Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (67)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacijos struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Karjera ir jos planavimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-02-22
 • Vadyba (73)

  Rinkodara. Pagrindinės rinkodaros koncepcijos. Uždaviniai rinkodarai. Rinkodaros tipai. Rinkodara priklauso nuo aplinkos. Rinkodaros planavimas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio forma. Vienetinė – pati seniausia forma. Darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo norma. Darbo laiko sudėties planas. Kaina ir rinkodara. Kainų savybė. Paslaugos ir jų savybės. Pagrindinės paslaugų savybės. Finansinė apskaita ir kontrolė. Verslo planų tipai. Investicijų planas. Priedai prie investicinio plano.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Vadyba (74)

  Sisteminis požiūris pasaulio pažinime. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Žmogaus darbo produktų įvairovė. Kolektyvinis darbas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Valdymas ir vadyba. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Sisteminis požiūris vadyboje Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Darbo vietų ir darbuotojų suderinimas. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė. Rezoliucijos. Valdymo sprendimai. Vadybos sprendimų priėmimo procesas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijos. Jų klasifikacijos. Organizavimas. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas, įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Prognozavimas ir planavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Operatyvus planavimas. Planinių sprendimų parengimas. Balansiniai skaičiavimai. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Sprendimų vertinimo kriterijai. Psichologiniai valdymo metodai. Motyvacijų samprata. E. Maslou ir D. MakGregoro teorijos. Paskatų įvairovė. Auklėjimas. Profesinė etika. Vadovavimas. Valdžia ir asmeninė įtaka. Bendravimas. Įtikinimas. Vadovavimo stiliai. Biurokratizmas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Reguliavimas. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos, sampratos. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Tarpdisciplininis vadybos pobūdis. Reglamentavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija. Įstatymai. Įstatai. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Nuostatai. Instrukcijos. Normos. Teisiniai vadybos pagrindai. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Vadybos dokumentai. Įmonės vieta ūkyje. Įmonės samprata. Įmonių klasifikacija. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Įmonių (organizacijų) steigimas ir valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų (dalininkų) vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Teisiniai vadybos pagrindai. Įmonės strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinė struktūra. Tinklinis planavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos tipai. Gamybos procesas. Pirminių darbo grandžių specializavimas. Gamybinės struktūros. Gamybinis potencialas. Įmonės personalo valdymas. Personalo valdymo funkcijos. Personalo ugdymas. Personalo tarnybų ir tiesioginių vadovų funkcijų derinimas. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kaštai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimą. Įmonės finansinės veiklos valdymas. Vidiniai lėšų šaltiniai. Išoriniai lėšų šaltiniai. Lėšų valdymas. Finansų tvarkymas. Pagalbinio ir aptarnavimo ūkio organizavimas. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(30 puslapių)
  2007-04-03
 • Vadyba (75)

  Vadybos esmė. Mokslinio valdymo mokykla. Bihevioristinė mokykla. Klasikinė valdymo teorija. Įmonės sąvoka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Šiuolaikinės vadybos teorijos. Vadyba Lietuvoje. Įmonės socialinė, ekonomine sistema. Socialinė atsakomybė. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Planavimas. Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija. Įmonės ekonominiai ir socialiniai tikslai. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas pagal SWOT metodika. Strategijos variantų analizė, strategijos pasirinkimas ir įgyvendinimas. Organizavimo esme ir žingsniai, valdymo lygiai. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra. Vadovavimo esmė, vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, situacijų, charizmatinis vadovavimas. Vadovavimas, valdžia, galia. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, prioritetai, įgaliojimai. Vadovavimo stiliai: autokratinis, demokratinis, liberalusis, biurokratinis, orientuotas į darbą ir žmogų. Motyvacijos esmė. Svarbiausios teorijos. Kontrolės esmė ir rūšys. Kontrolės procesas. Prekių ir paslaugų kokybė. Kokybės laidavimo sistema. Komunikacijos esmė, rūšys, procesas. Bendravimo tobulinimo būdai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Informacinė valdymo sistema. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Derybos: pasirengimas ir vedimas. Sprendimo priėmimo procesas. Konfliktų ir stresų valdymas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2007-04-04
 • Vadyba (78)

