Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrieji apskaitos principai (2)

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2006-10-11
 • Bendrieji apskaitos principai (4)

  Apskaita yra informacijos apibendrinimo sistema. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Visuotinai pripažinti apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos kiekvienos laisvosios rinkos šalies konceptualios apskaitos taisyklės. Bendrieji apskaitos principai formuojant įmonių apskaitos politiką. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-28
 • Bendrieji apskaitos principai (5)

  Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-11-29
 • Bendrieji apskaitos principai (6)

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Praktinė užduotis. 1. Užregistruoti ūkines operacijas Bendrajame žurnale ir perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 2. Atlikti koregavimus ir parengti UAB "Šiluma" 20X5 m. sausio 31 d. Bandomąjį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, balansą.
  Apskaita, referatas(28 puslapiai)
  2007-12-17
 • Bendrieji apskaitos principai (7)

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2010-03-24
 • Bendrieji apskaitos principai ir reikalavimai apskaitinei informacijai formuoti

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitos ažūriškumo, arba jos duomenų pateikimo laiku reikalavimas. Apskaitos optimalumo, arba apskaitinės informacijos vertingumo ir jos formavimo kaštų derinimo reikalavimas. Apskaitos informacijos kokybinių charakteristikų derinimo reikalavimas. Tikros ir teisingos padėties atspindėjimo finansinėje atskaitomybėje reikalavimas. Informacijos svarbumo reikalavimas. Informacijos patikimumo reikalavimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai

  Įvadas. Sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai. Sertifikavimo įstaiga. Organizacinė struktūra. Sertifikavimo schemos plėtojimas ir išlaikymas. Vadybos sistema. Sutartiniai darbai. Įrašai. Konfidencialumas. Saugumas. Sertifikavimo įstaigos nuolatiniams ar samdomiems darbuotojams keliami reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Egzaminuotojams keliami reikalavimai. Sertifikavimo procesas. Paraiška. Įvertinimas. Sprendimas dėl sertifikavimo. Priežiūra. Pakartotinis sertifikavimas. Sertifikatų ir simbolių ir (arba) ženklų vartojimas.
  Kita, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-23
 • Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje (2)

  Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje. Dokumentų saugojimas. Dokumentų saugojimo terminai. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Bendrosios pastabos. Rodyklė.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-19
 • Bendrieji ir didaktikos principai

  Bendrieji principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas. Didaktikos principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Mokymo moksliškumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Mokymo vaizdumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Žinių tvirtumo principas. Mokymo prieinamumo principas. Mokymo metodai.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-05-11
 • Bendrieji ir vidutiniai kaštai

  Įvadas. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų.
  Finansai, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-23
 • Bendrieji mokymo ir mokymosi klausimai

  Įvadas. Pagrindinės didaktikos sąvokos. Išmokimo rūšys. Išmokimo formos. Mokymo ir mokymosi tikslai. Pažinimo tikslai. Lavinimo tikslai. Auklėjimo mokant tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo proceso komponentai. Mokymosi veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Bendrieji reklamos aspektai

  Įvadas. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos istorijos apžvalga ir formavimasis iki 1950m. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių pasirinkimas. Reklamos priemonės. Šiuolaikinė reklama. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2007-03-14
 • Bendrieji reklamos aspektai (2)

  Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos sąvoka ir esmė. Reklamos savybės, funkcijos ir tipai. Reklamos proceso ypatumai. Reklamos kultūra. Reklamos istorinė raida. Šiuolaikinė reklama. Išvados ir siūlymai.
  Žiniasklaida, referatas(14 puslapių)
  2007-03-29
 • Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (3)

  Įvadas. Sutarties samprata ir reikšmė. Taikymo ribos. Sutarties laisvės principas. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2008-03-17
 • Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti esminius bendruosius sutarčių civilinėje teisėje nuostatus. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Dvišalės ir vienašalės sutartys. Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys. Konsensualinės ir realinės sutartys. Vienkartinio ir tęstinio vykdymo, vartojimo, rizikos ir kt. Sutartys. Sutarties sudarymas. Ikisutartiniai santykiai ir preliminariosios sutartys. Ofertos ir akcepto samprata. Sutarties turinys. Sutarčių sudarymo sąlygos. Sutarties vykdymas. Sutarčių vykdymo principai. Sutarčių vykdymo tvarka. Sutarties neįvykdymas. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas. Restitucija. Sutarties pakeitimas. Sutarties negaliojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2010-10-15
 • Bendrieji tarptautinės teisės principai

  Įvadas. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai kaip tarptautinės teisės šaltiniai. Pagrindiniai tarptautinės teisės principų bendrieji požymiai. Pagrindinių teisės principų turinys. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Pagrindinių tarptautinės teisės principų privalomumas bei įtaka tarptautinės teisės kūrimui, taikymui ir aiškinimui. Išvados.
  Teisė, referatas(24 puslapiai)
  2007-09-26
 • Bendrinė kalba

  Bendrinė kalba. Kalbos klaidos. Televizijos laidų klaidos. Stiliaus klaidų sąvoka. Skoliniai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(12 puslapių)
  2007-03-22
 • Bendrinė kalba ir jos santykis su tarmėmis

  Tikslai. Įvadas. Lietuvių bendrinė kalba ir jos istorija. Bendrinė kalba ir jos norminimo kriterijai. Bendrinė kalba ir kalbos klaidos. Lietuvių kalbos tarmių skirstymas. Aukštaičiai. Vakarų aukštaičiai. Kauniškių pašnektė. Šiauliškių pašnektė. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Žemaičiai. Pietų žemaičiai. Raseiniškiai. Varniškiai. Vakarų žemaičiai. Šiaurės žemaičiai. Telšiškiai. Kretingiškiai. Tarmės ir mokykla. Kaip tiriamos tarmės. Problemos. Tarmių reikšmė. Išvados. Priedai.
  Kalbų studijos, referatas(18 puslapių)
  2006-01-17
 • Bendrinė kalba visuomenėje

  Įvadas. Kalbos kultūros samprata ir jos svarba. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Norminamoji kalbos literatūra ir kiti kalbos ugdymo veiksniai. Išvados. Priedai.
  Kalbos kultūra, referatas(15 puslapių)
  2006-04-20
 • Bendrinė kalba. Jos padėtis šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Bendrinės kalbos terminas. Bendrinė kalba (rašytinė ir sakytinė). Bendrinė šnekamoji kalba. Bendrinės kalbos būklė. Rašyba. Skyryba. Tartis. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-21
Puslapyje rodyti po