Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baudžiamojo proceso teisė (7)

  Užduoties variantas Nr. 2. Įvadas. Ikiteisminio tyrimo veiksmai, jų atlikimo sąlygos. Eksperimento samprata, šio tyrimo veiksmo tikslai ir skirtumai nuo parodymų patikrinimo vietoje. Išvados. Uždavinys.
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(14 puslapių)
  2009-02-12
 • Baudžiamosios teisės bendroji dalis

  Užduoties variantas Nr. 7. 1 užduotis. 17-metis J. ir 20-metis P. buvo sulaikyti už transporto priemonės variklio vagystę, įsibraunant į negyvenamąją patalpą. Jiems buvo pareikštas įtarimas padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje. Bylos nagrinėjimo teisme metu J. advokatas, remdamasis tuo, kad teisiamasis nusikaltimą padarė pirmą kartą, gerai mokosi vidurinės mokyklos 11 klasėje, gerai charakterizuojamas, prašė teismą atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, argumentuotai atsakykite, ar yra galimybė konkrečiu atveju atleisti J. nuo baudžiamosios atsakomybės? Sprendimas. 2 užduotis. J. buvo pareikštas įtarimas pasikėsinimu nužudyti savo tėvą iš savanaudiškų paskatų. Prokuroro buvo nustatyta, kad J. 1998 m. rugsėjo 15 d., būdamas neblaivus sudavė savo tėvui kelis smūgius peiliu į krūtinę. Po šio įvykio J. tėvas, būdamas komos būsenoje, buvo paguldytas į ligoninę, bet praėjus keturiems mėnesiams mirė. Tėvui mirus, J. buvo pareikštas naujas įtarimas – tyčinis nužudymas savo tėvo dėl savanaudiškų paskatų. Priimant nuosprendį ir skiriant J. laisvės atėmimo bausmę iškilo įstatymo taikymo problema. Pasirodo, kad po veikos padarymo pasikeitė baudžiamasis įstatymas, nustatantis, kad už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (BK 129 straipsnio 2 dalis) baudžiama laisvės atėmimu nuo 5 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos, o iki tol už šį nusikaltimą maksimali laisvės atėmimo bausmė buvo 15 metų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie baudžiamųjų įstatymų galiojimą laike, argumentuotai atsakykite, kuris baudžiamasis įstatymas turėtų būti taikomas J. kvalifikuojant jo veiką ir skiriant už jos padarymą bausmę?
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-10-01
 • Baudžiamosios teisės bendroji dalis (2)

  Variantas nr. 2. 1 užduotis. 16-metis B. buvo pastebėtas namo gyventojų vagiant konservuotus produktus iš rūsių. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklaustas paauglys prisipažino, kad išlaužius duris apvogė 3 rūsius. Pavogtų daiktų vertė – 130 Lt. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie nusikaltimo mažareikšmiškumą, argumentuotai atsakykite, ar B. padarytą nusikalstamą veiką galima pripažinti mažareikšme? 2 užduotis Policija gavo informaciją, kad viename bute pardavinėjami narkotikai bei renkasi narkomanai. Patikrinimo metu bute buvo aptikti trys asmenys stipraus narkotinio apsvaigimo būsenoje. Atlikus kratą bute buvo rasta 10 gr. efedrino hidrochlorido miltelių, o taip pat 2 gr. namų gamybos efedrono, 500 gr. susmulkintų ir paruoštų rūkymui kanapių, įrankių narkotikams gaminti. Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad narkotinės medžiagos priklausė vienam iš sulaikytų narkomanų, kuris yra buto savininkas. Kiti du nusipirko iš jo ir suvartojo po vieną dozę efedrono, be to visi rūkė marihuaną. Tiriant bylą paaiškėjo, kad sulaikytieji yra narkologinio dispanserio įskaitoje, ne kartą gydėsi nuo narkomanijos. Be to, buto savininkui yra nustatytas ir lengvas oligofrenijos laipsnis. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie nepakaltinamumą ir ribotą pakaltinamumą, argumentuotai atsakykite, ar yra pagrindas pripažinti kurį nors iš sulaikytų asmenų nepakaltinamu ar ribotai pakaltinamu?
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Buhalterinė apskaita (18)