  Vadybos/valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Struktūrų formavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės lygiai, rūšys. Kontrolės procesas. Visuotinė kokybės vadyba. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Komunikavimo samprata, komunikavimo procesas. Komunikavimo rūšys. Komunikavimo barjerai. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimų priėmimas. Valdymo skirtumai. Inovacijos. Inovacijų vadyba.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2007-04-19
 • Vadyba (84)

  Sisteminis požiūris pasaulio pažinime. Kolektyvinis darbas. Valdymas. Vadyba. Valdymo struktūrų įvairovė. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos veiklos aplinka ir jos įtaka organizacijai. Vadybinis organizacijų struktūrizavimas. Vadybos sprendimai. Valdymo sprendimai. Sprendimų priėmimo procesas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Organizacijos tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijų klasifikacija. Organizavimas. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Prognozavimas ir planavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Operatyvusis planavimas. Planinių sprendimų parengimas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Psichologiniai valdymo metodai. Skatinimas. Profesinė etika. Auklėjimas. Vadovavimas. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Bendravimas ir jo aspektai. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kontrolė ir reguliavimas. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Vadybos raida. Reglamentavimas. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantys vadybos dokumentai. Įstatai. Nuostatai. Įmonės vieta ūkyje. Organizacija. Misija. Valdymo ypatumai. Valstybės valdymas. Išlaidos. Mokesčiai. Reguliavimas. Įmonės (organizacijos) steigimas ir valdymas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Įmonės strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinėje valdymo struktūroje. Gamybos organizavimas. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Personalo valdymas. Personalo ugdymas. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. Įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis. Pagalbinio ir aptarnavimo ūkio organizavimas. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-05-11
 • Vadyba (87)

  Organizacija, kaip sistema, jos elementai. Organizacija – vadybinės veiklos erdvė. Organizacijos produktų ir jų gamybos (teikimo, kūrimo) procesų įvairovė. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijoje. Pasidalijimas. Koordinavimas. Valdymas ir vadyba. Valdymo sprendimo priėmimo procesas. Valdymo sprendimo modeliai ir jų tipai. Valdymo struktūros. Valdymo struktūrų projektavimas. Organizacijos valdymo dokumentai. Teoriniai darbo skatinimo pagrindai. Darbo skatinimo būdai. Darbo skatinimas pinigais. Organizacijos paskirtis ir strategija. Organizacijos tikslų kompleksas. Įmonės strategijos parengimas. Įmonės strategijos įgyvendinimas. Valdymo funkcijos. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Prognozavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Vadovavimo stiliai. Valstybės valdymas. Įmonės samprata ir įmonių klasifikacija. Įmonė. Įmonininkas. Įmonės valdymas. Darbo santykiai įmonėje. Įmonių rūšys. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės. Įmonės vieta ūkyje. Įmonių (organizacijų) steigimas. Gamybos tipai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Įmonių materialinių išteklių valdymas. Įmonės finansinės veiklos valdymas. Įmonės personalo valdymas. Darbo vertinimas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Produkto kokybės valdymas. Kokybės standartai ir kontrolė.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2007-06-06
 • Vadyba (97)

  Vadybos praktika senosiose civilizacijose. XVIII-XIX amžiaus mąstytojų darbai. Maslow motyvavimo teorija. Matematinė vadybos mokykla. Organizacijos kultūros teorija. vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. Teilorizmo principai. Herzbergo dviejų veiksnių motyvavimo motyvavimo teorija. Šiuolaikinei mokyklai būdingi bruožai. Multikultūra, subkultūra, kontrkultūra. Vadybos samprata praktine ir moksline prasme. Fordizmo principai. McGregor X-Y teorija. Ouchi Z teorija. Galios ir politikos teorija. Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos. Fajolio indėlis į vadybos mokslą. Hotorno eksperimentas. 7 S teorija. Galios formos pagal Frenčą ir Reiveną.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2009-02-02
 • Vadyba ir administravimas

