Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Duomenų bazė: UAB "Kamesta"

  PowerPoint pristatymas. Informacinių sistemų (IS) duomenų bazė. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo dalykas. Uždaviniai. Duomenų bazės paskirtis.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-15
 • Duomenų bazės

  Pagrindinės duomenų bazių sąvokos. Dokumentų bazės. Žinių bazės. Reikalavimai duomenų bazių sistemoms. Efektyvumo rodikliai. Vartotojo interfeiso organizavimas. Trys duomenų atvaizdavimo lygiai. ANSI/SPARC architektūra. Konceptualūs modeliai. Koncepcinis modeliavimas. Projektavimo etapai. Reliacinis duomenų modelis ir jo išplėtimai.
  Programos, špera(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Duomenų bazės (2)

  Trijų lygių DB architektūra. Kas yra loginė ir fizinė duomenų bazės struktūra? Ką reiškia išorinis lygmuo? Kas jame atliekama? Kokių klausimų analizė atliekama išoriniame lygmenyje (šeši)? Kas yra sinergetinis efektas? Kas yra dalykinė ir probleminė sritis? Apibūdinti. Kokie veiksniai nulemia išorinio lygmens sėkmę (penki)? Ką reiškia koncepcinis lygmuo? Kas jame atliekama? Kas yra duomenų bazių administracija? Kokias funkcijas atlieka? Pateikite apibendrintą dalykinės srities koncepcinį modelį? Kokia modelio paskirtis? Ką reiškia vidinis lygmuo ? Kas jame atliekama? Apibūdinkite duomenų bazės administracijos vaidmenį vidiniame lygmenyje. Kaip jūs suprantate standartizavimą? Kas yra metaduomenys? Ko reikalaujama iš duomenų bazės administracijos naudojant trijų lygių architektūrą? Ką reiškia duomenų bazės rikiavimas? Tiksliai apibūdinti. Kokia indeksų ir indeksinių failų paskirtis? Motyvuokite, kodėl verta naudoti indeksus? Kas yra indeksų seka? Kur ji saugoma? Apibūdinti? Paieškos priemonės. Kas yra paieška duomenų bazių sampratoje ir kokia jos paskirtis? Tiksliai apibūdinti. Kokiais būdais organizuojama paieška (du)? Apibūdinti. Kokias žinote paieškos rūšis (dvi)? Apibūdinti. Kokios galimos paieškos formos? Pateikite bent tris. Kokiais būdais galima pateikti paieškos rezultatus? Pateikite bent tris. Kas yra filtras ir duomenų filtravimas? Ką tai reiškia? Ataskaitų kūrimas. SQL kalba. DBVS ryšys su kitomis programomis. DB taikymas. DBVS palyginimas. Trijų lygių duomenų bazės architektūra. Įvadas. Išorinis lygis. Koncepcinis lygis. Vidinis lygis. Duomenų bazės rikiavimas ir indeksiniai failai. Paieškos priemonės. Ataskaitų kūrimas. Taikomųjų programų kūrimas, užklausų kalba SQL. SQL. Pagrindinės komandos. Įvadas. SQL vaidmuo. SQL operatoriai. SQL sintaksė pagal ANSI / ISO standartą. Ryšys su kitomis programomis. Duomenų bazių taikymas. Populiarių duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas.
  Programos, konspektas(19 puslapių)
  2006-01-27
 • Duomenų bazės (5)

