Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo tyrimas: pieno gamyba AB "Pieno žvaigždės" (2)

  Įvadas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Imties procedūrų nustatymas bei duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Dažnumų analizė. Kryžminės lentelės analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-03
 • Marketingo tyrimas: prekyba baldais UAB "Norta"

  UAB "Norta" Ollo baldai: analizuojama šios baldų įmonės veikla, išoriniai ir vidiniai ją veikiantys aplinkos veiksniai, marketingo veikla. Įvadas. Įmonės charakteristika. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipų ir duomenų rinkimo metodų parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Anketa. Atsakymų kodavimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-17
 • Marketingo tyrimas: produkcijos pardavimas UAB "Būsto įranga"

  Įvadas. Prekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Pozicionavimas rinkoje. Pardavimų prognozė. Konkurentų tyrimas. Esamų ir potencialių konkurentų analizė. Silpnų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-03-15
 • Marketingo tyrimas: reklamos spaudos leidiniuose

  Tikslas - atlikti reklamų spaudos leidiniuose, kuriose prekes ar paslaugas reklamuoja moterys marketingo tyrimą. Tyrimo objektas. Diagramos. Analizė. Prekės, kurias reklamuoja moterys. Prekės, kurias reklamuoja viena moterys. Prekės, kurias reklamuoja moterys su kitais asmenimis. Reklamos, pagal besireklamuojančių moterų kūno dalis. Prekės, kurias reklamuoja visa moteris. Prekės, kurias reklamuoja moteris iki pusės. Prekės, kurias reklamuoja atskiros moters kūno dalys. Reklamos, pagal moters apsirengimą. Prekės, kurias moteris reklamuoja dėvėdama ryškių spalvų drabužius. Prekės, kurias moteris reklamuoja dėvėdama pastelinių spalvų drabužius. Prekės, kurias reklamuoja moteris be drabužių. Reklamų aplinka. Prekės, kurios reklamuojamos patalpoje. Prekės, kurios reklamuojamos lauke. Prekės, reklamuojamos fone.
  Rinkodara, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-05-30
 • Marketingo tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"

  Įvadas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-12-06
 • Marketingo tyrimas: teatrų populiarinimas

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti sumažėjusio teatrų populiarumo priežastis, Išsiaiškinti, kas užgožia dramos teatrus, lietuviškus spektaklius, kino filmus. Kodėl žmonės juose lankosi rečiau, nei lankydavosi anksčiau. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Paslaugos tyrimas. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Veiksnių įtaka vartotojų elgesiui. Lyties įtaka. Amžiaus įtaka. Išsilavinimo įtaka. Pajamų įtaka. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Anketos pavyzdys. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis, diagramomis.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-21
 • Marketingo tyrimas: UAB "Eugesta" platinama produkcija "Actimel"

  Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veiklą įtakojantys veiksniai. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-19
 • Marketingo tyrimas: UAB "Švyturys-Utenos alus" alaus rūšis "Extra Draught"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti pasirinktos kompanijos ar produkto mini marketingo tyrimą. Pasirinktas UAB "Švyturys-Utenos alus" įmonės gaminamas produktas "Ekstra Draught" alus. Situacijos analizė. Įmonės pristatymas. Marketingo veikla. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Imties procedūrų nustatymas bei duomenų rinkimas. Duomenų analizė bei interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(40 puslapių)
  2008-06-03
 • Marketingo tyrimas: UAB "Via Regija" langų gamyba "Plaza langai"

  Įvadas. Įmonės "Via Regija" pristatymas. UAB "Via Regija" potencialių vartotojų nuomonės apie kainas tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-06
 • Marketingo tyrimo procesas ir jo etapai

  Tyrimų planavimas ir pravedimas. Pirminiai ir antriniai duomenys. Kabinetiniai tyrimai. Nekabinetiniai tyrimai. Pirminių duomenų rinkimas. Surašymas ar apklausa? Kontakto su apklausiamaisiais nustatymas. Anketa. Klausimų pobūdis. Ataskaitos ruošimas. Marketingo tyrimų proceso etapai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-11-25
 • Marketingo tyrimų naujos kryptys, metodai

