Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lygiateisiškumas - bendrasis teisės principas

  Įžanga. Teisės principo apibūdinimas. Teisės principai ir normos. Teisės principų rūšys. Lygiateisiškumas kaip konstitucinis principas. Lygiateisiškumas kaip bendrasis teisės principas. Pirminiai, išvestiniai ir sudėtiniai principai. Lygiateisiškumo principo įtvirtinimas ir taikymas. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-06
 • Lygiateisių mazgų tinklai

  Įvadas. Kompiuterių tinklai, jų įvairovė. Kompiuterių tinklų esmė ir poreikis. Lygiateisių tinklų esmė. Lygiateisių tinklų evoliucija. Darbo principas ir topologijos. Centralizuota topologija. Hierarchinė topologija. Decentralizuota topologija. Hibridinė topologija: decentralizuota + centralizuota. Taikymo sritys. Keitimosi failais tinklai. Tinklai, veikiantys centrinio serverio pagalba. Tinklai, veikiantys be centrinio serverio pagalbos. Elgesio kodeksas. Kylančios problemos. Problemų sprendimo būdai. Mobilusis ryšys. IP telefonija. VoIP (balsas IP protokolu). Skirstomieji skaičiavimo tinklai. Išvados.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-05-10
 • Lygybė įstatymui

  Įvadas. Asmenų lygybės principo samprata, principo ryšys su kitais konstituciniais principais. Lygybės įstatymui principo istorinė raida, šiuolaikinės principo sampratos susiformavimas. Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija. diskriminacijos draudimas, jos rūšys. Diskriminacija dėl lyties. Diskriminacija dėl rasės. Diskriminacija dėl nacionalinės kilmės. Diskriminacija dėl kalbos. Diskriminacija dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Žmogaus teisių diferenciacija (pozityvus diskriminavimas. apibendrinimas.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-18
 • Lyginamoji analizė: viešbučiai "Kaunas" ir "Perkūno namai"

  Įžanga. Dokumentų, reglamentuojančių viešbučių veiklą analizė. Viešbučių veikla ir klasifikavimas. Viešbučių steigimas ir įregistravimas. Verslo liudijimas. Licencijos. Mokesčiai. Autorių nuomonė. Kauno viešbučio paslaugų apibūdinimas. Perkūno namų viešbučio paslaugų apibūdinimas. Viešbučių paslaugų palyginimas ir autorių nuomonė. Anketos analizė. Duomenys apie respondentus. Paslaugų kokybės įvertinimas Kauno viešbutyje. Paslaugų kokybės įvertinimas Perkūno namų viešbutyje. Kauno ir Perkūno namų viešbučių populiarumo palyginimas. Kitų klausimų analizė. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-16
 • Lyginamoji demokratijos tipų analizė

  Visko pradžia - transformacija. Demokratijos tipai. Ryšiai tarp tipų. Tiesioginė demokratija. Klasikinė demokratija. Radikalioji vystymosi demokratija. Tiesioginė demokratija. Dalyvaujamoji demokratija. Atstovaujamoji demokratija. Ginamoji demokratija. Konkurencinė ir elitistinė demokratija. Pliuralizmas. Teisėta demokratija. Tiesioginė vs atstovaujamoji. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-06-01
 • Lyginamoji kandidatų į Seimą rinkiminių argumentų analizė

  Įvadas. Rinkimai. Rinkimų samprata. Rinkimų įgyvendinimas Lietuvoje. 2004 m. Rinkiminių programų aptarimas. Rinkimų kandidatai. Rinkiminių argumentų analizė. Politinių rinkiminių argumentų analizė. Ekonominių rinkiminių argumentų analizė. Socialinių rinkiminių argumentų analizė. Populistinių argumentų išryškinimas. Politiniai rinkiminiai argumentai. Ekonominiai rinkiminiai argumentai. Socialiniai rinkiminiai argumentai. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-07
 • Likerio gamybos skyriaus projektavimas

  Įžanga. Kursinio darbo užduotis. Trumpa žaliavų charakteristika. Principinė technologinė schema ir jos aprašymas. Gamybinės sanitarijos ir asmens higienos reikalavimai. Kokybės kontrolės organizavimas ir kokybės užtikrinimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Metodai. Žaliavų standartai. Gamybinės receptūros skaičiavimas. Likerio "Vilnelės" duomenys. Reikalingos įrangos parinkimas ir paskaičiavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-02-27
 • Linux - operacinės sistemos Microsoft Windows pakaitalas

