Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vakarų Lietuvos verslo kolegijos (VLVK) tvarkaraščių sudarymo sistemos projektas

  Įvadas. Tvarkaraščių sudarymo sistemų kūrėjų problemos ir matematiniai sprendimai MTSP‘os sprendimas Brazilijoje. Problemos apibrėžimas. Naujas būdas modeliuoti MTSP. Sprendimo pristatymas. Kaimynystės. Objektyvioji funkcija. GRASP strategija MTSP‘ai. Konstravimo procedūra. Vietinės paieškos procedūra. Nauja kelio-perjungimo strategija MTSP‘ai. Skyriaus apibendrinimas. VLVK tvarkaraščių sudarytojų vizija. VLVK resursai ir TS aplikacijos poreikis. Srautinių paskaitų planavimas. Paskaitų, padalintų į grupeles, organizavimas. Tvarkaraščių konvertavimas į įvairius formatus. Individualių tvarkaraščių publikavimas (internete). Lietuvoje ir pasaulyje paplitusių TS sistemų palyginimas. "aSc Tvarkaraščiai" TS sistemos galimybių tyrimas. Paprastas duomenų įvedimas. Reikalavimai kompiuteriui bei produkto kaina. "Mimosa" tvarkaraščių sudarymo sistemos analizė. Planuoti nėra lengva, bet tik ne su "Mimosa". "Mimosa" talpumas, suderinamumas ir kaina. "Rector" TS programos galimybių analizė. Kaip įsigyti licenciją darbui su programa? Atviro kodo tvarkaraščių sudarymo aplikacijos "FET" tyrimas. "FET" suderinamumas ir talpa. Laiko ir erdvės apribojimai. Išvados. Priedai (2).
  Informatika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2011-10-28
 • Valdymo principų analizė organizacijose

  Anotacija. Įvadas. Vadybos mokslo raida. Valdymo turinys ir esmė. Organizacijos samprata. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir reikšmė. Organizacinės valdymo struktūrų tipai bei jų parinkimas. Valdymo principų analizė organizacijose. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-02-11
 • Valiutinių ateities sandorių analizė

  Įžanga. Ateities sandorių samprata. Ateities sandorių rinkos ypatumai bei ištakos. Ateities sandorių esmė, pagrindiniai bruožai, rūšys bei charakteristikos. Ateities sandorių rinkos funkcionavimo mechanizmas. Išankstinių sandorių ir ateities sandorių palyginimas. Valiutinės rizikos valdymas valiutinėje ateities sandorių rinkoje. Apsidraudimas bei spekuliacija valiutinių ateities sandorių rinkoje. Valiutinių ateities sandorių biržos. Valiutinių ateities sandorių rinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-05-10
 • Valstybės biudžeto išlaidų valdymas ir kontrolė

  Valstybės biudžeto išlaidų (asignavimai) samprata ir klasifikacija. Valstybinis sektorius ir valstybės išlaidų sąvoka. Valstybės išlaidų klasifikacija. Valstybės biudžeto išlaidų valdymo ir kontrolės elementai. Valstybės biudžeto išlaidų valdymo ir kontrolės samprata. Valstybės finansų valdymo samprata ir pasaulinio patyrimo apžvalga. Valstybės finansų kontrolės samprata ir vaidmuo. Valstybės išlaidų valdymo ir kontrolės instituciniai aspektai. Įstatymų leidžiamosios valdžios vaidmuo valdant ir kontroliuojant valstybės išlaidas. Vykdomosios valdžios vaidmuo valdant ir kontroliuojant valstybės išlaidas. Šiuolaikinių valstybių biudžeto vykdymo kontrolės elementai. Vidaus kontrolė ir vidaus audito vaidmuo. Nepriklausomo išorės audito vaidmuo. Biudžeto analizė kaip valstybės išlaidų valdymo pagrindas. Biudžeto sandaros reformos Lietuvoje raida. Biudžetiniai principai ir jų įgyvendinimas Lietuvoje. Valstybės išlaidų valdymas ir kontrolė atskiruose biudžeto proceso etapuose. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymo (Vyriausybės etapo) trūkumai Lietuvoje. Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Valstybės biudžeto pajamų didinimas kaip išlaidų valdymo perspektyva. Valstybės išlaidų struktūra - fiskalinė politikos sudėtinė dalis. Valstybės pajamų didinimo kryptys. Darbo užmokesčio įšaldymo politikos pasekmės. Neigiami mokesčių sistemos bruožai. Valstybės mokesčių struktūra Lietuvoje. Vartojimo ir gamybos mokesčių našta valstybės biudžete. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis, lentelėmis.
  Finansai, diplominis darbas(69 puslapiai)
  2005-11-21
 • Valstybinės ir privačių įdarbinimo tarnybų veiklos lyginamoji analizė

