Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaiko adaptavimasis pradžios mokykloje

  Įvadas. Šeima - asmenybės brendimo varančioji jėga. Laimė - geri, dori ir sveiki vaikai. Pareiga kaip motinystės ir tėvystės esmė. Moteris motina ir vaikų ugdymas. Pagarbos motinai ugdymas. Sunkiausias tėvų menas - būti vaiko draugu. Tėvų meilė - vaiko dvasingumo versmė. Šeimos mikroklimato įtaka vaikų ugdymuisi. Tėvų auklėjimo stiliaus įtaka vaikų dvasiniam ugdymui. Gerumas - psichinės ir emocinės sveikatos laidas. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-21
 • Vaiko anatomija ir fiziologija

  Darbas pavadinimu "Nervų sistemos klasifikacija. Somatinė ir vegetacinė nervų sistemos. Refleksai". Įvadas. Nervų sistemos klasifikacija. Vegetacinė nervų sistema. Somatinė nervų sistema. Refleksas ir reflekso lankas. Refleksų klasifikacija. Išvados.
  Fiziologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-21
 • Vaiko auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Kūdikis šeimoje: tradicijos ir papročiai. Vaiko auklėjimas šeimoje, jos įtaka. Auklėjimo šeimoje klaidos. Auklėjimas ir emocinio kontakto būtinybė. Auklėjimas ir gyvenimo prasmės poreikis. Auklėjimas ir pasiekimų poreikis. Auklėjimas, kaip tam tikros sistemos realizacija. Auklėjimas, kaip tam tikrų savybių formavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas šeimoje. Gabus vaikas šeimoje. Gabumų sferos. Santykiai šeimoje. Vaikų veiklos kryptys. Skatinimai ir bausmės. Išvados. PowerPoint pristatymas.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-20
 • Vaiko auklėjimas šeimoje. XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia Lietuvoje

  Įvadas. Vaiko auklėjimas šeimoje (XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia Lietuvoje). Lietuvos kultūrinis, socialinis gyvenimas XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. M. Pečkauskaitė. Tarpuamžio pedagogikos bruožai. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslai. Vaikų auklėjimo šeimoje sąlygos. Auklėjimo šeimoje metodai ir priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-07-02
 • Vaiko branda mokyklai

  Įvadas. Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata ir problemos. Bendras brandumo lygis. Vaiko rengimo mokyklai šeimose, orientacinės gairės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Vaiko elgsena ir priežiūros kultūra ugdymo institucijoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko elgseną ir priežiūros kultūrą ugdymo institucijoje. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko elgsenos ypatumai ugdymo institucijoje, jas lemiančios priežastys ir sprendimo būdai, Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko priežiūra ugdymo institucijoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-11-30
 • Vaiko fizinio išsivystymo grupės

  Įvadas. Fizinis vaiko išsivystymas. Fizinio išsivystymo nustatymas. Sveikatos grupės. Medicininės grupės. Specialiosios medicininės grupės. Fizinis išsivystymas ir pajėgumas. Vaiko sveikatos įvertinimas. Higiena. Higienos svarba. Mokymo proceso organizavimas. Išvados.
  Sveika gyvensena ir higiena, referatas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje

  Įvadas. Vaiko gerovės samprata. Vaiko gerovės sąvokų aiškinimas norminiuose aktuose. Vaiko gerovės užtikrinimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje (3)

  Operacinės apibrėžtys. Vaiko gerovė mokslinėje literatūroje. Vaiko gerovė teisinėje literatūroje. Vaiko gerovės politika Lietuvoje. Keturi pagrindiniai konvencijos principai. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-06-01
 • Vaiko grūdinimo pagrindai

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti vaikų grūdinimosi būdus ir grūdinimosi taisykles. Grūdinimasis. Vaiko grūdinimosi būdai. Grūdinimas oru. Saulės vonios. Grūdinimas vandeniu. Pagrindinės grūdinimosi gamtoje taisyklės. Grūdinimas oru. Grūdinimasis vandeniu. Grūdininmasis saulės spinduliais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-15
 • Vaiko išnaudojimo samprata įvairiais amžiaus tarpsniais