  Lietuvos regioninė politika ir jos perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Formalios ir neformalios organizacijos. Biurokratinės organizacijos bruožai (pagal Wėberį). Tikslinga ir neplanuota organizacijų kaita. Informacinių technologijų įtaka šiuolaikinėms organizacijoms. Valdymo informacinių sistemų samprata. Informacinių sistemų tipai. Duomenų apdorojimo sistemos ir komunikacijos sistemos. Informacinių technologijų saugumo samprata. Informacijos saugumą reglamentuojantys teisės aktai. Valdymo sprendimo samprata. Sprendimo priėmimo teorijos. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Strateginio veiklos plano rengimo ir vykdymo etapai. "Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategija" ir joje numatyti raidos prioritetai. Žinių visuomenės prioriteto-valstybės valdymas ir savivalda apžvalga. Elektroninės valdžios samprata. Lietuvos valstybės tarnybą reglamentuojantys teisės aktai. Valstybės tarnybos departamento funkcijos. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąvokų esmė.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Vadybos pagrindai (4)

  Įmonė – vadybos objektas. Vadybos objektas. Vadyba teorine ir praktine prasme. Visuminis gamybinės organizacijos valdymo procesas. Kaip suprantate kas yra verslo įmonė, kokie jos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Pramonės įmonių klasifikavimas: pagal žaliavas, pagamintos produkcijos paskirtį, dydį, technologinį pranašumą, specializacijos lygį. Nurodykite trijų mišriosios ekonomikos sektorių (privataus, valstybinio ir ne plano) skiriamuosius požymius. Valstybinė įmonė. Struktūrinė vadybos traktuotė: pardavimas – marketingas, gamyba, aprūpinimas. Gamybos objektas: personalas, gamybos priemonės, gamybos objektai, finansai. Juridiniai įmonės tipai: įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrovės, akcinės bendrovės, valstybinės įmonės ir kita (apibūdinti AB ir UAB skiriamuosius bruožus ir veiklos ypatumus). Kas sudaro įmonės struktūrą? (apibūdinkite verslo įmonės vidinę ir išorinę aplinką). Pagal tam tikrus skiriamuosius požymius apibūdinti įmonės produkciją. Bendrosios valdymo funkcijos. Įmonės planų sistema. Planavimo normatyvinė bazė. Kaštų samprata ir klasifikacija. Kaip nustatomi ir paskirstomi kaštai atskiriems gaminiams. Kas yra gaminio savikaina ir kaip ji apskaičiuojama. Organizavimas. Organizavimas plačiąja ir siaurąja prasme. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Kaip klasifikuojamos kontrolės formos. Kokius žinote kontrolės metodus. Apskaita. Finansinės ir valdymo apskaitos skiriamieji požymiai. Buhalterinės ir finansinės atsakomybės dokumentai: buhalterinis balansas, pelno – nuostolių ataskaita, finansinių pakitimų ataskaita. Vienguba ir dviguba buhalterija. Personalo vadyba. Personalo vadybos turinys. Kaip klasifikuojamas personalas. Kaip klasifikuojamas valdymo personalas. Organizacinės valdymo struktūros (klasikinės ir modernios). Skyrių ir pareigybių instrukcijos. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo autoritetas. Autoriteto dedamosios. Kas sudaro marketingo kompleksą, apibūdinti jo elementus. Kokius žinote prekių klasifikavimo požymius, kaip klasifikuojamos prekės pagal šiuos požymius. Gaminio gyvavimo ciklo metodas. Mažmeninės ir didmeninės prekybos skiriamieji požymiai. Kodėl svarbu atsižvelgti į prekės gyvavimo ciklo stadijas. Pasiskirstymas ir logistikos samprata. Prekių pateikimo metodai. Rėmimas. Reklamos rūšys ir priemonės. Reklaminė kompanija kaip formuojamas reklamos biudžetas.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2008-04-03
 • Vadybos pagrindai (6)

  Valdymas ir Vadyba. Valdymo ypatybes versle. Organizacijos valdymo struktūros. Vadybos funkcijos. Planavimas- vadybos ciklo pradžia. Makgregoro X ir Y teorijos. Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Kontrolė ir reguliavimas. teisinis vadybos reguliavimas. Organizacijos valdymo struktūros sudėtinės dalys ir jų formavimo eiliškumas. Vadybos sprendimai. Vadovo komunikacijos. Skatinimas darbo turiniu, ilgalaikiais tikslais ir korporacine kultūra. Darbo praturtinimas ir socialinė inžinerija. Gyvenimo karjeros planavimas ir MBO. Dalyvaujamoji vadyba ir korporacinė kultūra. Vadybos dorovė. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas. Vadovo darbo ypatybės.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2008-10-30
 • Vadybos pagrindai (8)

  Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos.Vadybos subjekto apibūdinimas. Antreprenerystė ir inovacinės vadybos turinys. Vadybos mokslo raidos etapai. Frederickas Teyloras ir mokslinio valdymo mokykla. Henris Fayolis ir klasikinė organizacijos valdymo mokykla. "X" vadybos teorijos esmė. "Y" vadybos teorijos turinys. "Z" vadybos teorijos apibūdinimas. Vadybos tikslų sistema ir tikslų permainos globalizacijos sąlygomis. Užduočių pagrindimas ir reikšmė įgyvendinant vadybos tikslus. Objektyvieji vadybos dėsniai ir jų paisymo būtinumas. Merfio dėsniai ir jų reikšmė vadyboje. Vadybos principų charakteristika. Valdymo stiliai ir charakteringi jų bruožai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbuotojų motyvacija: koncepcijos ir būdai. Vadybos metodai kaip bendravimo instrumentas. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos informacinės sistemos šiuolaikinėmis sąlygomis. Vadybos sprendimo modeliai ir charakteriu gijų bruožai. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Pagrindinių vadybos sprendimų charakteristika. Programuoti ir neprogramuoti vadybos sprendimai ir jų priėmimo procesas. Matematiniai sprendimų priėmimo modeliai. Organizacijos kultūra ir jos komponentai. Organizacijos multikultūros formavimasis šiuolaikinėmis sąlygomis. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis vadybos funkcijų apibūdinimas. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. Vadybinės veiklos pertvarka įsitvirtinant globalioje erdvėje. Organizavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijos struktūros projektavimo komponentai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindinių organizacinių valdymo struktūrų charakteristika. Planavimas kaip vadybos funkcija. Planų sistema ir jų sudarymo ypatybės. Operatyvaus planavimo esmė ir ypatybės. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Prognozavimo esmė ir reikšmė vadyboje. Prognozavimo metodų charakteristika. Reguliavimo kaip valdymo funkcijos turinys. Verslo tarpusavio santykių ES šalyse reguliavimas. Kontrolės esmė ir visuotinės kokybės vadyba. Kontrolės metodai ir formos. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Penkios valdžios formos ir pagrindiniai reikalavimai vadovui. Organizacijų vadybos projektavimo teisiniai pagrindai. Svarbiausieji pagrindinių įmonių rūšių privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2009-11-03
 • Vadybos teorija

  Išorinių jėgų poveikis vadybai. Vadybos pokyčių varomosios jėgos: chaoso teorija, darbo jėgos įvairovė, globalizacija. Chaoso teorija. Darbo jėgos įvairovė. Globalizacija. Besimokanti organizacija: vizija ir kultūra, atvira vadyba, naujos karjeros galimybės, valdžios suteikimas, naujos struktūros. Besimokanti organizacija. Vizija ir kultūra. Valdžios suteikimas. Naujos struktūros. Atvira vadyba. Naujos karjeros galimybės. Organizacijos aplinka: tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementai. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Socialiniai kintamieji. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokykla. F. Teiloras savo filosofiją grindžia tokiais pagrindiniais principais. Pagrindiniai L. Ir F. Gilbretų teiginiai. Mokslinio valdymo teorijos privalumai. Mokslinio valdymo teorijos trūkumai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. A. Fajolis. Klasikinės organizacijos teorijos mokyklos privalumai. Trūkumai. Bihevioristinės mokyklos pagrindiniai teiginiai. Hotorno eksperimentas. Hotorno eksperimentas leido suformuluoti išvadą, kad neformalios darbo grupės – socialinė darbuotojų aplinka – teigiamai veikia darbo našumą. Hotorno tyrimo išvados. Vadybos mokslo mokyklos indėlis. Nauji vadybos teorijos pasiekimai: sisteminis požiūris, atsitiktinumų požiūris, dinamiški santykiai. Vadybos mokslo mokykla. Vadybos mokslo mokyklos privalumai ir trūkumai. Nauji vadybos teorijos pasiekimai. Sisteminis požiūris. Situacinis (atsitiktinumų) požiūris. Dinamiškų santykių požiūris. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo proceso modelis. Sprendimų priėmimas kaip problemų ir galimybių identifikavimas. Sprendimų tipai: programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Spendimo priėmimo metodai.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2008-11-18
 • Vadybos teorija (2)

