Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Audito planavimo vieta audito sistemoje

  Audito planavimo vieta audito sistemoje. Audito sistemos elementai. Audito strategija ir taktika. Audito standartas "planavimas". Auditoriaus darbo planavimas. Audito planas ir programos. Bendrasis audito planas ir jo veiksniai. Verslo žinojimas. Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų supratimas. Rizika ir reikšmingumas. Audito programa. Atsargų audito programa.
  Apskaita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-15
 • Audito raidos analizė Lietuvoje 1990 – 2006 metais

  Įvadas. Valstybinio, nepriklausomo bei vidaus audito raida. Valstybinio audito raida. Nepriklausomo audito raida. Audito sistemos kūrimo svarbiausi 3 etapai. Pirmojo Lietuvos audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Antrojo audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Trečiojo audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-02-24
 • Audito rizika ir jos įvertinimas

  Audito rizika. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Kontrolės rizikos įvertinimo ir supratimo dokumentavimas. Kontrolės testai. Galutinis kontrolės rizikos įvertinimas. Įgimtos ir kontrolės rizikos įvertinimas. Aptikimo rizika. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Rizikos koncepcija. Veiksniai turintys įtakos audito rizikai. Audito rizika mažose įmonėse. Rizikos vertinimo anketos. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-06-07
 • Audito rizikos

  Įvadas. Audito rizikos samprata. Audito rizikos klasifikavimas. Audito rizikos rūšys. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Kontrolės rizikos įvertinimo, supratimo dokumentavimas ir kontrolės testai. Galutinis kontrolės rizikos įvertinimas. Neaptikimo rizika. Veiksniai įtakojantys audito riziką. Rizikos vertinimo anketos. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-17
 • Auditoriaus darbo dokumentai (2)

  Audito darbo dokumentų sąvoka. Audito darbo dokumentų funkcijos (tikslai). Audito darbo paskirstymas ir koordinavimas. Audito darbo kontroliavimas ir priežiūra. Ataskaitos pagrindimas. Atitikimas standartams. Kito audito planavimas ir atlikimas. Darbo dokumentų konfidencialumas, nuosavybės klausimai ir auditoriaus atsakomybė. Darbo dokumentų konfidencialumas ir saugumas. Audito darbo dokumentų nuosavybė. Darbo dokumentai ir auditoriaus atsakomybė. Nuomonių nesutapimas. Auditoriaus darbo dokumentai. Pastovios bylos. Einamosios bylos. Audito eigos administravimo dokumentai. Bandomasis balansas ir apibendrinimo sąrašas. Taisymų ir perklasifikavimo įrašai. Skaičiavimai, analizės, suderinimai, papildomi priedai. Patvirtinantys darbo dokumentai. Darbo dokumentų forma ir turinys. Pagrindiniai darbo dokumentų ruošimo principai. Darbo dokumentų kontrolė.
  Apskaita, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-03
 • Auditoriaus išvada ir jos rūšys

  Įvadas. Išvados apibūdinimas, reikšmė ir rekvizitai. Išvados struktūra. Išvadų rūšys. Teigiama išvada. Sąlyginė išvada. Neigiama išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Veiksniai, lemiantys auditoriaus išvadų rūšis. Veiksniai, kurie neturi įtakos auditoriaus nuomonei. Veiksniai, kurie turi įtakos auditoriaus nuomonei. Auditoriaus išvados surašymas panaudojus kito auditoriaus darbą. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-02
 • Augalininkystės – gyvulininkystės krypties ūkis

  Įvadas. Apie ūkį. Dirvožemis. Antierozinis augalų kalendorius. Pasėlių struktūra. Sėjomaina. Miežių auginimo technologija. Biologinės savybės ir auginimo sąlygos. Auginimo agrotechnika. Raudonųjų dobilų įsėlis miežiams. Bulvių auginimo technologija. Biologinės ir ūkinės savybės. Veislės. Auginimo agrotechnika. Kukurūzai. Grikių auginimo technologija. Biologinės savybės ir auginimo sąlygos. Veislės. Auginimo agrotechnika. Auginamų kultūrų (pašarui) maistingumas. Galvijai. Pašarai. Galvijų ūkinės ir biologinės savybės. Galvijų laikymo technologija. Kiaulės. Kiaulių ūkinės ir biologinės savybės. Mėšlas. Maisto medžiagų balansas dirvoje. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-02-10
 • Augalininkystės ūkis

