Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos kredito sistema

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito esmė, funkcijos, rūšys. Kredito sistema Lietuvoje, jos veikimas. Bankų sistema, jos priežiūra ir veikla. Kredito unijos. Lizingas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-12-05
 • Lietuvos kredito sistema (2)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito sistema ir jos priežiūra. Lietuvos bankų veikla. Pinigų laikymas. Indėlių priėmimas. Atsiskaitymai. Tarptautiniai atsiskaitymai. Vekseliai. Indosamentas. Kreditai. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Kita. Lizingai. Faktoringas. Forfeitingas. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Priedai (7).
  Finansai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-04-20
 • Lietuvos maisto pramonė

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tikslas analizuoti dabartinės Lietuvos maisto pramonės geografiją. Ankstesnių tyrimų ir šaltinių apžvalga. Darbo metodai. Lietuvos maisto pramonė ir jos struktūra. Lietuvos pieno pramonė. Lietuvos mėsos pramonė. Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų pramonė. Grūdų malimo pramonė. Duonos kepimo bei konditerijos pramonė. Cukraus pramonė. Maisto pramonės gaminių suvartojimas. 1990-2005 metais. Maisto produktų suvartojimo bruožai. Maisto produktų eksportas bei importas. Maisto pramonės problemų analizė bei maisto pramonės perspektyvos. Maisto pramonės problemos. Maisto pramonės perspektyvos. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-02-04
 • Lietuvos makroekonometrinis modelis LITMOD

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti Lietuvos makroekonominį modelį LITMOD (A Macro Econometric Model for Lithuania). LITMOD modelio teoriniai aspektai. LITMOD modelio tikslas. Duomenys. Lygtys. Modelio kaip sistemos sprendimo metodų apžvalga. ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų paramos poveikio vertinimo makroekonometrinis modelis. Modelio bendroji struktūra, sektorinis bei makroekonominis modeliai. Bazinis scenarijus. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-15
 • Lietuvos miškų ūkio subalansuotoji plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Subalansuotos miškų ūkio plėtros istoriniai aspektai. Subalansuota plėtra ar darnus vystymasis? Miškų ūkis darnaus vystymosi kontekste atvirkščiai. Miškai ir biologinė įvairovė. Darnus vystymasis - tai kompromisas tarp ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių visuomenės siekių. Nepriklausomas miškų ūkio sertifikavimas. Privačių miškų sertifikavimas Lietuvoje. Aplinkosauginio ir ekonominio efektyvumų palyginimas tarp Baltijos jūros regiono šalių. Naujausi technologiniai sprendimai miškų ūkyje, atitinkantys subalansuotos miškų plėtros koncepciją. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (11).
  Ekologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-12-14
 • Lietuvos mokesčių reforma

  Įvadas. Mokesčių teorijos. Mokesčių samprata ir esmė. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Mokesčių elementai. Mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių sudarymo taisyklės. Mokesčių administravimas. Lietuvos ir užsienio valstybių mokesčių sistemos. Lietuvos mokesčių sistemos raida 1990 – 2006 m. Lietuvos mokesčių sistema atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos mokesčių sistema integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Mokesčių harmonizavimas Europos Sąjungoje (ES) ir jo esmė. Lietuvos derybinės pozicijos su Europos Sąjunga (ES) ir galimos pasekmės. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai. Mokestinė našta. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (3). Darbas iliustruotas diagrama.
  Mokesčiai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-06-09
 • Lietuvos mokesčių sistema (11)

  Įvadas. Mokesčių prasmė ir reikalingumas. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių sistema. Mokesčiai. Pagrindiniai mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Kiti mokesčiai. Socialinio draudimo mokestis. Įmokos į Garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Žemės mokestis. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-12-22
 • Lietuvos mokesčių sistema (2)

