Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė>Bibliotekininkystės konspektai

Bibliotekininkystės konspektai (36 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Knygotyra

  Mokslo apie knygą ištakos ir raida. Knygotyros pavadinimas. Knygotyros dėstymas Lietuvoje ir jos vieta tarp kitų akademinių dalykų. Knygotyros objektas ir struktūra. Knygotyros metodai ir metodologija. Knygotyros terminija ir žodynai. Knygos sąvokos etimologija ir jos apibrėžimas. Knygos funkcijos. Knyga kaip informacijos sistema. Knyga šiuolaikinių komunikacijos priemonių sistemoje. Knygos leidybos ir gamybos etapai. Knygų brošiūravimas ir įrišimas. Įrišimų funkcijos ir rūšys. Popierius ir įrišimo medžiagos. Lietuvos Respublikos (LR) leidyklos ir šiuolaikinė leidybos būklė. Leidyklos organizacija ir jos funkcijos. Autorystė, autorinė teisė ir LATGA. Leidinių tipologija: klasifikavimo kriterijai ir leidinių rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) poligrafijos bazė. Lietuvos Respublikos (LR) ir užsienio šalių knygotyros periodika ir tęstiniai leidiniai. Informaciniai ir reklaminiai leidiniai. Mokomieji leidiniai. Bibliofilija ir jos knygotyriniai aspektai. Nepublikuoti dokumentai. Leidinių platinimo sistema ir knyga. Spaudos statistika. Knygos paveldas ir jo apsauga. Išoriniai knygos elementai. Vidiniai knygos elementai. Pagalbinis informacinis knygos tekstas. Poligrafinis knygos gamybos etapas. Knygos gamybos (spausdinimo) technika. Spaudos būdai. Iškilioji spauda. Gilioji spauda. Plokščioji (ofsetinė) spauda. Skaitmeninės spaudos būdas. Kiti šiuolaikinės spaudos būdai. Operatyvioji poligrafija. Trafaretinė spauda. Elektroninė spauda. Hektografija. Fleksografinė spauda. Kompiuterinė spauda. Knygos tekstas ir jo rūšys. Knygos formatas. Iliustracijos. Jų rūšys ir funkcijos. Spaudos popierius. Spaudos popierius. Kreidinis popierius. Spaudos dažai. Vandenženklis ir jo funkcijos. Poligrafijos šriftai. Knygos apimtis ir jos matavimo vienetai. Autorinis lankas. Leidybinis apskaitos lankas. Spaudos lankas. Indeksai ISBN, ISSN, UDK ir jų funkcijos. Norma ir signatūra. Teksto korektūra ir korektūros ženklai. Skaitmeninė knyga: tradicijų ir naujovių dermė. Knygos skaitytojas ir vartotojas. Knygos ateities prognozės.
  Bibliotekininkystė, konspektas(26 puslapiai)
  2008-01-21
 • Knygotyra (2)

  "Mokslas apie medijas: knyga". Knygos sąvoka: kilmė ir apibrėžimas. Mokslo apie knygą genezė pasaulyje ir Lietuvoje. Knygotyros mokslo objektas ir struktūra. Knygotyros ryšiai su kitais mokslais. Knygotyros metodai. Knygotyros terminija ir jos resursai. Knygos ateitis.
  Bibliotekininkystė, konspektas(6 puslapiai)
  2009-01-23
 • Komunikacijos ir informacijos istorija

