Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešųjų pirkimų įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Bendroji viešųjų pirkimų charakteristika. Viešųjų pirkimų tikslas ir principai. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas ir jo raida. Pareigos būti perkančiąja organizacija teisinio reglamentavimo ir įgyvendinimo praktikoje problematika. Viešojo intereso tenkinimo kriterijus kaip perkančiosios organizacijos statuso įgijimo. Sąlyga. Finansavimo kriterijus ir jo įgyvendinimo problemos. Viešųjų pirkimų sutarčių ypatumai. Vidaus sutarčių sudarymas. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties keitimo ypatumai. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų ypatumai. Naudingumo aplinkai kriterijaus panaudojimas viešuosiuose pirkimuose. Tiekėjų socialinę atsakomybę skatinantys viešieji pirkimai. Tiekėjų teisių ir teisėtų interesų gynimo sistemos problematika. Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo problemos. Viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių peržiūros veiksmingumo didinimas. Viešųjų pirkimų įgyvendinimo efektyvumo trūkumas bei. Organizacinės problemos. Nepakankamas viešųjų pirkimų skaidrumas ir korupcijos apraiškos. Kvalifikacijos, žinių ir patirties trūkumas vykdant viešuosius pirkimus. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo galimybės. Viešųjų pirkimų centralizavimas. Elektroninių viešųjų pirkimų diegimas. Išvados. Santrauka.
  Komercinė teisė, diplominis darbas(91 puslapis)
  2009-03-12
 • Vietinio tinklo kūrimas

  Įvadas. Kompiuterinio tinklo teorinė apžvalga. IEEE standartai. IP protokolas. Potinkliai. D-link bevielio tinklo bevielio tinklo prieigos taškas. D-link DWL-900AP+ ir jo galimybės. D-link DWL-2000AP ir jo galimybės. Bevielio tinklo kūrimas. Išvados.
  Internetas, diplominis darbas(23 puslapiai)
  2007-10-03
 • Vilniaus miesto plėtros kryptys ir priemonės

  Summary. Įžanga. Miestų plėtros tendencijos ir sąlygos. Miestų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, miesto plėtrą įtakojantys veiksniai ir sąlygos. Pagrindiniai šiuolaikinės miestų plėtros metodai. Bendrasis/fizinis planavimas. Strateginis valdymas/planavimas. Miesto rinkodara. Viešoji – privati partnerystė (VPP). Netradicinis finansavimas. Miestų sąjungos. Lietuvos miestų plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalga. Lietuvos miestų plėtros problemos ir patirtis. Vilniaus miesto plėtros krypčių ir priemonių analizė. Vilniaus miesto reikšmė nacionaliniame kontekste. Vilniaus miesto plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalga. Pagrindinės Vilniaus miesto plėtros priemonės. Vilniaus miesto plėtros įgyvendinimo priemonių analizė. Vilniaus miesto bendrasis planas (BP). Vilniaus miesto strateginis planas (VMSP). Vilniaus miesto turizmo rinkodaros strategija. Vilniaus ir Kauno dvimiestis. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2009-11-24
 • Vilniaus miesto profesionalių ir mėgėjiškų chorų vadybos sprendimų lyginamoji analizė

  Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti Vilniaus miesto profesionalių ir mėgėjiškų chorų vadybos sprendimų skirtumus ir panašumus, išanalizuoti jų konkurencingumą kultūrinėje rinkoje. Chorinio dainavimo samprata, padėtis ir raida Vilniaus mieste. Profesionalių ir mėgėjiškų chorų samprata. Chorinės kultūros padėtis Lietuvoje. Chorinio dainavimo raida Vilniaus mieste. Vadybinių sprendimų lyginamoji analizė Vilniaus miesto profesionalių ir mėgėjiškų chorų veikloje. Vadybininkų paklausos ir jų veiklos analizė Vilniaus miesto choruose. Choro vadybininko veiklos specifika mėgėjiškame ir profesionaliame chore. Reklamos vieta chorų vadybos sprendimų struktūroje. Chorų dalyvių ir vartotojų požiūris į vadybinius sprendimus. Novatoriškų vadybinių sprendimų analizė. Požiūris į chorų vadybininkų perspektyvas. išvados ir siūlymai. Summary.
  Muzika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2009-12-07
 • Vyrų požiūris į smurtą šeimoje patyrusias moteris

