Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kita

Kita (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žagarės parko dendrologinė analizė

  Dendrologijos savarankiškas darbas Nr. 2. Įvadas: Darbo tikslas. Susipažinti su Žagarės parku ir atlikti dendrologinę šio parko analizę. Želdynų ir želdinių charakteristika. Želdynų ir želdinių reikšmė. Želdynų skirstymas. Želdynų kompozicijos. Bendra Žagarės parko analizė. Geografinė padėtis. Parko įkūrimo istorija. Parko aplinka. Parko dendrologinė analizė. Parko dendroflora. Sumedėjusių augalų fenologinės fazės. Išvados. Priedai (2).
  Kita, namų darbas(16 puslapių)
  2011-01-21
 • Žaislai. Žaislų sauga

  Įvadas. Žaislų klasifikacija. 1 pagal paskirtį žaislai gali būti skirstomi. 2 pagal medžiagą žaislai skirstomi į devynias grupes. 3 pagal pagrindinę atliekamą pedagoginę funkciją yra skirstomi. 4 priklausomai nuo vaikų amžiaus, žaislai skirstomi į šias grupes. Siužetiniai žaislai. Techniniai žaislai. Konstruojamieji žaislai. Savo darbo žaislai. Judrumą ugdantys žaislai. Mediniai žaislai. Metaliniai žaislai. Minkšti kimštiniai žaislai. Guminiai žaislai. Poligrafiniai žaislai. Kombinuotieji žaislai. Žaislų sauga. Žaislų gamintojai ir prekyba užsiimančios įmonės Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Kita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-11-13
 • Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos archeologinio žvalgymo išvados

  Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aplinkos žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2009 m. vietoje archeologinio žvalgymo paveldosauginės išvados. Vadovaujantis UAB "Statinio projektavimo studija" 2009 m. sudaryta schema "Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės rajone, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika" įmonė š.m. spalio mėn. atliko bazilikos aplinkos suprojektuoto jos geoterminio šildymo įrenginių vietų archeologinius žvalgomuosius tyrimus ir parengė šias paveldosaugines išvadas. Tyrimai. Paveldosauginės išvados.
  Kita, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • Žemės darbai

  Tikslai. Uždaviniai. Praktinis darbas. Tema: žemės darbai. Žemės darbų kiekių ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Duobių kasimo kiekių skaičiavimas. Tranšėjų kasimo kiekių skaičiavimas. Darbo sąnaudų ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Savarankiškas darbas. Mechanizmų žemės darbams parinkimas ir darbų vykdymo schemos sudarymas. Kalendorinio žemės darbų vykdymo grafiko sudarymas. Žemės darbų vykdymo schemos projektavimas. Brėžiniai.
  Kita, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-12-18
 • Žemėtvarka (2)

  Šumerų civilizacija. Egipto civilizacija. Romos imperija. Viduramžiai(V-XV amžius). Frankų karalystė ir imperija. Renesansas(XIV-XVII amžius). Žemės santykiai Lietuvos pirmykštėje visuomenėje, žemdirbystes raida. Paveldimos žemės formavimas. Žemės valdymo ir naudojimo formavimas. Šumerų civilizacija. Egipto civilizacija. Romos imperija. Viduramžiai(V-XV amžius). Frankų karalystė ir inperija. Renesansas (XIV-XVII amžius). Žemės santykiai Lietuvos pirmykštėje. visuomenėje, žemdirbystes raida. Paveldimos žemės formavimas. Žemės valdymo ir naudojimo formavimas. Feodalinio žemės valdymo formavimasis. Žemės nuosavybės privilegijos. Bažnytinė žemėvalda. Veldamai. Žemės santykiai valakų reformos išvakarėse. Žemės santykiai valakų reformos metu. Valakų reforma didžiojo kunigaikščio žemėje. Kaimų teritorijos sutvarkymas. Valakų reformos ypatumai Žemaitijoje. Valakų reforma miestų ir miestelių žemėje. Valakų reformos vertinimas. Lietuvos žemės teisė XVI amžiuje. Feodalų privilegijų įtvirtinimas LT Statutuose. Feodalų privilegijų tvirtinimas Lietuvos statutuose. Lietuvos Statutų vertinimas. Žemės nuosavybės teisė. Žemės paveldėjimo ir disponavimo teisė. Teismų sistema XVI a. Žemės teismas. Pilies teismas. Baudžiavinio ūkio smukimas. Baudžiavos irimas ir kapitalizmo užuomazga. Žemės santykiai Lietuvai esant carinės Rusijos sudėtyje. Valstybinių dvarų valdymo reforma. Dvarininkų žemės valdymas. Žemės valdymo ir žemėtvarkos ypatumai Užnemunėje. Kaimų skirstymas vienkiemiais siekiant įvesti činšą. Valstiečių atleidimo iš baudžiavos žemės reforma. Valstiečių atleidimo iš baudžiavos reformos vertinimas.
  Kita, špera(11 puslapių)
  2010-04-09
 • Ženklinimo ir numeravimo aparatai

