Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • DVD formatai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra DVD? DVD įtaisų struktūra. DVD diskų standartai. DVD +RW. DVD –RW. DVD RAM. DVD ROM. DVD R.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-05-29
 • Dviejų zonų automatinės klimato kontrolės UML modelis

  Objektiškai orientuota analizė. Įvadas. Projektas. Panaudojimo atvejų diagrama (use case). Klasių diagrama (class). Sekų diagrama (Sequence). Bendradarbiavimo diagrama (collaboration). Būsenų diagrama (activity). Išvados.
  Programos, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Dvimatis masyvas

  Užduotis. MTR-15. Duota matrica X(n,m). Pagrindinės ir šalutinės įstrižaines minimalius ir maksimalius elementus sukeisti vietomis, jei nei vienas iš jų tarpusavyje nesutampa. Spausdinti matrica prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Komponentų paskirtis. TForm1 klasės failas Unit1.h. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Duomenų failas "MatricaD.txt". Rezultatų failas "MatricaR.txt".
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-12
 • Elektroninės prekybos sistema: UAB "Fektus"

  Įvadas. Elektroninės komercijos analizė. Elektroninės komercijos apibrėžimas. Elektroninės komercijos modeliai. Elektroninės komercijos modelių paplitimas rinkoje ir iš jų gaunamas pelnas. Elektroninės komercijos formos. Virtuali parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Elektroninės paslaugos. Atsiskaitymo už prekes internetu rizika. Saugaus atsiskaitymo internetu užtikrinimas. Saugų atsiskaitymą internetu užtikrinančios technologijos. SSL protokolo technologija. MOP technologija. SET protokolo technologija. "CyberCash" mokėjimo technologija. Atsiskaitymo internetu būdai. Mokėjimo kortelės. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Elektroninės komercijos sistemų apžvalga Lietuvoje. Elektroninės prekybos sistemos "Virtuali parduotuvė" pritaikymas praktikoje. Įmonės tinklalapio struktūra. Elektroninės prekybos sistemos "Virtuali parduotuvė" struktūra. Duomenų bazės analizė. Trumpas duomenų bazės dalykinės srities aprašymas. Koncepcinis duomenų bazės modelis. Objektų sąrašas. Esybės ir jų atributai. Duomenų bazės ryšiai. Elektroninės prekybos sistemos "Virtuali parduotuvė" formų analizė. Kompiuterio konfigūracijos pasirinkimo forma. Kompiuterio konfigūracijos patvirtinimo forma. Vartotojo duomenų, reikalingų sandoriui atlikti, įvedimo forma. Atsiskaitymo už prekes sistema. Duomenų bazės valdymo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Programos, diplominis darbas(108 puslapiai)
  2006-12-04
 • Elektroninio pašto programa Mozilla

  PowerPoint pristatymas. Mozilla ir pagrindinės funkcijos. Naršyklė ir naršymas. Darbo su naršyklė Mozilla pradžia. Mozillos funkciniai mygtukai. Naršymo mygtukai. Asmeninė mygtukų juosta. Naršyklės adresynas. Kiti naršyklės mygtukai.
  Programos, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-03-21
 • Elektroninio pašto programa Outlook Express

  Elektroninio pašto programa Outlook Express Windows XP aplinkoje. Pagrindinis programos langas. Pašto dėžutės duomenų tvarkymas. Outlook Express priemonių juosta. Veiksmai su elektroniniais laiškais. Laiškų parsisiuntimas ir skaitymas. Laiškas su priedu. Laiško persiuntimas kitam adresatui. Laiškų rašymas ir išsiuntimas. Patarimai rašant elektroninius laiškus.
  Programos, referatas(21 puslapis)
  2006-05-16
 • Elektroninis paštas (6)

  Įvadas. Adreso laukelis. Dažniausiai naudojamos komandos. Hipersaitai. Darbas su Outlook Express. Laiškų gavimas ir peržiūra. Naujo laiško ruošimas ir išsiuntimas. Laiškų ir pašto dėžučių tvarkymas. Adresų knygelės naudojimas. Priemonių juostos ir programos lango vaizdo keitimas. Žinynas. Naujienų grupių skaitymas. Outlook Express programos parinktys. Siuntimo parinkčių keitimas. Internet Mail programa. Internet Mail programos aprašymas. Internet Mail programos nuostatos. Netscape Communicator Messenger programa.
  Programos, referatas(25 puslapiai)
  2006-06-26
 • Elektroninis paštas. Eudora

  Eudora programos nustatymai (Options). Naujo el. laiško rašymas. Laiško išsiuntimas. Laiškų skaitymas. Automatinis tikrinimas. Tikrinimas rankiniu būdu. Apie laiškų dėžutę. Laiškų dėžutės struktūra. Laiško naikinimas. Adresų knygutė. Eudora darbo pabaiga.
  Programos, referatas(11 puslapių)
  2005-09-22
 • Elektroninis paštas. Programa Outlook Express