  Pratarmė. Įvadas. Įdarbinimo tarnybų veiklos principai. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos vystymasis XX amžiuje. Tarptautinių dokumentų analizė. Lietuvos darbo biržos veikla. Privačių įdarbinimo tarnybų veikla Lietuvoje. Lietuvos darbo biržos veiklos rezultatai. Privačių įdarbinimo tarnybų veikla užsienio šalyse. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos tobulinimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (anketa).
  Makroekonomika, diplominis darbas(61 puslapis)
  2006-03-21
 • Vandens siurblinės elektrifikavimas

  Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Gėlas požeminis vanduo. Geriamojo vandens tiekimo būdai. Antro kėlimo siurblinių patikimumas. Elektros energijos tiekimo patikimumas. Inžinerinių sprendimų svarba elektrifikuojant siurblines ir parenkant joms technologinius įrenginius. Informacijos šaltinių analizės apibendrinimas. Projektinis skyrius. Technologinio proceso analizė. Technologinių įrenginių parinkimas. Elektrinio apšvietimo projektavimas. Apšvietimo rūšies parinkimas. Šviesotechniniai skaičiavimai. Apšvietimo tinklų laidų parinkimas. Vidaus instaliacijos apsaugos aparatų parinkimas ir suderinimas su laidų ir kabelių leistinomis apkrovos srovėmis. Apsaugos aparatų patikrinimas pagal mechaninio atsparumo ir poveikio patikimumo reikalavimus. Galios tinklų projektavimas. Vidaus instaliacijos tinklų schemos sudarymas. Laidų ir kabelių skerspjūvio nustatymas. Įtampos nuostoliai ir jų balansas vidaus instaliacijoje. Apsaugos aparatų parinkimas ir suderinimas su laidų ir kabelių leistinomis apkrovos srovėmis. Apsaugos aparatų patikrinimas pagal mechaninio atsparumo ir poveikio patikimumo reikalavimus. Elektros įrenginių paleidimo ir valdymo aparatų parinkimas. Vidaus elektros tinklų patikrinimas pagal asinchroninių elektros variklių paleidimo sąlygas. Elektros energijos tiekimas. Transformatorinės pastotės galio patikrinimas. Išorinio elektros tinklo projektavimas. Reaktyviosios galios kompensacija. Rezultatų vertinimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Profesinės rizikos vertinimas. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(122 puslapiai)
  2005-09-22
 • Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija

  Santrauka. Summary. Įvadas. Esama katilinės padėtis. Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos sprendimai. Šilumos poreikių skaičiavimas. Pastatų šildymo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Metiniai karšto vandens tiekimo šilumos poreikiai. Šilumos generavimo įrenginių parinkimas. Katilo parinkimas. Parinkto vandens šildymo katilo "Ecomax" aprašymas. Inžinerinis katilų aprūpinimas. Šilumos generavimo įrenginio techninės charakteristikos. Papildomų įrenginių parinkimas ir techninės specifikacijos. Armatūros parinkimas ir techninės specifikacijos. Medžiagų techninės specifikacijos. DRP (dujų reguliavimo punkto) skaičiavimas ir parinkimas. Bendras DRP aprašymas. Techniniai reikalavimai atliekant katilinės rekonstrukciją. Reikalavimai kokybei. Paviršių apsauga. Šiluminė izoliacija. Kontrolė ir bandymai. Darbų techninės specifikacijos. Techniniai reikalavimai armatūros parinkimui. Techniniai reikalavimai katilinės įrenginių montavimui. Priešgaisriniai reikalavimai. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Aplinkos apsauga. Bendrieji duomenys. Atliekos. Vanduo. Aplinkos oras. Stacionarių organizuotų taršos šaltinių trumpa charakteristika. Išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai. Metiniai teršalų kiekiai iš kurą deginančių įrenginių. Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, išmetami teršalai. Aplinkos oro užterštumo prognozė. Dirvožemis. Biologinė įvairovė. Kraštovaizdis. Ekstremalios situacijos (avarijos). Ekonominiai katilinės skaičiavimai. Pagrindiniai techniniai rodikliai. Rekonstruojamos katilinės sąmata. Ekonominiai katilinės rodikliai. Grafinis katilinės modeliavimas Autocad programa. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Mechanika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2009-05-05
 • Vedybų sutartys, jų notarinis tvirtinimas ir registravimo tvarka

