Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas

  Įvadas. Darbo laikas Lietuvos darbo teisėje. Darbo laiko samprata. Darbo laiko rūšys. Sutrumpintas darbo laikas ir jo teisinė reglamentacija Lietuvos darbo teisėje. Sutrumpinto darbo laiko nustatymas įvairioms darbuotojų grupėms. Sutrumpinto darbo laiko ryšys su darbo aplinka. Sutrumpinto darbo laiko nustatymas dirbantiems nakties metu. Ne viso darbo laiko teisiniai aspektai Lietuvos darbo teisėje. Ne viso darbo laiko teisinis reglamentavimas. Ne visas darbo laikas- lanksčiausia darbuotojų užimtumo forma. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas precedentinėje teisėje. Didžiosios Britanijos teisės sistemoje sutrumpinto ir ne viso darbo laiko instituto panašumai ir skirtumai lyginant su šio instituto teisiniu reglamentavimu Lietuvoje. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas Rusijos Federacijoje. Panašumai ir skirtumai lyginant su šio instituto teisiniu reglamentavimu Lietuvos Respublikoje. Išvados. Santrauka.
  Darbo teisė, diplominis darbas(80 puslapių)
  2006-03-07
 • Sveikatos priežiūros priemonių kūrimas pasitelkiant informacines technologijas: apšvietimo valdymas

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas: sukurti apšvietimo sistemą neįgaliesiems. Mikrovaldiklių ir jų programatorių apžvalga. Procesoriniai mikrovaldikliai. PIC mikrovaldikliai. AVR mikrovaldikliai. ARM mikrovaldikliai. Pasirinkto mikrovaldiklio ATmega8 aprašymas. ATmega8 mikrovaldiklio sąsajų su kompiuteriu apžvalga. Programatorių apžvalga mikrovaldikliui ATmega8. Naudojamų komponentų veikimo principų analizė. Judesio jutiklių ir dalyvavimo jutiklių palyginimas. Analoginis-skaitmeninis keitiklis. Fotorezistoriai. Impulso pločio moduliacija. Optronai. Apšvietimo valdymo projektinė dalis. Dalyvavimo jutiklis. Valdymo blokas. Apšvietimo reguliavimo plokštė. Programinė įranga. Programos struktūrinė schema. Apšvietimo valdymo blokinė schema. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (6 psl.).
  Informatika, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2010-06-15
 • Sveikos mitybos reikšmė nėščiosios sveikatai

  Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kas yra racionali mityba? Mitybos įtaka neštumo metu pasitaikantiems negalavimams. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Tiriamųjų žinių ir jų gavimo analizė. Nepilnavertės mitybos įtaka mažakraujystei ir dantų ėduoniui. Negalavimų ir jų įveikimo būdų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Medicina, diplominis darbas(20 puslapių)
  2007-05-02
 • Šeimos ir ugdymo institucijų bendradarbiavimas ugdant hiperaktyvų vaiką

  Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvumo priežastys. Šeimos ir ugdymo institucijos bendradarbiavimas ugdant hiperaktyvų vaiką. Hiperaktyvus vaikas šeimoje. Hiperaktyvus vaikas mokykloje. Hiperaktyvių vaikų elgesio koregavimas. Šeimos ir ugdymo institucijų bendradarbiavimas ugdant hiperaktyvų vaiką praktinis tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Anketinės apklausos duomenų analizė ir aptarimas. Tėvų nuomonė apie bendradarbiavimą su ugdymo institucija, ugdant hiperaktyvų vaiką. Mokytojų nuomonė apie bendradarbiavimą su šeima, ugdant hiperaktyvų vaiką. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedas (Anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2009-05-29
 • Šeimos laisvalaikis ir jo ypatumai

