Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Klasikinė mechanika

Klasikinė mechanika (624 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas

  Darbo užduotis: Išmatuoti paviršiaus įtempimo koeficientą. Priemonės. Tyrimo metodika: Burbuliukų metodas. Tyrimo eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-03-08
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (2)

  Darbo tikslas: išmokti matuoti skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą, panaudojant lašų metodą. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-12
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (3)

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-20
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (4)

  Darbo eiga. Žiedo išorinio ir vidinio matavimas. Skaičiavimai. Išvada. Grafikas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (6)

  Darbo tikslas: išmokti matuoti skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą, panaudojant lašų metodą. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-08-31
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (7)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą, panaudojant lašų metodą. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Kontroliniai klausimai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-13
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (8)

  Laboratorinis darbas nr. 3. Darbo tikslas: išmokti matuoti skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą, panaudojant lašų metodą. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-15
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas kapiliaru

  Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo schema. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-12-06
 • Skysčio sąvoka. Skysčio slėgio sąvoka, matavimo vienetai

  Skysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Skysčio slėgio sąvoka, matavimo vienetai. Eulerio lygtys. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Slėgio į plokščia paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmė, jos tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Koriolio koeficientas. Bernulio lygties ir jos narių geometrinė prasmė. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Skysčio tekėjimo režimai. Turbulentinė tekėjimo struktūra. Kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymo bendrosios taisyklės. Slėgio ir padėties aukščio skaičiavimas Bernulio lygtimi. Debito skaičiavimas Bernulio lygtimi. Vamzdžio skersmens skaičiavimas Bernulio lygtimi. Šezi formulė. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas Šezi formule. Atvirų kanalų hidraulinis skaičiavimas Šezi formule. Angos ir antgalio sąvokos. Nusistovėjęs laisvas skysčio tekėjimas pro mažą neapsemtą angą. Skysčio tekėjimas pro didelę angą. Nenusistovėjęs laisvo skysčio tekėjimas pro mažą angą. Skysčio tekėjimas pro antgalį. Skysčio čiurkšlės į kietą paviršių aktyvinė jėga. Skysčio čiurkšlės į kietą paviršių reaktyvinė jėga. Skysčio čiurkšlės ir hidraulinės mašinos mentės sąveika ir energijos mainai. Hidraulinis smūgis ir jo parametrai. Kavitacijos reiškinys. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Hidraulinio panašumo kriterijai ir modeliavimo masteliai. Skysčio tėkmės matematiniai modeliai. Gruntinio vandens dinamikos pagrindai. Gruntinio vandens filtracija pro sankasą. Gruntinio vandens filtracija į beslėgį šulinį. Gruntinio vandens filtracija į slėginį šulinį.
  Klasikinė mechanika, konspektas(14 puslapių)
  2006-05-24
 • Skysčių paviršiaus įtempimo matavimas žiedais

  Darbo Užduotys: išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palinginti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-06
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinio pasirengimo klausimai. Molekulinės jėgos. Molekulės veikimo spindulys. Paviršinė energija. Paviršiaus įtempimo koeficientas. Laplaso formulė. Kapiliariniai reiškiniai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-27
 • Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

  Darbo užduotis: Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-30
 • Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-16
 • Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Rezultatų lentelė. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-19
 • Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Pagrindiniai dinamikos dėsniai

  Slenkamojo judesio kinematika: poslinkis, kelias, greitis, pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Atskaitos sistema. Sukamojo judesio kinematika: posūkio kampas, kampinis pagreitis, kampinis greitis. Sąryšis tarp linijinių ir kampinių kinematinių dydžių. Pagrindiniai dinamikos dėsniai. Masės samprata. Kūno impulsas, impulso tvermės dėsnis. Sukimo momentas. Pagrindinis dinamikos dėsnis sukamajam judesiui (II Niutono dėsnis). Kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentų skaičiavimas. Šteinerio teorema. Impulso momentas, impulso momento tvermės dėsnis. Darbas slenkamajame ir sukamajame judėjime. Kinetinė ir potencinė energija, jų ryšys su darbu. Inercinė ir neinercinė atskaitos sistemos. Inercinės jėgos. Išcentrinė inercinė ir Koriolio jėgos. Priverstiniai svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Rezonansas. Slopstamieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Logaritminis slopinimo dekrementas. Harmoniniai svyravimai. Laisvieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės. Svyravimų energija. Laisvės laipsnių skaičius. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius Dujų plėtimosi darbas, jų vidinė energija, šilumos kiekis. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Cikliniai procesai. Karno ciklas, jo naudingo veikimo koeficientas. Realios dujos. Van-der-Valso lygtis, jos izotermos. Eksperimentinė izotermė. I rūšies faziniai virsmai. Klauzijaus-Klapeirono lygtis, Vienalytės sistemos fazių pusiausvyros diagramos. Trigubas taškas. Pirmas termodinamikos dėsnis, jo taikymas izoprocesams. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelio pasiskirstymas). Tikimiausias greitis. Bangos tamprioje aplinkoje. Plokščios bangos lygtis. Stovinčios bangos, jų lygtys. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Adiabatinis procesas. Puasono lygtis. Redukuotos šilumos kiekis. Klauzijaus nelygybė. Entropija. Antras termodinamikos dėsnis.
  Klasikinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-01-20
 • Slenkamojo kūno kinematika

  Erdvė ir laikas – objektyvios materijos egzistavimo formos. Atskaitos sistemos. Judėjimo ir rimties reliatyvumas. Mechaninių judėjimų rūšys. Tiesiaeigis materialiojo taško judėjimas. Kreivaeigis judėjimas.
  Klasikinė mechanika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-06
 • Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas

  Darbo tikslas: apskaičiuoti medine liniuote slystančio medinio tašelio slydimo trinties koeficientą. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo priemonės. Darbo eiga.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-04
 • Slydimo trinties koeficiento nustatymas

  Slydimo trinties koeficiento nustatymas. Darbo tikslas: Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Uždavinys. Sprendimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-11
 • Slydimo trinties koeficiento nustatymas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Uždavinys: Šunų kinkinys tempdamas roges sniegu gali išvystyti didžiausią 0,5 KN jėgą. Kokios masės roges su kroviniu gali patempti tolygiai važiuojantis šunų kinkinys, kai koeficientas = 0,1? Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas. Formulės. Skaičiavimai. Rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-15
 • Slydimo trinties koeficiento nustatymas (3)

  Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuot trinties koeficientą. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas. Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-30
Puslapyje rodyti po