Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonominės ir makroekonominės problemos, jų situacija Lietuvoje

  Įvadas. Privačios iniciatyvos ir valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Privačios iniciatyvos vaidmuo ekonomikoje. Užimtumo ir nedarbo problema. Nedarbo priežastys, nedarbo lygis. Nedarbo tipai. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės mikroekonominiu ir makroekonominiu požiūriu. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacija, jos socialinės, ekonominės pasekmės. Infliacijos tipai. Infliacija Lietuvoje, jos skaičiavimo metodika. Infliacijos priežastys. Infliacijos socialiniai, ekonominiai padariniai. Infliacijos mažinimo būdai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, šalys narės. Derybos dėl narystės. Socialinės įstojimo į Europos sąjungą pasekmės. Įstojimo į Europos sąjungą teigiamos ekonominės pasekmės. Neigiamos įstojimo pasekmės. Tolesni įvykiai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-16
 • Mikroelementų įtaka paukščių produktyvumui

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Paukščių produktyvumas. Mikroelementų įtaka paukščių produktyvumui. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-12-03
 • Mikroobjektų samprata ir jų rūšys

  Įžanga. Istorijos apžvalga. Mikroobjektų samprata. Makro- ir mikroobjektų skiriamieji kriterijai. Mikrodalelės, mikropėdsakai ir medžiagos mikrokiekiai. Mokslas apie mikroobjektus – mikrologija. Mikroobjektų rūšys. Mikrodalelių klasifikacija. Mikropėdsakų klasifikacija. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-06
 • Mikroprocesorių Intel 80x86 komandų sistemos analizė

  Mikroprocesorių Intel 80x86 komandų sistemos analizė (DIV IDIV ir AAD). Įvadas. Užduoties analizė. Komandų paskirtis ir operandų adresavimas. Komandų paskirtis. Operandų adresavimas. Komandų formatai. Komandų šešioliktainiai kodai. Eksperimentinė dalis. Apibendrinimas.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-11-08
 • Mikrovaldiklio PIC 16C620 taikymas

  Įvadas. Mikrovaldiklių apžvalga, taikymo sritys. Analitine dalis. PIC16C620 technines charakteristikos. Sutartinis grafinis ženklas, išvadų paskirtis. Sandaros schemos analizė. Atminties organizacija. Išsamus nurodyto sandaros komponento aprašymas: Nustatymas į pradinę būseną. Literatūros sąrašas. Praktinė dalis. Programą, sudaryta pagal testo Nr.2 sąlygas, su komponentais ir H kodais. Programos H failas. Grafinė dalis. PIC 16F8X Sandaros schema. PIC 16C620 taikymo elektros principinė schemą.
  Elektronika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-10
 • Mikrovaldiklio PIC 16CR84 taikymas

  Įvadas. Analitinė dalis. PIC16F83 techninės charakteristikos. Sutartinis grafinis ženklas, išvadų paskirtis. Sandaros schemos analizė. Atminties organizacija. Išsamus nurodyto sandaros komponento aprašymas. Naudota literatūra. Praktinė dalis. Programa sudaryta pagal testo Nr.2 sąlygas su komponentais. Programos H failas. Grafinė dalis. PIC16CR84 sandaros schema. PIC16CR84 taikymo elektros principinė schema.
  Elektronika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-04-10
 • Mikrovaldiklio PIC16FR6X taikymas

