Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Klasikinė mechanika>Klasikinės mechanikos pristatymai

Klasikinės mechanikos pristatymai (31 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Absoliutinė temperatūra

  PowerPoint pristatymas. Absoliutinė temperatūra. Temperatūros, slėgio, dujų tankio ryšys su dalelių greičiu, kinetine energija, jų tankiu. Tikslai. Makroskopiniai parametrai. Šiluminė pusiausvyra. Temperatūra. Absoliučioji temperatūros skalė. Ryšys tarp Celsijaus ir Kelvino skalių temperatūros. Paveiksle palygintos Celsijaus, Kelvino ir Farenheito temperatūros skalė. Temperatūra- molekulių vidinės kinetinės energijos matas. Dujų slėgio priklausomybė nuo jų molekulių koncentracijos ir temperatūros. Molekulių šiluminio judėjimo vidutinis greitis.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(10 skaidrių)
  2009-11-25
 • Bangos ir mechaniniai svyravimai

  PowerPoint pristatymas. Jūrų bei vandenynų bangos. Krante lūžtančios bangos. Bangos ilgis. Fizikiniai dydžiai. Bangos greitis. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Koherentinės bangos. Interferencija. Maksimumai. Minimumai. Energijos pasiskirstymas. Difrakcija. Difrakcijos sąlyga. Mechaniniai svyravimai. Svyruoklės. Svyravimų grafikas. Fizikinių dydžių kitimai. Amplitudė. Periodas. Dažnis. Laisvieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-06-05
 • Dinamika (8)

  PowerPoint pristatymas. Dinamika. Dinamikos sąvokos. Kūno masė. Masės vieneto etalonas. Inercija. Inertiškumas. Jėga. Niutono dėsniai. I-asis Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Pastaba. Galilėjaus reliatyvumo principas. Judėjimo rūšys. Horizontalusis su pagreičiu judėjimas. Vertikalusis su pagreičiu judėjimas. Judėjimas nuožulniąja plokštuma. Vertikalusis su pagreičiu dviejų kūnų judėjimas. Tolyginis judėjimas apskritimu vertikalioje plokštumoje. Judėjimas apskritimu horizontalioje plokštumoje. Judėjimas darant posūkį.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-07-17
 • Dujų dėsniai

  PowerPoint pristatymas. Makroskopiniai dujų parametrai. Boilio ir Marioto dėsnis. Gei - Liusako dėsnis. Šarlio dėsnis. Termodinaminė temperatūros skalė. Naujos dujų dėsnių formulės. Klapeirono lygtis. Dujų temperatūros ryšys su molekulių kinetine energija. Dujinis termometras.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(16 skaidrių)
  2005-12-28
 • Garų savybės

  PowerPoint pristatymas. Sotieji garai ir jų savybės. Oro drėgmė. Prietaisai oro drėgmei matuoti. Testas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-04-10
 • Infragarsas

  PowerPoint pristatymas. Infragarsas. Infragarso poveikis žmogui. Infragarso savybės. Apsauga nuo infragarso. Kuo naudingas infragarsas. Audros nuojauta. Bermudų trikampis.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-22
 • Jonizuojančios spinduliuotės

  PowerPoint pristatymas. Spinduliuočių rūšys. Alfa spinduliuotė. Beta spinduliuotė. Gama spinduliuotė. Rentgeno spinduliuotė. Elektromagnetinių bangų skalė. Spinduliuočių skvarbumas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančios spinduliuotės panaudojimas. Jonizacija vykstanti veikiant radioaktyviajai spinduliuotei. Uranas. Urano kasimas. Urano perdirbimas. Kuro gamyba. Branduolinis reaktorius. Panaudotas kuras. Panaudotų kuro atliekų perdirbimas. Atliekų saugojimas. Atliekų išmetimas į gamtą.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-05-29
 • Kalk geležį kol karšta. Kietųjų kūnų deformacijos

  PowerPoint pristatymas. Deformacija. Huko dėsnis ir absoliutinė deformacija. Santykinės deformacijos sąvoka. Deformacijos rūšys. Mechaninės kietųjų kūnų savybės.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-05-19
 • Kinematika (2)

