Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Architektūra ir dizainas

Architektūra ir dizainas (245 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kinietiškas stilius Europoje

  Įvadas. Domėjimasis rytų kultūra. Kinietiškasis stilius Prancūzijoje. Kinietiškasis stilius Vokietijoje. Kinų porcelianas ir tekstilė. Kinietiškojo stiliaus vystymasis Anglijoje.
  Architektūra ir dizainas, referatas(6 puslapiai)
  2010-06-15
 • Klasicizmas

  Klasicizmo atsiradimas ir bruožai. Kryptys : romėniška ir graikiška. Italų (Romos) mokyklos. Prancūzų (Paryžiaus) mokyklos. Rusų mokyklos. Europos ir Lietuvos klasicizmo raidos etapai. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1780 – 1795 metai). Laurynas Stuoka-Gucevičius – lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininkas. Paminklai. Kauno rotušė. Paežerių dvaro rūmai. Vėlyvasis klasicizmas (1795 – 1860 metai). Vilniaus katedra. Paminklai. Mielagėnų bažnyčia. Onuškio bažnyčia. Čiobiškio bažnyčia. Leipalingio bažnyčia. Ampyras Lietuvoje. Paminklai. Chodkevičių rūmai. Vilniaus Tiškevičių rūmai. Jašiūnų dvaro rūmai. Kraštutinis racionalizmas. Ryšys su romantizmu. Lietuviškojo klasicizmo savitumai. Palyginimas su Lenkijos klasicizmu.
  Architektūra ir dizainas, referatas(11 puslapių)
  2005-06-08
 • Klasicizmas – naujas renesansas architektūros istorijoje. Ankstyvasis, brandusis ir vėlyvasis klasicizmas Lietuvoje

  Klasicizmo architektūra. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1770-1795m.). Kauno Rotušė. Universiteto astronomijos observatorijos priestatas. Paežerių rūmai. Brandžiojo klasicizmo architektūra. Vilniaus Rotušė. Vėlyvasis klasicizmas (1795-1860m.).
  Architektūra ir dizainas, referatas(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Klasicizmas Europoje

  Klasicizmas apibūdina architektūros kryptį. Klasicizmas Prancūzijoje. Vokietijos klasicizmas. Klasicizmo laikotarpis. Skulptūra klasicizme. Taikomoji dailė ir baldų gamyba.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Klasicizmas Rusijoje

  Kas yra klasicizmas? Kaip klasicizmas atsirado Rusijoje? Kas būdinga klasikiniam interjerui. Naudojamos medžiagos. Spalvos. Baldai. Išvada.
  Architektūra ir dizainas, referatas(5 puslapiai)
  2010-06-15
 • Klasicizmas Vilniuje

  Architektūra klasicizmo laikotarpiu. Įvadas, motyvacija. Maršrutui pasirinktų pastatų apibūdinimas: Aušros Vartų koplyčia, Igno Oginskio rūmai, Vilniaus rotušė, Pacų rūmai, Chodkevičių rūmai, Prezidentūra, Sulistrovskių rūmai, Arkikatedros architektūrinis vertinimas, Evangelikų reformatų bažnyčia.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-05-20
 • Klasicizmo ir ampyro baldai

  Klasicizmo baldai: klasicizmo įvestos interjero formos, dekoras, klasicizmas Prancūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje; ampyro baldai.
  Architektūra ir dizainas, referatas(11 puslapių)
  2005-03-07
 • Klasicizmo menas Lietuvoje: architektūra

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Klasicizmo stiliaus raida ir architektų kūryba Lietuvoje. Ankstyvasis klasicizmas. Brandžiojo klasicizmo architektūra. Vėlyvasis klasicizmas. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Klasicizmo menas Lietuvoje: architektūra (2)

  Klasicizmas. Stiliaus pradžia ir raida. Lietuvos klasicizmo architektūra. Žymiausi Lietuvos klasicistai.
  Architektūra ir dizainas, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-17
 • Kraštovaizdžio architektūros pagrindai

  Itališkieji sodai (parkai) ir prancūziškieji parkai (geometrinis komponavimo stilius). Versalio sodai. Vila D‘este. Angliškieji parkai (peizažiniai parkai, mišrūs parkai ir modernūs bei postmodernūs želdynai). Centrinis Niujorko parkas. Hamburgo miesto parkas – Standtpark. Palangos botanikos parkas. Birutės kalnas.
  Architektūra ir dizainas, špera(4 puslapiai)
  2011-03-01
 • Kraštovaizdžio kompozicinis vertinimas užstatymo aspektu

  Įvadas. Reikšmingiausios kraštovaizdžio erdvinės struktūros kompozicinės savybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. Reikšmingiausios kraštovaizdžio fizinių elementų kompozicinės savybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-09
 • Kultūros projektas: nuo idėjos iki ataskaitos

