Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų pasyvumas darbe

  Įvadas. Teorinis aprašymas. Teorinio aprašymo uždaviniai. Aprašomoji dalis. Teorinės aprašomosios dalies išvados. Darbuotojų pasyvumo tyrimas. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodo pasirinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Anketos struktūra. Duomenų analizė. Tiriamosios dalies išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa, 3 psl.).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-04-28
 • Daugiakriterinės analizės tyrimas: vejapjovės

  Įvadas. Darbo tikslas: šiam tyrimui atlikti buvo pasirinktas daugiakriterinės analizės metodas, juo buvo bandoma ištirti, kurios iš išvardintų penkių firmų vejapjoves yra visapusiškai geresnės už kitas pasirinktas vejapjoves. Literatūros apžvalga. Nagrinėjami objektai. Daugiakriterinės analizės metodas. Galutiniai duomenys. Išvados.
  Mechanika, tyrimas(7 puslapiai)
  2011-11-28
 • Daugiakriterinės analizės tyrimas: žieminės padangos

  Įvadas. Darbo tikslas: šiam tyrimui atlikti buvo pasirinktas daugiakriterinės analizės metodas, juo buvo bandoma ištirti, kurios iš išvardintų penkių firmų padangos yra visapusiškai geresnės už kitas pasirinktas padangas. Literatūros apžvalga. Nagrinėjami objektai. Daugiakriterinės analizės metodas. Galutiniai duomenys. Išvados.
  Mechanika, tyrimas(8 puslapiai)
  2011-03-09
 • Decision making rules

  Vartotojų pasirinkimo kriterijų reikšmingumas, renkantis tam tikrą prekę. Introduction. Hypotheses. Procedure. Results. Conclusion.
  Vadyba, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-06-07
 • Dekoratyvinės kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių naudojimas

  Įvadas. Mūsų darbo tikslas: Sužinoti kaip dažnai ir kokią kosmetiką naudoja panelės ir moterys. Socialinė demografinė charakteristika. Anketa. Tyrimo laukas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2008-12-19
 • Dėmesio perkėlimo tyrimas: juodų-raudonų skaitmenų lentelė

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio perkėlimo laiką ir išsiaiškinti individualius dėmesio perkėlimo mechanizmus. Metodika. Darbo priemonės. Tiriamoji. Stimulai. Darbo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-12-21
 • Devintų klasių moksleivių mityba

  Įvadas. Tyrimas. Požiūris į maitinimąsi (lentelė nr. 1). Mokinių suvartojamų maisto medžiagų per parą maistinė ir energetinė vertė (2-18 lentelės). Mokinių suvartojamų maisto medžiagų per parą maistinės ir energetinės vertės vidurkių apskaičiavimas (19-20 lentelės, 1 grafikas). Maisto produktų suderinamumo procentiniai grafikai (2-4 grafikai). Išvados.
  Medicina, tyrimas(14 puslapių)
  2007-04-13
 • Dydžių seriacijos tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tema – 6 metų vaikų dydžių seriacijos ypatumai. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Rezultatų lentelė. Tyrimo aprašymas. Išvados.
  Raidos psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-11-01
 • Dydžių serijacija

  Įvadas. Tyrimo tikslas: tirti vaikų sugebėjimą serijuoti, pateikiant uždavinius žodiniame bei praktiniame lygyje. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Raidos psichologija, tyrimas(19 puslapių)
  2008-06-02
 • Dirbančiųjų amžiaus statistinis tyrimas

  Įvadas. Analitinė dalis. Tyrimo metodika ir rezultatai. 1998 metų tyrimas. 1999 metų tyrimas. 2000 metų tyrimas. 2001 metų tyrimas. 2002 metų tyrimas. 2003 metų tyrimas. 1998 – 2003 metų palyginimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Dirbtinės ekosistemos kūrimas bei stebėjimas

  Projektas "Mikrokosmosas- dirbtinės ekosistemos (pievos) kūrimas bei stebėjimas". Įvadas. Darbo tikslas: sukurti dirbtinę ekosistemą (pievą). Kaip palaikoma gyvybė šioje terpėje. Fotosintezė. Chlorofilas. Bendrija ir ekosistema. Mitybos grandinės ekosistemoje, tinklai ir lygmenys ekosistemoje. Medžiagų srautai ekosistemoje. Kaip atsirado dirvožemis. Projekto pristatymas. Išvados.
  Botanika, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-08-09
 • Draudimas rūkyti viešose vietose

  Santrauka. Įvadas. Pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti, ką mano patys kavinių, restoranų ir naktinių klubų lankytojai, apie rūkymo uždraudimą, viešosiose maitinimo įstaigose. Tyrimo problema. Tyrimo hipotezės. Tyrimo tikslai. Metodologija. Rezultatai. Ribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Rekomendacijos tiriamai problemai spręsti. Kliūtys, kylančios įgyvendinant.
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2008-05-12
 • Draudimo bendrovių gyventojų turto (būsto) draudimo rinkos tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti turto (būsto) draudimo rinką Lietuvoje. Šiandieninė turto (būsto) draudimo rinka Lietuvoje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Anketos analizė ir interpretacija. Hipotezių analizė. Išvados. Priedas: anketa (3 psl.)
  Draudimas, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-02-18
 • Draudimo kompanijų tyrimas

  Įvadas. Draudimo rinkos pagrindiniai bruožai. Rinkos segmentacija pagal pajamas. Rinkos segmentacija pagal amžių. Išvados.
  Finansai, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-02-13
 • Dujų kainos gyventojams tyrimas

  Statistinės duomenų analizės namų darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie dujų kainos Lietuvos gyventojams kitimą 2007 II pusmečio – 20011 I pusmečio. Dujų kainos gyventojams tyrimas. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Dujų kainos gyventojams prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Palyginimas su kitomis ES šalimis. Išvados.
  Aprašomoji statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2012-03-07
 • Dviratis ir aš – dviračių takų vystymo galimybės Klaipėdoje

  Tyrimo planas. Tema. Problemos pristatymas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų gamtinių išteklių palyginimas

  Įvadas. Geografinė padėtis. Parkų zonos. Augalija. Gyvūnija. Parkų vandenys. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Lietuvos geografija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-03-21
 • Ebinhauso (Hermann Ebbinghaus) teorijos tyrimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - patikrinti H. Ebbinghaus nustatytus atminties savybių dėsningumus. Metodika. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2012-02-17
 • Efektyvi reklama televizijoje

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti efektyvios reklamos ypatumus televizijoje. Reklamos samprata ir skleidimo priemonės. Reklamos samprata. Reklamos skleidimo priemonės. Reklama televizijoje. Televizijos reklamos privalumai ir trūkumai. Labiausiai įvertintos reklamos. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2009-10-07
 • Ekologiškų maisto produktų poreikio analizė

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Klaipėdos mieste tyrimą. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Ataskaita. Anketa (Ekologiškų maisto produktų paklausa Klaipėdos mieste).
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2010-10-27
Puslapyje rodyti po