  Įvadas. Apie ūkį. Klimatinės sąlygos. Žemėlapis "Lietuvos klimatiniai rajonai". Žemėlapis "Vidutinis kritulių kiekis mm šiltuoju laikotarpiu". Dirvožeminės sąlygos. Žemėlapis "Lietuvos dirvožemiai, jų zonos ir rajonai". Žemėlapis "Lietuvos dirvožemių rajonai (pagal Juodį)". Hidroterminis koeficientas (HTK). Hidroterminio koeficiento skaičiavimas. Antierozinis augalų kalendorius. Augalų augimo ir vystymosi sąlygos. Sėjomaina. Bendras ūkio planas. Gyvenamųjų pastatų planas. Fermos planas. Pasėlių struktūra. Sėklų norma ir planuojamas derlius. Vasariniai miežiai. Dobilų ir motiejukų mišinys įsėliui. Žieminiai rugiai. Ankstyvosios bulvės. Vikių ir avižų mišinys. Auginamų kultūrų (pašarui( maistingumas). Mėšlas. Tvarte sukaupiamo mėšlo metinės išeigos iš 1 gyvulio. Žalioji trąša. Tręšimo planas. Balansas. Avininkystės reikšmė ir avių biologinės savybės. Trumpavilnės mėsos – vilnos tipo avių veislės. Pašarai avims. Pagrindiniai pašarai. Avių šėrimas ir laikymas ganykliniu periodu. Avių šėrimas ir laikymas tvartiniu laikotarpiu. Normuotas gyvulių šėrimo planas. Pastatai avims. Natūrali ganykla. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2006-02-13
 • Augalų apsauga

  Įvadas. Cheminės augalų apsaugos priemonės. Herbicidų naudojimas. Piktžolių išplitimo pasėliuose įvertinimas. Insekticidų naudojimas. Kenkėjų išplitimo pasėliuose įvertinimas. Fungicidų naudojimas. Pasėlių užkrėstumo, ligų sukėlėjais vertinimas. Beicai. Įvairių kultūrų augalų apsaugos planai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-06
 • Aukso standarto istorijos apžvalga. Bretton Woods sutartis

  Įvadas. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo sąlygos. Aukso standarto reguliavimo mechanizmas. Klasikinis aukso standartas (1870–1914). Aukso standarto veikimo įvertinimas. Bretton Woods sistema. Bretton Woodse sukurtos organizacijos. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtotės bankas. Tarptautinis valiutos fondas. Doleriu pagrįstam aukso keitimo standartui būdingi bruožai. Bretton Woods sistemos žlugimas. Dolerio hegemonija. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-17
 • Aukšto slėgio homogenizatorių įvairovė

  Įvadas. Homogenizatoriaus sąvoka. Manton – Gaulin AVP homogenizatorius. AVESTIN aukšto slėgio homogenizatoriai. EmulsiFlex-C50 homogenizatorius. NIRO Soavi aukšto slėgio homogenizatoriai. IKA aukšto slėgio homogenizatoriai (HPH 2000/4). GOMA aukšto slėgio homogenizatorių charakteristika. Our MG 18 Homogeniser homogenizatorius. Aukšto slėgio homogenizacija Microfluidizer 110S®. DeBEE 2000 homogenizatoriai. Apibendrinimas. Priedai.
  Mechanika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-05-08
 • Aukštojo mokslo finansavimo problemos

  Valstybės finansų kursinis. Įvadas. Paskolos samprata. Bendrosios paskolų sąlygos. Paskolos studentams. Studentams teikiamų paskolų sąlygos. Valstybės remiama paskola studentams. Paskola studentams be valstybės garantijų. Paskolos studijoms privalumai. Užsienio valstybėse teikiamos paskolos studentams. Studentų paskolų analizė Lietuvos bankuose. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2012-03-06
 • Aukštojo mokslo sistema Japonijoje

