogus yra individualybė. Tyrimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (10).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-05
 • Probleminių šeimų plitimo priežastys

  Įžanga. Probleminių šeimų plitimo priežastys. Socialinė parama šeimai. Socialinės paslaugos teikiamos probleminėms šeimoms. Socialinės paslaugos. Psichologiniai šeimos paramos modeliai. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant paramą probleminėms šeimoms. Vienkartinės pašalpos raida Lietuvoje. Tyrimo planas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-20
 • Problemos sprendimo procesas socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Darbo tikslas atskleisti problemos sprendimo procesą socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas. Pagrindiniai požiūriai į problemų sprendimą socialiniame darbe. Problemų sprendimo proceso etapai. Socialinio darbo praktika ir problemos sprendimo procesas. Problemų sprendimo procesas kaip iššūkis praktiniam mokymui. Problemos sprendimo procesas ir rėmimosi asmens stiprybėmis kryptis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Procesinis išlaidų kalkuliavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti procesinį išlaidų kalkuliavimą. Procesinis išlaidų kalkuliavimas teoriniu aspektu. Procesinio išlaidų kalkuliavimo esmė. Procesinio išlaidų kalkuliavimo rūšys. Paprastasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Fazinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Fazinio produkcijos savikainos kalkuliavimo metodo pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai. Procesinio išlaidų kalkuliavimo taikymas praktikoje, iškylančios problemos. Produkcijos savikainos nustatymas taikant procesinį išlaidų kalkuliavimo metodą. Gamybos išlaidų paskirstymas taikant svertinio vidurkio ir FIFO metodus. Procesinio išlaidų kalkuliavimo metodo naudojimas praktikoje. Procesinio išlaidų kalkuliavimo metodo privalumai ir trūkumai bei metodo taikymo problemos. Procesinio išlaidų kalkuliavimo praktinis pavyzdys. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-05-05
 • Procesinis išlaidų kalkuliavimas (2)

  Įvadas. Procesinio išlaidų kalkuliavimo samprata ir rūšys. Procesinio išlaidų kalkuliavimo rūšys. Paprastasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Fazinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinio išlaidų kalkuliavimo metodo privalumai ir trūkumai bei metodo taikymo problemos praktikoje. Procesinio išlaidų kalkuliavimo praktinis pavyzdys. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-04-26
 • Procesinių dokumentų įteikimo samprata ir būdai

  Įvadas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata. Procesinių dokumentų įteikimo institutas ir jo reikšmė. Įteikimo dalykas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata. Procesinių dokumentų įteikimo būdai. Įteikimas asmeniškai ir kai įteikia viena iš posėdyje dalyvaujančių šalių. Įteikimas registruotu paštu ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Įteikimas per antstolius. Įteikimas atstovams. Įteikimas, kai abiems šalims atstovauja advokatai. Įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Įteikimas kuratoriui. Įteikimas viešo paskelbimo būdu. Įteikimas teisme. Daugkartinis įteikimas. Įteikimas sukarintoms organizacijoms ir įkalintiems asmenims. Įteikimas, kai viena iš šalių yra užsienio šalyje. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2009-08-27
Puslapyje rodyti po