Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Klasikinė mechanika

Klasikinė mechanika (624 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sukamojo judėjimo tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Ištirti apie pastovią ašį besisukančios kūnų sistemos judėjimo dėsningumus. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-06-16
 • Sukamojo judėjimo tyrimas (5)

  Darbo užduotis: Tirsime apie pastovią ašį besisukančios kūnų sistemos judėjimo dėsningumus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-25
 • Sunkio jėgos pagreičio prie žemės paviršiaus ir gravitacijos konstantos nustatymas

  Darbo tikslas: Be trinties slystančio kūno judėjimo Žemės gravitacijos lauke tyrimas. Darbo užduotys. Darbo eiga. Darbo priemonės. Skaičiavimų formulės. Skaičiavimai. Paklaidų formulės ir jų skaičiavimas. Matavimų paklaidos. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-03-08
 • Sunkio jėgos pagreičio prie žemės paviršiaus ir gravitacijos konstantos nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Darbo užduotys. Darbo eiga. Paklaidų skaičiavimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-17
 • Sunkio jėgos prie žemės paviršiaus ir gravitacijos konstantos nustatymas

  Darbo tikslas: Be trinties slystančio kūno judėjimo Žemės gravitacijos lauke tyrimas. Užduotys. Priemonės. Darbo eiga. Gauti duomenys. Sprendimas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-23
 • Svertas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Svertas. Sverto pusiausvyros taisyklė. Bandymai. Archimedas. Skridinys.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-06
 • Svyravimai ir bangos

  PowerPoint pristatymas. Garsas. Ausies sandara. Aukšto ir žemo tono garsas. Garso greitis. Garso greitis kai kuriomis terpėmis. Klausos pažeidimas ir apsaugos priemonės. Triukšmas aplinkos problema.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-16
 • Svyravimai ir bangos (2)

  Svyravimų klasifikacija. Harmoniniai svyravimai. Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Harmoningai svyruojančio kūno greitis, pagreitis, energija. Fizinė svyruoklė. Matematinė svyruoklė. Vienos krypties harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Bangų samprata. Bangų tipai. Bangos lygtis. Bangos ilgis. Bangos skaičius. Bangos energija. Energijos tankis. Bangų interferencija. Stovinčiųjų bangų susidarymas. Pūpsniai ir mazgai. Garso bangos ir jų pagrindinės charakteristikos.
  Klasikinė mechanika, konspektas(17 puslapių)
  2009-01-08
 • Svyravimai, bangos, garsas ir akustiniai diagnostikos metodai

  PowerPoint pristatymas. Svyravimas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Visa svyruojančio taško energija. Rezonansas. Skersinės ir išilginės bangos. Bangos lygties išvedimas. Stovinčių bangų susidarymas. Bangos sklidimo greitis. Bangos energija. Energijos srautas. Bangos intensyvumas (bangos srauto stipris). Akustinis slėgis. Ryšys tarp akustinio slėgio ir intensyvumo. Akustinė (banginė) varža. Garso bangų atspindys ir lūžis. Garso atspindžio faktorius. Riba oras (1) – vanduo (2). Garso sklaidos faktorius. Garso dažnis. Infragarsas. Infragarso poveikis. Apsauga nuo infragarso. Garso charakteristikos. Girdimumo slenkstis. Weberio - Fechnerio dėsnis. Garso lygio matavimo vienetai. Garso slėgio naudojimas. Garsis. Stevenso dėsnis. Fonas. Garsumas. Garso slėgio, stiprio ir lygio sąryšis. Absoliutus garso lygis. Kova su triukšmu. Binauralinė klausa. Binauralinė klausa atskiria. Audiometrija. Audiograma. Ultragarsas (UG). Pjezoelektrinis. Ultragarso bangų stipris (arba srauto tankis). Ultragarso sklidimas skysčiais ir biologiniais objektais, sąveika su medžiaga. Fizikiniai–cheminiai vyksmai sąveikaujant ultragarsui su biologiniu audiniu. Ultragarso bangų panaudojimas vaizdų gavimui. Doplerio efektas. Doplerio efekto taikymas kraujotakos parametrams registruoti.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(90 skaidrių)
  2008-03-15
 • Svyravimų ir bangų įtaka aplinkai

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Mechaniniai svyravimai. Svyravimų rūšys. Laisvieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Periodas- vieno pilno svyravimo trukmė. Dažnis. Mechaninės bangos. Bangos ilgis. Bangos greitis. Bangų rūšys. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Svyravimų ir bangų įtaka aplinkai. Rezonanso žala. Potvyniai ir atoslūgiai. Cunamis. Cunamio padariniai. Cunamis Azijoje. Žemės drebėjimas. Išvada.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-06-07
 • Šiluminiai varikliai

  PowerPoint pristatymas. Šiluminis variklis. Garo mašina. Džeimsas Vatas. Dvitaktis vidaus degimo variklis. Keturtaktis vidaus degimo variklis. Žvaigždinis variklis. Klasikinis reaktyvinis variklis. Tiesiasrovis reaktyvinis variklis. Turboreaktyvinis variklis. Frankas Vitlis.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-09-24
 • Šlyties modulio nustatymas

  Darbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-30
 • Šlyties modulio nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Darbo užduotis. Darbo eiga. Skaičiavimai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-03-20
 • Šlyties modulio nustatymas (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2009-01-04
 • Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų periodo

  Darbo tikslas: remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-14
 • Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų periodo (2)

  Darbo užduotis: Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-12
 • Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų periodo (3)

  Laboratorinis darbas nr. 6. Darbo tikslas: remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-05
 • Šviesos bangos ilgio matavimas difrakcine gardele

  Darbo užduotis-susipažinti su Huigenso-Frenelio principu apskaičiuojant šviesos bangos ilgį difrakcine gardele. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-17
 • Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele

  Darbo tikslas: Įsitikinti, kad įvairių spalvų spindulių bangų ilgiai yra skirtingi. Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinys. Rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-05
 • Šviesos bangos ilgio nustatymas Niutono žiedais

  Darbo užduotis: Niutono žiedų optine sistema nustatyti monochromatinės šviesos bangos ilgį. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-06-02
Puslapyje rodyti po