  Planavimo kaip vadybos funkcijos esmė. Tikslų vaidmuo organizacijoje ir planavimo žingsniai. Planų hierarchija: misija, strateginiai planai, operatyviniai planai. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Organizacinių struktūrų projektavimo tikslas, struktūra: darbo pasidalijimas, struktūrinių grandžių formavimas, hierarchija, koordinavimas. Klasikinis, užduoties–technologijos ir aplinkos požiūriai į organizacinį projektavimą. Užduoties-technologijos požiūris. Aplinkos požiūris. Linijinė valdymo struktūra, linijinė-štabinė struktūra, funkcinė valdymo struktūra. Šiuolaikinės organizacijos valdymo struktūros: projektinė, matricinė, prekinė, segmentinė ir geografinė valdymo struktūros. Valdymo metodo sąvokos esmė. Ekonominiai valdymo metodai. Administraciniai(teisiniai) valdymo metodai. Socialiniai ir psichologiniai valdymo metodai. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo stilių įvairovė. Vadovavimas ir valdžios formos: prievarta. paremta valdžia, atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio etaloninė valdžia. Teisinė valdžia. Kontrolės organizavimo procesas. Efektyvios kontrolės bruožai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2008-12-30
 • Vadybos teorijos

  Organizacija. Darbo mokslinio organizavimo teorija. Darbo našumo principai. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. M.Vėberio koncepcijos esmė. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Darbuotojų dalyvavimas valdyme. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorija. Pagrindinės sociopsichologinių teorijų išvados. Integratyvaus mokslo teorija. Klasikinė sisteminė teorija. Organizacijų klasifikacija. Sistemų teorijos metmenys. Sistema. Pagrindinės visų sistemų savybės. Organizacija-socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas. Situatyvinė teorija. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2005-08-16
 • Vadovo darbas. Vadovavimo teorijos

  Valdymo sprendimų priėmimo modeliai (pagal Jones). Valdymo sprendimų klasifikacija. Racionalus valdymo sprendimų priėmimo procesas, jo pagrindiniai etapai. Elgesio (subjektyvių) veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui.(VSP – valdymo sprendimų priėmimas). Sėkmingo vadovavimo požiūriai. Vadovavimo teorijos. Valdymo stilių modeliai. Valdymo tinklelis pagal R. Bleiką ir Dž. Moutoną. Situacinio vadovavimo modelis pagal P. Hersey ir K. Blančard (K. Blanchard) X ir Y vadovo pozicijos esminiai teiginiai (D. McGregor‘o teorija). Sėkmingų organizacijų teorijos. Teorija Z. D. C. McClellando teorijos teiginiai. Valdžios poreikis ir siekių motyvacija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija ir darbo motyvacija. A.Maslow poreikių hierarchijos teorijos teiginiai. V.H. Vrumo laukimo/lūkesčių teorijos teiginiai S. Adamso lygybės/teisingumo teorijos teiginiai.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Vagonai ir lokomotyvai (2)