  Įvadas. Teorinė dalis. Internetinių paieškos sistemų apžvalga. Tarptautinės paieškos sistemos. Nacionalinės paieškų sistemos. Internetinių paieškos sistemų search.lt ir go.com detalus nagrinėjimas. Analitinė dalis. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai vs rinkos tyrimai. Marketingo tyrimų būdai. Nauji marketingo tyrimų metodai. Online tikslinės grupės. Webcasting‘as ir telekonferencijos. Web tyrimai/web svetainių analitikai. Determinančių metodas. Naujų marketingo tyrimų būdų privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Informacija ir informacinė visuomenė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-07
 • Marketingo veiklos organizavimas kavinėje "Žemaitė"

  Įvadas. Įmonės aprašas. Kavinės teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Marketingo veiklos organizavimas. Teorijos taikymas praktikoje. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Rėmimo veiksniai. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama "Internete". Ryšiai su visuomene. Marketingo veiklos pasiūlymai kavinėje "Žemaitė". Išvados. Priedai.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-20
 • Marketingo veiksmų ir priemonių planas: kelionių agentūra "Vianobile"

  Įvadas. "Vianobile" kelionių agentūros marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. "Vianobile" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Teikiamos paslaugos. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. "ViaNovile" įmonės marketingo perspektyvų analizė (SSGG). Marketingo tikslų, strategijų nustatymas. Marketingo veiksmų ir priemonių programa. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-12-05
 • Markizas de Sadas ir jo kūrybos ypatumai

  Įvadas. Markizas de Sadas ir galantiškumo epocha. Markizo de Sado kūrybos bruožai: Moters paveikslas. Vyrų paveikslas. Meilės ypatumai. Švietimo idėjos Markizo de Sado kūryboje. Išvados.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Marksizmas

  Įvadas. Trumpa K. Markso biografija. Marksizmo atsiradimas. Pridėtinės vertės teorija. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Kapitalo struktūra pagal K. Marksą. Pelno teorija pagal K. Marksą. Ekonominių krizių teorijos pagrindai. Politinė ekonomija. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Kapitalizmo likimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-15
 • Maršrutas Vilnius - Birštonas

  Įvadas. Trakai. Aukštadvaris. Aukštadvario regioninis parkas. Aukštadvario piliakalnis. Aukštadvario vienuolynas. Nikronių akmuo. "Velnio duobė". Kartuvių kalnas. Kultūros paveldas. Aukštadvario dvaras. Stakliškės. Įžymūs žmonės. Jieznas. Miesto istorija. Bažnyčia. Jiezno ežeras. Jieznelės upelis. Geografinė padėtis. Įžymūs žmonės. Birštonas. Sanatorija "Tulpė" ir Sanatorija "Versmė". Birštono miesto ir Birštono sakralinis muziejus. Nemuno kilpų regioninis parkas. Prienai. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-12-20
 • Masažo ir kineziterapijos veiksmingumas esant kaklinės stuburo dalies osteochondrozei

  Įvadas. Osteochondrozė ir jos atsiradimo priežastys. Kaklo slanksteliai. Ligos simptomai ir gydymas. Komplikacijos. Pirmoji neurologinių komplikacijų grupė. Antroji neurologinių komplikacijų grupė. Trečioji neurologinių komplikacijų grupė. Osteochondrozės gydymas. Vonios. Gydomoji mankšta nuo osteochondrozės. Mankšta, mažinanti osteochondrozės sukeltą skausmą. Svarbus gydymo metodas yras masažas ir masažavimasis. Kam gresia kaklo osteochondrozė ir kaip jos išvengti. Išvados ir pasiūlymai.
  Ligos ir traumos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-19
 • Masinio aptarnavimo sistemų projektavimas ir valdymas: mobiliojo ryšio operatorius "Omnitel"

  Įvadas. Uždavinio verbalinis modelis. Uždavinio matematinis modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-12-19
 • Masinio aptarnavimo sistemų teorijos praktinis taikymas

  Įvadas. Masinio aptarnavimo teorija, elementai, klasifikacija. Uždavinys nr. 1. Įvykdymo terminas, esant aptarnavimo trukmės Erlango skirstiniui. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Uždavinys nr. 2. Aptarnavimo kanalų skaičiaus nustatymas. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-10
 • Masinio aptarnavimo sistemų teorijos praktinis taikymas (2)

  Įvadas. Masinio aptarnavimo teorija. Pagrindinė dalis. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-10-19
Puslapyje rodyti po