Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane"

  Įvadas. Beasmenio sakinio samprata, jo požymiai. Beasmenio sakinio sąvoka ir klasifikacija. Probleminiai beasmenių sakinių atvejai. Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane". Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Bedarbystė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Situacija Lietuvos darbo rinkoje iki 2002 m. Situacija Lietuvos darbo rinkoje 2002m. Situacijos darbo rinkoje apžvalga. Pirmą metų ketvirtį darbo jėgos pasiūla mažėjo, paklausa – išaugo. Nedarbo lygis 0,6 punkto mažesnis negu pernai. Tarp bedarbių mažėja jaunimo. Daugumoje teritorijų nedarbo lygis sumažėjo. Darbo rinkos paklausa ir pasiūla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-04-07
 • Bedarbystės problema Lietuvoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti Lietuvos bedarbystės kitimą 2003-2005 metais, ištirti Šiaulių miesto bedarbystę. Teoriniai tyrimo pagrindai. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo imties charakteristika. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-20
 • Bedarbių profesijos rinkimosi ypatumai, įtakojantys socialinę atskirtį

  Įvadas. Apsisprendimas filosofine prasme. Bedarbystė – viena iš nesėkmingo profesijos rinkimosi pasekmių. Socialinė nelygybė ir profesiniai interesai. Profesija kaip pragyvenimo šaltinis. Profesijos pasirinkimas ir žmogaus socialinė vertė. Mokyklos atrenka žmones visuomenei. Jaunimas ir socialinės atskirties pavojus. Profesinio apsisprendimo veiksniai. Profesijos rinkimasis – visą gyvenimą trunkantis procesas. Vaiko profesiniai ketinimai. Profesijos rinkimasis paauglystėje ir jaunystėje. Suaugusiųjų profesinis apsisprendimas. Nuolatinio profesinio konsultavimo svarba bedarbių profesijos pasirinkimui. Bedarbių profesijos rinkimosi ypatumų, įtakojančių jų socialinę atskirtį, tyrimai. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(50 puslapių)
  2007-01-02
 • Bedarbių socialinės garantijos

  Įvadas. Sąvokos. Bedarbio samprata. Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbių viltis – ūkio plėtra. Nedarbo pasekmės. Darbo praradimas - kitų praradimų pradžia. Keturi nedarbo laikotarpiai. Darbo svarba. Lietuvos piliečių įdarbinimas užsienyje. Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimas. Kas gali pretenduoti į socialinės įmonės statusą? Kuo naudingas socialinės įmonės statusas darbdaviui? Socialinis draudimas. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal apskritis (gruodžio mėn.). Bedarbių išsilavinimas metų pabaigoje. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2001-2003 m. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika? Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-06-27
 • Belaidės duomenų perdavimo technologijos

  Įvadas. Belaidžių technologijų istorija. Skleistojo spektro samprata. Šokinėjančių dažnių skleistasis spektras. Tiesioginių sekų skleistasis spektras. Ortogonalusis dažnių sutankinimo metodas. Belaidžiai daugkartinės kreipties metodai. Ad hoc režimas. Infrastruktūrinis režimas. Centralizuotos koordinacijos funkcija. Belaidžiai duomenų tinklai.
  Informatika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-01
 • Belgijos mokesčių sistema

  Įvadas. Mokesčių apžvalga. Mokesčių tikslai. Mokesčių turinys. Mokesčių rūšys. Užsienio valstybių mokesčių sistemos. Belgija. Pramonė ir ekonomika. Socialinė rūpyba. Darbo laikas, atlyginimas, apmokamos atostogos. Belgijos mokesčių sistema. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-05
 • Bendra informacija apie dabartinę Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kūrimosi istorija. Europos Sąjungos (ES) tikslai ir siekiai. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) (7)

  Įvadas. Bendras vidaus produktas. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir BVP apibrėžimai. Realusis ir nominalusis BVP. Lyginamoji BVP analizė. BVP skaičiavimo metodai. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. BVP lemiantys veiksniai. Kas neįskaičiuojama į BVP. Vokietija. Vokietijos ekonomika. Vokietijos BVP. Vokietijos BVP struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Švedija. Ekonomika. Švedijos BVP. Struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Norvegija. Ekonomika. Norvegijos BVP. BVP struktūra. Išlaidos. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Šalių palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo matavimas

  Įvadas. Nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendrasis vidaus produktas. Skaičiavimo metodai. Bendrasis vidaus produktas. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas. Dydis ir dinamika. Sukurtas instituciniuose sektoriuose. Sukurtas ekonominėse veiklose. Bendrojo vidaus produkto struktūra ir jos pokyčiai. Struktūra. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant pajamų metodu. Struktūros pokyčiai. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant pajamų metodu. Išvados. Priedai (14).
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-01-25
 • Bendravimas – žmonių tarpusavio sąveika

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Kaip lengviau užmegzti kontaktus. Bendravimo – komunikacijos bendrasis apibūdinimas. Minčių kodavimas ir dekodavimas kalbėjime. Bendravimas – kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). Bendravimo būdai. Kaip klausyti. Klausymasis – komunikacijos dalis. Klausymosi stiliai. Mokėti klausyti svarbiau negu mokėti pasakoti. Klausymosi būdai. Tyrimo tikslo, uždavinių organizavimas. Mokinių ir mokytojų klausymosi įgūdžių tyrimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų ir mokinių klausymo įvertinimo vidurkiai. Mokytojų klausymo įvertinimų pasiskirstymas. Visų mokinių (10 klasės ir 12 klasės) klausimo įgūdžių įvertinimas. 10 klasės mokinių įvertinimų pasiskirstymas. 12 klasės mokinių įvertinimų pasiskirstymas. 10 klasės ir 12 klasės mokinių klausymo įgūdžių palyginimas. Mokytojų ir mokinių klausymo rezultatų palyginimas. Išvados. Praktinės rekomendacijos. Priedas (testas).
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-12
 • Bendrieji auklėjimo metodai, formos ir priemonės

