Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Metinė finansinė atskaitomybė: baldų gamyba UAB "Alantas"

  Įvadas. UAB "Alantas" veiklos sritis: džiovina medieną, iš kurios gamina baldus. Baldus gamina įvairių medienos rūšių: iš natūralaus medžio ir iš laminuotų drožlių plokščių. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Alantas" metinės finansinės atskaitomybės rodiklius. Finansų analizės esmė. Finansų analizės metodai. Finansinių rodiklių paaiškinimai. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Svertų reikšmė. Turto valdymo rodikliai. Veiklos ir finansinio ciklo skaičiavimas. UAB "Alantas" metinės finansinės atskaitomybės finansinė analizė. Bendra įmonės charakteristika. UAB "Alantas" finansinės būklės įvertinimas. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Kapitalo kaštų analizė. Veiklos ir finansinių svertų skaičiavimas. Apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas. Trumpalaikio turto valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-11-11
 • Metinė pašarų reikmė suaugusiam kuiliui-reproduktoriui

  Įvadas. Pašarai kiaulėms. Fiziologiniai kiaulių šėrimo ir produktyvumo pagrindai. Kuilių reproduktorių šėrimas. Kuilių reproduktorių laikymas. Kuilių reproduktorių panaudojimas. Metinė pašarų reikmė 250 kg masės kuiliui reproduktoriui. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-29
 • Metinio balanso parengimas: grožio salonas UAB "Snaigė"

  Įvadas. Darbo tikslas: parengti UAB "Snaigė" pavyzdžiu metinį balansą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Dotacijos, subsidijos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Metinis balanso parengimas UAB "Snaigė" pavyzdžiu. UAB "Snaigė" bendra charakteristika. 2003 metų UAB "Snaigė" balansas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-02-18
 • Metinio pelno mokesčio apskaičiavimas

  Įvadas. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio problemos ir perspektyvos. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Pelno mokesčio deklaracijos ir ataskaitos. Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204 formos) pildymas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-01-09
 • Metinis turto ir pajamų deklaravimas. Deklaracijos formų pildymo metodiniai nurodymai

  Įvadas. FR0462S0 forma ūkininkams ir gyventojams, turintiems verslo liudijimus. Deklaracijos užpildymo reikalavimai. Deklaracijos užpildymo pagrindiniai principai. Deklaracijos pildymas. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis teikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0593 forma. Vienkartinės gyventojo (šeimos) 2003-12-31 turėto turto deklaracija. Deklaracijos ir jos priedų pildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462S forma gyventojams, gavusiems tik su darbo santykiais susijusių pajamų (apmokestinamų 33 proc. tarifu). Deklaracijos ir jos priedų pildymo reikalavimai. Deklaracijos ir jos priedų pateikimas. Deklaracijos ir jos priedų pakartotinis pateikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462 forma gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų 15 ir 33 proc. tarifu. Deklaracijos ir jos priedų paskirtis. Deklaracijos ir jos priedų užpildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis teikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462S33 forma gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų tik 33 proc. tarifu. Deklaracijos ir jos priedų paskirtis. Deklaracijos ir jos priedų užpildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis pateikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-06
 • Microcredit. The solution to failures in the credit market

  Darbas anglų kalba. Paskolų rinka. Introduction. Inefficiency in the credit market. Credit constraints. Defining market failures in the credit market. Imperfect information in the credit market. Agency problems. Adverse selection. Moral hazard. Microcredit: group lending. The method of group lending: example from Bangladesh. Overcoming adverse selection. Overcoming moral hazard. Limits to group lending. The economic impacts of microcredit. How microcredit affects households. Microcredit: does it work? Institutions and sustainability. The failure of state-owned development banks. Microcredit institutions. Cost-benefit analysis. Smart subsidies. Conclusion.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-08
 • Miesto nuotekų valymo įrenginiai

  Įvadas. Projekto tikslas – susipažinti su mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrenginiais, įsisavinti nuotekų valymo įrenginių projektavimo principus, jų parinkimo kriterijus ir sugebėti praktiškai pritaikyti juos konkrečioje vietovėje, įmonėje, gamykloje. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Skaičiavimai. Mechaninio nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Ramintuvo ir latako skaičiavimas. Grotų skaičiavimas. Smėliagaudės ir smėlio sausinimo aikštelės skaičiavimas. Smėlio sausinimo aikštelės. Debito matavimo mazgas. Pirminio nusodintuvo skaičiavimas.Biologinių nuotekų valymo įrenginių. projektavimas. Aerotanko techniniai parametrai. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinis ir perteklinis aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas.Dumblo tankinimas. Metatanko skaičiavimas. Dumblo sausinimo aikštelės. Nuotekų dezenfikavimas. Reikalingo chloro kiekio nustatymas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičiavimas. Nuotekų išleistuvas. Išvados. Priedas (1).
  Inžinerija, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2011-01-06
 • Migracija: ištakos ir šiuolaikinės tendencijos

  Įvadas. Migracijos ištakos. Migracijos procesą įtakojantys faktoriai, bei migracijos. Skurdas ir socialinė atskirtis, kaip socialiniai veiksniai, įtakojantys migraciją. Migracijos veiksnys - migracijos politika. Pabėgėliai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos migracijos politikos kontūrai. Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-07-04
 • Migracijos įtaka Lietuvos finansams