  Įvadas. Operacinė sistema, pagrindinės jos funkcijos. OS Linux kilmė ir dabartis. Atviroji sistema Unix - jos kilmė. OS Linux atsiradimas. OS Linux paplitimo priežastys. OS Linux sandara. OS Linux distribucijos. Mandrake Linux 9.0 operacinės sistemos pritaikymas ofiso bei multimedijos reikmėms. Mandrake Linux 9.0 versija. Mandrake Linux įdiegimas į IBM tipo personalinį kompiuterį. Mandrake linux kde grafinė vartotojo aplinka ir palyginimas su Microsoft Windows XP grafine aplinka. Mandrake Linux ofisinės ir multimedijos programos, palyginimas su MS Windows programomis. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-10
 • Linux OS diegimas bei konfigūravimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Linux įdiegimas. IP adreso priskirimas serveriui. Papildomų paketų įdiegimas. Vartotojų sukūrimas. Apache2 tarnybos įdiegimas. PHP5 ir MySQL tarnybų įdiegimas. Duomenų valdymo sistemos "Jetbox" įdiegimas. "Samba" tarnybos įdiegimas. Į "Jetbox" įdedame informaciją, kaip sukonfigūruota "Samba". Atsarginės kopijos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-23
 • Literatūros kūrinių pristatymai kaip reklamos forma

  Įvadas. Pasirinktų knygų pristatymų trumpa apžvalga. Jūratės Stauskaitės "13x13: trylika klausimų trylikai vyrų". Marcelijaus Martinaičio knygos "Tylintys tekstai: Užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971-2001" pristatymas. Struktūrinių pristatymo dalių funkcijos. Pristatymo įžanga. Pristatymo pagrindinė dalis. Pristatymo pabaiga. Pristatomos knygos ir knygos pristatymo adekvatumas. Jūratės Stauskaitės "13x13: trylika klausimų trylikai vyrų". Marcelijaus Martinaičio "Tylintys tekstai: užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971-2001". Organizaciniai sprendimai. Žiūrovų reakcija. Jūratės Stauskaitės "13x13: trylika klausimų trylikai vyrų". Marcelijaus Martinaičio "Tylintys tekstai: užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971-2001". Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-11
 • Lithuania: the entry into the eurozone

  Darbas anglų kalba. Lietuvos įstojimas į euro zoną. Introduction. A look at Lithuania. Post-soviet period and reforms. The accession into the European Union (EU). The path towards the Euro. After joining European Union (EU). Why Euro? Benefits and drawbacks of the common currency. Economic convergence criteria. Resistance of society. People against Euro - statistics. No exact date. Successful Slovenia vs. Loser Lithuania. Lack of information. Price jump and society concern. Are benefits real benefits? Conclusion. Table (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-03-30
 • Lyties ir sportinių pasiekimų ryšys su plaukikų asmenybės eksternalumu ir internalumu

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas, uždaviniai metodika ir organizacija. Tyrimo rezultatai ir jų analizė.
  Sportas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Lito ir užsienio valiutų (Vengrijos forinto, Islandijos kronos ir Kazachstano tengės) santykių statistika

  Lito ir užsienio valiutų (Vengrijos forinto, Islandijos kronos ir Kazachstano tengės) santykių statistika. Įvadas. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Individualūs indeksai. Slankusis vidurkis. Lietuvos lito ir Vengrijos forinto santykių prognozavimas panaudojant slankųjį vidurkį. Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykių prognozavimas panaudojant slankųjį vidurkį. Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykių prognozavimas panaudojant slankųjį vidurkį. Eksponentinis išlyginimas. Lietuvos lito ir Vengrijos forinto santykių prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykių prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykių prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendo modeliai. Rodiklių vienmatė regresinė analizė. Lietuvos lito ir Vengrijos forinto santykio priklausomybė nuo Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykio tyrimas (tiesinė regresija). Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykio priklausomybė nuo Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykio tyrimas (tiesinė regresija). Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykio priklausomybė nuo Lietuvos lito ir Vengrijos forintas santykio tyrimas (tiesinė regresija). Rodiklių dvimatė regresinė analizė. Rodiklių prognozavimas panaudojant AR(p). Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-09-09
 • Lito kaip nacionalinės valiutos vertinimas, teigiami ir neigiami aspektai, atsisakant nacionalinės valiutos

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Litas kaip nacionalinė valiuta ekonominiame bei istoriniame kontekste. Nacionalinė valiuta litas tarpukario metais 1922–1940 m. Pagrindinės priežastys, nulėmusios vėlyvą nacionalinės valiutos įvedimą. Lito įvedimo eiga ir emisijos. Sunkumai, susiję su lito įsitvirtinimu šalyje. Lietuvos banko politika, naujai įvestos valiutos atžvilgiu, bei nacionalinės valiutos savybės. Nacionalinės valiutos netekimas. Antrasis bandymas turėti nacionalinę valiutą – litą. Prielaidos ir veiksmai, nulėmę nacionalinės pinigų sistemos atkūrimą. Lito įvedimo etapai ir stabilumo palaikymas. Euras – naujoji numatoma šalies valiuta. Euro įvedimo Lietuvoje prielaidos ir raida. Teigiami ir neigiami aspektai šaliai įsiliejus į euro zoną. Išvados. Santrauka. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-03-05
 • Liūnė Sutema: ugnies ir vandens metaforos kūryboje

