Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės biudžeto formavimo analizė: Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje

  Įvadas. Interneto paieškų sistemų analizė. Tarptautinės paieškos sistemos. Nacionalinės paieškų sistemos. Paprasta paieška. Pagerinta paieška. Speciali paieška. On-line ir off-line paieška. Paieškos priemonių pasirinkimo pagrindimas. Interneto paieškų sistemų detalus nagrinėjimas. Nacionalinė paieškos sistema "Search". Apie "search", sistemos privalumai ir trūkumai. Paprasta paieška. Pagerinta paieška. Tarptautinė paieškos sistema "Web wombat". Paprasta paieška. Pagerinta paieška. Puslapio pateikimas. Valstybės biudžeto formavimo analizė: Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) biudžeto formavimo analizė. Europos Sąjungos (ES) biudžeto sudarymas. Kas skirsto Europos Sąjungos (ES) biudžetą? Kaip leidžiami Europos Sąjungos (ES) pinigai? Kur skiriami Europos Sąjungos (ES) biudžeto pinigai? Lietuvos valstybės biudžeto formavimo analizė. Valstybės biudžeto formavimo principai, projekto rengimas bei tvirtinimas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės biudžeto sudarymo ir naudojimo tobulinimas ir biudžeto derinimas prie Europos Sąjungos. Išvados. Priedai (2).
  Internetas, referatas(25 puslapiai)
  2009-01-02
 • Valstybės biudžeto formavimo ypatumai

  Įvadas. Valstybės biudžeto formavimo ypatumai. Lietuva. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Prancūzija. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Italija. JAV. Pasaulio valstybių ekonomika. Išvada.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (2)

  Įvadas. "Valstybės biudžetas". Biudžeto sandara. Biudžeto formavimo principai. Valstybės biudžeto pajamos ir asignavimai. Vyriausybės rezervas. Valstybės biudžeto sudarymas, tvirtinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (3)

  Ekonomikos sąvoka. Valstybės biudžeto formavimo ypatumai. Įvadas. Valstybės biudžeto esmė ir jo formavimo principai. 2008 metų Lietuvos Respublikos biudžeto formavimas. Valstybė biudžeto formavimo ypatumai užsienio šalyse. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-09-25
 • Valstybės biudžeto pajamos

  Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Biudžeto pajamų iš pelno mokesčio prognozavimas. Ekstrapoliaciniai modeliai. Elastingumo modeliai. Makroekonometriniai modeliai. Mikrosimuliaciniai modeliai. Integruoti modeliai. Prognozavimo modelių taikymo Lietuvoje . Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-27
 • Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto deficitas

  Įžanga. Biudžeto esmė, sandara, funkcijos. Lietuvos respublikos biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Biudžeto deficitas. Europos sąjungos biudžetas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2007-10-15
 • Valstybės biudžeto sandara

  Įvadas. Valstybės biudžeto esmė – tai ekonominė vertinė kategorija. Biudžeto atsiradimo istorija. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Modernaus biudžeto sudarymo principai. Biudžeto sandara Lietuvoje ir kitose šalyse. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-01-16
 • Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai

  Įvadas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto formavimo institucija. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Biudžeto sandara. Esminiai pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-04-16
 • Valstybės draudiminė veikla

  Valstybės draudiminė veikla. Socialinis draudimas. Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinio draudimo mokesčio subjektas ir objektas. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo biudžeto pajamos ir išlaidos. Pensijų sistema. Pensijų fondai. Beveridžio modelis. Bismarko modelis. Semaškos modelis. Apdraustieji valstybės lėšomis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifai, apmokestinamoji bazė ir mokėtojai. Sveikatos draudimas. Indėlių draudimas. Indėlių draudimo draudiminis įvykis. Indėlių draudimo sistema Lietuvoje. Draudėjas. Apdraustasis. Indėlininkas. Investuotojas. Indėlis. Įsipareigojimai investuotojams. Draudimo objektas. Esminiai pokyčiai Lietuvos indėlių draudimo sistemoje. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-01-21
 • Valstybės ekonominė politika, jos priemonės