  Įvadas. Nešiojamas rašalinis spausdintuvas "EBS HANDJET 250". Numeravimo mašina "GRAFOPRES" GPE. "IMAJE" ženklinimo įrenginiai. Lazeriniai spausdintuvai. Rašaliniai, čiurkšliniai spausdintuvai. Termotransferiniai SATO spausdintuvai. Adatiniai "ELVEM" spausdintuvai. Rankiniai – automatiniai ženklinimo presai. Išvados.
  Kita, referatas(30 puslapių)
  2008-03-30
 • Žygio apranga

  Aprangos orientaciniam žygiui, ilgam žygiui pėsčiomis aprašymas. Įvadas. Apranga. Žygis. Orientacinis žygis. Ilgas žygis pėsčiomis. Išvada.
  Kita, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-29
 • Žirgai

  PowerPoint pristatymas. Dailusis jojimas. Konkūras. Trikovė. Prosperas – jojimo centras prie Vilniaus. Sporto klubas žirgynas - Miražas. Arklio muziejus Anykščiuose. Istorija. Ekspozicijos. Rinkinys. Pramogos ir paslaugos. Privatus jojimo klubas "Akela". Žirgų veislės. Žirgo plauko spalva. Vytis. Piešti žirgai.
  Kita, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-10-02
 • Žvejyba

  PowerPoint pristatymas. Reklama norintiems pažvejoti atviroje jūroje. Lietuviškos žvejybos ypatumai. Rapala naujausia produkcija. Mėgėjiškos žūklės taisyklės. Leidimai mėgėjiškai žvejybai išdavimo tvarka. Saugumo taisyklės poledinėje žūklėje. Žuvys. Mazgų rišimo būdai.
  Kita, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-05-30
 • Žvejybos priemonės pramoninėje žūklėje

  Įvadas. Žvejybos priemonės pramoninėje žūklėje. Žvejybos įranga ir žvejojimo būdai. Pirma grupė. Antra grupė. Trečia grupė. Ketvirta grupė. Penkta grupė. Šešta grupė. Žvejybos įrangos saugojimas ir remontas. Praplovimas ir džiovinimas. Žvejybos įrankių remontas. Žvejybos įrankių saugojimas laive.
  Kita, referatas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Алхимия

  История алхимии. Алхимические символы. Общая теория алхимического символизма. Алхимическая теория. Знак и символ (общие понятия). Символика алхимических веществ. Символика алхимических процессов. Заключение.
  Kita, referatas(11 puslapių)
  2005-11-02
 • Вильнюсская техническая коллегия

  Darbas rusų kalba. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Введение. Моменты в истории. Научно-исследовательская работа. Система технического образования в коллегии включает. Миссия. Видение. Лаборатории. Сотрудничество образовательными и учебными учреждениями. Социальные партнеры коллегии. Международное сотрудничество. Заключение.
  Kita, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-24
 • Жямайты

  Rašinys rusų kalba. Žemaičių etninė grupė. Жямайты.
  Kita, rašinys(1 puslapis)
  2008-10-06
 • Иностранные языки в современном мире