  Mokesčiai. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių esmė ir apmokestinimo principai. Teisingumas. Ekonominis efektyvumas. Administravimo paprastumas. Mokestinių įplaukų produktyvumas ir elastingumas. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių sistemos principai ir sudėtis. Lietuvos mokesčių sistemos reformos. Mokesčių našta Lietuvoje. Mokesčių naštos dydžio išmatavimas. Mokesčių našta darbo jėgai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-28
 • Lietuvos mokesčių sistema (5)

  Įvadas. Mokesčių reikšmė šiuolaikinėje Lietuvoje. Mokesčių turinys ir apmokestinimo principai. Mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Mokesčių harmonizavimas Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-02-21
 • Lietuvos mokesčių sistema (6)

  Įvadas. Finansų ir mokesčių pertvarkymas, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Mokesčių vaidmuo formuojant biudžeto pajamas. Mokesčių krūvis. Mokesčių bazė ir jos problemos. Išvados ir pasiūlymas. Priedai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-03-15
 • Lietuvos mokesčių sistema (7)

  Įvadas. Mokesčių ir mokesčių sistemos teoriniai pagrindai. Mokesčiai ir jų esmė. Apmokestinimo instrumentarijus. Apmokestinimo principai. Mokesčių sistema, jos principai. Lietuvos mokesčių sistema, jos analizė. Mokesčių sudėtis ir klasifikacija. Mokesčių sistemos raida ir problemos. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. Mokesčių našta. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-09-05
 • Lietuvos mokesčių sistema (9)

  Įvadas. Mokesčių turinys. Mokesčių klasifikacija Mokesčių sistema. Mokesčių administravimas. Mokesčių harmonizavimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Lietuvos mokesčių sistema Europos Sąjungos šalių fone. Lietuvos mokesčiai tapus Europos Sąjungos nare. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-09-06
 • Lietuvos mokesčių sistema Europos Sąjungos (ES) kontekste

  Lietuvos mokesčių sistema. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. Mokesčių administravimas. Mokesčių funkcijos. Pagrindinės biudžetą sudarančių mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokesčio apmokestinimo skaičiavimo tvarka. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Pelno mokesti. Latvijos ir Estijos mokesčių sistemos. Latvijos mokesčių sistema. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizo mokesti. PVM mokestis. Estijos mokesčių sistema. Gyventojų (asmenų) mokestis. Pelno mokestis. PVM mokestis. Akcizų mokesti. Lietuvos mokesčių sistemos lyginimas su Baltijos šalių mokesčių SISTEMOMIS. Pelno mokesčio analizė. Gyventojų pajamų mokesčio analizė. Akcizo mokesčio analizė. PVM mokesčių analizė. Išvados. Priedai (6).
  Mokesčiai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-12-24
 • Lietuvos mokesčių sistemos raida ir Lietuvos mokesčių lygis Europos sąjungos kontekste