  Įvadas. Laisvalaikio kultūros samprata. Laisvalaikio struktūra ir jo funkcijos. Laisvalaikio leidimas – kultūros dalis. Vaikų, suaugusiųjų ir šeimos laisvalaikio leidimas. Vaikų laisvalaikis. Suaugusiųjų laisvalaikis. Laisvalaikis šeimoje. Laisvalaikio leidimo kartu šeimoje ypatumai. Tyrimo organizavimas. Tėvų ir vaikų bendro laisvo laiko leidimo ypatumai. Žaidimai tėvų ir vaikų laisvalaikio metu. Išvados. Santrauka.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2009-02-19
 • Šeimos politika Lietuvoje

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Lietuvos socialinės politikos situacija. Socialinė parama. Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Vaikų globa. Jaunimo politika. Socialinės paramos informacinė sistema. Socialinių paslaugų vaikui ir šeimai Lietuvoje analizė. Teisės aktai reglamentuojantys socialines paslaugas vaikams ir probleminėms šeimoms. Situacijos analizė. Socialinis draudimas ir pensijos. Socialinio draudimo įmokų sistemos plėtra. Socialinio draudimo išmokų sistemos tobulinimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-01-18
 • Šeštos klasės moksleivių fizinio pajėgumo vertinimas

  Įvadas. Moksleivių fizinės ypatybės ir jų lavinimas mokykloje. Fizinio pajėgumo samprata. Fizinės ypatybės ir jų lavinimas mokykliniame amžiuje. Greitumas ir vikrumas ir šių fizinių ypatybių lavinimas. Koordinacija ir pusiausvyra ir šių fizinių ypatybių lavinimas. Jėga ir jos lavinimas. Ištvermė ir jos lavinimas. Lankstumas ir jo lavinimas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Testavimas. Statistinė analizė. Šeštos klasės berniukų fizinio pajėgumo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2009-04-29
 • Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio kūrimas ir valdymas

  Pdf formatas. Įvadas. Teoriniai švietimo organizacijų įvaizdžio kūrimo aspektai. Problemos analizė: teigiamo gimnazijos įvaizdžio dominavimas. Mokykla – kaip organizacija. Organizacijos įvaizdis: reikšmė, samprata, požymiai ir tipai. Organizacijos įvaizdžio reikšmė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Reputacija – organizacijos įvaizdžio pasekmė. Organizacijos įvaizdžio pagrindiniai požymiai. Pagrindiniai organizacijų įvaizdžio tipai. Organizacijos įvaizdžio formavimo metodikos analizė. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio valdymo modelius. Lietuvių autorių pateiktų organizacijos įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Identitetas – įvaizdžio valdymo pagrindas. Vizualus identitetas: materialusis įvaizdžio aspektas. Organizacijos komunikacijos reikšmė. Organizacijos kontaktinės auditorijos: ugdymo įstaigų aspektas. Organizacijos kultūros reikšmė įvaizdžio formavimui. Švietimo organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategija. Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio tyrimo rezultatų analizė. Lietuvos švietimo sistema respondentų požiūriu. Gimnazijų įvaizdžio aktualumas. Mokyklos tipo pasirinkimo aktualumas. Gimnazijos vidinio ir išorinio įvaizdžio kūrimo dominantės pedagogų požiūriu. Gimnazijos kultūra. Gimnazijos komunikacija. Gimnazijos vizualus identitetas. Gimnazijos kontaktinių auditorijų reikšmė įvaizdžio kūrime. Gimnazijų įvaizdžio kūrimo strategija. Veiksnių, lemiančių tėvų apsisprendimą renkantis gimnaziją, analizė. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis tėvų požiūriu. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis gimnazijų mokytojų požiūriu. Veiksnių, darančių įtaką renkantis gimnaziją, tėvų ir mokytojų įvertinimo palyginimas. Pagrindinės nepakankamai gero gimnazijų įvaizdžio priežastys. Šiaulių miesto gimnazijų vertinimas tėvų tarpe. Rekomendacijos gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategijos suformavimui. Išvados. Priedai.
  Vadyba, diplominis darbas(130 puslapių)
  2005-10-20
 • Šiaulų miesto suaugusiųjų gyventojų nerimo psichosocialiniai asektai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti Šiaulių miesto suaugusių gyventojų nerimą psichosocialiniu aspektu. Nerimo samprata. Nerimo simptomatika. Veiksniai, įtakojantys nerimą. Teoriniai psichosocialiniai nerimo aspektai. Psichologinės nerimo teorijos. Socialiniai nerimo aspektai. Nerimo poveikis gyvenimo kokybei. Gyvenimo kokybės samprata. Gyvenimo kokybė ir nerimas medicininiu požiūriu. Gyvenimo kokybė ir nerimas socioekonominiu požiūriu. Nerimo sutrikimų paplitimas Lietuvoje. Nerimo sutrikimų paplitimas Europoje. Šiaulių miesto suaugusių gyventojų nerimas psichosocialiniu aspektu. Tyrimo metodai ir kontingentas. Tyrimo rezultatai. Psichosocialiniai aspektai priklausomai nuo lyties ir šeimyninės padėties. 2 nerimo sukeliamos pasekmės. Išvados.
  Psichologija, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2010-09-03
 • Šiuolaikinė populiarioji muzika pradinių klasių mokinių ugdyme

