Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Medžiagotyra>Medžiagotyros laboratoriniai darbai

Medžiagotyros laboratoriniai darbai (15 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkų tyrimas

  Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkių medžiagų tyrimas. Darbo tikslas – susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-01-04
 • Įrankio pjaunančiosios dalies parinkimas

  Darbo tikslas – išmokti parinkti tinkamą įrankio pjaunančiosios dalies medžiagą, formą ir optimalią geometriją bei įgyti praktinius įgūdžius parenkant tipinę įrankio galandimo technologiją. Darbo eiga. Parašyti savo darbo užduotį optimaliai tekinimo peilio geometrijai parinkti. Parinkti peilio pjaunančiosios dalies medžiagą. Parinkti pjaunančios dalies priekinio paviršiaus formą ir paaiškinti: "Kodėl tokia, o ne kita forma yra parinkta?". Surašyti į lentelę visų pasirinktų kampų ir viršūnės užapvalinimo spindulio dydžius, paaiškinti: Kodėl parinkti tokie, o ne kiti kampų dydžiai? Nubraižyti parinktos priekinio paviršiaus formos eskizą, atsižvelgdami į parinktus geometrinius elementus. Parinkti ir aprašyti tinkamiausią tipinę galandimo ir išbaigimo technologiją išnagrinėtam peiliui galąsti bei jo paviršiams išbaigti.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-01
 • Juodųjų metalų lydiniai

  Darbo užduotis: Nusakyti juodųjų metalų charakteristiką. Apibūdinti anglinių plienų struktūrą. Apibūdinti legiruotųjų plienų struktūrą. Plienų žymėjimas. Nustatyti legiravimo elementų įtaką plienų savybėms. Nustatyti konstrukcinio plieno savybes ir jo panaudojimą. Nustatyti įrankinio plieno savybes ir jo panaudojimą įrankių gamybai. Apibūdinti kietlydinius. Įvertinti plienus su ypatingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis. Apibūdinti ketaus struktūrą ir jo panaudojimą. Juodųjų metalų charakteristika. Anglinių plienų struktūra. Legiruotųjų plienų struktūra. Plienų žymėjimas. Legiravimo elementų įtaka plienų savybėms. Konstrukcinio plieno savybės ir jo panaudojimas. Įrankinio plieno savybės ir jo panaudojimas įrankių gamybai. Kietlydiniai. Plienus su ypatingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis. Ketaus struktūra ir jo panaudojimas.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-15
 • Kietumo nustatymas

  Darbo ataskaita. Kietumo matavimo būdų taikymas. Rezultatų lentelė bandant Brinelio būdu. Rezultatų lentelė bandant Rokvelo būdu. Kietumo matavimo schemos. Išvada.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-23
 • Medienos biologinių kenkėjų atpažinimas

  Laboratorinis darbas Nr. 9. Darbo tikslas: išnagrinėti medienos puvinių tipus, susipažinti su būdingais biologinių medienos kenkėjų požymiais bei jų daroma žala, išmokti nustatyti tam tikras grybų ir vabzdžių rūšis pagal jų specifinius požymius. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-03-15
 • Medžiagotyra (24)

  1 variantas. Darbo tikslas. Susipažinti su kietumo matavimo Brinelio ir Rokvelo būdu metodika. Įgyti reikalingus įgūdžius kietumo matavimo bandymams atlikti. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Rezultatų lentelė bandant Brinelio būdu. Rezultatų lentelė bandant Rokvelo būdu. Kietumo matavimo schemos. Išvada.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-06-30
 • Medžiagų bandymas kerpant ir skeliant

  Darbo tikslas: Susipažinti su bandymo technika, įranga ir nustatyti medžiagų atsparumą kirpimui ir skėlimui. Patikrinti knygose duodamą ryšį tarp plieno stiprumo ribos įtempimų tempiant ir kerpant. Bendros žinios. Darbo eiga. Rezultatai. Išvada.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-10-12
 • Medžiagų elastinių savybių tyrimas

  Darbo užduotys: iš lenkimo deformacijos nustatyti tampros modulį: metalo plokštelės; medinės lentelės. Teoriniai klausimai. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo duomenys. Matavimų duomenys. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-14
 • Medžiagų mokslas (16)