  Duomenų saugojimo evoliucija. DB projektavimo ir eksploatavimo etapai. DBVS. DB administratoriaus funkcijos. Duomenų gyvenimo ciklas. Kanoninės schemos. Duomenų tipai. Sąryšių tipai. Kanoninės schemos. Duomenų tipai. Sąryšių tipai. Kanoninių schemų klasifikavimas. Tinklinių bazių transformavimas į hierarchines. Hierarchinių bazių transformavimas į tinklines. Fizinės organizacijos metodai. Grandininės struktūros. Du jų panaudojimo atvejai. Atvirkštinių nuorodų aktualumas detaliuose failuose. Pagrindinių tipų fizinė organizacija. Įrašų heširavimas. Įrašų indeksavimas. Reliacinis duomenų modelis. Pagrindinės sąvokos. Reliacinės algebros (RA) pagrindinės operacijos. RA išvestinės operacijos. Reliacinės algebros ryšys su reliaciniu skaičiavimu. Funkcinių priklausomybių du apibrėžimai. FP galinė aibė. FP išvedimo taisyklės.Amstrongo ir B- aksiomos. Aksiomų patikimumas. Santykių schemos raktai. Pirmosios NF reikalavimai santykių schemoms. Antroji ir trečioji NF. Schemų normalizavimo algoritmas 3NA . Daugiareikšmės priklausomybės. Schemų ketvirtoji NF ir normalizavimo algoritmas. Nenormalizuotų schemų trūkumai. Dekompozicijos metodo informacijos išsaugojimo kriterijus. EER modelis. Esybių tipai ir vidiniai apribojimai. Ryšiai ir esybių rolės. Išoriniai isa ryšiai ir jų klasifikavimas. Specializavimo/apibendrinimo ryšio pavaizdavimas reliaciniame modelyje (bendrasis isa atvejas). M:N kardinalumo eliminavimas. Vidinių sambūvio (coex) ir išskirtinumo (excl) ryšių deklaravimas. isa- hierarchijos pavaizduojamas, naudojant "žemyn" strategiją. Raktų ir domenų (atributų reikšmių sričių) ekvivalentiškumo (equ) deklaravimas.
  Programos, špera(15 puslapių)
  2006-11-24
 • Duomenų bazės (6)

  Duomenų bazių istorija. Reikalavimai duomenų bazių sistemoms. Efektyvumo rodikliai. Vartotojo sąsajos organizavimas. Trys duomenų atvaizdavimo lygiai. ANSI/SPARC architektūra. Duomenų bazės samprata. Duomenų struktūros. Algoritmų teorija. Algoritmų sudėtingumas. Formalios kalbos ir automatai. Transliatorių kūrimas. Termų skaičiavimas. Abstrakčios mašinos, interpretatoriai. Techninės priemonės. Vartotojų sąsajos. Sisteminiai modeliai. Dokumentų aprašų standartai. Programų inžinerija. Abstrakcija. Vartotojo interfeisas. Konceptualūs modeliai. Koncepcinis modeliavimas. Klasikiniai duomenų modeliai. Projektavimo etapai. Reliacinis duomenų modelis ir jo išplėtimai.
  Programos, špera(15 puslapių)
  2007-01-04
 • Duomenų bazės (8)

  Darbo tikslas. Išmokti kurti su MS Visual FoxPro projektus, formas ir užklausas. Užduotis. Darbo eiga. Išvada.
  Programos, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-05-21
 • Duomenų bazės (9)

  Duomenų bazių tipai, jų projektavimas ir keliami reikalavimai. Kategorijų vientisumas. Nuorodų vientisumas. Duomenų normalizavimas. Funkcinės priklausomybės. 1NF - pirma normalinė forma. 2NF - antra normalinė funkcija. Normalizavimo pavyzdys. Informacinės sistemos (IS). Informacinių sistemų kūrimo gyvavimo ciklo modeliai. Tradicinis informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Objektiškai orientuotas informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas Spiralinio modelio informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Informacinių sistemų kūrimas veiklos modelio pagrindu. Duomenų srautų diagramos. Pagrindinės organizacijos veiklos modeliavimas. Dalykinės srities koncepcinio modelio kūrimas. Sistemos projektavimas ir realizacija. Repozitorius - specializuota projekto duomenų bazė. Modeliavimas, analizė ir dalykinės srities reorganizacija. Koncepcinis dalykinės srities aprašymas. Priedų projektavimas. Priedų generatoriai.
  Programos, konspektas(26 puslapiai)
  2008-04-28
 • Duomenų bazės projektas: Banko kliento sąskaitų duomenų bazė