  Ugnies ir vandens metaforos Liūnės Sutemos kūryboje. Įvadas. Darbo tikslas - atrasti ir išanalizuoti poetės kuriamus simbolius bei konceptualias metaforas konkrečiuose eilėraščiuose, išplėsti poetei būdingų metaforų ir simbolių tyrimą. Gyvybė ir mirtis vandenyje. Gyvybės ir mirties priešprieša poemų rinkinyje "Vendeta". Šventasis vanduo. Ugnies metaforos ir simboliai. Naikinanti, kurianti, amžinoji. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-22
 • Lizingas (2)

  Įvadas. Finansinė nuoma (lizingas) - kas tai. Finansinės nuomos privalumai. Kokį lizingo būdą pasirinkti. Lizingo būdu galima įsigyti net nekilnojamąjį turtą. Kokių dokumentų reikalauja lizingo bendrovė. Kaip vyksta lizingo procesas. Kaip apmokama. Lizingo kaina, arba Koks ryšys tarp palūkanų ir prekės pabrangimo. Internetas pravers ir perkant lizingo būdu. Kas gresia, jei negalite išsimokėti. Pirkimas išsimokėtinai - dar viena galimybė turėti jau šiandien. UAB Hanza Lizingas. Pagrindinės siūlomos paslaugos. Misija. UAB VB lizingas. SAMPO banko lizingas. Bendrovės augimas. Bendrovės rinkos dalis ir portfeliai 2004 m. pradžioje. Bendrovės teikiamos paslaugos. UAB "NORD/LB lizingas". Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-06-04
 • Lizingas (7)

  Įvadas. Lizingo samprata. Lizingo objektai ir subjektai. Lizingo dalyviai. Lizingas kaip ekonominė-finansinė kategorija. Lizingas juridiniu aspektu. Lizingo dalyvių tarpusavio santykiai. Lizingo privalumai. Lizingo nauda lizingo gavėjui. Lizingo nauda lizingo davėjui. Lizingo nauda lizingo objekto tiekėjui. Lizingo trūkumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-05-24
 • Lizingas ir jo taikymas Lietuvoje IĮ "V. Prišmont prekybos ir autotransporto firma" pavyzdžiu

  Įvadas. Lizingo esmė. Lizingo formavimosi istorija. Lizingo sąvoka. Lizingo subjektai ir objektai. Lizingo rūšys. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lietuvos lizingo rinka. Lizingo kūrimas ir šiandieninė situacija Lietuvoje. Didžiausios Lietuvos lizingo kompanijos. Lizingo taikymas IĮ "V. Prišmont prekybos ir autotransporto firma" pavyzdžiu. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-21
 • Lizingas, jo taikymo Lietuvoje plėtra

  Įvadas. Lizingo samprata. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas (arba išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Veiklos nuomos privalumai, palyginus su finansiniu lizingu. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai jo gavėjui. Lizingo privalumai jo davėjui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Reikalavimai lizingo gavėjui. Lizingo raida Lietuvoje. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį 2004-12-31. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį 2005 06 30. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-09
 • Lizingas: lizingo aplinka ir veiklos galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - remiantis išstudijuota teorine bei praktine medžiaga apibūdinti lizingo aplinką, įvardinti jo privalumus ir trūkumus, atskleisti pagrindines problemas, o taip pat išryškinti jo veiklos galimybes Lietuvoje. Lizingas ir jo veiklos aplinka. Lizingas bei jo klasifikacija. Lizingo veiklos aplinka. Lizingo kainodara. Kainos dimensija. Lizingo rinka Lietuvoje. Informuotumas apie lizingo paslaugą. Lietuvos lizingo rinkoje veikiančios kompanijos ir jų veiklos rezultatai. Lizingo veiklą reglamentuojantys teisiniai aktai. Lizingo procedūra. Specialieji ir bendrieji atidėjimai. Abejotinų aktyvų grupavimo ir atidėjimų poreikio nustatymo tvarka. Specialiųjų atidėjimų apskaičiavimas galiojančioms lizingo sutartims. Bendrųjų atidėjimų apskaičiavimas. Blogų paskolų portfelio valdymas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(50 puslapių)
  2010-11-30
Puslapyje rodyti po