  Remtasi visuotinės knygos istorija. Raštas ir jo raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas ir jo plitimas. Raštas ir knyga senovės Kinijoje. Knyga antikinėje visuomenėje. Vakarų Europos rankraštinė knyga. Tekstinės ir vaizdinės informacijos dauginimo būdai Rytų Azijoje ir Vakarų Europoje iki J. Gutenbergo laikų (estampavimas, ksilografija, spausdinimas atskirais spaudmenimis). Spaudos išradėjas J. Gutenbergas, jo išradimas ir leidiniai. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir plitimas Centrinėje Europoje ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavija). Poligrafinė spauda Rusijoje, pirmieji Maskvos spaustuvininkai (Ivanas Fiodorovas, Piotras Mistislavicas) Poligrafinė spauda Rusijoje. Žymiausios XVI – XVIII a. leidėjų dinastijos ir jų veikla. XVI – XVIII a. spaustuviniai šriftai, leidėjai, skaitančioji visuomenė. XVI – XVIII a. periodinė spauda. Spaudos techninė pažanga ir leidybos verslo ypatumai. XIX a. spaustuvės, skaitančioji visuomenė ir populiariosios leidinių serijos. Knygos istorijos kaip mokslo atsiradimas ir raida. Prancūzų knygos istorijos mokykla ir jos atstovų svarbiausi darbai. Anglų, amerikiečių knygos istorijos mokykla, svarbiausi jos atstovai ir jų darbai. Robertas Darntonas ir jo knygos istorijos samprata. Knygos istorijos mokslas Centrinėje ir Rytų Europoje XX a. Knygos istorija: objektas, struktūra ir tyrimo metodai. Šiuolaikinio knygos istorijos mokslo institucinė būklė. Rašomosios medžiagos. Istorinė apžvalga (nuo rankraštinės Egipte iki šių dienų). Popieriaus išradimas ir jo plitimas. Filigranai ir filigranologija. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Knygos forma ir jos istorinė raida. Rankraštinės knygos menas. Spausdintos knygos menas (XIX a. pab.). Svarbiausi spaudos būdai (iškiliaspaudė, giliaspaudė, plokščiaspaudė). Litografija Periodinės spaudos užuomazgos, jos atsiradimas ir raida.
  Bibliotekininkystė, konspektas(26 puslapiai)
  2009-01-06
 • Komunikacijos ir informacijos teorijos

  Informacijos ir informacinės visuomenės teorijos. Informacijos tapimas svarbia, keičiančia visuomeninę sanklodą pagal Frank Webster. Informacijos amžiaus įtaka mūsų gyvenimui pagal Thomas Hylland Eriksen. Informacinės visuomenės samprata pagal Frank Webster. Informacinė visuomenė kaip poindustrializmas – Daniel Bellas. Informacinis kapitalizmas pagal Manuel Castells. Modernieji laikai pagal Anthony Giddens. Informacija ir brandus kapitalizmas pagal Herbert Schiller. Komunikacijos teorijos. Komunikacijos problema ir reikšmės. Komunikacija po antrojo pasaulinio karo. Dialogas ir skleidimas. Johnas Locke`as ir prasmė. Mesmerizmas, spiritizmas, parapsichologija. Hegelis apie pripažinimą. Marksas apie pinigus. Komunikacija pagal Kierkegaard. Įrašymas ir perdavimas. Komunikacija su mirusiaisias. Neįteikti laiškai. Telefoniniai slėpiniai. Radijas. Nekomunikabilumas. Komunikacijos mokyklos. Shannono ir Weaverio modelis. Triukšmas, Perteklius ir entropija/ Kanalas, priemonės, grįžtamasis ryšys. Gerbnerio modelis. Newcombo modelis. Westley ir MacLeano modelis. Ženklai: reikšmės, kategorijos, konvencija, organizavimas. Kodai (analoginiai arba skaitmeniniai, prezentaciniai, išplėtoti ir riboti, plataus ir siauro vartojimo, sutartiniai). Neverbalinė komunikacija. Mitas. Metafora ir metonimija. Semiotiniai tyrimai; Komunikacijos medijos. Medija bendrais bruožais. McLuhano medijos: medijų raida, karštos ir vėsios medijos. Knuto Hickethierio grupavimas ir skirstymas. Medijų apibrėžimai. Postmedijų estetika-menas. Medijų ekologija. Medijų ekologija pagal Michelkevičių. Medijų poveikis. Tinklaraščiai. Struktūralistinė teorija ir jos taikymas. Empiriniai metodai. Idealogija ir prasmė.
  Bibliotekininkystė, konspektas(28 puslapiai)
  2009-10-16
 • Lietuvos knygos istorija