  Darbas su Fox Pro. Duomenų bazės projektas. Ataskaita.
  Programos, praktikos ataskaita
  2007-01-15
 • Duomenų bazės, jų projektavimas ir kūrimas (2)

  Sparx Systems Enterprise Architect. Sistemos reikalavimai. Programos įdiegimas. Pradedame darbą su Enterprise Architect. Open a project – Atidarome jau esamą projektą. Create a new project – Sukuriame naują projektą. Vartotojo sąsaja – User Interface. Model Templates – Modelio Šablonai. The Enterprise Architect UML Toolbox – EA UML Įrankių juosta. Diagramos rūšies keitimas. Išvados.
  Programos, referatas(11 puslapių)
  2008-04-03
 • Duomenų bazių apsauga

  Santrumpos. Įvadas. Tyrimų objektas. Darbo tikslas. Problema. Problemos svarba. Pagrindinė dalis. IBM DB2. INFORMIX. Microsoft SQL Server. Oracle. Daugiau nei pamato akis. Išvados. Terminų žodynas.
  Programos, referatas(13 puslapių)
  2006-11-13
 • Duomenų bazių kūrimas MS Access priemonėmis

  Darbo tikslas – įgyti pradinių darbo su duomenų bazėmis (DB) įgūdžių, susipažinti su duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) Microsoft Access; išmokti: iškviesti Microsoft Access programą, sukurti DB duomenų struktūrą, sukurti DB lenteles, nurodyti pagrindines jų charakteristikas, išsaugoti sukurtas DB lenteles, papildyti ar pataisyti DB lentelės charakteristikas, sukurti DB lentelės pirminius raktus, nurodyti DB lentelių ryšius, papildyti ir pataisyti DB lentelių ryšius, sukurti formas, papildyti ir pataisyti formas, užpildyti, pataisyti ar papildyti lenteles, suformuoti užklausas, suformuoti ataskaitas, papildyti ir pataisyti ataskaitas, užbaigti darbą su Microsoft Access programa. Užduotis.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-07
 • Duomenų bazių programavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslai yra sukurti netuščią duomenų bazę, sukurti aplikaciją jai, bei aplikacijoje panaudoti PL/SQL funkcionalumą, t.y. procedūras, funkcijas, paketus, exception handling’a, kursorius bei kita PL/SQL funkcionalumą. Dalykinė sritis. Duomenų bazės schema. Lentelių kūrimas, struktūra ir užpildymas. Darbuotojai. Įvykių baigtys. Sporto šaka. Įvykiai. Punktai. Rezultatai. Bilietai. Formos. Meniu. Darbuotojai. Punkte darbuotojai. Įvykiai. Sporto šakų įvykiai. Rezultatai. Bilietai. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2010-05-07
 • Duomenų bazių trijų lygių architektūra

  Duomenų bazės samprata. Duomenų bazių evoliucija. Pirmasis DB vystymosi etapas. Antrasis DB vystymosi etapas. Trečiasis DB vystymosi etapas. Ketvirtasis DB vystymosi etapas.
  Programos, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Duomenų bazių valdymas

  Įmonės veikla. Duomenų bazės schema. Skriptai (lentelių kūrimas ir užpildymas, apribojimų kūrimas, sekos). Šalys. Viešbučiai. Kelionių tipai. Transporto tipas. Kelionių pasiūlymai. Išvykos. Klientai. Tarpinė. Temp. Formos. Forma "Pagrindinė". Forma "Klientai". Forma "Įvedimas". Forma "Viešbučiai". Forma "Kelionės MODIF". Forma "Išvykos". Forma "Pasirinkimas". Išvados.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-04-30
 • Duomenų bazių valdymo sistemos

  PowerPoint pristatymas. Duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS). Pagrindiniai terminai. Duomenų bazių (DB) paskirtis. DBVS funkcijos. Darbo su DB etapai. DB pavyzdžiai. Trumpa istorija. Kompiuterizuotos DBVS. MS Access objektai. MS Access komandos. Išvados.
  Programos, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-16
 • Duomenų importas "EasyWeb" turinio valdymo sistemoje naudojant XML technologiją