  7 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr.1. Metalų kietumo matavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir, parinkus tinkamą matavimo metodą, pamatuoti bandinio kietumą. 2 laboratorinis darbas. Atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūrų tyrimas. Darbo tikslas: Išnagrinėti atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūras. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybes. Pagal struktūrą apskaičiuoti anglies kiekį pliene. Laboratorinis darbas Nr.3. Vienkartinės liejimo formos gamyba. Darbo tikslas: Įgyti praktinių vienkartinės liejimo formos projektavimo ir dokumentacijos apiforminimo įgūdžių. Nr.5. Lakštinio metalo šaltosios plastinės deformacijos tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su plonalakščio metalo štampavimo ypatumais. Išmokti atlikti plonalakščio metalo štampuojamumo nustatymo bandymą, įspaudžiant sferinę duobutę (Eriksono metodas) ir pagal gautus bandymo rezultatus įvertinti bandomų medžiagų technologines savybes. Laboratorinis darbas nr. 8. Rankinio elektrolankinio glaisytaisiais elektrodais ir automatinio suvirinimo parametrų tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su rankinio ir automatinio elektrolankinio suvirinimo glaistytasiais elektrodais aparatūra ir įrenginiais, nustatyti suvirinimo siūlės parametrų priklausomybę nuo suvirinimo režimų. 14 laboratorinis darbas. Plienų įgrūdinamumo nustatymas galinio grūdinimo metodu. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti svarbiausias grūdinamo plieno charakteristikas – užgrūdinamumą ir įgrūdinamumą. Savarankiškai nustatyti pateiktojo plieno užsigrūdinamumą.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2009-12-22
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Schema. Rezultatai. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-20
 • Metalų kietumo tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Brinelio ir Rokvelio matavimo metodais išmokti savarankiškai nustatyti metalo kietumą. Darbo priemonės. Metalų kietumo apibrėžimas. Matavimo vienetas. Rutuliuko skersmens parinkimas matuojant kietumą Brinelio metodu. Apkrovos parinkimas. Apskaičiuoti pagal formules, tiriant metalo kietumą Brinelio metodu ir duomenis užrašyti į 3 lentelę. Metalų kietumo tyrimas Rokvelio metodu. Apskaičiuoti pagal formules tiriant metalo kietumą Rokvelio metodu ir duomenis užrašyti į 5 lentelę.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-09-30
 • Presuojamojo metalo plastinės deformacijos tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: suvokti presavimo esmę, deformacijos fizikinę prasmę, metalo struktūros kitimą esant įvairiems deformacijos laipsniams. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2010-01-12
 • Susipažinimas su metalografiniu mikroskopu, mikrostruktūrinė analizė

  Elektrotechninės medžiagotyros laboratorinis darbas. Schemos, grafikai ir lentelės.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-25
 • Technologiniai metalų bandymai

  Darbo tikslas: Susipažinti su technologinių metalo bandymų metodais. Darbo užduotis. Teorinis darbo pagrindimas. Vielos lankstymo bandymas. Vielos susukimo bandymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-15
 • Tempiamų-gniuždomų strypų sistemos projektavimas

  Namų darbas Nr.2. Užduotis: Duota statiškai išsprendžiama strypinė konstrukcija (1.4. lentelė, schema Nr. 32). Jos parametras L=400cm. Konstrukcijos apkrova išreikšta per parametrą F (β1 = 1, β2 = 0). Reikia: Nustatyti leistinąjį projektinės apkrovos parametro F didumą. Laikyti, kad strypų skerspjūvių plotai. medžiagos projektinis stipris. Priėmus, parinkti konstrukcijos stypams skerspjūvius. Didžiausią teigiamą ašinę jėgą turintį strypą suprojektuoti iš dviejų valcuoto plieno nelygiašonių kampuočių, kitus tempiamus strypus – iš plieninių skritulinio skerspjūvio strypų. Visus gniuždomus strypus suprojektuoti iš medinių kvadrato skerspjūvio tašų. Strypus, kurių ašinė jėga lygi nuliui, projektuoti plieninius, 20mm skersmens. Apskaičiuoti poslinkį mazgo, kuriame susikerta pirmasis ir antrasis suprojektuotos konstrukcijos strypai. Skaičiavimai. Rezultatai.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-06