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti šiuolaikinės popmuzikos įtaką bei jos privalumus ir trūkumus pradinių klasių mokinių ugdymo procese. Pradinių klasių mokinių muzikinio ugdymo, taikant šiuolaikinę populiariąją muziką teoriniai pagrindai. Šiuolaikinės populiariosios muzikos samprata (muzikos stilių apžvalga). Šiuolaikinių muzikinio ugdymo koncepcijų, taikomų ir Lietuvoje, įvairovė. Šiuolaikinės populiariosios muzikos vieta pradinių klasių mokinių ugdyme. Pradinių klasių muzikos vadovėlių analizė. Pradinių klasių mokinių muzikinio ugdymo, taikant šiuolaikinę populiariąją muziką, galimybės. Pradinių klasių moksleivių ir pradinių klasių mokytojų požiūris į šiuolaikinę populiariąją muziką. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Mokinių anketų rezultatai. Mokytojų anketų rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (5 psl.).
  Pedagogika, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2010-02-02
 • Šlapimas

  Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Profesinės kompetencijos. Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Šlapimo susidarymas. Šlapimo sudėtis, funkcijos ir savybės. Šlapimo ėminių surinkimo taisyklės. Automatinis šlapimo analizatorius. Mėginio paruošimas. Mėginio tyrimas. Tyrimo rezultatų vertinimas. Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas. Mėginio paruošimas. Mėginio mikroskopavimas. Tyrimo rezultatų vertinimas. Tyrimo automatiniu šlapimo analizatoriumi ir mikroskopu palyginimas. Tyrimo metodika. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Stebėjimo analizė. Šlapimo tyrimų analizė. Išvados.
  Medicina, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2007-09-25
 • Šokio pedagogų ir V-X klasių mokinių tarpusavio santykiai ir jų įtaka ugdymui(-si)

  Įvadas. Mokytojo kompetencijos. Pedagogo meistriškumas. Pedagogo kūrybingumas, dvasingumas. Pedagogo bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais ir jų aplinka. Bendravimo kultūra. Pedagogo sėkmingo darbo sąlygos. Mokytojo teisės ir pareigos. Mokinio teisės ir pareigos. Mokymo sutartis. Kaip elgtis, kai mokinio teisės pažeidžiamos. Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai bei jų įtaka ugdymui(si). Problemos, kurios iškyla mokiniams ir mokytojams bendraujant ir bendradarbiaujant. Pažymio problemos. Bendravimo problemos. Elgesio problemos. Mokymosi problemos. Moksleivių kriziniai etapai. Mokinių ir pedagogų tarpusavio konfliktai ir jų įtaka ugdymui(si). Mokytojų ir mokinių tėvų tarpusavio santykiai ir jų įtaka mokymosi rezultatams. Ką tėvai turėtų daryti, kai pastebi, kad pedagogas su mokiniais elgiasi netinkamai. Aplinkos įtaka mokinių ir pedagogų santykiams bei įtaka ugdymui(si). Mokykla kaip ugdymo ir ugdymosi aplinka. Išorinė, vidinė ir fizinė mokyklinė aplinka. Apklausos rezultatų analizė. Išvados. Santrauka užsienio kalba.
  Pedagogika, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-17
 • Šunų dresavimo ir vedžiojimo aikštelių įrengimas