  Įvadas. Elektroninio pašto rūšys. Elektroninio pašto programa Outlook Express. Outlook Express priemonių juosta. Outlook Express programos paleidimas ir užvėrimas. Programos konfigūravimas. Laiškų gavimas ir peržiūra. Laiško persiuntimas kitam adresatui. Atsakymo ruošimas ir išsiuntimas. Naujo laiško ruošimas ir išsiuntimas. Adresų knygelės naudojimas. Laiškų skaitymas. Laiškų rūšiavimas. Kaip pakeisti vartotojo vardą ir slaptažodį Outlook Express programoje. Patarimai rašantiems elektroninius laiškus. Išvados.
  Programos, referatas(10 puslapių)
  2006-02-15
 • Elektroninis paštas. Programa Outlook Express (2)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinė sąvoka. Microsoft Outlook 2002. Microsoft Outlook Express 6.0. Vartotojų skaičius, kuris naudoja programa Outlook ir kitus programas. Outlook Express. Atskirų pranešimų pasirašymas. Microsoft Outlook 2002. Elektroninis paštas.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-03-06
 • Elektros sistemos modelio realizavimas geoinformacinėje sistemoje

  Geografinių informacinių sistemų pagrindai. Įvadas. Situacijos analizė. Teorinis modelis. Klasių atributų detalizavimas. Modelio realizavimas. Realizacijos veikimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-04
 • Erdvinių detalių modelių kūrimas

  Kompiuterinio projektavimo namų darbas. Skaitinės komandos.
  Programos, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-25
 • Europos Sąjungos šalių duomenų bazė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tarplenteliniai ryšiai (relationships). Formos. Užklausos. Ataskaitos. Keletas pranešimų fragmentų. Makrokomandos. Naudojimosi instrukcija. Išvados.
  Programos, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-15
 • Failų ir aplankų (katalogų) tvarkymas

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Failai. Failai. Aplankai. Failų ir aplankų tvarkymo programos. Informacijos laikmenos. Veiksmai su aplankais. Veiksmai su aplankais. Veiksmai su aplankais. Informacijos matavimo vienetai. Informacijos matavimo vienetai. Pilna informacija apie aplankus ir katalogus. Piktogramų rodiniai. Aplankų ir failų rikiavimas. Failų ir aplankų grupės žymėjimas. Failų arba katalogų kopijavimas į lankstųjį diskelį arba atminties raktą. Failo, aplanko kopijavimas arba perkėlimas iš vieno disko (aplanko) į kitą pelyte. Failo, aplanko kopijavimas arba perkėlimas iš vieno disko (aplanko) į kitą komandomis. Failų ir aplankų paieška. Failų ir katalogų suspaudimas. Archyvų išskleidimas. Pabaiga.
  Programos, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-03-21
 • Failų plėtiniai. Programų apžvalga

  Failo plėtinys. Įvadas. Tekstiniai failai. Dažniausių tekstinių failų plėtiniai. Informacijos failai. Dažniausių informacijos failų plėtiniai. Vaizdo failai. Dažniausių vaizdo failų plėtiniai. Garsiniai failai. Dažniausių garsinių failų plėtiniai. Video failai. Dažniausių video failų plėtiniai. Internetiniai failai, dažniausi jų plėtiniai. Dažniausi šrifto komplektavimo failai, jų plėtiniai. Dažniausių sisteminių failų plėtiniai. Suspausti failai. Dažniausi jų plėtiniai. Apibendrinimas.
  Programos, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-16
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (3)

  Užduotis: naudodami MATLAB paketą sugeneruokite nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudarykite FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatykite filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruokite sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduokite ir palyginkite pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Duomenys skaičiavimams. Darbo eiga. Programos kodas.
  Programos, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-11-20
 • Firmos valdymas: "Sagitta"

  "Sagitta" firmos valdymas. Individualus dalykinis žaidimas atliktas Microsoft Excel skaičiuokle. 2 kalendoriai. Darbo užmokesčio apskaita, 7 diagramos. Algalapis. Pervedimo ruošinys. Darbo užmokesčio pervedimas. Suvestinės. Sukinys. Vizitinės.
  Programos, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-28
 • Free Pascal

  Paskalio alfabetas ir gramatika. Kas yra programavimo kalba? Kaip žmonės bendrauja su kompiuteriais. Paskalio programavimo kalba. Kaip atrodo programa? Programa. Paskalio alfabetas. Gramatika – sintaksė ir semantika. Kalbos leksemos. Vardai arba identifikatoriai. Baziniai ir standartiniai žodžiai. Literalai - skaičiai ir eilutės. Skaičiai. Simbolių eilutės. Programa. Operatoriai. Skyrybos ženklai. Programos tekstas (kodas). Programa. Kaip veikia ši programa. Programavimo stilius. Komentarai. Programa. Kintamieji ir jų esmė. Programa. Programa. Kintamieji ir jų aprašymas. Priskyrimo operatorius. Atminties sritis. Programa.
  Programos, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-17
 • Free Pascal (10)

  Duomenų skaitymas iš failo. Tekstinio failo samprata. Tekstiniai failai Paskalio kalboje. Rašymas į failą. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Failo papildymas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Skaitymas iš failo. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa.
  Programos, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Free Pascal (11)

  Simbolių eilučių apdorojimas. Simbolinis tipas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Simbolių eilutės. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Funkcijos ir procedūros darbui su eilutėmis. Programa šalinti nereikalingus tarpus? Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa rasti žodžių kiekį, turinčius daugiau negu keturias raides. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa pakeisti vieną žodį kitu. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa.
  Programos, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-18
Puslapyje rodyti po