  Įvadas. Mikrovaldiklių apžvalga, taikymo sritys. Analitinė dalis. PIC16FR6X techninės charakteristikos. Sutartinis grafinis ženklas, išvadų paskirtis. Sandaros schemos analizė. Atminties organizavimas. Išsamus nurodyto sandaros komponento aprašymas: Pertrauktys. Praktinė dalis. Programa sudaryta pagal testo Nr. 2 sąlygas, su komponentais ir H kodais. Programos H failas. Grafinė dalis. PIC16FR6X sandaros schema. PIC16F84 taikymo elektros principinė schema. Elementų sąrašas.
  Elektronika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-10
 • Miltų gamyba: AB "Vievio malūnas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įkūrimas ir vystymasis. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veikla. Malti skirtų grūdų technologinė charakteristika. Miltų gamybos organizavimas. Grūdų paruošimas malimui Malimo partijų sudarymas. Priemaišų išskyrimas. Grūdų kondicionavimas. Grūdų malimas. Malimo produktų rūšiavimas. Miltų ir sėlenų kokybė. Miltų ir sėlenų laikymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-06-09
 • Mineralinių trąšų skleistuvas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Pavaros kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Krumpliaračių stiprumo skaičiavimas. Kūginės tiesiakrumplės pavaros projektinis skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukcinių matmenų skaičiavimas. Korpuso konstrukcinių matmenų skaičiavimas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Pleištų parinkimas ir jų sujungimo stiprumo skaičiavimas. Atraminių reakcijų skaičiavimas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Detalių suleidimo ir stiprumo parinkimas. Barstymo diskų parametrų nustatymas. Pavaros tepimas. Išvados. Brėžiniai.
  Mechanika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-12
 • Minimalaus nuotėkio kaita Neryje ties Jonava

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Darbo metodika. Tyrimo objektas. Neries ties Jonava septynių parų minimalių upės debitų vidurkių kaita 1932 – 2006 metais. Minimalaus nuotėkio sezoninio pasiskirstymo kaita. Išvados.
  Gamtinė geografija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-27
 • Minimalus mėnesinis atlyginimas 2003–2007 metais

  Įvadas. Surinkti duomenys. Skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Chronologinis vidurkis Dinamikos eilutės analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių metodas. Analitinis dinamikos eilučių išlyginimas. Būsimų rezultatų prognozavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-02-27
 • Minios psichologija (2)

  Įvadas. Pagrindiniai minios elgesio ypatumai. Veiksniai, turintys įtakos minios elgesiui. Minios dydis. Minios tankumas. Minios poliarizacija. Triukšmas minioje. Sėdimos arba stovimos vietos minioje. Minios sandara. Minios tipai. Stovinčiųjų eilėje minia. Panikos apimta minia. Agresyvi minia. Frustraciją patyrusi minia. Minia, esanti už įstatymo ribų. Protestuojanti minia. Konfrontuojanti minia. Ekspresyvi minia. Minios elgesį aiškinančios teorijos. Minios elgesio kontrolės būdai. Šiuolaikinės masinės visuomenės psichologinės ypatybės. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-27
 • Minkšto baldo gaminio konstravimas

  Gaminio konstravimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Gaminio išorinis sprendimas (apdaila, tekstūra ir piešinys, furnitūra). Gaminio konstrukcijos analizė: karkaso schema, naudojamos medžiagos. Funkciniai matmenys, gaminio minkštumas, minkštumo kategorija. Junginių tipai gaminyje, surinkimo vienetų ir minkšto elemento konstrukcija. Medienos, medienos medžiagų, furnitūros (tvirtinimo ir dekoratyvinės), medsraigčių, kabių kiekio skaičiavimas. Gaminio įpakavimas. Grafinė dalis.
  Kita, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-20
 • Miofascialinio atpalaidavimo taikymas koneziterapijoje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Raumens fascija. Minkštųjų audinių pakenkimai ir miofascialiniai skausmai. Miofascialinio atpalaidavimo supratimas. Miofascialinio atpalaidavimo charakteristikos. Miofascialinio atpalaidavimo prielaidos. Miofascialinio atpalaidavimo procesas. Miofascialinio atpalaidavimo mokymasis. "Svogūno" metafora. Platus ir koncentruotas raumens tempimas. Atpalaidavimo pojūtis. Vegetacinės nervų sistemos reakcija į atpalaidavimą. Judesio pabaigos pojūtis (end feel). Miofascialinio atpalaidavimo esmė. "Geras skausmas". Ribos. Prisilietimo svarba ir neverbalinis bendravimas. Miofascialinio atpalaidavimo taisyklės. Indikacijos. Kontraindikacijos. Atsargumo priemonės. Pasiruošimas gydymui. Aplinkos paruošimas. Kraujagyslių vientisumo tikrinimas. Kaip elgtis po procedūros. Išvados.
  Slauga, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-13
 • Mirties bausmės problema teisinėje valstybėje