  Lietuvos rankraštinė knyga ir pirmieji lietuviški tekstai iki spaudos atsiradimo. Martyno "Agenda" – pirmoji spausdinta LDK knyga. Spaudos atsiradimas Vilniuje. Pranciškus Skorina ir jo darbai. Lietuviškų knygų spausdinimo Mažojoje Lietuvoje ištakos. Lietuvių raštijos kūrėjai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis. Martynas Mažvydas ir jo "Katekizmas". Jonas Bretkūnas – pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą. Stačiatikių leidybinė veikla Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XVI–XVII amžiuje. Mamoničių spaustuvė, žymiausi leidiniai. Protestantų leidybinė veikla Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XVI–XVII amžiuje. Mikalojaus Radvilos Juodojo Lietuvos Brastos Biblija. Karcanų spaustuvė Vilniuje, jos veiklos komercinis pobūdis. Kėdainių Jonušo Radvilos spaustuvė ir jos produkcija. Samuelis Boguslavas Chilinskis ir jo verstos Biblijos likimas. Radvilos Našlaitėlio spaustuvė Vilniuje. Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvė: produkcijos pobūdis, apimtis, reikšmingiausi leidiniai; šios spaustuvės vaidmuo Lietuvos kultūros istorijoje. Knygų prekyba Lietuvoje XVIII amžiuje: spaustuvės, knygrišyklos, knygynai. Prekybos asortimentas. Knygų kainos. Vilniaus J. Zavadzkio spaudos įmonė. Lauryno Ivinskio kalendoriai. Varnių knygynas ir jo reikšmė lietuviškos knygos istorijoje. Lietuviškų knygų platinimas ir prekyba XIX amžiuje. Spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimas ir lietuviškos knygos graždanka, jų repertuaras. Švietėjų bandymai legaliai leisti lietuviškas knygas Lietuvoje ir Rusijoje. Nelegalios lietuviškos spaudos leidyba Mažojoje Lietuvoje. Kontrafakcijos. Knygnešystė. Lietuvių spauda Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuviškos knygos raida po spaudos draudimo panaikinimo. Lietuviškų spaustuvių atsiradimas: P. Vileišio, M. Kuktos, S. Banaičio, Seinų. Knygynų tinklo susiformavimas. M. Šlapelienės knygynas Vilniuje ir jo reikšmė Lietuvos kultūros istorijoje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(27 puslapiai)
  2009-09-28
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų valdymas

  Lietuvos bibliotekų/bibliotekininkų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Automatizuotos informacinės sistemos Lietuvos mokslinėse bibliotekose, jų kūrimo istorija. Šiek tiek istorijos apie VU bibliotekos kompiuterizavimą. Kodėl ALEPH. Istoriniai fondai, jų išsaugojimo problemos ir sprendimo būdai. Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Muzikos skyriaus rinkiniuose. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Vilniaus universiteto biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka. Pagrindinės veiklos kryptys. Skaitmeninimas. Mokslų akademijos biblioteka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-28
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų valdymas (2)

  Mokslinės bibliotekos samprata. Šiuolaikinės mokslinės bibliotekos koncepcijos. Mokslinė tiriamoji biblioteka. Kas yra mokslinė biblioteka Lietuvoje. Mokslinės bibliotekos gamybinė, organizacinė struktūra. Gamybinė struktūra. Organizacinė struktūra. Organizacinės valdymo sistemos formos. Informacijos išteklių formavimas. Tradiciniai ir interaktyvūs ištekliai. Teisiniai dokumentai. Teisiniai ir norminiai dokumentai. Elektroniniai informacijos ištekliai. Lietuvos bibliotekų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos bibliotekų/bibliotekininkų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimas. Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Automatizuotos informacinės sistemos Lietuvos mokslinėse bibliotekose, jų kūrimo istorija. VU bibliotekos kompiuterizavimą. ALPH. Vartotojai. Informacijos pateikimas vartotojams. Personalo valdymas. Žmogiškieji ištekliai, jų vystymas, darbuotojų motyvacija, poreikis. Ryšiai su visuomene. Moksliniai tyrimai bibliotekose. Istoriniai fondai, jų išsaugojimo problemos ir sprendimo būdai. Retų knygų ir rankraščių skyrius. Muzikos skyriaus rinkiniuose. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Vilniaus universiteto biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka. Pagrindinės veiklos kryptys. Restauravimas. Skaitmeninimas. Mokslų akademijos biblioteka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(22 puslapiai)
  2007-09-28
 • Mediologija