  Kas yra vaikų išnaudojimas? Kokie veiksniai priskiriami seksualinei skriaudai? Kodėl vaikai dažnai nepasakoja apie patirtą prievartą? Kaip paaiškinti įvairaus amžiaus grupėms, vaikų išnaudojimo sampratą? Priedai.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-01
 • Vaiko kalbos raida

  Įvadas. Kalbos mokymosi etapai. Kalbos trūkumai ir jų sąvoka. Šveplavimas. Nepakankamas kalbos išsivystymas. Mikčiojimas. Teorijos aiškinančios kalbos raidą.
  Raidos psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-06-07
 • Vaiko kalbos raida (3)

  Įvadas. Teorijos, aiškinančios kalbos raidą. Kūdikystė. Antrieji metai. Tretieji metai. Ketvirtieji metai. Penktieji metai. Šeštieji, septintieji metai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-08-06
 • Vaiko kalbos raida (4)

  Įvadas. Teorijos, aiškinančios kalbos raidą. Bihevioristinės (išmokimo) teorijos. Natyvistinės–biologinės teorijos. Kognityvinės teorijos. Kalbos vystymosi vaikystėje stadijos. Vieno žodžio stadija. Dviejų žodžių stadija. Daugiau nei dviejų žodžių stadija. Kalbos mokymosi etapai. Pirmasis ryšys. Čiauškėjimas. Klausymasis ir atsakymai. Pirmieji žodžiai. Kalbos tobulėjimas. Žodyno didėjimas. Gramatikos įsisąmoninimas. Artikuliacija. Mąstymas ir kalba. Mokymasis skaityti ir rašyti. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-25
 • Vaiko kalbos raida (5)

  Kalbos mokymosi etapai. Kalbos raida kūdikystėje (nuo gimimo iki pirmojo gimtadienio). Kalbos vystymasis ankstyvojoje vaikystėje (nuo vienerių iki trijų metų). Kalbos vystymasis ikimokykliniame amžiuje (nuo ketverių iki šešerių metų). Kalbėjimo trūkumai ir jų šalinimas. Šveplavimas. Nepakankamas kalbos išsivystymas. Mikčiojimas. Teorijos, aiškinančios kalbos raidą. B. Skinnerio teorija. Chomsky teorija. Vygotskio teorija. J. Brunerio teorija. Motiniška kalba.
  Raidos psichologija, referatas(20 puslapių)
  2009-02-10
 • Vaiko kambarys

  Vaiko kambario baldų parinkimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Kita, referatas(12 puslapių)
  2006-01-10
 • Vaiko mityba

  Tikslas: išanalizuoti vaikų nuo 2m. – 6 m. mitybos ypatumus. Problema. Dėstymas. Baltymai. Riebalai. Rekomenduojamos paros energijos ir maistinių medžiagų normos vaikams. Rekomenduojamos paros mineralinių medžiagų ir vitaminų normos vaikams. Maitinimo gairės, susijusios su vaiko amžiumi. Klaidingi įsitikinimai. Išvada.
  Fiziologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Vaiko pareigingumas globos namuose

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti vaiko pareigingumo, kaip dorovinės nuostatos ugdymo ypatumus globos namuose. Pareigos ir pareigingumo samprata. Pareigos įsisąmoninimas. Pareiga ir priedermė. Vaiko ugdymo globos institucijose ypatumai. Pareigingumo ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-02-01
 • Vaiko parengimas mokyklai

  Įvadas. Pirmosios klasės sunkumai. Kaip ruošti vaiką mokyklai? Ikimokyklinio ugdymo sąvoka. Priešmokyklinio ugdymo sąvoka. Bendrieji reikalavimai. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas. Priešmokyklinio ugdymo priemonės. Priešmokyklinio ugdymo prieinamumas. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-11-22
 • Vaiko pasaulis Vaižganto kūryboje

  Juozas Tumas – Vaižgantas, jo kūryba. Nuotraukos.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-21
Puslapyje rodyti po