  Auklėjimo sąvoka. Bendrieji auklėjimo metodai. Rodomieji auklėjimo metodai. Teigiamų pavyzdžių demonstravimas. Pavyzdžio metodika. Sakytiniai auklėjimo metodai. Monologo metodika. Anticipacija. Auklėjamoji konsultacija. Tikinimo metodas. Dialogo metodika. Veikdinimo metodika. Auklėtinių veiklos ir santykių organizavimas. Stimuliaciniai metodai. Renginio metodika. Reikalavimo metodas. Auklėjimo formos. Rodomosios auklėjimo formos. Sakytinės auklėjimo formos. Nesusirinkiminio arba negrupinio pobūdžio sakytinės auklėjimo formos. Veikdinamosios auklėjimo formos. Auklėjimo priemonės. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-06-03
 • Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Sutarčių teisės taikymo ribos. Sutarties laisvės principas. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Sąžiningumas sudarant sutartis. Viešoji sutartis. Sutarčių sudarymas. Sutarties sudarymo tvarka. Šalių tarpusavio santykiai ir pareigos iki sutarties sudarymo. Konfidencialumas sudarant sutartis. Preliminarioji sutartis. Žinojimo prezumpcija. Oferta. Viešoji oferta. Akceptas. Sutarties sudarymo momentas ir vieta. Standartinės sutarčių sąlygos. Sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų. Sutarties pakeitimo išlyga. Sutarčių galia ir forma. Sutarties galia. Sutarties forma. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas. Restitucija. Iš anksto numatomas sutarties neįvykdymas. Patvirtinimas apie tinkamą sutarties įvykdymą. Sutarties pakeitimas. Sutarties negaliojimas. Esminė šalių nelygybė. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-18
 • Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (2)

  Įvadas. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarties rūšys. Sutarties samprata ir reikšmė. Sutarties tipai ir rūšys. Viešoji sutartis. Vartojimo sutartis. Ikisutartiniai santykiai. Preliminariosios sutartys. Ikisutartiniai santykiai. Preliminarios sutartys. Sutarčių sudarymo tvarka. Oferta. Akceptas. Sutarties sudarymo momentas ir vieta. Civilinių sutarčių turinys. Sutarčių forma ir galia. Sutarčių forma. Sutarčių galia. Sutarčių vykdymas. Sutarties įvykdymas. Įvykdymo principai. Force majeure. Sutarties pažeidimas ir nutraukimas. Pažeidimas. Pakeitimas. Nutraukimas. Nuostoliai ir netesybos. Sutarties negaliojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-19
 • Bendrijos teisė

  Įvadas. Bendrijos teisė. Bendrijos teisės principai ir apibrėžimas. Bendrijos teisės šaltinai, bruožai. Acquis communautaire. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas ir viršenybė. Bendrijų sutartys. Paryžiaus sutartis. Romos sutartis. Euratomo steigimo sutartis. Susijungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrijos teisės normų leidyba. Institucijų teisės aktai. Direktyvos. Reglamentas. Sprendimas. Nuomonės. Rekomendacija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-07
 • Bendrininkavimo formų samprata, raida, reikšmė

  Įvadas. Tikslas – atskleisti bendrininkavimo formas ir jų baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumus galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse bei teismų praktikoje. Bendrininkavimo samprata. Bendrininkavimą apibrėžiantys požymiai. Bendrininkavimo ir organizuoto nusikalstamumo santykis. Bendrininkavimo formos. Bendrininkavimo formos baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje. Nusikalstamo susivienijimo ir organizuotos grupės atribojimas. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-09-23
 • Bendro vidaus produkto (BVP) modeliavimas

  Įvadas. Bendro vidaus produkto (BVP) reikšmė ir jo skaičiavimo modeliai bei jų taikymas. Kiti taikomi modeliai. Nagrinėti statistiniai duomenys. Realiojo BVP didėjimo tempo modeliavimas. Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė bei žuvininkystė. Pramonė. Kasybos pramonė ir karjerų eksploatavimas. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Statyba. Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Viešbučiai ir restoranai. Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai. Finansinis tarpininkavimas. Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla. Vyriausybės finansuojamos veiklos. Kita veikla. Lietuvos ekonomikos augimo išankstinio vertinimo rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-09-19
 • Bendroji nuosavybė ir jos rūšys

  Įžanga. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvoje. Bendrosios nuosavybės teisės samprata. Bendrosios nuosavybės teisės turinys. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Bendrosios nuosavybės teisės įgijimas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-01
 • Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (2)

  Įvadas. BŽŪP atsiradimo istorija, priežastys ir raida. Bendros žemės ūkio rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimas. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Biudžeto kontrolė. Naujų Europos sąjungos narių įtaka BŽŪP. Europos Sąjungos BŽŪP įtaka Lietuvos ūkiui. BŽŪP ir Lietuvos žemės ūkis. Muitinės veikla įgyvendinant BŽŪP. SAPARD programa. PHARE paramos programa. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-11-26
 • Bendrojo ir centrinio nutukimo priežastys

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Tikslas ir uždaviniai. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Ligos ir traumos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-08
Puslapyje rodyti po