  Valstybės ekonominė politika, jos priemonės. Valstybės vykdomos politikos uždaviniai. Mokestinių įplaukų ir BVP santykis.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės ekonominė veikla rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Ekonomikos stabilumo užtikrinimas. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Rinkos sistema ir valstybės vaidmuo. Rinkos ekonomika. Kaip veikia rinkos ekonomika. Elito nuomonė apie valstybės vaidmenį ekonomikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Valstybės ekonominė veikla rinkos mechanizme

  Įvadas. Rinka. Rinkos mechanizmas. Valstybės veikla rinkos mechanizme. Valstybės ekonominės veiklos priemones. Valstybinio reguliavimo formos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai

  Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai. Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonominė sistema. Ekonomika. Valstybės ekonominė politika. Makroekonominė politika. Mikroekonominė politika. Makroekonominių stabilizavimo priemonių ribotumas. Sėkmingos makroekonominio stabilizavimo programos paprastai yra kompleksinės. Nacionalinės valiutos ir kainų stabilumo siekimas. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Paskolų palūkanų norma. Einamosios sąskaitos deficitas. Šalies socialinės-ekonominės plėtros strategija. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Ilgalaikė ekonomikos plėtros strategija. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Vizija, misija, strateginiais tikslais apibrėžiama šalies plėtros strategijos tikslinė orientacija.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Valstybės elementai

  Įvadas. Valstybės samprata. Valstybės elementai. Tauta. Teritorija. Valstybės valdžia. Valstybės suverenitetas. Tarptautinis pripažinimas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-13
 • Valstybės finansai (10)

  Smulkus ir vidutinis verslas. Mažų ir vidutinių įmonių vieta šalies ūkyje ir Vyriausybės programose. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos bei jų struktūra. Pinigų atsiradimas ir funkcijos, šiuolaikinių pinigų elementai. Pinigų atsiradimas. Pinigų funkcijos. Šiuolaikinių pinigų elementai. Užduoties sprendimas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-08-30
 • Valstybės finansai (5)

  Įvadas. Mokesčių sistema ir jos sudarymo principai. Mokesčių našta. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Mokesčių našta gyventojams. Mokesčių naštos įvertinimo problema. Mokesčių naštos įvertinimas, naudojantis kitų valstybių precedentu. Mokesčių naštos įvertinimas, naudojantis mokesčių dalį BVP. Mokesčių naštos įvertinimas, mokesčių našta vidutiniškai tenkanti vienam gyventojui. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-21
 • Valstybės finansai (7)

  Įžanga. Valstybės finansų sistema. Finansų apibūdinimas. Finansų sistemos grandys. Finansų valdymo institucijos. Valstybės finansų raida. Valstybės funkcijos. Valstybės finansų raida. Žinomiausios mokesčių teorijos. Valstybės pajamų politika. Apmokestinimo principai, riba. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių sistemos apibūdinimas. Mokesčių elementai. Valstybės pajamų šaltiniai. Valstybės išlaidų politika. Valstybės biudžetas. Biudžeto raida ir principai. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2007-03-07
 • Valstybės finansai. Finansų kontrolės rūšys

  Valstybė ir finansai. Finansų kontrolės rūšys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Valstybės kontrolė. Mokesčių policija. Kontrolės institucijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Savivaldybės kontrolės tarnyba. Revizija. Vidaus auditas. Auditas. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-10
 • Valstybės finansiniai ištekliai ir reikšmė darnaus vystymosi kontekste

  Įžanga. Kursinio darbo tikslas - apžvelgti pagrindinių valstybės finansinių išteklių vaidmenį ir reikšmė įgyvendinant darnaus vystymosi principus. Darnaus vystymosi koncepcija ir pagrindiniai principai. Valstybės finansiniai ištekliai darnaus vystymosi kontekste. Valstybės finansų vaidmuo. Pažangi subsidijų reforma. Ekologinių mokesčių reforma. Privataus sektoriaus skatinimas finansuoti darnų vystymąsi. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-01-11
 • Valstybės finansų valdymas

  Įvadas. Valstybės finansų valdymas: Lyginamasis požiūris. Valstybės finansų valdymo reforma ir fiskalinis skaidrumas. Padėtis Lietuvoje. Finansų sektoriaus plėtra. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po