  Įžanga. Žvilgsnis į Japonijos mokslo praeitį. Prestižiškiausi universitetai praeityje ir dabar. Japonijos aukštojo mokslo problemos. Universitetų struktūros problemos. Studentų judėjimai. Aukštojo mokslo vizija XXI amžiuje. Stojamųjų egzaminų svarba. Investicijos į aukštąjį mokslą. Japonijos studijų centrai. Japonijos ir Lietuvos dviejų prestižiškiausių universitetų palyginimas. Išvados. Priedai (4).
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-06
 • Aukštų dažnių aktyvusis filtras

  Aktyvieji filtrai. Batervorto ir Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės (filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs. Batervorto 2 eilės filtras. Čebyševo 2 eilės filtras. Batervorto 3 eilės filtras. Čebyševo 3 eilės filtras. Batervorto 4 eilės filtras. Čebyševo 4 eilės filtras. Batervorto 5 eilės filtras. Čebyševo 5 eilės filtras. Antros eilės realaus filtro schemos elementų įtakos amplitudės dažninei charakteristikai tyrimas. Elementų nominalines reikšmes keisti po vieną (padidinant 10-20%). Realus filtras su standartinėmis nominalinėmis reikšmėmis. Realus filtras kompiuterinė analizė, atlikta su programa "Multisim". Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-23
 • Austrų psichologinė mokykla

  Austrų psichologinė mokykla. Maržinalizmo pirmtakai. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. Karlo Mengerio (1840-1921 m.) gyvenimo kelias. Friedrichas von Vieseris (1851-1926). Eugenijus von Bohm-Baverkas (1851-1914). Ekonomikos teorija. Ribinio naudingumo teorija. Gamybinių gėrybių teorija. Psichologinė procento teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-04
 • Autizmas. Autistiškų vaikų socializacija

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti autistiškų vaikų socializacijos bruožus ir galimybes. Autizmo sutrikimas. Autizmo samprata. Autizmą aiškinančios teorijos. Autistiškų vaikų ypatybės. Socializacijos samprata. Socializacijos apibrėžimas. Socializacijos skirstymas. Socializacijos šaltiniai. Socializacija vaikystėje. Autistiškų vaikų socializacija. Autistiškų vaikų socializacijos bruožai. Autistiškų vaikų socializacijos galimybės. Muzikos terapija. hipoterapija. Delfinų terapija. Dailės terapija. Bendrosios išvados.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-12-08
 • Automatizavimo pagrindai

  Kursinio projekto užduotys. Įvadas. Elektros įrenginio charakteristika, struktūros ir kinematinių grandžių analizė. Reikalavimai elektros įrenginiui ir automatikai. Statinio apkrovos momento pobūdis ir kitimo dėsnis. Elektros įrenginio suvartojamos galios skaičiavimas. Vykdymo įrenginių pasirinkimas ir įvertinimas. Principinės elektrinės schemos sudarymas, veikimo principo analizė. Schemos elementų pasirinkimas ir įvertinimas. Apsaugos, valdymo ir signalizavimo įtaisų pasirinkimas ir įvertinimas. Įrenginio energetinių rodiklių įvertinimas. Medžiagų žiniaraštis. Darbo sauga montuojant ir prižiūrint elektros įrenginį. Ekologija. Darbo išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-06-10
 • Automatizuotas projektavimas miestų statyboje

  Aiškinamasis raštas. Darbas su programa Microsoft Excel. Darbas su programa My House. Darbas su programa ArcGIS. Mano brėžinys. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-05
 • Automatizuotas projektavimas miestų statyboje ("ArcGIS", "My House", "Excel")

  Aiškinamasis raštas. Naktinių klubų tinklo lankomumo per savaitę prognozės iki 2015m., naudojantis MS EXCEL programa. Gyvenamojo namo projektavimas, naudojant "My House" programą. AB "Mona" naktinių klubų tinklo Lietuvoje analizė, naudojant "ArcGIS" programą. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-04
 • Automobilio analizė: Opel Vectra

  Įvadas. Darbo tikslai. Automobilio aprašymas. Automobilio identifikavimas. Techninių priežiūrų periodiškumas ir darbo sąnaudos. Automobilio techninės priežiūros technologiniai procesai. Periodinės techninės priežiūros technologinio proceso sudarymas. Dujų skirstymo velenėlio pavaros dirželio keitimo technologija. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-03-22
Puslapyje rodyti po