  Šunų dresavimo ir vedžiojimo aikštelių įrengimas bei jų pritaikymas Vilniaus mieste. Įvadas. Gyvūnų laikymo taisyklės Vilniaus mieste. Aikštelių šunims vedžioti įrengimas ir priežiūra. Dirvos paruošimas ir sodinimas. Klimatas. Augimvietės parinkimas. Medžio išsirinkimas. Sodinimo laikas. Sodinimas. Gyvatvorė. Genėjimo technologija. Tako įrengimas. Vejos įrengimas. Žolių sėklų mišiniai. Trąšos vejoms. Suolelis. Tvora. Pamatai. Medžio konservavimo priemonės. Baigiamojo darbo uždaviniai. Bendri reikalavimai. Darbų eiliškumas. Darbų sauga. Išvados ir siūlymai.
  Kita, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-08-20
 • Šventosios upės rekreacinis potencialas

  Įvadas. Bendros žinios apie Šventosios upę ir jos baseiną. Turizmo rūšys, vystomos Šventosios upėje ir jos pakrantėse. Bendros žinios apie Šventosios upę ir jos baseiną. Šventosios upės intakai ir baseino ežerai. Turizmo rūšys, vystomos Šventosios upėje ir jos pakrantėse. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai, Zarasų rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Utenos rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Anykščių rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Ukmergės rajono ribose. Šventosios upės pakrančių turistinių išteklių rekreacinio patrauklumo vertinimas. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymo lygis Šventosios upės pakrantėse. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Zarasų rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Utenos rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Anykščių rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Ukmergės rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse. Šventosios upės rekreacinio naudojimo galimybių ir plėtros SWOT analizė. Šventosios upės rekreacinio naudojimo galimybių ir plėtros tyrimas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados. Išvados. Rekomendacijos. Priedai. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Zarasų rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Utenos rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Anykščių rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Ukmergės rajono ribose. Anketa.
  Turizmas, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-06-01
 • Tarptautinio policijos bendradarbiavimo tendencijos, Lietuvai istojus į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas. Tarptautinio policijos bendradarbiavimo istorinė-teisinė raida. Tarptautinio policijos bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) bei Lietuvos policijos įstaigų bendradarbiavimas tiriant tarptautinius nusikaltimus. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europolo pagalba tiriant nusikaltimus. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su nelegalia narkotikų apyvarta. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su nelegalia imigracija. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su terorizmu. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su prekyba žmonėmis ir vaikų pornografija. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimu. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su pinigų plovimu. Šengeno konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje. Šengeno valstybių narių policijos bendradarbiavimas. Lietuvos policijos bendradarbiavimas prisijungiant prie Šengeno sutarties. Vidinių ir išorinių sienų apsaugos situacijos analizė. Policijos bendradarbiavimo tendencijos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos policijos bendradarbiavimo problemos. Policijos pareigūnų kvalifikacijos ir gebėjimų įtaka tarptautiniam bendradarbiavimui. Išvados. Santrauka. Summary. Išnašos.
  Teisė, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2008-03-18
 • Teaching and learning English in the Youth school

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos mokymas. Introduction. Glossary. Teaching and learning English language in the youth school. Distinguishing features of teaching and learning in the youth school. Nature of motivation. Motivation for learning english language. Variety of factors that intervene to lessen a student’s motivation. Variety of factors that foster motivation for learning english. Possibilities to change teaching and learning offered by education improvement project. Design of an empirical research. Influence of participation in education improvement project on teaching and learning Eenglish language in the youth school (empirical research). Conclusions.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2007-02-12
 • Teaching English at a public institution: ways of improving adults' EFL communicative competence