  Mirties bausmes raida Lietuvoje. Iki centralizuotos valstybės sukūrimo. Centralizuotos Lietuvos valstybės kūrimasis. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Carinės Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimas. Tarpukario Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas. Mirties bausmės problema. Mirties bausmė: teisėtas atpildas ar valstybės sankcionuota žmogžudystė? Ar teisė gyventi - absoliuti vertybė? Humaniškumo ir antihumaniškumo kolizija. Mirties bausmė mažina ar ne nusikalstamumą? Visuomenė už ar prieš mirties bausmę. Mirtis už mirtį? Ar mirties bausmė apskritai bausmė? Bausmės žiaurumas mirties bausmėje. Mirties bausmė kaip pakartotinio nusikaltimo prevencija. Ar gali ekonominės priežastys nulemti žmogaus likimą? Žmogaus teisės mirties bausmės institute. Mirties bausmė universaliose tarptautinėse sutartyse. Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrasis papildomas protokolas. Mirties bausmė tarptautinėje humanitarinėje teisėje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Šeštasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo. Teisių ir pareigų vienovės koncepcija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-05
 • Mirtis ir netektis: slaugos ir socialinio darbo aspektai

  Įvadas. Mirtis ir mirimas. Mirties sampratos raida. Mirties apibrėžimas. Mirimo stadijos. Mirštančio žmogaus slaugymas. Mirštančiojo poreikiai. Rūpinimasis fizine būsena. Psichologinė pagalba. Socialinė pagalba. Rūpinimasis dvasine būsena. Mirštančiojo šeima. Komandinis darbas. Netektis. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-21
 • Misija, vizija ir jų reikšmė įmonėje: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Vizijos, misijos samprata ir reikšmė. Misijos formulavimas. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Strategijos tikslinę orientaciją veikiantys veiksniai. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika.13 Bendrovės pristatymas. AB "Lietuvos draudimas" vizija ir misija. Įmonės vidinė aplinka/rinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-05-05
 • Miško želdinių priežiūra

  Santrauka. Įvadas. Urėdijos charakteristika, literatūros analizė, projektavimo tikslas ir uždaviniai. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktorinio agregato parinkimas, pasipriešinimo traukai skaičiavimai ir įvertinimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai – eksploataciniai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Priedai
  Žemės ūkis, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-02-13
 • Miškotvarka (3)

  Miškotvarkos kursinis projektas. Įvadas. Urėdijos teritorijos apibūdinimas. Teritorijos organizavimas. Miškotvarkos darbai. Girininkijos miškų charakteristika. Miškų ūkio organizavimo pagrindai. Miško ūkinių priemonių projektas vykmečiui. Pagrindiniai miško kirtimai. Pavienių medžių ir brandžių medžių, esančių nebrandžiuose medelynuose, kirtimas. Kirtimų išdėstymas teritorijoje. Tarpiniai miško kirtimai. Ugdymo kirtimai. Sanitariniai kirtimai. Kiti kirtimai. Metinė visų rūšių kirtimų apimtis ir analizė. Miško atkūrimas. Miško būklės prognozė. Priedai (3).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-02-23
 • Miškų naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Miškų, jų naudojimo ir apsaugos teisinio reguliavimo samprata. Teisės aktai reglamentuojantys miškų naudojimą ir apsaugą, jų kūrimas bei laikymosi priežiūra. Miškų naudojimo ir apsaugos vertinimas žiniasklaidoje, internete. Darbo metodai ir priemonės. Miškų apsaugos organai, jų kompetencija. Miškų naudojimo ir apsaugojimo problemos, jų sprendimo būdai. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Miškų apsaugos teisinio reguliavimo tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4 psl.)
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-03-03
Puslapyje rodyti po