Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etninė kultūra

Etninė kultūra (511 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių tautos etninės muzikos ypatumai pasaulinės etnomuzikos kontekste

  Etnomuzika. Daugiabalsumas. Ritmika. Lietuva pagal etninę muziką yra skirstoma į dvi sritis. Lietuvių liaudies instrumentai. Pietų Europos vienbalsės dainos. Lietuvių instrumentinė etninė muzika.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-09
 • Lietuvių tautos mitologija

  Įvadas. Lietuvių tautos mitologija. Perkūnas ir jo galia mūsų protėviams. Mitinės būtybės iš žmonių tarpo. Velės ir numirėliai mūsų protėvių gyvenime. Vilktakiai. Velnias blogio ir klastos simbolis. Laimės ir turtų nešėjai - aitvarai. Pabaiga.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2007-01-24
 • Lietuvių tautos papročiai

  Įvadas. Kalendorinių švenčių papročiai ir apeigos. Adventas, Kūčios, Kalėdos. Naujieji Metai, Trys karaliai, kitos senovės šventės, Užgavėnės. Kitos pavasario šventės, Verbų šventė. Velykos, Jurginės. Sekminės, Joninės. Kitos vasaros šventės, Visų šventųjų šventė ir Vėlinės. Šeimos švenčių papročiai, Krikštynos, Vestuvių iškilmės. Laidotuvės. XVI amžiaus ūkininkų alaus apeigos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2006-11-20
 • Lietuvių tautosaka

  Trumpi pasakymai (smulkioji tautosaka). Patarlės ir priežodžiai. Mįslės. Poetinė maginė kūryba. Užkalbėjimai. Dainuojamoji tautosaka. Darbo dainos. Kasmetinių papročių dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Karo dainos. Raudos. Giesmės. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-24
 • Lietuvių tautosaka (2)

  Įvadas. Dainuojamoji tautosaka. Vaikų dainos. Žaidinimai. Pavasario bei vasaros kalendorinių apeigų dainos. Formulinės dainos. Erzinimai. Pasakojamoji tautosaka. Gyvulinės pasakos. Stebuklinės pasakos. Padavimai. Legendos. Geležinio vilko legenda. Trumpi pasakymai (Smulkioji tautosaka). Patarlės ir priežodžiai. Mįslės. Skaičiuotės.
  Etninė kultūra, referatas(21 puslapis)
  2012-01-30
 • Lietuvių tautosaka: etiologinės sakmės

  Įvadas. Etiologinių sakmių veikėjai. Kiti veikėjai. Etiologinių sakmių grupės. Pirmoji sakmių grupė. Antroji sakmių grupė. Žemės atsiradimas. Žmogaus sukūrimas. Įrankių kilmė. Gyvulių atsiradimas. Gyvūnų ir jų ypatumų kūrimas. Ugnies gavimas. Trečioji sakmių grupė. Ketvirtoji sakmių grupė. Penktoji sakmių grupė. Lietuvių etiologinių sakmių modeliai, funkcijos. Sakmės analizė pagal schemą. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-29
 • Lietuvių tautosakos skirtumai

  Įvadas. Suvalkų tautosaka. Dzūkų tautosaka. Žemaičių tautosaka. Klaipėdos krašto tautosaka. Aukštaičių tautosaka. Rytų Aukštaičių tautosaka. Apie ką dainavo lietuviai? Lopšinės. Dainos apie gamtą. Šeimos dainos. Darbo dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Priežodžiai. Mitologija.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2008-01-08
 • Lietuvių tautosakos skirtumai (2)

  Įvadas. Lietuvių tautosakos skirtumai. Kaip suvokiama lietuvių tautosaka? Dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos skirtumai. Pasakų ir dainų kontrastas. Dainų ir giesmių panašumai. Dangiškosios dievybės — saulės vyravimas lietuvių liaudies dainose. Mitologinės ir dangiškos būtybės pasakojamojoje tautosakoje. Lietuvių tautosakos pasiskirstymas regioniniu aspektu. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-09
 • Lietuvių tradiciniai valgiai

  Įvadas. Lietuvių valgiai ir valgymo papročiai. Sriubos. Grūdai. Pienas. Gėrimai. Žemaičių valgiai. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-07
 • Lietuvių vakaronės, papročiai ir tradicijos