  Įvadas. Emigracija kaip problema. Emigracijos priežastys. Migracijos priežastys – teoriniai išeities taškai. Pagrindiniai ekonominiai migracijos veiksniai. Darbo užmokesčio skirtumai. Nedarbas. Švietimo sistemos trūkumai. Migracijos pasekmės. Mažėja nedarbas. Auga darbo užmokestis. Gerėja darbuotojų darbo sąlygos. Trūksta darbo jėgos. Darbuotojų imigracija į Lietuvą. Lietuvos gyventojų mažėja, visuomenė senėja. Kyla įtampos socialinės apsaugos sistemoje. "Protų nutekėjimas". Migracijos įtaka bendrojo vidaus produkto augimui. Emigracijos poveikis finansams. Neigiamas emigracijos poveikis finansams. Teigiamoji emigracijos pusė valstybės finansams. Emigracijos sukeltu padarinių sprendimo būdai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Migracijos raiška Lietuvoje

  Įvadas. Teorija. Ilgalaikė migracija. Bendros tendencijos. Išvykimo šalys, bendruomenės. Perspektyvos. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Nereguliarios migracijos mastas. Migracijos priežastys. Migracija dėl darbo. "Protų nutekėjimas". Nelegali migracija. Migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija iš Lietuvos. Migracijos padariniai ir perspektyvos Lietuvoje. Tyrimas, jo rezultatai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė.
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-09-06
 • Migrantų problema šiuolaikiniame pasaulyje

  Įžanga. Migracijos samprata. Migracijos priežastys. Migrantų problema šiuolaikiniame pasaulyje. Migracijos sukeliamos problemos. Europos Sąjungoje (ES) vykdoma migracijos politika. Migrantų problema Baltijos šalyse ir Lietuvoje. Migrantų problema kitose šalyse. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-06
 • Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikinio palikimo atspindys pagrindinės mokyklos muzikos vadovėliuose

  Įvadas. M.K. Čiurlionio asmenybė, biografijos faktai. M.K. Čiurlionio muzikinė kūryba. M.K. Čiurlionio muzikos bruožai. M.K. Čiurlionio harmonizuotos liaudies dainos. M.K. Čiurlionio fortepijoninė kūryba. M.K. Čiurlionio simfoninė kūryba. M.K. Čiurlionio muzika tapyboje. M.K. Čiurlionio muzikinio palikimo atspindys pagrindinės mokyklos muzikos vadovėliuose. Tyrimo "Mokinių žinios apie kompozitorių M. K. Čiurlionį" ir muzikos mokytojų apklausos rezultatų apžvalga. Priedai.
  Kompozitoriai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-07
 • Mykolas Riomeris. Valstybė ir jos konstitucingumas

  Įvadas. Mykolo Romerio biografija. Valstybė konstitucinėje teisėje. Tauta. Teritorija. Valstybės valdžia. Mykolo Romerio teisinės valstybės modelis. Teismų funkcijos ir jų sistema. Konstitucijos apsaugos klausimas. "Jėgos teorija". Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-05-25
 • Mikro ir makro aplinkos analizė: UAB "Lielius"

  Santrauka. Įvadas. Įmonės mikro ir makro aplinkų analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė. Gamtinė. Konkurencinė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tarpininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Pardavimo pagalbininkai. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-21
 • Mikro ir makroaplinkos analizė: AB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Mikroaplinka. Gamybos charakteristika. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Darbuotojai. Pagrindiniai AB "Vilniaus duona" rizikos veiksniai. AB "Vilniaus duona" misija. Makroaplinka. Konkurentų analizė. Santykinės kainos. SWOT analizė. Rinkos analizė. Tobulintina marketinginė veikla. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-04
 • Mikro ir makroaplinkos įtaka rinkodaros sprendimams: UAB "Maxima"

  Įvadas. Teorinė dalis. Apie "Maxima". UAB "Maxima" mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. UAB "Maxima" makroaplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Numatomos kainos. Rėmimo veiksmai. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Mikroaplinkos analizė: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos veiklos aplinka. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Pirkėjai. Praktinė dalis. "Lietuvos paštas" charakteristika. Lietuvos pašto veikla. Įmonės mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Klientai. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-12
 • Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: šaldytuvų gamykla AB "Snaigė"

  Įvadas. AB "Snaigė" charakteristika, tikslai, užimama rinka. AB "Snaigė" istorija ir trumpa charakteristika. AB "Snaigė" misija ir tikslai. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir prognozės. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Mikroaplinkos analizė ir prognozė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Užsakovų analizė. Vartotojų analizė. AB "Snaigė" vidinės aplinkos analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-06-27
 • Mikroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui

  Įvadas. Socializacijos mikroveiksniai. Šeima. Bendraamžių subkultūra. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Mikroaplinkos (grupių) įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui. Mikroaplinkos įtaka asmenybės vertybinių orientacijų formavimui. Prigimties ir socialinės aplinkos įtaka asmenybės tapsmui. Bendrijos, jų ypatumai. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas: jo funkcijos.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-06
 • Mikroekonomikos mokslo susiformavimas ir raida

  Įvadas. Ekonomikos mokslo samprata ir raida. Makroekomika ir mikroekonomika. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. Rinka. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Gamybos kaštai ir verslo organizavimo formos. Gamybos kaštai. Verslo organizavimo formos. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-10
Puslapyje rodyti po