  PowerPoint pristatymas. Projekto formatas. Geras mūsų organizacijos įvaizdis. Projekto idėjos formulavimas. Projekto problematikos pateikimas (šaltiniai, nuorodos, statistika). Problemos masto įrodymai. Tikslų formulavimas. Uždavinių formulavimas. Projekto vykdymo metodika ir grafikai. Projekto vertinimas. Projekto biudžetas. Kaip sukurti patrauklią idėją? Pratimas (nerimtas). Pratybos (rimtesnės). Projektas: "Tautinės mažumos -- Tarpusavio supratimo stiprinimas Lietuvos paribio miestuose". Tikslinė grupė. Projekto tikslai. Pagrindiniai veiksmai. Numatomi rezultatai. Ką galvoja rėmėjas? Kur "pakasta" sėkmė? Pratybos.
  Architektūra ir dizainas, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-06-15
 • Kursinis projektas: Kauno Soboro eksterjero restauracija

  Įvadas. I dalis. Suformuluoti projekto pavadinimą (iki 100 ženklų) ir trilypį jo tikslą (kokybinė dalis iki 200 ženklų). Aprašyti projekto produkto (rezultato) sritį. Priskirti projektą atitinkamai klasei, tipui ar rūšiai. Pagrįsti projekto pasirinkimą organizacijos/verslo strategiją. Numatyti projekto gaires ir parengti gairių planą. II DALIS. Įvertinti darbų trukmę ir jų vykdymo seką bei tarpusavio ryšius. Parengti projekto tvarkaraščius (galima pasirinkti vieną kelią). Identifikuoti ir pažymėti diagramose kritinius kelius. Jei jų yra keletas, nurodyti kiekvieno jų prioritetus ir pateikti tokio sprendimo argumentus. III DALIS. Įvertinti ir numatyti išteklius, reikalingus konkretiems darbams atlikti ir pateikti lentelės formoje. Pagal tvarkaraštį atlikti tiesioginių darbo išteklių agregavimą ir pateikti agregavimo diagramą. Pagal poreikį atlikti tvarkaraščio korekcijas ir numatyti kitas išteklių konfliktų sprendimo priemones. Pateikti galutinį suderintą projekto tvarkaraštį su jo darbo išteklių agregavimo diagramą. Įvertinti projekto išlaidas ir parengti projekto biudžetą. Identifikuoti ir įvertinti projekto riziką. Parengti priemonių planą galimiems rizikos įvykių padariniams likviduoti. IV DALIS. Identifikuoti projektų suinteresuotas šalis, įvertinti jų santykį su projektu, interesus ir parengti jų valdymo planą. Išanalizuoti, kokioje organizacinėje aplinkoje vykdomas projektas - pateikti organizacijos valdymo grafinę struktūrą, kurioje matytųsi projekto valdymo struktūra ir jos pavaldumo ryšiai. Pakomentuoti struktūros stipriąsias ir silpnąsias savybes. Suformuoti reikalavimus, keliamus projekto vadovui ir komandos nariams: pageidaujamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį, vaidmenį komandoje ir numatomas pareigas ir įgaliojimus projekto įgyvendinimo metu. V DALIS. Aprašykite projekto priežiūros ir kontrolės sistemą. Parenkite planinę savo projektų kaupiamųjų išlaidų kreivę. Aprašykite projekto kokybės valdymo sistemą. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2011-11-21
 • Laiptų raida ir funkcija renesanso, baroko ir neobaroko laikotarpiais

  Įžanga. Renesansas. Barokas. Neobarokas. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-26
 • Laivės alėja - dabartis ir žvilgsnis į ateitį

  Įžanga. Laisvės alėjos formavimas. Žadama Laisvės alėjos rekonstrukcija. Šviestuvai. Skulptūros. Aplinka. Žvilgsnis į ateitį.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-05
 • Landscape design

  Darbas anglų kalba. Landšaftas. Landscape design. Landscape architecture. Duties. Landscape architects work on. Specializations. History. Landscape planning. Asian landscape planning. European landscape planning. US landscape planning. Landscape planning legislation. Landscape planning theory. Garden design. Gardening As a Vocation. History. Garden design courses. Developing a Garden Design. Elements (Ingredients) of Garden Design. Landscape engineering. Landscape assessment. Summary. Dictionary/Vocabulary.
  Architektūra ir dizainas, referatas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Laurynas Stuoka-Gucevičius

  Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas – Laurynas Stuoka-Gucevičius. L. Stuokos-Gucevičiaus kūrybinė veikla. L. Stuokos–Gucevičiaus kūrybinis palikimas. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-29
 • Laurynas Stuoka-Gucevičius (2)

  Architektas Laurynas Stuoka - Gucevičius. L. Stuokos – Gucevičiaus kūrybinis palikimas. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Laurynas Stuoka-Gucevičius (3)

  Įvadas. Klasicizmo pradininkas Lietuvoje –Laurynas Stuoka Gucevičius. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus architektūrinis palikimas. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-18
 • Laurynas Stuoka-Gucevičius (4)

  Įžanga. Pasaulėžiūros formavimasis. Politinis gyvenimas. Kultūrinis palikimas. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-22
Puslapyje rodyti po