  Marshallas McLuhanas jo ir jo veikalas "Kaip suprasti medijas?". Pagrindinės medijų teorijos ir teoretikai. Medijų kaita ir raida. Medijos ir technologijos santykis. Medijų ir turinio samprata. Spausdintinės, elektroninės ir skaitmeninės medijos. Žiniasklaidos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Valstybinės kalbos ugdymas. Visuomenės informavimo priemonės: funkcijos ir kaita šiuolaikinėje visuomenėje. Visuomenės informavimo priemonės: funkcijos ir kaita. Informacijos laisvė. Nuomonių įvairovė. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai. Visuomenės teisė žinoti ir žurnalistikos funkcijos. Universaliosios ir apverstosios piramidės principai. Objektyvumo ir šališkumo problema Lietuvoje. Žiniasklaidos koncentracijos keliami pavojai. Žiniasklaidos kultūra, vertybių ir etikos problemos. Demokratinis plėtojimas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(5 puslapiai)
  2009-01-23
 • Nacionalinė bibliografija. Lietuvių bibliografija

  Nacionalinės bibliografijos šaltiniai 1796 – 1864 metais. Bibliografijos visetai. Kajetonas Rokas Nezabitauskis. Piotras Kepenas. Laurynas Ivinskis. Lietuviški spaudiniai Vilniaus lenkų bibliografų darbuose. Nacionalinės bibliografijos šaltiniai 1865–1917 metais. Bibliografijos visetai. Jonas Karlovičius. Darbai pasirodę Lietuvoje. Jonas Žilius Žilinskas. Vaclovo Biržiškos "Lietuvių bibliografija". Referatinė bibliografija XX amžiaus antroje pusėje. Repertuarinės bibliografijos modelis. Janonio rodyklės struktūros variantas. Esama bibliografinės rodyklės struktūra. Repertuarinės bibliografinės rodyklės apimties prognozės. Lietuvių bibliografija. Privalomasis egzempliorius. Istorija privalomo egzemplioriaus (PE). Privalomo egzemplioriaus (PE) gavėjai. Šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijos. Lietuvių spaudos einamoji bibliografija XIX amžiuje – 1917 metais. Einamoji valstybinė bibliografija tarpukario Lietuvoje 1918-1940. Einamoji valstybinė bibliografija Lietuvoje nuo 1940 metų iki dabar.
  Bibliotekininkystė, konspektas(30 puslapių)
  2010-01-26
 • Skaitybos psichologija

  Ppsichologiniai skaitybos aspektai. Bibliotekininkystės ir psichologijos integracija. N. Rubakino bibliopsichologija. Skaitymo poreikis, motyvai, interesai, tikslai. Skaitymo ryšys su psichiniais procesais. Dėmesys, suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė. Asmenybinių faktorių (temperamento, charakterio) poveikis lektūros pasirinkimui ir suvokimui. Asmenybę formuojantys psichologiniai faktoriai. Skaitymo sutrikimai. Disleksija. Biblioterapija. Bibliotekų paslaugos asmenims su skaitymo sutrikimais.
  Bibliotekininkystė, konspektas(11 puslapių)
  2010-06-02
 • Skaitymo pedagogika

  Skaitytojų tipologija: paskirtis, kriterijai, modeliai, dinamika. H. Volgasto pasiūlytas grupavimas. Skaitybos ir bibliotekos pedagogikos samprata N. Rubakino skaitytojų ugdymo teorija. Skaitymo ir naudojimosi biblioteka skatinimas ir populiarinimas. Skaitymo kultūros samprata. Skaitytojų ugdymas. Suaugusiųjų švietimas. Biblioteka ir savišvieta. Nenutrūkstantis mokymasis. Informacinis raštingumas (IR). Vartotojų mokymas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-03
 • Skaitymo psichologija