  5 uždaviniai. Turime tokius UAB ,,Paslauga" 2007 metų duomenis. Apskaičiuoti, kiek buvo tiesioginių darbo išlaidų. Pateikta tokia informacija apie UAB "Gaja" 2007 metais patirtas išlaidas ir atsargų likučius. Reikia: Apskaičiuoti medžiagų sunaudojimą. Sudaryti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą. Duota: UAB "Banga" duomenys. Reikia: Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Apskaičiuoti, kiek grynųjų pajamų per praėjusius metus uždirbo įmonė. Pateikti AB "Gamyba" metų biudžetiniai ir faktiniai duomenys. Reikia: Sudaryti nulinio lygio biudžeto analizę. Sudaryti pirmojo lygio biudžeto analizę. Sudaryti antrojo lygio biudžeto analizę. Išvados. Pateikti tokie įmonės UAB "Prekyba" duomenys. Reikia: Apskaičiuoti kiekvieno gamino dalinio pelno koeficientą. Apskaičiuoti kiekvieno gaminio dalinį pelną. Apskaičiuoti ribinio pelno sumą, kai įmonė planuoja gaminti tik du gaminius, turinčius santykinai aukščiausią ribinio pelno normą.
  Apskaita, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-05-22
 • Buhalterinė apskaita (5)

  Buhalterinės apskaitos dalyko kontrolinis darbas. Teoriniai klausimai. Mokesčiai, susiję su darbo užmokesčiu. Pirminiai dokumentai ir jų rekvizitai. Dvejybinio įrašo esmė. Praktinės užduotys.
  Apskaita, uždavinys(10 puslapių)
  2005-12-09
 • Buhalterinė apskaita (8)

  Uždaviniai. Įmonės balansas. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Uždaromosios sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Įmonės pelno ataskaita.
  Apskaita, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-01-18
 • Buhalterinė apskaita: UAB "Gika"

  Bandomasis balansas. Ūkinės operacijos. Reikia: Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. Atlikti koreguojančius ir uždarančius įrašus. Sudaryti Darbinę atskaitomybės lentelę. Sustatyti Balansą ir Pelno (nuostolio) ataskaitas. Papildoma informacija koregavimams. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Koreguojantys įrašai. Uždarantys įrašai. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Apskaita, uždavinys(13 puslapių)
  2007-01-31
 • C++ programavimo kalba: masyvų naudojimo principai

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti masyvų naudojimo programose principus ir sudaryti masyvų tvarkymo programą. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir sekos diagramos. Naudojami duomenų tipai, kintamieji konstantos, objektai, metodai, ir jų paskirtis. Programos *.h ir *.cpp failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Programos failų vardai. Programai keliami apribojimai. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programos, uždavinys(12 puslapių)
  2006-09-12
 • Chemijos mįslės

  Pluoštelis cheminių mįslių. Įdomiosios chemijos bandymai. Viktorina "Cheminiai elementai". Bandymai. Linksmieji alchemikai. Ar žinote? Nevalgomi produktai. Chemikų vakaro tema "Vanduo ir ugnis".
  Chemija, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-05-30
 • Civilinė teisė (22)

  Įvadas. Uždavinys (A-F). Ieškinio senaties terminai. ieškinio senaties termino atnaujinimas. reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. kada prasideda ieškinio senaties termino eiga? Išvados.
  Civilinė teisė, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Civilinė teisė (25)

  Užduotis: Tėvas liepė savo nepilnamečiui sūnui vykti į parduotuvę nupirkti maisto produktų. Sėdęs į savo draugui priklausantį automobilį, sūnus išvažiavo vykdyti tėvo paliepimo. Tačiau važiuodamas reguliuojamojoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė pėstįjį, sunkiai jį sužeisdamas. Nuo kokių aplinkybių priklausys tėvo, sūnaus ir (ar) sūnaus draugo civilinės atsakomybės klausimo sprendimas? Sprendimas.
  Civilinė teisė, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Civilinė teisė (33)

