Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertybiniai popieriai bei jų reikšmė Lietuvoje

  Įvadas. Vertybinių popierių sąvoka ir rūšys. Akcijos. Akcijų įvertinimas. Obligacijos. Obligacijų tipai. Akcijų ir obligacijų pagrindinės skiriamos savybės. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių birža. Kompanija "Baltijos vertybiniai popieriai". Vertybinių popierių reikšme Lietuvoje. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių pirkėjų reikšmė. Vertybinių popierių leidėjų reikšmė. Išvada.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-11-18
 • Vertybiniai popieriai civilinėje teisėje

  Įvadas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys. Vertybinių popierių vieta civilinių teisių objektų sistemoje. Vertybinių popierių atsiradimo priežastys. Vertybinių popierių teisinė prigimtis pagal klasikinę doktriną. Pasikeitimai šiuolaikinėse VP rinkose. Teisės į nematerialius VP Lietuvoje. Esminės VP rinkos reguliavimo naujovės VP rinkos įstatyme. Prievolės, susijusios su AB akcijų paketo įsigijimu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(31 puslapis)
  2007-10-09
 • Vertybiniai popieriai ir jų reikšmė ekonomikoje

  Įvadas. Vertybinių popierių samprata. Vertybinių popierių sąvoka. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Akcijų pagrindinė sąvoka. Akcija - nuosavybės vertybinis popierius. Akcijų suteikiamos teisės. Akcijų rūšys. Obligacijos. Obligacija – skolos vertybinis popierius. Obligacijų suteikiamos teisės. Obligacijų rūšys. Opcionai. Opciono pagrindinė sąvoka. Opcionų rūšys. Būsimieji sandoriai. Būsimųjų sandorių samprata. Būsimųjų sandorių vaidmuo ekonomikoje. Kitų vertybinių popierių samprata. Vekseliai. Čekiai. Hipotekos lakštai. Vertybinių popierių reikšmė ekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-02
 • Vertybiniai popieriai ir jų vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Akcijos. Vertybinių popierių rinka. Obligacijos. Opcionai. Paskola. Vekseliai ir čekiai. Ateities sutartys. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-10-31
 • Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės

  Civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai (sertifikatai). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Turtinės teisės. Daiktinės teisės. Prievolinės teisės. Perduodamos ir paveldimos teisės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-05-19
 • Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas

  Civilinių teisių objektai: vertybiniai popieriai ir turtinės teisės. Vertybiniai popieriai. Akcijos, akcininkų turtinės teisės. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Konosamentas. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių išleidimas į apyvartą. Vertybinių popierių kotiravimas. Informacijos apie akcinės bendrovės vertybinius popierius atskleidimas. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-25
 • Vertybinių popierių biržos ir jų veikla Lietuvoje

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių biržos atsiradimo istorija. Nacionalinės VP biržos įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Lietuvos Vertybinių Popierių Biržos valdymo struktūra. Vertybinių popierių rinkos mitai Lietuvoje.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-01-04
 • Vertybinių popierių biržos struktūrinė analizė

  Įvadas. VP biržos paskirtis. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Prekybos sesijos atidarymas. Nepertraukiama prekyba. Papildomi pavedimai. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Oficialus pasiūlymas. Viešas pardavimas. Akcijų kurso nustatymas. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Vertybinių popierių biržų funkcijos bei veikla

  Įvadas. Biržų esmė. Vertybinių popierių biržų pagrindiniai bruožai. Vertybinių popierių biržos nariai. Vertybinių popierių biržų klasifikacija. Vilniaus Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių biržos funkcijos. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Vilniaus Vertybinių popierių biržos valdymo struktūra. Vertybinių popierių biržos reorganizavimas ir likvidavimas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-19
 • Vertybinių popierių klasifikavimo būdai

  Vertybinių popierių rinkos samprata ir klasifikavimas. Bendroji vertybinių popierių klasifikacija. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rūšys. Skolos vertybiniai popieriai. Komercinis vekselis. Iždo vekseliai. Obligacija. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Lietuvos rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-01-12
 • Vertybinių popierių komisija