  Įvadas. Vedybų sutarties samprata ir jos atsiradimo priežastys. Vedybų sutarties sudarymas ir įsigaliojimas. Vedybų sutarties notarinis tvirtinimas. Vedybų sutarties turinys. Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties negaliojimas. Vedybų sutarties pabaiga. Vedybų sutarties registras ir jo sąveika su kitais registrais. Vedybų sutarčių registro darbo krūvis nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2005 m. lapkričio 1 d. Vedybų sutarties registravimo aktualumas ir problematiškumas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-12-07
 • Veiksniai, formuojantys vaikų žaidimus

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti kultūrinius, ekonominius, socialinius veiksnius, įtakojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimus. Vaikų žaidimų istoriniai ir psichologiniai aspektai. Istorinė žaidimų raidos apžvalga. Lietuvių liaudies žaislų ir žaidimų tyrinėjimai. Žaidimų įtaka vaiko vystymuisi ir raidai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2010-05-25
 • Veiksniai, įtakojantys paauglių požiūrį į specialiųjų poreikių bendraamžius

  Santrauka. Įvadas. Svarbiausi veiksniai, įtakojantys paauglių požiūrį į specialiųjų poreikių bendraamžius teoriniu aspektu. Paauglystės amžiaus tarpsnių ypatumų svarba, požiūriui į specialiųjų poreikių bendraamžius. Specialiųjų poreikių asmenų integracijos ir adaptacijos lygis bendrojo lavinimo mokykloje. Veiksniai, lemiantys paauglių požiūrį į specialiųjų poreikių bendraamžius. Šeimos ugdomasis poveikis. Grupės vaidmuo. Masinės informacijos priemonės. Kultūros įstaigos. Tyrimas. Tyrimo metodika ir jos organizavimas. Mokinių nuomonė. Pedagogų nuomonė. Išvados. Priedai (2).
  Specialioji pedagogika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2008-05-12
 • Veiksniai, įtakojantys sėkmingą suaugusiųjų imunizaciją bendruomenėje

  Santrauka. Santrumpos ir operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Imunizacija. Imunoprofilaktikos pradžia Lietuvoje. Aktyvioji, pasyvioji imunizacija. Bendrosios skiepijimo kontraindikacijos. Vakcinacija. Užkrečiamų ligų kontrolė bendruomenėje imunizacijos būdu. Užkrečiamų ligų kontrolė pagal amžiaus grupes, profesija, gyvenimo būdą bei tam tikrų medicininių būklių atveju. Bendruomenės slaugytojo veikla imunizacijoje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Slauga, diplominis darbas(40 puslapių)
  2006-09-20
 • Verslo aprašymas: autoservisas "Tanagra"

  Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas.Rinka. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybinis planas. Įrengimai. Energijos sunaudojimas, gamybos išlaidos. Vadyba. Vadovai. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Rizikos vertinimas. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Išlaidų planas. Piniginių srautų prognozė. Balansinis planas. Pagrindiniai finansiniai šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-11-29
 • Verslo kūrimas: kaimo turizmas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo marketingo kompleksas ir jo aplinka. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Produktas. Kaina. Paslaugų teikimas. Rėmimas. Pavojų ir galimybių nustatymas. Misija, tikslai, uždaviniai. Gamybinis planas. Turimas turtas. Numatomas įsigyti turtas. Amortizaciniai atskaitymai. Reikalinga įranga. Darbo jėga. Pradinės išlaidos. Maitinimo išlaidos. Reklamos išlaidos. Paslaugos savikaina. Paslaugų kainos. Pajamos už paslaugas. Pardavimų prognozė. Žemės ūkio veikla. Reikšmė. Selekcija. Normos. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Lūžio taškas. Kaimo turizmo pajamų ir išlaidų planas. Kaimo turizmo veiklos piniginių srautų prognozė. Buhalterinis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Verslo planai, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2005-06-05
 • Verslo paramos paslaugų analizė ir pasiūlymai