  Linksmos kaimo vakaronės. Kaimas vakaroja. Vakaruškų apranga. Šokiai bei instrumentai. Sezoninės vakaronių tradicijos: Žiema. Pavasaris. Vasara. Ruduo. Kiti susiėjimai. Susiėjimai prie sūpynių. Merginų lankymas. Įšventinimo apeigos – iniciacija. Senovės ir dabartiniai jaunimo pasilinksminimai nesulyginami.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-28
 • Lietuvių vestuvių apeigos ir papročiai

  Įvadas. Vestuvių reikšmė. Piršlybos. Piršlybų etapų ir apeigų reikšmė. Mergvakaris. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2008-10-29
 • Lietuvių žiemos laikotarpio šventės

  Pratarmė. Apie Advento-Kalėdų laiką bei papročius. Adventas. Kūčios. Kalėdos. Tarpukalėdis. Naujieji metai. Trys karaliai. Apie Advento-Kalėdų tautosaką. Kelios pastabos apie dainuojamųjų tekstų tarmiškumą.
  Etninė kultūra, špera(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Lietuvos apgyvendinimas. Seniausieji Lietuvos gyventojai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Gyventojų atsiradimas po ledynmečių. Išvada. Svidrų ir Madleno kultūros. Išvada. Nemuno mezolitinė ir Kundos kultūros. Apibendrinimas. Klausimai.
  Etninė kultūra, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-10-02
 • Lietuvos baletas

  Įvadas. Baleto meno raida Lietuvoje. Lietuvos baleto gimimas. O. Dubeneckienė-Kalpokienė. P. Petrovo kūrybinė veikla. Pirmasis baleto spektaklis Lietuvoje. Pirmieji atlikėjai. Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Olga Malėjinaitė. Bronius Kelbauskas. Marija Juozapaitytė. Lietuvos baletas 4 dešimtmetyje ir pokario metais. B. Kelbausko kūryba. Nacionalinio baleto gimimas. Pasaulinio baleto klasika Lietuvos operos ir baleto teatro (LOBT) scenoje. Baleto solistai. Vilniaus baleto mokykla.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Lietuvos kaimo kultūra

  Dvasinė kultūra. Senovės lietuvių religija ir mitologija. Kalendorinių švenčių papročiai ir apeigos. Trumpiausių dienų, Saulės grįžimo ir laiko atsinaujinimo švenčių apeigos. Kalėdos. Vėlinės ir mirusiųjų gerbimo papročiai. Iš vėlinių papročių. Mirusiųjų gerbimo papročiai Aukštaitijoje. Materialinė kultūra. Verslai. Žemdirbystė. Medžioklė. Liaudies medicina.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Lietuvos kryždirbystė ir jos unikalumas

  Lietuvos kryždirbystė ir jos unikalumas. Kryžių kilmė. Pagražinimo elementai ir ornamentas. Kryžių tipizacija. Kryžių statymo paprotys. Draudimas kryžius statyti. Kryždirbystė šiandien. Kryždirbystės išsaugojimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos liaudies dailė

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Lietuvių liaudies audiniai, mezginiai ir siuvinėjimo darbai. Lietuvių liaudies antkapiai ir architektūra. Lietuvių liaudies dekoratyvinė tapyba ir keramika. Lietuvių liaudies metalo dirbiniai. Vilniaus dailės mokyklos įsteigimas, bei veikla. Lietuvos dailininkų ir menininkų kūryba bei pasiekimai. Lietuvių liaudies skulptūra. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lietuvos miestai ir padavimai apie juos

  Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Veiklos metodai ir būdai. Etapai. Padavimas kaip atsirado Klaipėda. Padavimo apie Klaipėdą analizė. Padavimas apie Neringą. Padavimas apie Neringą. Padavimų apie Neringą analizė. Analizė. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(13 puslapių)
  2005-12-02
 • Lietuvos tautinių kostiumų aksesuarai

  PowerPoint pristatymas. Aukštaičių Kostiumai. Juostos. Dzūkų kostiumai. Žemaičių kostiumai. Klaipėdos krašto kostiumai. Suvalkiečių kostiumai. Lyginamoji charakteristika.
  Etninė kultūra, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-11-03
 • Linai

  Įvadas. Linų sėjimas. Linų rovimas. Linų kūlimas, skleidimas ir mirkymas. Linų mynimas ir braukymas. Lininiai audeklai ir drabužiai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po