  Lietuvos respublikos vertybinių popierių komisija. Įgyvendindama šiuos uždavinius, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija atlieka šias pagrindines funkcijas. Vertybinių popierių komisijos pirmininkas ir nariai. Vertybinių popierių komisijos tikslas. Išteklių analizė. Aplinkos analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-05-10
 • Vertybinių popierių portfelio formavimas

  Įvadas. Vertybinių popierių portfelis. Vertybinių popierių vaidmuo finansų sistemoje. Vertybinių popierių portfelio formavimas. Investuotojų tikslai ir tipai Portfelio sudarymas. Investavimo politikos nuostatų sudarymas. Vertybinių popierių rinkos analizė. Investavimo strategijos pasirinkimas. Vertybinių popierių portfelio tipo pasirinkimas. Portfelio diversifikavimo laipsnio nustatymas. Vertybinių popierių portfelio peržvelgimas ir jo efektyvumo įvertinimas. Vertybinių popierių portfelio valdymas. Investavimo rizika. Pagrindiniai vertybinių popierių portfelio optimizavimo. Modeliai. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2010-12-15
 • Vertybinių popierių portfelio formavimo etapai

  Įvadas. Vertybinių popierių portfelio formavimas ir valdymas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rinkos formavimas. Vertybinių popierių rinkos valdymas. Investavimo rizika. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir dalyviai. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių rinko rūšys. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-02-25
 • Vertybinių popierių portfelis ir jo valdymas

  Įžanga. Vertybinių popierių portfelio valdymo praktika Lietuvoje. Pasyvus ir aktyvus investicijų valdymas. Pasyvus investicijų valdymas. Pasyvaus investicijų valdymo esmė. Pasyvaus investicijų valdymo privalumai. Pasyvaus investicijų valdymo trūkumai. Indeksavimas – pasyvaus valdymo strategija. Kas geriau? indekso fondas ar investiciniai fondai? Indekso fondo privalumai. Pagrindinė investicija. Aktyvus investicijų valdymas. Valdymo sutartis. Vyriausybės vertybiniai popieriai.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-09
 • Vertybinių popierių rinka (2)

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta bendroje rinkos ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkų rūšys. VP rinkų klasifikavimas pagal naudojamus prekybos technologijos būdus. VP rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2006-11-23
 • Vertybinių popierių rinka (3)

  Įvadas. Investicijos į vertybinius popierius. Pagrindiniai 2002 metų kapitalo rinkos rodikliai. Makroekonominė aplinka. Finansų rinkų apžvalga. Litas bei užsienio valiutos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Lietuvos kredito reitingai 2002 12 31. Lietuvos akcijų rinka. Pinigų kiekis. Antrinė vertybinių popierių rinka.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-24
 • Vertybinių popierių rinka (4)

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos pasaulyje. Vertybinių popierių rinkos Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos struktūra. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp rinkos dalyvių. Vertybinių popierių rinkos rūšys. Lietuvos Vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Nuosavybės VP (Akcijos). Akcijų rūšys. Vardinės ir pareikštinės akcijos. Paprastosios ir privilegijuotosios akcijos. Darbuotojų akcijos. Akcijų smulkinimas. Akciniai dividendai. Skolos vertybiniai popieriai (Obligacijos). Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • Vertybinių popierių rinka (5)

  Įvadas. Finansų rinka. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos vystymosi prognozė 1995-97 metams. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2009-03-16
 • Vertybinių popierių rinka ir jos vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Vertybinių popierių tipai. Obligacijos. Paprastosios akcijos (Eovitiks). Obligacijų ir akcijų pasiūla. Obligacijų ir akcijų paklausa. Obligacijų paklausa. Paprastųjų akcijų paklausa. Vertybinių popierių kainos. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados. Priedai (2).
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
 • Vertybinių popierių rinka Lietuvoje

  Įvadas. Vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai ir jos organizavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-01-11
Puslapyje rodyti po