Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Tarptautinė teisė>Tarptautinės teisės pristatymai

Tarptautinės teisės pristatymai (9 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) integracijos esmė, formos ir principai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra integracija? Integracijos formos. Ekonominė integracija. Ekonominę integraciją sąlygojančios priežastys, susijusios su gamybinių santykių raida. Didžiausios kliūtys prekių bei paslaugų importui. Liberalizmo bruožai. Penkios laisvės liberalizmo teorijoje. Institucionalizmas. Politinė integracija. Politinės integracijos teorijos. Federalizmas. Svarbiausi fedaralizmo bruožai. Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių kompetencijos kategorijos. Funkcionalizmas. Globalinės integracijos pavydžiai (1). Globalinės integracijos pavydžiai (2). Regioninės integracijos pavydžiai (1). Regioninės integracijos pavydžiai (2). Ekonominės integracijos pakopos. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Integracijos principai. Integracijos gilinimo principas. Skirtumų toleravimo principas. Konvergencijos ir vieningumo principas. Socialinės apsaugos principas. Atvirumo europos valstybėms principas. Integracijos į pasaulio ekonomiką principas. Istorinė Europos integracijos raida. Europa pokario laikotarpiu. Europos integracijos sritys pokario laikotarpiu. Maršalo planas. Roberto Šumano deklaracija. Paryžiaus sutartis. Romos sutartys. Sujungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis. Trijų ramsčių modelis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Kelias nuo Europos Konvento iki Europos Konstitucijos. Kodėl gi netiko Europai, Konstitucija. Europos Sąjunga (ES): nuo 6 iki 27 valstybių narių. Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Šalys kandidatės. Kopenhagos kriterijai. Europos valstybės nepriklausančios ES. ES tikslai. Europos Sąjungos (ES) principai. Europos Sąjungos (ES) ypatumai. Teisės aktai. Sprendimų priėmimas. Pagrindinės įstatyminės procedūros.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(73 skaidrės)
  2010-03-16
 • Gabčikovo-Nagymaros projektas tai Dunojaus užtvankos projektas

  PowerPoint pristatymas. Budapešto sutartis. Vengrijos Respublika prašo teismo pripažinti ir teigti. Slovakijos Respublika prašo teismo pripažinti ir teigti. Teismas nusprendė. Ne bet koks tarptautinės sutarties pažeidimas leidžia ją nutraukti arba sustabdyti. Dėl sutarties denonsavimo ar pasitraukimo iš jos. Dėl esminio sutarties pažeidimo. Dėl negalėjimo vykdyti sutartį. Dėl esminių aplinkybių pasikeitimo.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-28
 • Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis

  PowerPoint pristatymas. Humanitarinės teisės samprata. Humanitarinės teisės šaltiniai. Žmogaus teisių teisė. Tarptautinė humanitarinė teisė ir tarptautinė žmogaus teisių teisė. Tarptautinės humanitarinės teisės raida. Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Žmogaus teisių apsaugą įtvirtina.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-12-12
 • Kosovo savivaldos laikinųjų institucijų vienašalės nepriklausomybės deklaracijos atitiktis tarptautinei teisei

  PowerPoint pristatymas. Parengtas pagal Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) išvadą dėl Kosovo situacijos. Kosovo nepriklausomybė. Tarptautinis teisingumo teismas. 1999 metų Birželio 10 dienos JT saugumo tarybos rezoliucija. Kiti iš JT rezoliucijos išplaukiantys aktai. Nepriklausomybės deklaraciją priėmusios institucijos identiteto klausimas. Dėl galutinio Kosovo statuso nustatymo. Dėl rezoliucijos adresato. Deklaracijos atitiktis konstitucinėms nuostatams dėl laikinosios savivaldos. Išvados.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(11 skaidrių)
  2011-03-30
 • Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinių sutarčių sudarymas

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinė sutartis. Iniciatyva sudaryti sutartį. Sutarties projekto parengimas. Sutarties projekto derinimas. Kreipimasis dėl sprendimo sutarčiai sudaryti tikslingumo. Sprendimas dėl sutarties sudarymo tikslingumo. Sutarties projekto siūlymas kitai šaliai. Derybos dėl sutarties teksto. Teksto autentiškumo nustatymas ir teksto patvirtinimas, įsipareigojimo pagal sutartį pareiškimas. Pasirašytos sutarties originalo atidavimas saugoti, registravimas, skelbimas. Ratifikavimas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo tvarka. Pasikeitimas ratifikaciniais raštais, jų deponavimas arba valstybių informavimas apie ratifikavimą. Tvirtinimas. Prisijungimas
  Tarptautinė teisė, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-27
 • Tarptautinio teisingumo teismo konsultacinė išvada dėl branduolinio ginklo naudojimo ir grasinimo juo

  PowerPoint pristatymas. Specifinės branduolinių ginklų savybės. JT chartija. Branduolinių ginklų teisėtumas ir neteisėtumas. Branduolinių ginklų teisėtumas ir neteisėtumas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Neutraliteto principas. Humanitarinės teisės ir neutraliteto principo taikymas. Pareiga tartis dėl branduolinio nusiginklavimo. Išvados.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-03-29
 • Tarptautinių sutarčių vieta nacionalinės teisės sistemose

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės teisės teorijoje. Tarptautinių sutarčių atžvilgiu. Dualizmas. Jungtinė Karalystė. Monizmas. Monizmas Prancūzijoje. Jungtinės Amerikos Valstijos. Monistinio požiūrio kryptys. Koordinacinis požiūris. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Tiesioginio taikymo sutartys Lietuvos teisėje. Tiesioginio taikymo sutartis. Konstitucijos ir Tarptautinių sutarčių santykis. Konstitucingumo kontrolės formos. Taigi.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-01-27
 • Valstybių teisių perėmimas

  PowerPoint pristatymas. Yra skiriamos kelios teisių perėmimo bangos. Viena valstybė tęsia kitos valstybės valstybingumą, tačiau nėra jai tapati. Pirmtakės pažeidimai ir teisių perėmėja. Viena valstybė perima tik dalį kitos valstybės teisių ir pareigų. Valstybės susijungia – viena valstybė perima abiejų valstybių teises ir pareigas. Valstybės teritorijos dalis sutartimi perduodama kitai valstybei (sutartinė cesija). Teisių į valstybės nuosavybę perėmimas. Valstybės užsienio skola. Teisių į valstybinius archyvus perėmimas. Teisių į tarptautines sutartis perėmimas. Narystė tarptautinėse organizacijose. Teisių į privatinės teisės sutartis (kontraktus) perėmimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2).
  Tarptautinė teisė, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-01-27
 • Valstybių teritorijų įgijimo būdai

  PowerPoint pristatymas. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Okupacija. Senatis. Natūralus teritorijos padidėjimas. Teritorijos perleidimas. Nukariavimas. Teritorija kaip res communis arba bendras žmonijos palikimas.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-12-12