Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė>Bibliotekininkystės referatai

Bibliotekininkystės referatai (57 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka (2)

  Įvadas. Darbo tikslas buvo apsilankyti bibliotekoje ir joje susipažinti su sukauptu fondu, jo komplektavimu, apskaita, sauga bei kompiuterinės technikos naudojimu fondų komplektavime ir tvarkyme. Bibliotekos fondas. Bibliotekos fondo komplektavimas. Kompiuterinės technikos naudojimas komplektavime. Apskaita. Sauga. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2010-07-08
 • Knygos istorija

  Knyga. Keturi svarbiausi knygos istorijos periodai. Skaitymas. Masinės komunikacijos priemonės. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(16 puslapių)
  2008-12-11
 • Knygos kultūros kūrėjas bibliofilas

  Įvadas. Bibliofilo sąvoka ir jos apibrėžimai. Bibliofilo veiklos tikslas ir uždaviniai. Asmeninė ir bibliofilinė biblioteka. Bibliofilinės veiklos raiška. Visuomenės ir bibliofilijos sąjūdžio santykiai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Knygos struktūra ir sudėtiniai elementai

  Įvadas. Knyga "Viešoji biblioteka". Knygos formatas ir apimtis. Knygos įrišimas. Antraštinis lapas ir jo elementai. Tekstas. Paraštės. Atsklandos, užsklandos, inicialai, jų apipavidalinimo ypatumai. Knygos norma ir signatūra. Šriftas: dydis ir piešinys. Knygos iliustracijos: jų pobūdis, išdėstymas ir atlikimo technika. Knygos dailininkas, dizaineris. Knygos metrika ir jos duomenys. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-18
 • Knygos struktūra ir sudėtiniai elementai (2)

  Įvadas. Referato tikslas – išsiaiškinti, kas sudaro knygos struktūrą bei iš ko susideda sudėtiniai knygos elementai. Knygos struktūra. Išoriniai knygos elementai. Vidiniai knygos elementai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-23
 • Knygotyros terminologija (2)

  Įvadas. Autorinis lankas. Informacinis leidinys. Leidinys. Privalomasis egzempliorius. Šriftas. Vinjetė. Egzempliorius. Autorius. Kalendorius. Knyga. Tiražas. Paginacija. Katalogas. Tekstas. Vadovėlis. Leidėjas. Bibliografinis leidinys. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Knygų leidyba

  Procesai kurie vyksta išleidžiant knygą. Knygos planavimas. Autorinė sutartis. Knygos projektas. Autoriaus rankraštis. Teksto rinkimas. Vaizdinės medžiagos parengimas. Redagavimas. Korektūra. Maketavimas. ISBN, UDK. Galutinis knygos maketas. Perdavimas spaudai Leidinio rengimo schema.
  Bibliotekininkystė, referatas(14 puslapių)
  2008-05-21
 • Knygų prekyba

  Knygų prekyba. Knygų tematika. Žemės ir namų ūkio leidiniai. Sveikatos apsaugos leidiniai. Politikos leidiniai. Valstybės ir teisės leidiniai. Kalbos mokslo leidiniai. Tautosakos leidiniai. Grožinės literatūros leidiniai. Moralės tematikos leidiniai. Religinės tematikos leidiniai. Universalaus turinio leidiniai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-03
 • Kretingos viešoji M. Valančiaus biblioteka

  Įvadas. Įkūrimas. Biblioteka šiandien. Bibliotekos sandara. Lietuvos – Prancūzijos asociacija. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Leidybos raida Lietuvoje ir pirmieji lietuviški leidiniai

  Leidybos raida. Knygų leidybos pradžia Lietuvoje. Pirmoji lietuviška knyga. Aušra (laikraštis). Varpas (laikraštis). Pažanga Lietuvos leidyboje.
  Bibliotekininkystė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-20
 • Leidinių tipologija

  Įvadas. Leidinių tipologija. Leidinys "Leiskit į tėvynę". Leidinys "Kalbos kultūra visiems". Leidinys "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas". Leidinys "Kur stoti". Leidinys "Vazoninės gėlės". Elektroninių leidinių rūšys. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Lektologija (2)

  Įvadas. Lektologija – bibliotekininkystės mokslo disciplina. Lektologijos objektas, struktūra, ryšiai su kitais mokslais. Skaitymas kaip komunikacija. Teksto, autoriaus ir skaitytojo vaidmenys procesiniame ir semiotiniame komunikacijos modeliuose. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(5 puslapiai)
  2008-08-25
 • LIBIS posistemės ir bibliografija

  Pratarmė. LIBIS posistemės bendrojoje struktūroje. LIBIS elektroninių išteklių posistemio apibūdinimas ir kūrimo etapai. LIBIS katalogavimo ir komplektavimo posistemis. LIBIS analizinės bibliografijos posistemis. Suvestinis katalogas. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas. Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Martyno Mažvydo bibliotekos projektas. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(12 puslapių)
  2009-03-24
 • Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai: XX amžiaus pabaiga - XXI amžiaus pradžia

  Įvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti aptariamuoju laikotarpiu išleistus lietuviškuosius biobibliografinius žodynus bei atskleisti jų būdingiausius bruožus. Biobibliografija. XX amžiaus pabaigos Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai. V. Biržiška "Aleksandrynas". Lietuvių rašytojai. S. Keblienė Tarybinių tautų rašytojai lietuvių kalba 1940–1970. P. Grybauskienė "TSRS tautų literatūra lietuvių kalba, 1971-1985". XXI amžiaus pradžios Lietuviškasis biobibliografininis žodynas. Išvados. Priedai (5).
  Bibliotekininkystė, referatas(14 puslapių)
  2010-01-26
 • Lietuvos bibliotekų įstatymai

  Įvadas. Lietuvos bibliotekų įstatymai. Bibliotekų sistema. Bibliotekų turtas, jų iškeldinimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bibliotekų fondas. Bibliotekų finansavimas. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-17
 • Lietuvos ir Rusijos spauda

  Įvadas. Spauda Lietuvoje. Knygotyros spauda. Lietuvos periodinis leidinys "Tarp knygų". Rusijos periodinis leidinys "Knižnoje delo". Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-18
 • Lietuvos muziejų, paveldo objektų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos (Trakų ir Kernavės atvejis)

  Pratarmė. Istorinis kontekstas. Patekimo į pasaulio paveldo sąrašą kriterijai. Kernavės ir trakų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2010-11-18
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvo istorija ir šiuolaikinė būklė

  Įvadas. Trumpa archyvo istorija. Archyvo valdymo struktūra. Fondai. Saugyklos. Pagrindiniai archyvo veiklos bruožai. Projektai 2000-2008 metais. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai (2).
  Bibliotekininkystė, referatas(14 puslapių)
  2008-10-22
 • Meno, muzikos, multimedia bibliotekų paslaugos

  Įvadas. Modernių paslaugų teikimo galimybės. Autorinės ir gretutinės teisės. Autorių teisės ir licencijos naudojimas. Asmens duomenų apsauga bibliotekose. Darbuotojų pažeidimai naudojantis programine įranga ir naudojimosi internetu tvarka. Ekstensyvios paslaugos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(11 puslapių)
  2009-05-19
 • Mokyklų bibliotekų paslaugų charakteristika

  Įvadas. Mokyklų bibliotekų darbo ypatumai. Vartotojų diferencijavimas. Informacinių įgūdžių ugdymas mokyklos bibliotekoje. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo informacijos teikimas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po