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Baigiamajame darbe bus apžvelgta verslo paramos paslaugų formas, Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą, parengta tyrimo metodika ir atlikta verslo paramos paslaugų analizė. Verslo paramos formos. Mokesčių lengvatos. Finansinė parama. Užimtumo rėmimas. Verslo informacijos centrai, verslo inkubatoriai ir technologiniai parkai. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama verslui. Verslo paramos paslaugų tyrimo metodika. Verslo paramos paslaugų tyrimo duomenų analizė. Išvados. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas.
  Vadyba, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2008-07-15
 • Verslo planas: detalės "velenas" 5.202.001 gamybos baras

  Detalės "velenas" 5.202.001 gamybos baro verslo planas. Įvadas. Verslo idėja ir aprašymas. Baro veiklos aprašymas. Veiklos tikslai, galimybės ir perspektyva. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimo ir paslaugų teikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Technologinė dalis. Detalės ir mazgo aprašymas. Gamybos tipo parinkimas ir pagrindimas. Ruošinio tipo parinkimas ir pagrindimas. Detalės gamybos technologijos kelio sudarymas. Užlaidų operacijoms, tarpoperacinių matmenų skaičiavimas ir tolerancijų parinkimas. Įrenginių parinkimas. Pjovimų režimų skaičiavimas ir parinkimas. Laiko normų skaičiavimas ir parinkimas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Baro darbo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Transporto ūkio organizavimas bare. Remonto ūkio organizavimas. Sauga darbe, gamybos sanitarija ir priešgaisrinė sauga bare. Kokybės valdymas. Finansinė dalis. Įrenginių kiekio ir jų apkrovos skaičiavimas. Įrenginių vertės skaičiavimas. Gamybinio ploto ir jo vertės skaičiavimas. Baro darbuotojų skaičiaus nustatymas. Darbo užmokesčio fondo skaičiavimas. Pagrindinių medžiagų kiekio ir jų vertės nustatymas. Gaminio savikainos kalkuliacijos sudarymas. Rezultatyvinė dalis. Įmonės finansinės vertės įvertinimas.
  Verslo planai, diplominis darbas(77 puslapiai)
  2007-01-17
 • Verslo planas: fotošablonų formavimo IĮ "Fotorezista". Spausdintinių plokščių analizės stendo funkcionalumo kontrolė

  Verslo planas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Organizacinis įmonės planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės valdymo struktūra. Finansinis planas. Pagrindinio turto poreikis. Apyvartinio turto poreikis. Kapitalo poreikio nustatymas. Kapitalo įsigijimas. Kintami kaštai. Pastovūs kaštai. Pardavimo išlaidos. Savikaina. Pelno prognozė. Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(13 puslapių)
  2008-05-06
 • Verslo planas: gėlių salonas IĮ "Vesta"

  Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Marketingo rinkinio elementai. Produkto aprašymas. Rėmimas. Kaina. Pardavimų prognozė. Rizika. Išorinių veiksnių poveikis mano verslui. Gamybos planas. Gamybos aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos. Darbo jėga. Organizacinis planas. Darbo užmokestis. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų funkcijų paskirstymas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas.
  Verslo planai, diplominis darbas(18 puslapių)
  2008-09-04
 • Verslo planas: internetinių paslaugų tiekimas, kompiuterinė UAB "DF"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Darbų grafikas. Bibliografija. Priedai. Pelningumo lūžio taškas.
  Verslo planai, diplominis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-07
 • Verslo planas: įrankių nuoma PĮ "Technikonas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai. Produktai. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Prekių vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Kainos. Pardavimo metodai ir būdai. Reklama ir rėmimas. Veiklos planas. Patalpos. Tiekėjai. Atsargos. Valdymas. Savininkas ir darbuotojai. Finansinė ekonominė informacija. Nuomos įplaukų prognozės 2000m., litais. Sąnaudų prognozės 2000m., litais. Sąnaudų prognozės 2001m., litais. 2000m. veiklos metų sąmata (pinigų srautai) mėnesiais. 2001 m. veiklos metų sąmata (pinigų srautai) ketvirčiais. Pelningumo lūžio taškas.
  Verslo planai, diplominis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-09
 • Verslo planas: kompiuterinės paslaugos TŪB "Komveda"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba jos atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų atranka. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Paskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Marketingo veiklos kaštai. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Paslaugos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Paslaugos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pelno ataskaita. Lūžio taško analizė. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Projekto įgyvendinimo grafikas. Priedai
  Verslo planai, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-20
Puslapyje rodyti po