Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovai ir personalo vadyba verslo organizacijoje

  Įvadas. Valdymas ir motyvacija. Darbuotojų nepiniginio motyvavimo būdai. Organizacijos kultūra. Vadovas dabarties iššūkių sąlygomis. Valdymo stiliai. Darbuotojų nuomonė apie vadovus. Vadovas – organizacijos sėkmės garantas. Komandinio darbo pranašumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-02-08
 • Vadovai ir personalo vadyba verslo organizacijoje dabarties iššūkių sąlygomis

  Vadovai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Dabartiniai valdymo funkcijų pokyčiai. Personalo vadyba. Personalo organizavimas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymas. Strateginis personalo valdymas. Valdymo teorijos – personalo valdymo bazė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-06-09
 • Vadovas

  Įvadas. Vadovavimas, vadovo darbo funkcijos. Henri Fayolio funkcinis modelis. Vadovų darbo stiliai. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Vadovo komunikacijos. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-02-27
 • Vadovas — bendravimo plėtotės organizatorius

  Įvadas. Komunikacijos proceso svarba organizacijoje. Organizacijos vadovo funkcijos bendravimo procese. Vadovo funkcijos. Vadovas – bendravimo plėtotės organizatorius.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-10-14
 • Vadovas (2)

  Santrauka. Įvadas. Vadovas. Vadovas ir lyderis. Vadovo būvimas arba nebūvimas lyderiu. Lyderio asmens savybės. Charizmatiškas vadovas. Charizmatinių vadovų savybės. Charizmatinių vadovų įtaka kitiems asmenims. Komandų vadovai. Komandos vadovai yra ryšininkai su išore. Komandų vadovai yra problemų diagnozuotojai. Komandų vadovai yra konfliktų reguliuotojai. Komandų vadovai yra instruktoriai. Vizija. Vizijos formavimo būdas. Vizijos savybės. Vizijas kuriantys vadovai. Vadovavimas. Vadovavimo funkcija. Vadybininkas ir vadovas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2009-09-10
 • Vadovas (3)

  Įvadas. Vadovo samprata. Organizacijos darbuotojų tipai. Vadovo savybės. Vadovavimo stiliai ir valdžios formos. Vadovavimo stiliai, jų reikšmė bei įtaka vadovo darbui. Vadovo valdžios formos. Efektyvaus vadovo darbo principai. Vadovo darbo ypatumai. Silpno ir stipraus vadovo bruožai. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-20
 • Vadovas ir jo profesinis ugdymas

  Kas yra geras vadybininkas ir gera vadyba? McGregor’o X ir Y teorija. Asmenybės testas (ADIZE). Myer’s Briggs’o tipų rodikliai. Vadovas kaip skatintojas. Vadovavimo stiliaus efektyvumas ir lankstumas. Pasirengimas vykdyti permainas. Keturiolika Edwards’o principų. Vadovas ir jo profesinis ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
 • Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti žodžių "lyderis" ir "vadovas" sąvokas, jas palyginti ir išskirti skirtumus. Vadovas. Vadovavimo teorijos. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Vadovo autoritetas. Lyderis. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo tipai. Gero lyderio savybės. Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-11-10
 • Vadovas ir lyderis: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai. Vadovo įtaka vadovavimui. Valdymo instrumentai. Vadovavimo ir valdymo stiliai. Būtinos vadovo specifinės savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-02-21
 • Vadovaujančio asmens stebėjimas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas - aprašysiu tai, koks turi būti vadovas ir kokie būna vadovavimo stiliai (teorinė dalis) ir paanalizuosiu vienos Kaune veikiančios švaros prekėmis prekiaujančios įmonės vadovę (praktinė dalis). Vadovas ir vadovavimas. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovo aprašymas. 2 situacijos. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-14
 • Vadovavimas

  Vadovavimas. Vadovavimo teorijos. Situacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Efektingi ir neefektingi lyderiai.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Vadovavimas (11)

  Įvadas. Vadovo savybės. Vadovui keliami reikalavimai. Vadovo autoritetas. Vadovų charakterių bruožai. Vadovo uždaviniai. Testas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-15
 • Vadovavimas (13)

  Įvadas. Kaip vadovui priimti geriausią sprendimą. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos. Personologinės teorijos. Bruožų teorija. Poreikių teorija. Elgesio teorija. Kognityvinės teorijos. Kelio- tikslo teorija. Socialinės sąveikos teorija. Valdžios formų klasifikacija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-10
 • Vadovavimas (16)

  Įvadas. Referato tikslas - išanalizuoti remiantis moksline literatūra vadovavimą. Todėl norint pasiekti referato tikslą yra formuluojami šie uždaviniai: Vadovas. Vadovo samprata. Pagrindiniai vadovo elgesio stiliaus elementai. Vadovo etika. Žmogaus elgesio bruožai. Vadovai vyrai ir moterys. Vadovavimas. Veiklos motyvavimas (vadovavimas). Vadovavimo stiliai. Vadovavimo būdai. Vadovavimas konfliktams. Žmonių elgesio modifikavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-11-26
 • Vadovavimas (2)

  Apžvelgiami bendri Vadovavimo aspektai. Sudėtines vadovavimo dalys. Motyvacija, jos reikšme. Lyderiavimo reikšme ir raiška. Išvados, rekomendacijos. Asmeninė patirtis, siejama su vadovavimu.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-09
 • Vadovavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimo stiliai. Motyvacija – pagrindinė sėkmingo vadovavimo sąlyga. Tinkamas vadovo bendravimas su pavaldiniais. Kaip elgtis vadovui esant stresinei situacijai? Vadovo kalba. Išvados. Praktinė dalis. Situacijos aiškinimas. Stebėto asmens trumpa charakteristika. Kada ir kur vyko stebėtasis komunikacijos procesas, kiek maždaug laiko jis užtruko, kiek žmonių jame dalyvavo, kokia tai buvo situacija? Kodėl prasidėjo ir vyko šis komunikacijos procesas? (Koks buvo stebimosios tikslas šioje situacijoje?) Kuo jis baigėsi? Ar stebimoji šioje situacijoje pasiekė tą tikslą, kurį norėjo pasiekti? Koks elgesys ir komunikacijos priemonių ypatumai jai labiausiai padėjo siekti norimo tikslo? Koks elgesys ir komunikacijos priemonių ypatumai jai labiausiai trukdė pasiekti norimą tikslą? Kaip jautėsi kiti šios situacijos dalyviai? Ar, jūsų nuomone, ši komunikacijos procesą galima pavadinti sėkmingu? Kodėl? Ką naujo, stebėdami ir analizuodami šia situaciją, sužinojote apie sėkmingos komunikacijos prielaidas? Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Vadovavimas (4)

  Vadybininko profesinės kompetencijos. Įvadas. Vadovavimas – tai menas. Konfliktai. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Vadovo elgesio manieros. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Vadovo žodis ir autoritetas. Neverbalinė kalba. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-11
 • Vadovavimas (5)

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovų tipai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo stilius ir valdymo metodų samprata. Reikalavimai vadovui.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-30
 • Vadovavimas (7)

  Įvadas. Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos: apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo stiliai. Formalios ir neformalios komandos. Komandų efektingumo siekimas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Autokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-07
 • Vadovavimas ir komandos formavimas

  Vadovavimas ir komandos formavimas. Asmeninis pavyzdys. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-23
Puslapyje rodyti po