  Diplominis anglų kalba. Anglų kalbos mokymas valstybinėje įstaigoje: suaugusiųjų (svetimosios) anglų kalbos komunikacinės kompetencijos tobulinimo būdai. Introduction. Glossary. Overview of adults EFL communicative competence improvement. Theoretical bases of communicative approach to second language teaching. Communicative English language teaching: theoretical assumptions. Difficulties that limit application of communicative language teaching/learning. Aspects of adults learning. Adult learners: the roles of self-efficacy, self-regulation and motivation. Meeting adults EFL learning needs. Ways of adults teaching that can be used to improve communicative competence. English language teaching and learning in Kaunas district municipality. The aim of the research. Design and implementation of the research plan. Data analysis and results. Conclusions. Recommendations.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2007-08-30
 • Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumai

  Įvadas. Teoriniai klausimo nagrinėjimo aspektai. Mokinių veiklos pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje. Veiklos samprata. Ugdymo samprata. Veikla – pagrindinė ugdymo priemonė. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimo tikrovės pažinimui turinys. Bendravimo veikloje tobulinimas. Sugyvenimas – partnerystės raiška. Augimas bendraujant – ugdymo išvada. Bendravimo veikloje ugdymo formos ir metodai. Šeiminis auklėjimas veiklai. Auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Auklėjimas darbui. Veikla – profesionalumo pamatas. Ekonominis auklėjimas. Ekologinis auklėjimas. Technologinė veikla – viena iš mokinių veiklos rūšių. Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumai. Ypatumų samprata. Technologijų mokymo bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų kaitos problematika. Technologinio ugdymo turinys. Technologijų mokymo bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų struktūros ypatumai. Mokinių kompetencijos ugdymas technologijų mokyme. Informacinės technologijos technologijų mokymo organizavime. Projektinis darbas – pagrindinis technologijų mokymo komponentas. Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumų tyrimas. Tyrimo bazė, imtis metodika. Mokytojų apklausa, duomenų analizė. Mokinių apklausa, duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Pedagogika, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-07-26
 • Telšių regiono vieningo geodezinio pagrindo duomenų bazės sukūrimas

  Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbų, sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo temos analizė. Darbo metodai. Darbo priemonės. Duomenų valdymo sistemos. Programa ArcView Gis. Programa Geo Map. Programa GEOSECMA NT. Darbo procesas. Bendrieji reikalavimai geodeziniam pagrindui. Geodezinio pagrindo punktų kodų sudarymas. Telšių savivaldybės geodezinio pagrindo duomenys. Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių geodezinio pagrindo duomenys. Perėjimo iš vietinės koordinačių sistemos į LKS–94. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Duomenų bazės struktūros sudarymas. Duomenų bazių sudarymas AutoCad Map programa. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Annotation.
  Lietuvos geografija, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2005-12-07
 • Teminių žemėlapių tekstinės apkrovos analizė ir vertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas - sukurti metodiką, leidžiančią optimaliai įvertinti tekstinės apkrovos laipsnį teminiuose žemėlapiuose, o atliktų tyrimų pagrindu sukurti automatizuotą tekstinės apkrovos vertinimo sistemą su kuria būtų galima apskaičiuoti jau esamų arba naujai sukurtų žemėlapių tekstinę apkrovą. Literatūros apžvalga. Šriftų atsiradimo istorija ir raida. Šriftų vystymosi raida žemėlapiuose. Užrašų naudojamų teminėje kartografijoje specifika. Užrašai ir jų komponavimo principai. Žemėlapių tekstinės apkrovos užrašais vertinimo metodika. Vidutinės tekstinės apkrovos skaitinis (kiekybinis) vertinimas. Tekstinės apkrovos įvertinimas, vertinant tekstu užimamą plotą. Atlikto tyrimo rezultatai. Praktinis sukurtos metodikos įvertinimas. Išvados. Priedai (3).
  Geografija, diplominis darbas(75 puslapiai)
  2010-10-15
Puslapyje rodyti po