  PowerPoint pristatymas. Mechanika. Pagrindinis mechanikos uždavinys. Fizikinių dydžių sąvokos. Materialaus taško mechaninio judėjimo sąvoka. Mechaninio judėjimo reliatyvumas. Tolygiai greitėjančio judėjimo atskiri atvejai.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-07-17
 • Kreivaeigis judėjimas

  PowerPoint pristatymas. Kreive judančio kūno poslinkis. Kreive judančio kūno linijinis greitis. Tolygiai apskritimu judančio kūno pagreičio kryptis. Kreive judančio kūno kampinis greitis. Kūno įcentrinio pagreičio modulis. Kūno sukimosi periodas. Sukimosi dažnis. Sukimosi periodo ir dažnio sąryšis. Apskritimu judančio kūno koordinatės. Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-11-15
 • Kreivaeigis judėjimas. Kreivaeigio judėjimo pagreitis

  PowerPoint pristatymas. Kreivaeigis judėjimas ir jo pagreitis. Kreivumo spindulys. Materialiojo taško kreivaeigio judėjimo pagreitis. Tangentinis pagreitis. Normalinis pagreitis. Pilnutinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-09-30
 • Kristalinių kūnų lydimasis ir kietėjimas

  PowerPoint pristatymas. Savitoji lydimosi šiluma. Kūno lydimosi šiluma. Lydimosi taškas. Šilumos balansas medžiagoms lydantis ir kietėjant.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-05-19
 • Kūnų sąveikos dėsniai

  PowerPoint pristatymas. Inercijos dėsnis (pirmasis Niutono dėsnis). Masė [m]=1 kg. Kūnų sąveika. Jėga. Kūną veikiančios jėgos, jo masės ir pagreičio sąryšis (antrasis Niutono dėsnis). Veiksmo ir atoveikio dėsnis (trečiasis Niutono dėsnis).
  Klasikinė mechanika, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-03-30
 • Mechanika (9)

  PowerPoint pristatymas. Mechanika. Kinematika. Poslinkis. Trajektorija. Greitis. Pagreitis. Statika. Pusiausvyros sąlygos ir rūšys. Jėgos momentas. Dinamika. Pirmasis Niutono dėsnis. Jėga F. Masė m. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgų atstojamoji. Jėgų rūšys.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-03-10
 • Mechaniniai svyravimai ir bangos

  Mechaniniai svyravimai ir bangos. Bangų rezonansas. Interferencija. Difrakcija. Žemės drebėjimai bei cunamiai. Reiškinių neigiamas ir teigimas įvertinimas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(17 skaidrių)
  2005-11-22
 • Mokomoji praktika: matavimai

  PowerPoint pristatymas. Nuolatinė srovė, įtampa, galingumas. Nulio sąvoka. Grandinės skaičiavimas. Kintama srovė, įtampa, galingumas. Nulio ir nuolatinės dedamosios sąvoka. Matavimas. Matavimai. Matavimo paklaidos. Oscilografas. Įėjimo varža.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-27
 • Netolyginis tiesiaeigis judėjimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Netolyginis judėjimas. Netolygiai kintamas judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Momentinis greitis. Vidutinis greitis. Pagreitis. Grafikai. Tolyginis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-17
 • Niutono dėsniai

  PowerPoint pristatymas "Iš Niutono knygos "Matematiniai natūralinės filosofijos principai". Judėjimo dėsniai. I dėsnis. Paaiškinimas. II dėsnis. Paaiškinimas. III dėsnis. Paaiškinimas. Niutono dėsnių reikšmė.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-12-18
 • Paprastieji mechanizmai (2)

  PowerPoint pristatymas. Paprastieji mechanizmai. Svertas. Sverto pusiausvyros taisyklė. Sverto panaudojimo pavyzdys. Skridiniai. Nekilnojamasis skridinys. Kilnojamasis skridinys. Nuožulnioji plokštuma. Auksinė mechanikos taisyklė. Naudingumo koeficientas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-05-21
 • Paprastieji mechanizmai (3)

  PowerPoint pristatymas. Paprastųjų mechanizmų istorija. Svertas. Sverto taikymas. Pavyzdžiai. Kilnojamasis ir nekilnojamasis skridiniai. Skrysčiai. Nuožulnioji plokštuma. Sraigtai. Naudingumo koeficientas. Tai įdomu.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-06-11
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po