  Riedmenų klasifikacija. Traukos riedmenų sandara. Traukos riedmenų naudingojo veiksmo koeficientas. Nuo ko jis priklauso? Skaitinės reikšmės. Lokomotyvų ašinės charakteristikos. Lokomotyvų variklių tepimo sistemų paskirtis, sandara, klasifikacija, konstrukciniai ypatumai. Lokomotyvo variklių degalų padavimo sistemų paskirtis, pagrindiniai elementai, jų klasifikacija, konstrukciniai ypatumai. Lokomotyvų variklių vandens sistemų paskirtis, jų klasifikacija, konstrukciniai ypatumai, pagrindiniai elementai. Atviros variklių vandens sistemos, jų ypatumai. Uždaros variklių vandens sistemos, jų ypatumai. Lokomotyvo variklių oro paavimo sistema, paskirtis, klasifikacija, konstrukciniai ypatumai, pagrindiniai elementai. Oro valymo filtrai, jų tipai, schemos, ypatumai. Y variklio cilindrus paduodamo oro suslėgimo įtaisai ir pavaros. Pagalbiniai lokomotyvų įrenginiai. Jų paskirtis, tipai, naudojamos pavaros. Ideali traukos charakteristika. Lokomotyvo pagrindinių pavarų tipai. Mechaninės pavaros. Hidraulinėmis vadinamos pavaros. Elektrinės pavaros. Hidrotransformatorių ypatumai, pritaikymo lokomotyvų pavarose galimybės. Hidrotransformatoriaus transformacijos koeficientas. Lokomotyvų elektrinių pavarų tipai, jų valdymo principai. Lokomotyvų vežimėlių paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Sukimo momento perdavimo aširačiams pavaros, konstrukciniai ypatumai. Aširačių sudedamosios dalys, jų surinkimo ypatumai. Aširačiai su elastinėmis movomis, jų paskirtis, ypatumai. Traukos el. variklių pakabos schemos, konstrukciniai ir eksploataciniai ypatumai. Pakabos paskirtis, klasifikacija, konstrukcines schemos ypatumai. Tamprieji pakabos elementai. Pneumatines pakabos schema, konstrukciniai ypatumai. Pakabos virpesių slopinimo elementų paskirtis, klasifikacija, veikimo principas. Lokomotyvo kėbulo atramų į vežimėlį schemos ir ypatumai. Vežimėlių atraminių gražinimo įtaisų paskirtis, konstrukcinės schemos. Serdeso įrenginio paskirtis, schema, veikimo principas. Lokomotyvo rėmo paskirtis, schema, sudedamosios dalys, veikiančios apkrovos. Automatinės sankabos įtaiso paskirtis, atliekamos funkcijos. Automatinių sankabų slopinimo įtaisų paskirtis, veikimo principas. Stabdžių sistemų paskirtis, jų klasifikacija, veikimo principas. Tiesioginio ir netiesioginio veikimo stabdžių sistemos veikimo principas. Lokomotyvų pneumatinė sistema. Priešgaisrinė sistema. Smėlio padavimo sistema.
  Inžinerija, špera(14 puslapių)
  2010-02-24
 • Vagonai ir lokomotyvai (6)

  Riedmenų klasifikacija. Traukos riedmenų sandara. 1. Lokomotyvų ašinės charakteristikos. Lokomotyvų variklių tepimo sistemų paskirtis, klasifikacija, konstrukciniai ypatumai. Lokomotyvų variklių degalų tiekimo sistemų paskirtis, klasifikacija, konstrukciniai ypatumai, pagrindiniai elementai. Lokomotyvo variklių aušinimo sistemų paskirtis, jų klasifikacija, konstrukciniai ypatumai, pagrindiniai elementai. Į variklio cilindrus paduodamo oro suslėgimo įtaisai ir pavaros. Pagalbiniai lokomotyvų įrenginiai, jų paskirtis, tipai, naudojamos pavaros. Traukos elektros variklių aušinimo elementų paskirtis, išdėstymas, naudojamos pavaros. Pagrindinio aušintuvo (ventiliatoriaus) paskirtis, tipai, schemos, naudojamos pavaros. Lokomotyvo pagrindinių pavarų tipai. Lokomotyvo hidraulinių pavarų schemos, pagrindiniai elementai, klasifikacija, ypatybės. Hidrotransformatorių ypatumai, pritaikymo lokomotyvų pavarose galimybės. Hidrotransformatoriaus transformacijos koeficientas. Lokomotyvų vėžimėlių paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Ašidėžių paskirtis, funkcijos, veikiančios apkrovos. Žiauninių ašidėžių konstrukcija, veikimas, eksploataciniai ypatumai. Bežiauninių ašidėžių konstrukcija, veikimas, sandara. Traukos elektros variklių pakabinimo schemos, konstrukciniai ir eksploataciniai ypatumai. Aširačių paskirtis, klasifikacija ir jų sudedamosios dalys, konstrukcija. Aširačio ratų riedėjimo paviršiaus forma, jos paskirtis ir ypatybės. Pakabos paskirtis, klasifikacija, konstrukcinės schemos. Pakabos tampriųjų elementų paskirtis, klasifikacija, konstrukcinės schemos, ypatumai. Pneumatinės pakabos schema, konstrukciniai ypatumai. Pakabos virpesių slopinimo elementų paskirtis, klasifikacija, veikimo principas. Lokomotyvo kėbulo atramų į vežimėlį schemos ir ypatumai. Vežimėlių atraminių grąžinimo įtaisų paskirtis, konstrukcinės schemos. Šerdeso įrenginio paskirtis, schema, veikimo principas. Lokomotyvo rėmo ir kėbulo paskirtis, schema, sudedamieji elementai. Automatinės sankabos įtaiso paskirtis, atliekamos funkcijos. Traukos elektrinių pavarų tipai, jų reguliavimo ir valdymo principai. Stabdžių sistemų paskirtis, jų klasifikacija, veikimo principas. Tiesioginio ir netiesioginio veikimo stabdžių sistemų veikimo principas, ypatumai. Vagonų stabdžių sistema, jos pagrindiniai elementai, veikimo principas. Keleivinių vagonų klasifikacija. Prekinių vagonų klasifikacija. Izoterminių riedmenų klasifikacija. Cisterninių vagonų klasifikacija.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2011-06-29
 • Vaistų chemija