  Uždavinys: Ieškovas draudimo įmonė "Vildraudimas" prašė teismo priteisti iš atsakovės I.P. 10 700 Lt žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodyta, kad, vykdant remontą 2001 m. rugsėjo 19 d. įvykusios vandens tiekimo tinklų avarijos atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute pasekoje buvo apgadintas ieškovo draudėjui priklausantis turtas. Atsakovė I. P. neneigė buto remonto ir ieškovės buto užpylimo faktų, tačiau teigė, jog ieškovas praleido įstatyme nustatytą ieškinio senaties terminą, todėl prašė ieškinį atmesti. Ieškinio senaties termino eiga, anot atsakovės, prasidėjo 2001 m. gruodžio 12 d., kuomet buvo baigti remonto darbai atsakovės bute, o ieškinys teisme gautas tik 2005 m. gegužės 7 d. Išspręskite ginčą. Paaiškinkite, kada prasideda ieškinio senaties termino eiga. Kokiomis aplinkybėmis teismas gali praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti. Sprendimas.
  Civilinė teisė, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-01-14
 • Daiktinių savininko teisių gynimo būdai

  Uždavinys: Ieškovas nurodė, kad iš jo 1998 m. lapkričio 11 d buvo pavogtas automobilis "VW-Caravelle". Dėl šio fakto buvo iškelta baudžiamoji byla, kuri vėliau, nesuradus automobilio ir nenustačius kaltų dėl vagystės asmenų, buvo sustabdyta. 2003 m. sausio 23 d. policijos pareigūnai, įtarę kėbulo numerio klastotę, sulaikė automobilį "VW-Caravelle", registruotą atsakovo vardu. Tyrimo metu pasitvirtino, kad sulaikyto automobilio kėbulo numeris suklastotas (paskutiniai numerio skaitmenys perkalti), o originalus kėbulo numeris yra būtent toks, koks buvo pavogtojo automobilio kėbulo numeris. Baudžiamoji byla buvo atnaujinta. Ieškovas 2003 m. kovo 20 d. kreipėsi į teismą, prašydamas išreikalauti iš neteisėto atsakovo valdymo automobilį ir grąžinti jį teisėtam savininkui - ieškovui. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė kad automobilį pirko Kauno automobilių turguje, yra sąžiningas įgijėjas ir išreikalauti automobilio iš jo negalima. Be to, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Išspręskite ginčą. Kokius žinote civilinius daiktinius savininko teisių gynimo būdus? Juos apibūdinkite. Uždavinio sprendimas. Kokius žinote daiktinius savininko teisių gynimo būdus?
  Civilinė teisė, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-09-25
 • Darbo ekonomika (4)

  Lietuvos gyventojų kiekybinė ir kokybinė kaita. Užduotis: apskaičiuoti ir palyginti 2-jų laikotarpių Lietuvos gyventojų kiekybinės ir kokybinės kaitos rodiklius. Darbo apmokėjimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Užduotis: apskaičiuoti ir palyginti 2-jų laikotarpių darbo apmokėjimo Lietuvoje ir kitose ES (Europos Sąjungos) šalyse kaitos rodiklius. Užduotis: Užpildykite lentelę, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Užduotis. Užpildykite lentelę, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Užduotis. Užpildykite lenteles apie vartojimo išlaidas pagal decilius kaime ir mieste, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Gyventojų užimtumo ir nedarbo rodikliai. Užduotis. Pasinaudodami Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis pateikite lentelę: Lietuvos ir vienos Lietuvos apskrities gyventojų ekonominio užimtumo rodikliai. Pavaizduoti viename grafike visos Lietuvos ir duotosios apskrities nedarbo lygio kitimą. Kaip apskrities nedarbo lygio kitimas susijęs su visos Lietuvos nedarbo lygio kitimu? Kas galėjo sąlygoti apskrities užimtumo lygio pokyčius? Pavaizduoti viename grafike visos Lietuvos ir apskrities nedarbo lygio ir užimtumo lygio kitimą. Kaip šie rodikliai susiję?
  Ekonomika, uždavinys(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Darbo teisė (25)

  Parašykite kiek laiko dirbate per a) dieną, b) savaitę ir c) mėnesį (visose darbovietėse, skaičiuojant faktiškai sugaištą laiką būtą darbdavio žinioje). Išanalizuokite: 1) ar darbo teisės norminiuose aktuose nustatyta darbo laiko struktūra teisingai taikoma skaičiuojant jūsų darbo laiką. 2) ar darbo laikas neviršija Darbo kodekse nustatytos trukmės. Apibrėžkite nekonkuravimo susitarimo darbo teisėje esmę ir dabartinę situaciją Lietuvoje.
  Darbo teisė, uždavinys(4 puslapiai)
  2008-09-02
 • Darbo užmokestis (5)