  Įvadas. Analitinė dalis. Programavimo kalbos. PHP. ASP. Kalbų privalumai ir trūkumai. Priežastys nulėmusios pasirinkimą. Duomenų bazės. Oracle ir MySql skirtumai. Priežastys, nulėmusios MySql DBVS pasirinkimą. XML. XML panaudojimas. UAB LINKARTA. Veikla ir jos kryptys. EASYWEB. Apie. Patogi vartotojo sąsaja ir darbo aplinka. Struktūrizuotų duomenų sistema. Daugiakalbiškumo sistema. Teisių sistema. Publikavimo sistema. Duomenų importas. Tikslai. Iškilę sunkumai. Importo sistemos sudedamosios dalys. Duomenų failo paėmimas iš kitos sistemos. Duomenų failo apdorojimas. Domenų failo nuskaitymas. Klasė "XML". Klasė "XMLObject". Duomenų failo skaidymas. Duomenų apdorojimas. Duomenų apdorojimo taisyklės. Duomenų importo taisyklių rūšys. Taisyklių realizacija duomenų bazėje. Duomenų importo funkcijos. Vartotojo sąsaja. Duomenų failo apdorojimo sąsaja. Taisyklių redagavimo ir sukūrimo sąsaja. Rezultatų pateikimas. Išvados. Priedai (4).
  Programos, diplominis darbas(51 puslapis)
  2006-12-04
 • Duomenų perdavimas tarp DTE įrenginių naudojant RS-232C (2)

  Darbo tikslas. Ištirti nuosekliojo asinchroninio interfeiso RS-232C veikimo principus. Išnagrinėti kaip koduojama informacija siuntimo metu. Atstatyti ir išanalizuoti duomenis ir tarnybinius simbolius naudojant "Hyper Terminal" ir "Serial Port Monitor" programas. Darbo rezultatai. Skirtumai tarp pilno ir nepilno Null-Modem laidais (naudojant Hardware ir Xon/Xoff). Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-03-08
 • Duomenų saugojimas ir valdymas

  Įvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų valdymas. Duomenų formavimas. Duomenų bazės administravimas. Duomenų saugojimas. Duomenų perkėlimas, saugumas ir apsauga. Paieška duomenų bazėse. Skirtingų standartų duomenų bazių naudojimas. Dokumentų saugojimo ir tvarkymo sistemos. Duomenų saugyklos. Duomenų gavyba. Duomenų bazių valdymo sistema "Oracle". Oracle produktai bizniui. Pagrindiniai Oracle produktai. Pagrindiniai Oracle taikymai. Istorija. Kompiuterizuota verslo valdymo ir apskaitos sistema SCALA. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-01-25
 • Duomenų suspaudimo ir išskleidimo programos

  Duomenų suspaudimo ir išskleidimo samprata ir paskirtis. Duomenų suspaudimo ir išskleidimo programų funkcijos. Duomenų suspaudimas ir išskleidimas MS DOS aplinkoje. Duomenų suspaudimas ir išskleidimas OS Windows aplinkoje. Cabinet Manager 2001c v3.7.0.87. JAR v1.02. Releaze v2.0.0. WinARJ 4.1.0.2. WinRAR v3.00. WinZIP v8.1.4331. WinZIP Self-Extractor v2.20.400. Duomenų suspaudimo ir išskleidimo programų reikšmė. Rodyklė.
  Programos, referatas(8 puslapiai)
  2005-08-08
 • Duomenų suspaudimo ir skleidimo programos

  Archyvavimo samprata ir paskirtis. Archyvavimo programų pagrindinės funkcijos yra šios. Duomenų suglaudinimo (sutankinimo) metodai. Sutankinimo metodai su reguliuojamu duomenų praradimu. Grįžtamieji sutankinimo metodai. Grįžtamųjų sutankinimo metodų teoriniai algoritmai. Duomenų suspaudimo būdai. Duomenų sutankinimo programos (archyvatoriai). Winzip ir winrar archyvavimo programos. Duomenų suglaudinimo rezultatas. Archyvų tipai.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-03
Puslapyje rodyti po