  Alprazolamas. Amitriptilinas. Buprenorfinas. Buspironas. Chlordiazepoksidas. Citalopramas. Diazepamum. Dikalio Klorazepatas. Duloksetinas. Fentanilis. Fluoksetinas. Hidroksizinas. Imipraminas. Kofeinas. Medazepamas. Mirtazepinas. Morfinas. Naloksonas. Naltreksonas. Iracetamas. Pramiracetamas. Sertralinas. Tianeptinas. Tofizopamas. Tramadolis. Venlafaksinas. Vimpocetinas. Trankviliantai. Benzodiazepinai. Antidepresantai. Psichostimuliatoriai. Analeptikai. Nootropai. Opioidiniai. Narkotinių analgetiku ypatumai. Infraraudonųjų spindulių (IR) Spektroskopija. Fotoelektrokolorimetrija. MBR (Magnetinis branduolių rezonansas).
  Farmakologija, špera(5 puslapiai)
  2008-11-14
 • Vaistų chemija (2)

  Vaistų klasifikacija. Klasifikacija pagal išdavimo tvarką. Klasifikacija pagal vaistinės medžiagos kilmę. Klasifikacija pagal veikimo pobūdį. Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (TLK). Klasifikacija pagal poveikio mechanizmą molekuliniame lygyje. Klasifikacija pagal cheminę struktūrą. Klasifikacija pagal terapinį poveikį. Anatominė terapinė vaistų klasifikacija (ATC). ATC klasifikacijos struktūra. ATC klasifikacijos principai. Sudėtinių vaistų klasifikacija. ATC klasifikacijos privalumai. Anatominė klasifikacija. Nacionalinės vaistų klasifikacijos. Vaistų nomenklatūra. Generiniai vaistai. Generinio vaisto vertinimo principai. Vaistų kūrimo strategijos. Naujos sisteminės atrankos technologijos. Kiti sisteminės atrankos pavyzdžiai. Vaistų struktūros aktyvumo tyrimo strategijos. Prastinimas. Molekulinės struktūros išlaikymas. Didinimas. Kaip pasirinkti struktūros aktyvumo tyrimo strategiją? Struktūros aktyvumo tyrimo taisyklės. Biologinės logikos taisyklė. Minimalių junginio lyderių struktūros modifikacijų pavyzdžiai. Struktūros logiškumo taisyklė. Optimalaus pakaito pasirinkimo taisyklė. Funkcinių grupių įtaka molekulių aktyvumui. Neprisotintų grupių įtaka. Halogenų įtaka. Fluoro vaidmuo. Chloro vaidmuo. Bromo vaidmuo. Jodo vaidmuo. Hidroksilinimo įtaka. Rūgštinių grupių įtaka. Bazinių grupių įtaka. Izosterinės substitucijos metodas. Cheminiai izosterai ir bioizosterai. Klasikiniai ir neklasikiniai bioizosterai. Izosterinės substitucijos metodas. Cheminių izosterų apibūdinimas. Bioizosterų apibūdinimas. Bioprekursoriai – provaistai. Nešėjo tipo provaistai. Provaistų aktyvinimo būdai. Tiesioginiai cholinomimetikai, klasifikacija. Laboratorinių darbų preparatai. Mišinių analizė. Sudėtinių miltelių, sudarytų iš organinių ir neorganinių medžiagų, analizė. Pilokarpinas.
  Farmakologija, špera(23 puslapiai)
  2009-03-29
Puslapyje rodyti po