  Darbe vartojamų sąvokų žodynėlis. Įvadas. Smurtas prieš moterį šeimoje. Smurto samprata, rūšys. Mitai ir faktai apie smurtą šeimoje. Smurto ratas. Formavimosi mechanizmas. Smurtautojo psichologija. Aukos psichologinis paveikslas. Smurto įveikimo spiralė. Pagrindinės smurto prieš moteris priežastys. Agresijos teorijų mokslo darbuose analizė. Vyrų psichologija. Pagalbos galimybės smurtaujančiam asmeniui. Vyrų požiūrio į smurtą šeimoje patyrusias moteris tyrimas. Tyrimo metodai, eiga ir jų organizavimas. Tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir siūlymai. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2009-02-09
 • Virusai ir bakterijos (4)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Mikroskopinis virusų tyrimas. Šviesinė mikroskopija. Liuminescencinė mikroskopija. Elektroninė mikroskopija. Serologinės reakcijos. Hemadsorbcijos reakcija (HadR). Hemagliutinacijos reakcija (HAR). Hemadsorbcijos slopinimo reakcija (HadSR). Hemagliutinacijos stabdymo reakcija (HASR). Netiesioginės hemagliutinacijos reakcija. Neutralizacijos reakcija (NR). Komplemento surišimo reakcija (KSR). Mikrometodas. Imunodifuzijos reakcija. Imunofermentinis metodas. Tiesioginis IFA metodas (TIFA). Netiesioginis IFA metodas (NIFA). Tvirtofazinis imunofermentinės analizės metodas. Ląstelių imunofermentinis metodas (ELISA). Polimerazės grandininė reakcija. Ląstelių imunofermentinis metodas (ELISA). Polimerazės grandininė reakcija. Chlamidijų apibūdinimas.
  Biologija, diplominis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-19
 • Visakryptė antena korinio ryšio tinklams

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Siūlomos antenos tipo aprašymas. Antenos elektrinių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Žadinimas. Išvados. Priedas (1).
  Elektronika, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-22
 • Visuomenės stratifikacija

  Santrauka. Įvadas. Darbo objektas: Visuomenės stratifikacijos loginės schemos. Visuomenės stratifikacijos teorijų analizė. Visuomenės struktūra (visuomenės struktūros istorinė apžvalga). Visuomenės stratifikacijos teorijos. Klasikinės stratifikacijos teorijos. Šiuolaikinė visuomenės stratifikacijos teorijos. Socialinis struktūrinimasis pokyčių metu. Socialinių sluoksnių mobilumo aspektai. Visuomenės stratifikacijos loginių schemų analizė. Socialinės nelygybės įtaka socialiniam statusui. Galia stratifikacijos požiūriu. Pajamos socialinėje stratifikacijoje. Stratifikacijos lygmenys pagal lytį. Stratifikacijos lygmenys pagal amžių. Tyrimas "Valstybės tarnautojų stratifikaciją sąlygojantys veiksniai: etinis aspektas". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Sociologija, diplominis darbas(60 puslapių)
  2008-05-10
 • XML dokumentų saugomų reliacinėse duomenų bazėse publikavimas Internete

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Tyrimų objektas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo ir tyrimų aktualumas. Darbo rezultatai. Darbo apimtis ir struktūra. WEB-aplikacijų struktūra. Klasikinė WEB struktūra. WEB-aplikacijų, naudojančių XML kalbą, stuktūra. XML (eXtensible Markup Language). XML sintaksė. Vardai. Dokumento dalys. Elementai. Atributai. DTD (Document Type Definition). Vidinis ir išorinis DTD. Elementai. Atributai. Esybės. Notacijos(NOTATION)- duomenys aprašyti ne XML kalba. XSL (eXtensible Stylesheet Language). XSLT. XSLF. W3C DOM. XML ir Duomenų Bazės. Duomenų saugojimas XML dokumente. Failų sistemos apribojimai. Problemų sprendimų būdai. Dokumentai ir mazgai. Duomenų bazės. Reliacinės Duomenų Bazės (RDB) ir XML. XML kaip duomenų perdavimo aplinka. Darbo užduoties realizacija. Technologijų parinkimas programų sistemos prototipui kurti. Microsoft Active Server Page (ASP). Microsoft Universal Data Access (UDA). Platformos parinkimas. Microsoft IIS 5.0. Apache Web Server. Programų sistemos prototipo kūrimo žingsniai. Duomenų peržiūra. Duomenų bazės pildymas. Paieška. Duomenų apie knygas paieška. Transformacija į PDF formatą. Išvados. Priedai (7).
  Internetas, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2006-11-29
 • Žaidimų taikymas pedagogikoje

  Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant skaitymo. Žaidimų taikymas mokant rašybos. Žaidimų taikymo gimtosios kalbos pamokose tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Mokytojų požiūris į žaidimų taikymą gimtosios kalbos pamokose. Mokinių požiūris į žaidimus gimtosios kalbos pamokose. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2006-11-01
 • Žeimenos upės slėnio (Pabradės apylinkės) vaistinių augalų botaninė įvairovė, populiacijų būklė ir kai kurių rūšių morfobiologinės savybės bei produktyvumas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendros žinios apie vaistinius augalus. Vaistinių augalų rinkimas, laikymas ir ruošimas. Vaistinių augalų tyrimai Lietuvoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų metodika ir medžiaga. Žeimenos upės slėnio fizinė geografinė charakteristika. Žeimenos upės slėnio vaistinių augalų flora. Bendra vaistinių augalų floros charakteristika. Žeimenos upės slėnio vaistinių augalų sistematinis sąvadas ir paplitimas. Vaistinių augalų veikliosios medžiagos. Vaistinių augalų žaliavos rinkimo kalendorius. Vaistinių augalų paplitimas augavietėse ir jų būklės bei išteklių įvertinimas. Vaistinių augalų paplitimas, jų būklės ir išteklių įvertinimas Pabradės, Žeimenos ir Magūnų girininkijose. Vaistinių augalų paplitimas pušynų bendrijose, morfobiologinės savybės ir produktyvumas Pabradės, Žeimenos ir Magūnų girininkijose. Vaccinium myrtillus augalų paplitimas, morfobiologinės savybės ir produktyvumas. Vaccinium vitis-idaea augalų paplitimas, morfobiologinės savybės ir produktyvumas. Lycopodium clavatum augalų paplitimas, morfobiologinės savybės ir produktyvumas. Vaistinių augalų vartojimas Švenčionių rajono apylinkių liaudies medicinoje. Išvados. Santrauka. Santrauka (anglų kalba). Priedai.
  Botanika, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2006-04-13
 • Ženklai senuosiuose Lietuvos piniguose

  Įžanga: Dabarties ir praeities santykis. Numizmatika. Sfragistika. Heraldika. Žymuo. Ženklas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorinė situacija. Dėstymas. Lietuviški pinigai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai iki Liublino unijos (1387(?) - 1569 metais). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai po Liublino unijos (1569 - 1795 metais). Lietuviški ženklai monetose. Ietis. "PEČAT". Gediminaičių Stulpai. Vytis. Skydas su dvigubu kryžiumi. Išvados. Iliustracijos. Iliustracijų sąrašas.
  Dailė, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2005-12-13
 • Žodžio ir muzikos ritmo pojūtis

  Įvadas. Žodžio ir muzikos ritmo pojūtis. Žodžio ritmo samprata. Muzikos ritmo samprata. Žodžio ir muzikos ritmo ryšys. Muzikos rašto mokymo prasmė. Muzikavimo ir improvizavimo samprata. Žodžio ir muzikos ritmo pojūčio lavinimas įvairių autorių muzikinio ugdymo sistemose. Penkerių-šešerių metų vaikų ritminės klausos lavinimas iki natų pažinimo. Muzikos rašto skaitymas. Kodėl reikalingas muzikavimas ir improvizavimas?
  Muzika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-27
 • Заимствованная лексика в стихотворениях Велимира Хлебникова

  Darbas rusų kalba. Заимствованная лексика в стихотворениях Велимира Хлебникова. Введение. Исконная лексика русского языка. Сущность процесса лексического заимствования и пробленма ассимляции иноязычрых слов. Роль заимствований в русском языке. Определение заимствований. Причины заимствований. Роль заимствований в русском языке. Наука о Хлебникове. Виды заимствований. Виды скрытых заимствований в русском языке. Виды обычных (нескрытых) заимствований в русском языке. Старославянизмы. Заимствования из близкородственных славянских языков. Заимствования не из славянских языков. Новые заимствования в русском языке. Тенденции заимствования в русском языке сегодня. Заключение.
  Visuotinė literatūra, diplominis darbas(64 puslapiai)
  2006-04-27
 • Семья, семейные и некоторые родственные отношения в русских, литовских, а также в пословицах и поговорках старообрядцев Литвы

  Darbas rusų kalba. Šeima, šeimyniniai ir kai kurie kiti giminystės santykiai rusų, lietuvių ir Lietuvos sentikių patarlėse ir priežodžiuose. Введение. Языковые особенности пословиц и поговорок 6 Пословицы и поговорки: общие понятия, место в системе языка. Национальные и интернациональные пословицы и поговорки. Синонимы, синонимия, вариантность, варианты языковые. Языковая картина мира, отражённая в пословицах и поговорках. Стилистические особенности пословиц и поговорок и использование их в речи. Выводы. Семья, семейные и некоторые родственные отношения в русских, литовских и старообрядческих пословицах и поговорках. Отец. Мать-мачеха, мать-родина. Муж-жена. Сын. Дочь. Дети. Невестка. Свёкры. Зять. Тёща. Семья. Родня. Эквивалентные пословицы и поговорки. Варианты и синонимы пословиц и поговорок. Выводы. Резюме. Santrauka. Summary.
  Kalbų studijos, diplominis darbas(61 puslapis)
  2010-07-20
Puslapyje rodyti po