  Matematikos uždaviniai. Mokytoja ir mokytoja metodininkė turi vienodą darbo stažą – po 7 metus. Kiek mažiau uždirba mokytoja už mokytoją metodininkę, jeigu abi turi po 22 savaitines pamokas? Kiek litų didesnį atlyginimą gauna mokytoja ekspertė už paprastą mokytoją, jeigu abiejų stažas po 14 metų ir abi turi po 20 savaitinių pamokų pradinėse klasėse? Mokyklos direktoriaus atlyginimas yra 8,5 BMA. Kokį gauna direktorius atlyginimą turėdamas metodininko kvalifikaciją, 11 metų stažą ir 8 savaitines pamokas? Dalykinėje sistemoje dirbančios mokytojos, kurios stažas 17 metų, pagrindinis atlyginimas 931Lt. Koks jos savaitinis pamokų krūvis? Kiek skiriasi gaunamas atlyginimas pradinių klasių mokytojos, turinčios 5 metų stažą , nuo mokytojos, turinčios 15 metų darbo stažą, jeigu abi turi po 20 savaitinių pamokų? Pastaba: Pajamų mokestis (33%) apskaičiuojamas nuo sveiko litų skaičiaus. Kokį atlyginimą gauna mokyklos direktoriaus pavaduotojas, turintis 11 metų stažą ir 8 pamokas, jei jo atlyginimas yra 7,65 BMA? Su kelių paprastųjų procentų palūkanomis buvo paskolinti pinigai, jei reikėjo mokėti tokia palūkanas? Laikas čia skaičiuojamas pagal taisyklę "30/360". Kokiomis periodinėmis įmokomis R galima grąžinti kreditą B, jei įmokos mokamos m kartų per metus kiekvieno periodo pradžioje? Kokią sutaupysime finansinę renta S, jei įmokos C mokėsime kiekvienų metų gale?
  Matematika, uždavinys(12 puslapių)
  2007-02-09
 • Daugiagrandžiai krumpliniai mechanizmai

  Mechanizmų ir mašinų teorijos. 29 uždaviniai ir sprendimai. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį ir tarpašinius atstumus. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį u13 ir tarp-ašinį atstumą. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti sliekinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumpliaratinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti vediklio H ir krumpliaračio apsisukimų skaičių per minutę. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį (16).
  Mechanika, uždavinys(10 puslapių)
  2010-04-01
 • Diferencialinis skaičiavimas

  Apskaičiuokite ribas. Sprendimas. Kūrybinis darbas: Pateikite 4 elementariųjų funkcijų išvestinių skaičiavimo pavyzdžius, ištirkite pasirinktą funkciją, nubrėžkite jos grafiką. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, nubrėžkite grafiką. Suintegruokite. Apskaičiuoti apibrėžtinius integralus.
  Algebra, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-03-31
 • Diferencialinių lygčių sprendimas naudojant "Maple"

  Tikslai: Išmokti išspręsti diferencialines lygtis ar lygčių sistemas ir ištirti gautus sprendinius, pasinaudojant kompiuterinės algebros paketu "Maple". 3 uždaviniai. Išspręsti diferencialinę lygtį su pradinėmis sąlygomis y(1)=1, (0)=1 ir sprendinius pavaizduoti grafiškai. Išspręsti diferencialinę lygčių sistemą su pradinėmis sąlygomis x(0)=1 ir y(0)=2. Sprendinius pavaizduoti grafiškai. Žinoma, kad automato AK 74 kulką, judančia ore veikia pasipriešinimo jėga. Suraskite "metimo kampą", kulkos galinį greitį, trajektorijos aukštį, lėkio laiką, kritimo kampą. Taikinio nuotolis yra L=700m.
  Algebra, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-02-25
 • Dinamikos eilutės analizė

  Lentelė. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai kitimo rodikliai. Išvados.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-03-09
Puslapyje rodyti po