  Akies judesiai skaitant. Akies judesiai – sakados, fiksacijos ir regresijos. Pauzių ir šuoliukų santykis. Teksto sunkumas ir skaitymo greitis. Maksimaliai įmanomas skaitymo greitis. Raidžių atpažinimas. Raidės atpažinimas ir konteksto įtaka suvokimui. Žodžio atpažinimas. Bendra skaitymo proceso teorija. Skaitymo vystymasis. Skaitymosi vystymąsi lemiantys veiksniai. Skaitymo vystymasis etapai. Iki-alfabetinis vystymosi etapas. Dalinio alfabeto naudojimo etapas. Viso alfabeto naudojimo etapas. Konsoliduoto raidyno naudojimo etapas. Skaitymo vystymosi sutrikimai. Mokyklos poveikis skaitymui.
  Bibliotekininkystė, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-03
 • Užsienio bibliografija

  Bibliografinės veiklos atsiradimas ir raida. Nacionalinė ir valstybinė bibliografija: pagrindinės sąvokos ir bibliografijos raidos tendencijos. Einamoji ir retrospektyvinė nacionalinė bibliografija: istorinė apžvalga. Enciklopedinė renesanso laikotarpio bibliografija. K. Gesnerio "Visuotinė biblioteka". Privalomasis egzempliorius: nuo cenzūros iki visuotinės bibliografinės apskaitos. Valstybinės bibliografijos tarnybos ir privalomasis egzempliorius. Karolio Estreicherio "Bibliografija Polska": Lenkijos raštijos bibliografijos rodyklė.
  Bibliotekininkystė, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-03
 • Vaikų ir jaunimo skaitybos teorijos ir metodikos paveldas Lietuvoje

  Vaikų skaitymo tyrimai Lietuvoje iki 1940 m. Knygnešystės vaidmuo platinant lietuvišką knygą. Knygų platinimas. Lietuviškų mokyklų kūrimasis XX a. pradžioje. Mokyklų bibliotekos ir vaikų literatūra jose. Užklasinio skaitymo vieta mokyklų ir gimnazijų programose. Vaikų lektūros šaltiniai. Diskusija dėl pasakų vaikų lektūroje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-02
 • Vaikų skaitymo tyrimai XX a.

  Pedagogų požiūris į vaikų skaitymą ir lektūrą. Mašiotas – vaikų literatūros kūrėjas ir skaitymo teoretikas. Jakučionis apie vaikų literatūros turinį. Skabeikos reikalavimai vaikų skaitiniams. Puidos pažiūros į vaikų skaitymo teoriją ir praktiką. Geniušo pažiūros į vaikų lektūrą ir skaitymą, rekomendacijos tėvams ir pedagogams dėl kn propagandos ir darbo su ja. K. Skabeika. A. Jakučionis. J. Geniušas. K. Puida. P. Mašiotas. V. Biržiška. V. Ruzgo. "Bibliotekoms vadovėlis" ir vaikų skaitymo organizacija: N. Rubakino idėjų propaganda ir sklaida Lietuvoje. Kitų rusų pedagogų darbų įtaka vaikų skaitymo vadovams Lietuvoje. Vokiečių ir švedų pedagogų požiūrio į vaikų skaitymą ir knygą įtaka Lietuvos skaitymo teoretikams ir pedagogams.
  Bibliotekininkystė, konspektas(6 puslapiai)
  2010-06-02
 • Vilniaus akademijos spaustuvė

  Vilniaus akademijos spaustuvės istorijos šaltiniai ir tyrinėjimai. Visą spaustuvės veiklą pagal jos priklausomybę ir valdymo ypatumus galima skirti į du laikotarpius. Vilniaus akademijos spaustuvės dokumentus galima suskirstyti pagal laiką į dvi grupes. Pagal dokumentų rūšis kiekvienoje grupėje išskirtina. Valdovų privilegijos. Direktyvos bei potvarkiai. Susirašinėjimas. Ūkiniai ir gamybinės veiklos dokumentai. Spaustuvės steigimo priežastys ir aplinkybės. Spaustuvės veiklos teisiniai pagrindai. Spaustuvės įranga. Darbo organizavimas. Spaustuvės leidiniai. Pasaulinė literatūra. Filologija. Medicininė literatūra. Muzikinė literatūra. Informacinė ir buitinė literatūra.
  Bibliotekininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2008-05-23
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po