  Rašinys rusų kalba. Užsienio kalbos, jų svarba.
  Kita, rašinys(1 puslapis)
  2007-03-19
 • Контрольная работа

  Darbas rusų kalba. Užduotys su pateiktais atsakymais. Контрольная работа № 5. Подберите видовые пары к следующим глаголам. От следующих глаголов образуйте краткие страдательные причастия прошедшего времени. Вместо точек вставьте слова из скобок в нужном падеже. Раскройте скобки, поставив слова в нужном падеже. Из двух предложений составьте одно сложное с придаточным условным. Он сдаёт экзамены на отлично. Он будет получать повышенную стипендию. Переделайте простые предложения в сложное с придаточным условным предложением. Расставьте знаки препинания. Замените деепричастные обороты придаточными условными предложениями. Раскройте скобки, употребив глагол в нужном виде. Вставьте вместо точек союзы когда и если. Расставьте знаки препинания. Замените данные предложения сложными с условными придаточными. Сложносочинённые предложения переделайте в сложноподчинённые с придаточными уступительными, употребляя союзы хотя, несмотря на то что. Сложносочинённые предложения переделайте в сложноподчинённые с придаточными уступительными, употребляя союзы хотя, несмотря на то что. Замените выделенные конструкции придаточными уступительными предложениями. Составьте предложения со следующими конструкциями. Замените союзы уступительных предложений подходящими по смыслу союзными словами: как ни, сколько ни, где ни, куда ни, что ни и т д. Сделайте в предложении соответствующие изменения. Вместо точек вставьте глаголы с частицей –ся, или без неё. Глаголы поставьте в нужной форме. Расставьте знаки препинания и объясните правила их расстановки. Контрольная работа № 6. Дополнения после глаголов употребите в дательном падеже. Подберите синонимы к словам. Ответьте на вопросы, используя отрицательные место имения. Переделайте сложное предложение в простое, используя союз и потому (поэтому). Из двух предложений сделайте: 1) простое предложение с конструкцией, выражающей причину; 2) простое предложение с союзом и потому (поэтому); 3) сложное предложение с придаточным причины. По следующим ситуациям составьте предложения с предлогами благодаря, из-за. В данных предложениях замените неопределённую форму глагола существительными, образованными от этих глаголов. Как изменится при этом структура предложения? Из двух предложений сделайте одно сложное, соединив их союзами благодаря тому что и благодаря чему. Закончите предложения, соединив придаточные с главными: благодаря тому что, благодаря чему, из-за того что, из-за чего. Расставьте знаки препинания. Придумайте сложные предложения с придаточными, имеющими союзы: благодаря тому что, из-за того что, в результате того что. Составьте простые предложения, используя следующие сочетания: от радости, без помощи, от усталости, с помощью. Допишите предложения придаточными бессоюзными. Расставьте знаки препинания. Вместо точек вставьте частицы: -то, -нибудь, кое-. Замените косвенную речь прямой и расставьте знаки препинания. Замените прямую речь косвенной и расставьте знаки препинания. Я никуда не поеду, - сказала Наташа. Где можно переделайте прямую речь в косвенную так, чтобы содержание вопроса было выражено придаточным предложением с частицей ли. Напишите сочинение на одну из следующих тем: 1) «Любимый писатель моей страны»; 2) Заповедники нашей страны; 3) В пустыне цени озеро, на земле людей.
  Kita, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-19
 • Край, в котором я родился. Литовская Республика

  Rusų kalbos namų darbai. Край, в котором я родился. Литовская Республика. Gimtasis kraštas. Lietuva.
  Kita, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-04-05
 • Мой родной город Куршенай

  Referatas rusų kalba. Mano gimtasis miestas Kuršėnai. Kuršėnų istorija. Kuršėnai po antro pasaulinio karo. Įžymūs žmonės.
  Kita, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-17
 • Что нам дает Интернет?

  Rusų kalbos rašinys. Internetas.
  Kita, rašinys(1 puslapis)
  2006-11-23
Puslapyje rodyti po