  Mokesčių sistemos struktūra. Mokesčių turinys. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių sistemos administravimas. Lietuvos mokesčių sistemos raida 1990 – 2006 metais. Pagrindiniai 1990-2003 metų Lietuvos mokesčių sistemos bruožai. Mokesčių našta Europos Sąjungos (ES) šalyse 1995 – 2003 metais. Mokestinės įplaukos į Lietuvos biudžetus ir fondus nuo 1993 metų. Iki 2001 metų Europos Sąjungos (ES) narių mokestinės pajamos santykiu su BVP pagal ekonominę funkciją. Lietuvos mokesčių sistema 2004 – 2006 metais. Mokestinės įplaukos į Lietuvos biudžetus ir fondus 2004 metais, 2005 metais. Akcizų kiekis procentais Lietuvos biudžete. Pelno mokesčių kiekis procentais Lietuvos biudžete. PVM kiekis procentais Lietuvos biudžete. Europos sąjungos valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos mokesčiai. Tiesioginiai mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Pelno mokesčio tarifai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pajamų mokesčio tarifai Europos sąjungoje. Netiesioginiai mokesčiai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinės įmokos. Mokestinės įplaukos į Europos sąjungos valstybių biudžetus 2004 metais. 2005 metais informacija apie Europos sąjungos narių mokestines įplaukas į valstybių biudžetus. 2006 metų naujienų mokesčių srityje kalendorius. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-05-26
 • Lietuvos mokyklų bibliotekų vaidmens kaita visuomenėje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti mokyklos bibliotekos – kaip bibliotekų sistemos dalies - paskirtį bei vaidmens kaitą Lietuvos švietimo bei ugdymo procese. Lietuvos bibliotekos istorinės raidos puslapiuose. Mokyklų biblioteka – Lietuvos bibliotekų sistemos dalis. Mokyklų veiklą reglamentuojanti teisinė bazė. Mokyklų bibliotekų funkcijos, teikiamos paslaugos, darbo planavimas. Mokyklų bibliotekininkas, jo kompetencija ir darbo problemos. Mokyklų bibliotekų modernizavimas. Fondų komplektavimas. Informacinių gebėjimų ugdymas mokyklos bibliotekoje. Išvados. Priedas.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-25
 • Lietuvos monetarinė politika (2)

  Įvadas. Europos centrinio banko samprata. Europos centrinio banko organizacinė struktūra. Europos centrinio banko vaidmuo. Lietuvos banko samprata. Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko struktūra. Lietuvos banko veikla integracijos į europos sąjungą laikotarpiu. Lietuvos banko funkcijos. Lito persiejimas prie euro. Euro įvedimo perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-10-05
 • Lietuvos monetarinės politikos ypatumai (2)

  Įvadas. Pinigų politika. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Mainų priemonė. Vertės matas. Apskaitos vienetas. Mokėjimų priemonė. Taupymo, turto laikymo bei kaupimo priemonė. Kapitalo judėjimo tarpininkas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai. Monetarinės politikos praktine dalis. Išvada.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-18
 • Lietuvos muitų politika

  Įvadas. Muitas. Muitų rūšys. Muitų tarifų nustatymas. Muitų normos atsižvelgiant į valstybę, iš kurios yra kilusios prekės. Muitų politika. Lietuvos muitinė. Muitinės misija ir strateginiai tikslai. Pagrindiniai Lietuvos muitinės uždaviniai ir atliekamos funkcijos. Muitinės administruojami muitai bei mokesčiai. Muitinės sandėliai. Europos Sąjungos (ES) įtaka muitinės veiklai. Užsienio prekyba. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) sutartis dėl prekybos visomis prekėmis. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Dabartinė Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politika. Romos sutartis – teisinės Europos Sąjungos (ES) bendrosios prekybos pagrindas. Skirtingi importo režimai. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Lietuva dalyvaus bendrojoje prekybos politikoje. Po plėtros Europos Sąjungos (ES) prekyba su trečiosiomis šalimis ir toliau laisvės. Užsienio prekybos pasikeitimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungos (ES). Prekybos su Ukraina režimo pasikeitimas. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Trišalis Baltijos šalių ekonominis bendradarbiavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-04-21
 • Lietuvos nacionalinė kokybės vadybos programa

  Įvadas. Lietuvos nacionalinės kokybės vadybos programos formavimas. Lietuvos nacionalinės kokybės vadybos samprata. Lietuvos nacionalinės kokybės programos tikslai bei įgyvendinimo būdai. Nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. Visuotinės kokybės vadybos svarba. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Lietuvos nacionalinis kokybės apdovanojimas. Išvados. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir regioninė politika. Europos sąjungos struktūriniai fondai. Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio integracija į Europos Sąjungą (ES). Narystės Europos Sąjungoje (ES) nauda Lietuvos žemės ūkiui. Svarbiausi socialiniai ir ekonominiai įvykiai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Valstybės finansai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-02-15
Puslapyje rodyti po